Kənan Hacı – Xəzər deltasında göyqurşağı

ZAUR USTAC – XƏZƏR DELTASINDA GÖYQURŞAĞI

                    XƏZƏR DELTASINDA GÖYQURŞAĞI

                 (Zaur Ustacın yeni kitabı haqqında)

Dilin gözəlliyi onun ilkinliyində, təravətində, kökündədir. Bu gün yazılan ədəbi mətnlərdə (istər poeziya, istər nəsr nümunələrində) sanki yad cisimlər dolaşır, dilin substansionallığı qondarma, hibrid sözlərə qurban verilir. İnsan əşyaları sözlər vasitəsilə tanıyır, özünü sözün batinindəki mənalarla formalaşdırır.

Söz həm də arxetiplərin övladıdır. Bədii mətnlər arxetiplərdən sızan elementlərlə yaranır. Mən Zaur Ustacın formaca ənənəyə bağlı, məzmunca yeni şeirlərini oxuyanda şairin bu fikir akrobatlığı məni yaxşı mənada təəccübləndirdi. Şeir qeybdən bizə ötürülən xəbərlərdir, bu informasiyaları poetik düşüncələrlə süsləmək istedadın göstəricisidir. Zaur bəyin şeirlərində ustadlardan bizə əmanət qalan dastan estetikası səma pıçıltılarını öz içindən keçirərək yeni biçimdə XXI əsr oxucusuna təqdim edir.

Zaurun bu kitabı sanki sakit axan çayın coşub-çağlayan dənizə – Xəzər deltasına qovuşduğu yerdir. Hissin, duyğunun müxtəlif çalarları, rəngləri bu şeirlərdə göyqurşağı kimi birləşir. Şeirlərdən alınan təəssüratları ümumən bu cür ifadə etmək olar: Xəzər deltasında göyqurşağı.

Çiçək açsa, haçan həyat ağacın,
Yaz çağındır, o çağını yaza yaz!
Qan qaynasa, qışın oğlan çağında,
Qışa deyil, o çağını yaza yaz…

Araz dağdır, haldan hala hal eylər,
Sakit axar, eldən elə yol eylər,
Dost-aşina, taydan taya əl eylər,
Ayaq açsa, o çağını yaza yaz!
  

Bu misralar “Şahi-cahan” şeirindəndir. Şair “kamera”sını (poetik görüm bucağı) Araza tuşlayıb, bu kamerada Araz çayının coğrafi təyinatından əlavə milli identifikasiyasına da işarələr sezmək mümkündür.

Milli Qəhrəman İlqar Mirzəyevin xatirəsinə həsr olunmuş şeirdə bu iki misra məni tutdu:

Özün getdin yuxuya,
Milyonları oyatdın…

Olduqca tutumlu ifadədir, yaddaşa həkk olunur. Həqiqətən, İlqar Mirzəyev, Mübariz İbrahimov, Polad Həşimov kimi oğullar Zaur bəyin təbirincə desək, “yuxuya” getsə də xalqın milli şüurunun oyaq qalması üçün canlarından keçdilər.

Başlanan yol qapından,
Şuşayadək uzandı…
Vətən oğlun itirdi,
Torpağını qazandı…

Can-torpaq qiyaslanması şeirdə orijinallığı ilə seçilir, yadda qalır. Şəhadət məqamına yetişən əsgər Vətənə, Vətənin şəklinə çevrilir, Vətənləşir. İnsan yoxdursa, Vətən də yoxdur, Vətən yoxdursa, insan da mövcud deyil. İnsanı ayaqda saxlayan üstündə durduğu torpaqdır. Ana torpaq ifadəsi əbəs yaranmayıb. Hamımız onun bağrından qopmuşuq, sonda yenə də onun qucağına düşəcəyik. Bu qəbil şeirlər Vətən sevgisinin əlifbasıdır. Vətən sevgisi imanla müqayisə olunur. İmansız adam üçün Vətən anlayışı yoxdur. Bu anlayışların konkretləşməsində poeziya çox böyük rol oynayır. Səməd Vurğunun “Azərbaycan” şeirini xatırlayın. Uşaqların ürəyinə Vətən sevgisini bu şeirlə toxum kimi əkmişik. Abbas Səhhətin “Vətən” şeirini yada salaq. “Vətəni sevməyən insan olmaz, olsa ol şəxsdə vicdan olmaz”. Ana südü kimi qanımıza hopan bu şeirlər zaman-zaman içimizdəki yurd sevgisini körükləyib.

