QURAN DƏRSİ 28

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

CƏM BİLDİRƏN ƏLİF (اْ)

Əgər kəlmə cəmlik göstərən Əliflə (اْ) bitirsə onda o Əlif oxunmaz.

Nasaru نَضرَوُاْ

Gördüyümüz kimi bu misalda kəlmənin sonunda əlif cəm əlamətidir özü isə oxunmur.

Yazılıb oxunmayan hərflərdən biri də Ləm hərfidir. Əgər Əl artiklindən sonra şəmsiyyə hərfi gəlirsə Əlif və Ləm oxunmur, lakin şəmsiyyə hərfi təşdidlə yəni iki qat oxunur.

Yəumiddini – يَومِْ المدَّ ينِ

Yuxarıdakı misalda Əlif və Ləm yazılğı halda oxunmur. Dəl (د) hərfi təşdidlə oxunur.


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

BU GÜN MAHİRƏ NAĞIQIZININ AD GÜNÜDÜR!

Mahirə NAĞIQIZI

Bu gün bütün ad və titulların fövqündə dayanan, gözəl insan, əsl ziyalı, dəyərli alim, sevimli şair Mahirə Nağıqızının doğum günüdür! Ad günü münasibəti ilə Mahirə xanımı təbrik edir, uzun və sağlıqlı bir ömür, bütün fəaliyyətində yeni-yeni naliyyətlər arzu edirik! Uğurlarınız bol olsun, Mahirə xanım!

MAHİRƏ NAĞIQIZININ YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

NURANƏ RAFAİLQIZI – ŞANLI ZƏFƏRİN CARÇISI

 Nuranə RAFAİLQIZI 

BU YERƏ VƏTƏN DEYİB!
Elə ki, mən boy atdım,
Yeridim addım-addım,
Anam tutub əlimdən
bu daşı, bu torpağı,
bu otu, bu yarpağı,
yaşadığım küçəni,
qızındığım ocağı
Göstərib, Vətən deyib!
* * *
Adı Azərbaycandı,
Hər guşəsi bir candı.
Heç düşməyib dilindən
Şəki, Şirvan, Qarabağ,
Bakı, Xızı, Qaradağ,
Göyçay, Qəbələ, Quba
elbəel, oba-oba
Bil, cənnətə tən deyib!
* * *
O atadan sevimli,
O anadan irəli.
Uzaq düşmə elindən
sev yurdunu hər zaman,
yaşasın Azərbaycan!
vətən-adın, soyadın
əlbəəl, addım-addım
Qoru onu sən deyib!
* * *
Nə qədər ki, qolun var,
Tək bir məqsəd, bir amal,
Üçrəngli bayrağını
qaldır başının üstə,
dalğalansın ahəstə
böyük Turan elində!
bu bayrağın önündə
Diz çöksün düşmən, deyib!
* * *
Anam tutub əlimdən,
bu yerə Vətən, deyib!

SAVAŞ GÜNÜDÜR BU GÜN!
(İkinci Qarabağ müharibəsi qəhrəmanlarına həsr olunur.)
Haydı igid oğullar, atalanın Qarabağa,
Üzü Şuşa, Xankəndi, Ağdərə, Murov dağa.
Geriyə yolumuz yox, yalnız üzüqabağa!
Cıdır düzünü seyrə çıxarıq biz də bir gün!
Savaş günüdür bu gün!
* * *
Gözləyir yolunuzu Zəngilanla, Qubadlı,
Qartalım havalansın səmamızda qanadlı!
Siz ey cəsur oğullar, enlikürək, ağ atlı,
Üç rəngli bayraq ilə bəzənsin dağın-düzün!
Savaş günüdür bu gün!
* * *
Kəlbəcəri, Laçını, Xocalı, Füzulisi,
Çağırır babaların məzardan haray səsi.
Yurdumun qanı-canı, gedib gələn nəfəsi
Açılsın Qarabağın taleyindən bu düyün,
Savaş günüdür bu gün!
* * *
Boynubükük gözləyir Topxana meşələri,
Cənnətməkan yurdumun ən gözəl guşələri.
Hər gecə yuxumuzda görürdük bu yerləri
Gerçəklərə dönüşüb yuxumuzda olur çin!
Savaş günüdür bu gün!
* * *
Nə qədər düşməndəndi Cəbrayılı, Xankəndi,
Düsmənə üz çevirib yurduma baxan kəndi.
Torpağın hər addımı, hər qarışı Vətəndi!
Qələbə xəbəriylə salamat geri dönün!
Savaş günüdür bu gün!
* * *
Bir Vətən var, oduna, alovuna yanası,
Əymə dik tut başını, sən ey Şəhid anası!
Qəhrəman igidlərin incəbelli sonası,
Qurarıq Qarabağda sizin üçün toy-düyün!
Savaş günüdür bu gün!
* * *
Azərbaycan-Qarabağ, Qarabağ-Azərbaycan!
Başıuca olasız Vətən önündə hər an!
Mürəkkəb ilə deyil, tarixləri yazır qan!
Əmanət edib bizə bunu kökün, soykökün!
Savaş günüdür bu gün!