Zaur Ustacın şeirlərini  fərqləndirən həm də bu komponentlərdir.  Həmin komponentlər dilin folklor qatından mayalanaraq həmin şeirlərin sanbalını, çəkisini birə beş artırır. Ədəbi genetika burada öz sözünü deyir. Zaur bəy estafeti öz sələflərindən alıb gənc nəsilə ötürür. Bu mənada şairlər, qələm adamları keçmişlə gələcək arasında möhkəm körpülər quran körpüsalanlardır.

 “Xəzər deltasında göyqurşağı” adı altında toplanmış bu şeirləri bircə-bircə təhlil etmək fikrim yoxdur. Bu şeirlərdə 44 günlük Vətən savaşının da izləri var, didaktikanın ötəsində olan misralar da var, şəraitin diktə etdiyi (gərəkli və lazımlı!) pafos da var. Rənglər spektrində qovuşan hislər, duyğular oxucunun qan yaddaşına xitab edir.

Qələm dostuma yaradıcılığında uğurlar arzulayıram! Özü demiş, “bu yol ərənlər yoludur”. Yolun uğurlu olsun, Zaur Ustac!

11.01.2022. Bakı.
Müəllif: Kənan HACI,
Şair, yazıçı, tərcüməçi.

KƏNAN HACININ YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ŞƏLALƏ CAMAL – SEVGİLİM

Şəlalə CAMAL – şair, yazar.

SƏN AXI HARDAN ÇIXDIN
Yenə də qarşılaşdıq, bu hiss mənə tanışdı,
Unudulmuş keçmişim dilə gəldi, danışdı.
Xatirələr canlandı, sanki gözüm acışdı,
Gözümdən bir damcı yaş düşdü yanağıma,
San axı hardan çıxdın bir daha qabağıma?
* * *
Kədər dolu qəlbimi unutmuşdun nə yaxşı?
Çox çalışıb mən səni unutmuşdum, nə yaxşı,
Neçə il keçdi üstdən xatırlamırdım daha,
Nə üçün sən od vurdun xatirə qalağıma?
Sən axı hardan çıxdın, bir daha qabağıma?

SEVGİLİM
Həsrət tilsimini qıraq, sevgilim,
Gəl bir-birimizin olaq, sevgilim.
Yolları al-əlvan boyayaq yenə,
Vüsal şərbətindən dadaq, sevgilim.
* * *
Gəl çiyin-çiyinə hər gün dərdləşək,
Gəl biz ömrümüzü birgə bölüşək.
Gəl yenə danışaq ötən günlərdən,
Gəl yenə sevgilim, yenə görüşək.
* * *
Ayrılıq alovun söndürək indi,
Bil ki, bütün sevgim ancaq sənindi.
Gəl xoşbəxt yaşayaq bu gündən belə,
Bil ki, varım-yoxum sənə aiddi.
* * *
Gəl artıq, geriyə dönək, sevgilim,
Gəl hər dərdimizi bölək, sevgilim.
Əcəl vaxtı çatıbsa artıq bu gün,
Gəl biz eyni anda ölək, sevgilim.
* * *
Mən səni sevirəm, dünyalar qədər,
Əziyyət çəkirəm, çəkdiyim hədər.
Taleyim qəm dolu, qismətim kədər,
Daha buralardan gedək, sevgilim.
* * *
Ömrümü, günümü sənə vermişəm,
Mən sənsiz ağlayıb, sənlə gülmüşəm.
Dünyanın sevgisin səndə görmüşəm,
Gəl sən də sev məni, belə sevgilim.
* * *
Gəl unutma məni bir ömür, gülüm,
Yaralıdır qəlbim, dərdlidir könlüm.
Uzaqdan da olsa gəlib gör məni,
Nə olar sevgilim, unutma məni.
* * *
Mənim gözlərimdə dünya yaranar,
Sevgi dünyasında sevən də olar.
Mən səni sevirəm özümdən də çox,
Sənə olan sevgim daim çoxalar.

MƏN SEVİRƏM, SƏNƏ NƏ?
Baxışın aldı məni özümdən belə,
Dönmərəm mən artıq sözümdən belə.
Sənə çox baxaram bu gündən belə,
Sən sevmirsən, mən sevirəm, sənə nə?
* * *
Dönüş yoxdu bu sevgidə aldandıq,
Bu sevgi yolunda birlikdə yandıq.
Bu bir yuxu idi, indi oyandıq,
Sən sevmirsən, mən sevirəm, sənə nə?
* * *
Mən yanaram, sənin sevgin odunda,
Daha tab gətirmir yanan odun da,
Yanıram elə-hey sevgi yolunda,
Sən sevmirsən, mən sevirəm, sənə nə?
* * *
İzin versən görüşərdik bir daha,
Fikir vermə çəkilən dərdli aha,
Yalvarıram sənə batma günaha
Sən sevmirsən, mən sevirəm, sənə nə?
* * *
Gəl görüşək gözlər gülsün bir daha,
Səni görüm, yalvarıram Allaha
Mən ucuz sevgini alaram baha,
Sən almırsan, mən alıram, sənə nə?
* * *
Mən gedirəm gülüm, qalma nigaran,
Bil yanımda nə atam var, nə anam,
Sənsiz keçən hər anıma yanaram,
Sən yanmırsan mən yanıram sənə nə?
* * *
Qurunun oduna yaş da yanar,
Sevən könül eşqsiz qalsa dayanar.
Ürəyimdə sevgi hissi oyanar,
Sən sevmirsən, mən sevirəm, sənə nə?
* * *
Həyat məni nə yaman aldadıbdı,
Başım daşdan-daşa yaman dəyibdi.
Ürək bir baxışçün yaman yanıbdı,
Sən sevmirsən, mən sevirəm, sənə nə?
* * *
Məni ürəyindən çıxarsan da, bil,
Daima sev gülüm, daima sevil.
Amma ürəyində qalacaq nisgil,
Sən sevmirsən, mən sevirəm, sənə nə?
* * *
Bilirəm ki, məhəbbəti satmısan,
İndi artıq muradına çatmısan.
Məni həsrət dəryasına atmısan,
Sən sevmirsən, mən sevirəm, sənə nə?

BU MƏHƏBBƏTİM
Deyirdin cavanam, xoş yaşayacam,
Sevəcəm, sevərək xoşbəxt olacam,
Mən nə biləydim ki, vaxtsız solacam,
Çox tez qocalacaq bu məhəbbətim.
* * *
Həyatdan heç zaman zövq almamışam,
Hələ çox gəncəm mən qocalmamışam,
Sevmişəm, arzuma mən çatmamışam,
Çox tez qocalacaq bu məhəbbətim.
* * *
Daha sevmərəm mən bu gündən sonra,
Artıq çarə yoxdu, yaşananlara,
Bilirəm, səbəbsiz yerə olsa da,
Çox tez qocalacaq bu məhəbbətim.
* * *
Bir güzgüyə baxdım, bir də özümə,
Bir an heyfisləndim bu gəncliyimə.
Mən böyük sevgini tapmadım hələ,
Çox tez qocalacaq bu məhəbbətim.
* * *
Kimlərsə unutdu öz keçmişini,
Mənim unudası yoxdu keçmişim.
Kimlərsə unutdu öz sevgisini
Çox tez qocalacaq bu məhəbbətim.
* * *
Hərənin öz dərdi özünə yetər,
Mənimsə bu dərdim dərddən də betər,
Sevgi də, gənclik də, ömür də bitər,
Çox tez qocalacaq bu məhəbbətim.
* * *
Yaş ötür… cavanlıq illərim gedir,
İlahi, bu nədir? Bu necə dərddir?
Hələ bu sevgidən pay götürmədim,
Çox tez qocalacaq bu məhəbbətim.