TARİXLƏRƏ YAZILAN ŞƏXSİYYƏTDİ, HEYƏRİM!
(Ulu Öndər Heydər Əliyevə ithaf olunub.)
Yoğurdu torpağını o qanıyla-canıyla,
Öyünmədi bircə yol şöhrətiylə, şanıyla.
Durdu çiyin-çiyinə yurdu Azərbaycanıyla,
Zirvələrin duyduğu bir heyrətdi Heydərim!
Tarixlərə yazılan şəxsiyyətdi Heydərim!
* * *
Gecə yatdı, gündüzlər oyandı xalq yolunda,
Min bir zülmə-zillətə boyandı xalq yolunda,
Nə yoruldu, dincəldi, dayandı xalq yolunda,
Həm namusdu, şərəfdi, həm qeyrətdi Heydərim!
Tarixlərə yazılan şəxsiyyətdi Heydərim!
* * *
Hər sözü, hər söhbəti incidi-dürdanədi,
Ağızlarda dolaşan nağıldı-əfsanədi,
Duruşu şah çinardı, yerişi mərdanədi,
Yurduma bəxş edilən bir sərvətdi Heydərim!
Tarixlərə yazılan şəxsiyyətdi Heydərim!
* * *
Ordusunun önündə qorxmaz, cəsur sərkərdə,
Tək canıyla dəvaydı min yaraya, min dərdə,
Bu gün yerin görünür, baxdığımız hər yerdə,
Azadlıq, müstəqillik, hürriyyətdi Heydərim!
Tarixlərə yazılan şəxsiyyətdi Heydərim!
* * *
Yediyi bir tikəni xalqdan ayrı yemədi,
Hamının inam yeri oldu onun məbədi,
O, ölmədi yaşayır ürəklərdə əbədi!
Azərbaycan adında bir dövlətdi Heydərim!
Tarixlərə yazılan şəxsiyyətdi Heydərim!

ZƏFƏR BİZİM ZƏFƏRİMİZ!
Önümüzdə İlham kimi qorxmaz, cəsur sərkərdə var!
Mübarizlər, Vidadilər, Poladtək igid oğullar.
Azərbaycan millətinə Tanrı olsun daima yar!
Qarabağda mübarizə, səfər bizim səfərimiz!
Zəfər bizim zəfərimiz!
* * *
Kəlbəcərin, Füzulinin yanan ocağın, odunun,
Şuşa alınmaz qalamız, qadasın alım adının!
Cıdır düzündə atlanan məhşur Qarabağ atının
Ayağında nal da bizim, yəhər bizim yəhərimiz!
Zəfər bizim zəfərimiz!
* * *
Yatmayıbdı qoca qartal Murov dağında oyaqdı,
Torpaq bizim torpağımız, yolumuz haqq yolu haqdı!
Bir millətik, iki dövlət, Türkə yalnız Türk dayaqdı!
Birlikdədi sevincimiz, birlikdədi kədərimiz.
Zəfər bizim zəfərimiz!
* * *
Zənguləsi, zili-bəmi hələ də barıt qoxuyan
Gəlir Xudayarın səsi, düşmənə meydan oxuyan.
Oba-oba, küçə-küçə, qarış-qarış, burda hər yan,
Kənd də bizim, qəsəbə də, şəhər bizim şəhərimiz!
Zəfər bizim zəfərimiz!
* * *
Bu torpağa şəhid verən ataların, anaların,
Başları qara örpəkli incəbelli sonaların,
Gözüyaşlı, boynubükük körpə-körpə balaların
Gözündə qəm, boğazında qəhər bizim qəhərimiz,
Zəfər bizim zəfərimiz!
* * *
Hər bir şeydən, hər bir kəsdən uca tutub biz Vətəni,
Canımızla, qanımızla çaldıq yeni qələbəni!
Bir yumruqla pərən-pərən elədik yağı düşməni,
Dəmir yumruqdakı qüvvət, təpər bizim təpərimiz!
Zəfər bizim zəfərimiz!
* * *
Bu torpağa şəhid verən ataların, anaların,
Gözləri yollarda qalan incəbelli sonaların,
Gözüyaşlı, boynubükük körpə-körpə balaların,
Üzündə qəm, boğazında qəhər bizim qəhərimiz,
Zəfər bizim zəfərimiz!
* * *
Böyüklərin qabağında qul, qaravaş, kölə olub.
Yaltaqlığı, satqınlığı düşüb dildən-dilə, olub.
Qadir bizik! Qalib bizik! Bu əzəldən belə olub,
Aşlarına qatdığımız zəhər bizim zəhərimiz!
Zəfər bizim zəfərimiz!
* * *
Əl-ələ, çiyin-çiyinə dayanıb cəsur ordumuz,
Keşik çəkir sərhədlərdə gecə-gündüz boz qurdumuz.
Gün doğduqca Qarabağdan, cənnətə dönür yurdumuz!
Ağ günlərə yelkən açan səhər bizim səhərimiz!
Zəfər bizim zəfərimiz!

Müəllif: Nuranə RAFAİLQIZI 

NURANƏ RAFAİLQIZININ DİGƏR YAZILARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

AQŞİN HACIZADƏ “ZİYADAR” MÜKAFATINA LAYİQ GÖRÜLÜB

Aqşin Hacızadənin kitabı “Tikdim ki, izim qala”

Aqşin HACIZADƏ “Tikdim ki, izim qala” adlı yeni kitabının işıq üzü görməsi münasibəti ilə “Yazarlar” jurnalı tərəfindən yeni kitabların nəşrinə görə verilən “Ziyadar” Mükafatına layiq görülüb. Müəllifi və onun sevənlərini bu münasibətlə təbrik edirik!

AQŞİN HACIZADƏNİN MÜKAFATI N: 092 04.11.2021. – BAKI. DİPLOMU DOĞRULAMA LİNGİ>>>>LAUREATLAR

AQŞİN HACIZADƏNİN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>