GÖRÜNMÜR
Məni mənlə tənha qoyub gedirsən,
Məni indi atıb yenə gedirsən.
Səni sevdiyimi bilib gedirsən,
İndi sənin izin belə görünmür.
* * *
Səni sevdiyimi dedim mən sənə,
Gedirsən, deyirəm “geri dönsənə”.
Son dəfə üzümə baxıb gülsənə,
İndi daha üzün belə görünmür.
* * *
Sevəndə vəfasız olma dedim mən,
Heyif səni dəli kimi sevdim mən.
Sən sevgimə layiq belə deyilsən,
İndi sənin yerin belə görünmür.
* * *
Məni özümlə tənha buraxmısan,
Məni yandırmısan, yaman yaxmısan.
Tikdiyim sevda qalasın yıxmısan,
İndi uçan parça belə görünmür.
* * *
Məni unutmaq çətindi, bilirsən,
Bilirəm ki, sən də məni sevirsən.
Sən nəfsinə qalib gələ bilirsən?
İndi sənin nəfsin belə görünmür.
* * *
Yadındamı, verirdik biz baş-başa,
Ayağımız dəydi indi bir daşa.
Tanrı bizi yaratmışdı bir, qoşa,
İndi bizdən əsər belə görünmür.
* * *
Nə sən varsan, nə mən varam, nə sevgi,
Bizim sevgi olub indi bir itgi.
Sanki sevmək çox böyük bir vergidi,
Bu vergidə dilək belə görünmür.
* * *
Sən unutdun, canım deyib ayrıldın,
Sanki bir yuxudu, indi oyandın.
Sən aldatdın, mən də sənə inandım,
İndi sevən ürək belə görünmür.

DE NƏDİR?
Səni məndən ayıran, uzaq salan,
Yerlə göy qədər məsafədirmi?
Söylə bu günahı kimdə görüm mən?
İldirmi, aydırmı, qərinədirmi?

QƏLBİNİ KƏDƏRİM, QƏMİM DAĞIDAR
Məndən ayrılmısan, çox da sevinmə,
Qəlbində həsrətin ocağın tikmə.
Bağında sevginin ağacın əkmə,
Qəlbini kədərim, qəmim dağıdar.
* * *
Mənəm-mənəm deyib döşünə döymə,
Nə olar könlümün budağın əymə.
Mən səni söysəm də, sən məni söymə,
Qəlbini kədərim, qəmim dağıdar.
* * *
Ayağın büdrəyər, belin bükülər,
Ayrılaq deyəndə dilin tökülər,
Sevgi ucbatından qürur əyilər,
Qəlbini kədərim, qəmim dağıdar.
* * *
Ağlayıb yanarsan, mənsiz qalarsan,
Məni axtararsan, məni sorarsan.
Ağlına əbədi bir şey yazarsan,
Qəlbini kədərim, qəmim dağıdar.
* * *
Sən məni itirdin öz həyatından,
Nə olar, əbədi çıx xəyalımdan,
Bir ömür, əbədi çıxsam yadından,
Qəlbini kədərim, qəmim dağıdar.

Müəllif: Şəlalə CAMAL,

Yaradıcılıq məsələləri üzrə menecer.

ŞƏLALƏ CAMALIN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

AYXAN HÜSEYNLİ – YENİ ŞEİRLƏR

Ayxan HÜSEYNLİ – şair.

Bu sevgimi???

Necə deyim, heç bilmirəm

Bu sevgimi???

Mənə səndən sənə məndən

Qonaq gələn

                    saf duyğular

Bu sevgimi???

  İstəkləri arzularla

                     qarışdıran

                             xoş xəyallar                

 Bu sevgimi???

    Yalanları özümüzə

                      doğru sayıb

                               yaşananlar

Demək artıq alışmışıq

 Hər zövqdən

                 Tək tək dadmağa

Köhnədir deyə sıxılıb

Yeniyə

                Tez tez qaçmağa

Ya bu sevgi mənlik deyil

                 ya da səndən öyrənirəm

Ya sevilməkdi məqsədim,

                  bunu səndən istəyirəm

Ya yuxudu etdiklərim,

                  ayılmağı gözləyirəm.

Daha sevmirəm səni, bağışla məni…

Unutmuşam adını, baxışlarını

Unutmuşam səninlə, yaşananları

İnan daha hiss etmirəm, varlığını

Çoxdan unutmuşam, olub keçəni

Daha sevmirəm səni,

                                 bağışla məni

De hardan başladıq,

                                  harada bitdi

Nələri yaşadıq,

                               nələrçün gecdi

Tək sevgi bizə uzaq,

                               bizə yad idi

Qaytarmaq olmaz,

                            bəhanəsiz gedəni

Daha sevmirəm səni,

                             bağışla məni.

Bəlkə də günəşin batışıdır,

                                        bu gediş…

Bəlkə də sənsizliyin naxışıdır,

                                         bu gediş…

Yorğun fikirlərin yatışıdır,

                                         bu gediş…

Sənin hisslərinin satışıdır,

                                         bu gediş…

Mən ki, tanımamışam,

                                     məni sevəni

Daha sevmirəm səni,

                                    bağışla məni…

Ad verməyək bu görüşə…

Bu görüşə nə ad verək

                                  sən söylə

Təsadüfün bizə hədiyyəsidir

Yoxsa bir anlıqdır,

                            o ötəridir.

Bəlkə bir sevdanın xəbərçisidir.

Amma görürsən,

                          bu düşüncələr…

Çox qarışıqdı,

                       həm qəribədir…

Bu görüşün adı nədir???

Ad verməyək,

                       bu görüşə..

Qoy bu görüş,

             Sabahlarda səni

                                  məni

                                        biz eləsin.

Qoy bu görüş,

                    bizə bizdən

                             xəbər versin.

Qoy bu görüş,

                  arzuları ümidləri

                                gerçək etsin.

Qoy bu görüş,

                   səni mənə

                           məni sənə

                                möhtac etsin.

Müəllif: Ayxan HÜSEYNLİ

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun müəllimi, Doktorant.

AYXAN HÜSEYNLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

OSLODA “AĞLA, QƏRƏNFİL, AĞLA” ADLI VİDEO GÖRÜŞ KEÇİRİLİB

GÜNAY ƏLİYEVANIN DİGƏR YAZILARI

Osloda Nizami Gəncəvi adına həftəsonu məktəbinin təşkilatçılığı ilə 20 Yanvar faciəsinin 32 – ci  ildönümünə  həsr olunmuş  “Ağla, qərənfil, ağla” adlı  video görüş keçirilib. Görüşdə “Yazarlar “ jurnalının  baş   redaktoru   şair və pedaqoq  Zaur Ustac,  Estoniyadan  kitabxanaçı və  bu qanlı faciənin şahidi Təranə Mirzağayeva, Yevlax rayon Nizami adına Malbinəsi kənd tam orta məktəbinin ibtidai  sinif müəlliməsi İnarə Musayeva, həftəsonu  məktəbinin müəlliməsi Arzu Rzayeva və məktəbin şagirdləri iştirak ediblər. Qonaqlar Qanlı Yanvar hadisələri haqqında danışıblar və bu hadisənin tariximizdə mühüm rolu olduğunu  bildiriblər. Görüşün  davamında  məktəbin şagirdi Səlim Abbaszadə  çəkdiyi qərənfil və qızılgül rəsmlərini  görüş iştirakçılarına təqdib  edib. Məktəbin şagirdləri Ənvər  Ramberq  Məmməd  Aslanın  “Ağla,  qərənfil,  ağla”, Aida Ramberq Baba Vəziroğlunun “Vətən”,  Səlim Abbaszadə Bəxtiyar Vahabzadənin “Şəhidlər”, Həmid Əli  isə  Xəlil Rza Ulutürkün “Azadlığı istəmirəm  zərrə-zərrə, qram- qram!” şeirlərini döyləyiblər. Tədbirin  sonunda Zaur   Ustac   müəllifi  olduğu “İnci qərənfil” şeirini söyləyib.

 Günay ƏLİYEVA

Tədbirdən sonra şagirdlər Norveçin qarla örtülmüş Nöklevann  gölü üzərində qərənfilləri və çəkdikləri rəsmləri sərgiləyiblər.

Müəllif: Günay ƏLİYEVA

GÜNAY ƏLİYEVANIN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Uğurlu  karyera – Samir İMANOV

Samir İMANOV – yazar.

Uğurlu  karyera

Deyirlər sevgi əngəl tanımır. Lakin təkcə sevgi deyil savad, elm, istedad da əngəl tanımır. Əgər bir insan bacarıqlıdırsa istənilən fiziki vəziyyətdə, nə qədər problemlə qarşılaşır-qarşılaşlsın, qarşısına qoyduğu məqsədə çatacaq. Evdə oturub gələcək üçün plan hazırlamaq, xəyal qurmaq çox asandır. Lakin bu planı həyata keçirtməyə cəhd etmək, arzuları reallaşdırmağa çalışmaq isə tamam başqa bir şeydir. Xəyalını qurduğunuz həyatı yaşamaq istəyirsinizsə hərəkətə keçməlisiniz. Məqsədinizə çatmaq üçün nədənsə başlamalısınız. Uğurlu kayrera qurmaq üçün sabahı gözləməyin. Bu gündən fəaliyyətə başlayın. Unutmayın ki hər bir işi vaxtında görmək, problemləri vaxtında həll etmək, baryeri vaxtında aşmaq lazımdı. Vaxtında aşmasan baryerin bu tərəfində də qalacaqsan. Edə bilmədiyiniz bir şey varsa ruhdan düşmək əvəzinə cəhd edin. Əgər bir işi başqaları kimi edə bilmirsinizsə, öz üsulunuzu tapın. İnsan əzmkar olmalıdır. Gələcəyini yaratmağa çalışmalıdır. Məqsədiniz özünüzə əlçatmaz görünə bilər, lakin əlinizi ağdan qaraya vurmadan bir şeyə nail ola bilməyəcəksiniz. Gələcəyinizi xəyalınızda canlandırın, nə etmək istədiyinizi dəqiqləşdirin, əsaslandırılmış plan hazırlayın və qətiyyətlə işə başlayın. Addım-addım yüksələcəyinizi, irəli gedəcəyinizi görəcəksiniz. Hədəfinizə çatmağa mane olan və öhdəsindən gələ bilməyəcəyinizi düşündüyünüz problemlər, çətinliklər, maneələr bəlkə də sizin düşündüyünüz qədər də çətin deyil. Unutmayın ki, karyera və təlaş bir arada ola bilməz. Sakit olmağınız və problemin həlli yollarına doğru addımlar atmağınız lazımdır. Məşğul olmaq istədiyiniz iş haqqında bacardığınız qədər çox məlumat toplamağa çalışın. Bu məqsədlə mütəxəsislərdən və internetdən faydalanın. Yeni məlumat, qaynaq və təcrübələri hər zaman dəyərləndirin və yararlanın. Hədəf və ya arzunuz ilə bağlı hər şeyi öyrənin, oxuyun, araşdırın, dinləyin və təcrübədən keçirin. Bunu da unutmayın ki hər şey 100 faiz planlaşdırdığınız kimi olmayacaq. Qarşınıza yeni-yeni və gözlənilməz problemlər, çətinliklər çıxacaq. Planınızda dəfələrlə düzəlişlər, yeniliklər edəcəksiniz. Lakin bütün bunların sizi yolunuzdan döndərməsinə, məqsədinizdən uzaqlaşdırmasına imkan verməyin. Qarşınıza qoyduğunuz hədəfə gizli xəzinə kimi baxın. Hədəfinizə çatmaq üçün tərtib etdiyiniz planı gizli xəzinənin xəritəsi kimi görün və düşünün ki bu plan tam olaraq reallaşdıqda siz böyük bir xəzinə tapacaqsınız və saysız-hesabsız qızıl və digər bahalı daş-qaşa sahib olacaqsınız. Biliyinizi və peşə bacarığınızı daimi olaraq inkşaf etdirin, təkmilləşdirin. Performansınızı yüksəltmək üçün daim öz üzərinizdə çalışın. Daim yeni fürsətlər, yeni qazanc yolları axtarın. Tənbəllik etməyin. Fərasətli olun, özünüzə inanın. Ətrafınızdakı dünya haqqında davamlı öyrənməyə davam edin və əsla dayanmayın. Sizi maraqlandıran şeylər haqqında oxuyun, dinləyin və araşdırın. İstədiyinizi əldə etmək üçün işinizi şansın öhdəsinə buraxmağınız heç də məntiqli deyil. Əlilliyim var deyib bu həyatdan küskün olmağa ixtiyarınız yoxdur. Bu həyatda sizə yaşamaq şansı verilib. Necə yaşamaq seçimi isə sizin ixtiyarınızdadır. Əgər əlilliyinizlə barışsanız yaşamaq və yaratmaq sizin üçün daha asan və rahat olacaq. Fiziki məhdudiyyətinizə imkan verməyin ki, sizi xoşbəxt yaşamaqdan məhrum etsin. Hər kəsə və hər şeyə inad arzularınızı reallaşdırın. “Sən bacara bilməzsən”, “sən hara, bu iş hara”, və s. kimi ifadələrin hər birini beyninizdən çıxardın. Kimdənsə nəsə gözləməyin. Nə yardım, nə qayğı, nə sevgi, nə ümid, nə dəstək. Heç kimə ağız açmayın. Özünüzə güvənin, özünüzdən yapışın, öz bazanızı doldurun. Oradan istifadə edin. Ağaca budaq yox, budağa qonan Göyərçin olun. Bilin ki budaq qırılsa belə, sizi “ağac” deyil, güvəndiyiniz qanadlarınız xilas edəcək. Fərqi yoxdur, hansı peşəyə yiyələnmək, hansı işlə məşğul olmaq istəyirsiniz. Önəmli olan qarşınıza qoyduğunuz məqsədə çatmaq üçün onun uğrunda inadla, səbrlə, ağılla, inamla və intizamlı mübarizə aparmaqdır. Unutmayın ki qarşınıza böyük hədəflər qoysanız əngəllər sizə mane olmayacaq. Əgər qarşınıza məqsəd qoymasanız iş həyatınızda uğur qazana bilməzsiniz. Nə istədiyinizi və hara getdiyinizi bilməsəniz heç bir şey əldə edə bilməzsiniz. Zamanı düzgün dəyərləndirin. Vaxtdan düzgün istifadə edə bilsəniz uğur qazanacaqsınız. Siz onsuzda hal-hazırda heç bir iş görməməklə vaxtınızı boş yerə itirirsiniz. Uğur qazanmaq üçün motivasiya çox əhəmiyyətlidir. Bir vərəqdə gələcəyinizi yazın. Gələcəkdə görmək istədiyiniz işi, yaşamaq istədiyiniz yeri və sahib olmaq istədiklərinizi yazın. Özünüzü haralarda görməyiniz çox vacibdir. Xəyalını qurduğunuz həyat və iş üçün bütün mümkün imkanları taparaq, istiifadə etməyə çalışın. Ənənəvi üsullardan istifadə etməklə bərabər, yeniliklər etməyi də unutmayın. Yaradıcı və rəngarəng işlər görmək lazımdır. Buna görə də yeniliklər edə biləcək, özünüzü dəyişdirə və təkmilləşdirə biləcək qədər cəsur olun. Cəsarətli olsanız uğur qazanacaq və həyatınızı yaxşılığa doğru dəyişəcəksiniz. Özünüzə inanın, iradəli, cəsarətli olun və istədiyiniz nəticəni əldə edin. Özünüz üçün mükafatlar müəyyənləşdirin. Hədəfinizə nail olduqda və ya kiçik də olsa bir nailiyyət qazandığınız zaman özünüzü mükafatlandırın. Çox çalışdınız və buna layiq oldunuz. Unutmayın ki İşlərin yolunda getmədiyi, özünüzü pis hiss etdiyiniz günlər də olacaq. Əsas odur ki problemləri dərd etməyin, həll edin. Əgər Bu gün bilik və bacarığınızı artırmağa başlasanız, 6 ay sonra bacara biləcəyiniz və arzuladığınız bir çox şeyə sahib olacaqsınız. Hansısa bir işdə uğur qazanmağın düsturu da çox sadədir əslində 1.Qarşına bir məqsəd qoy  2.Məqsədinlə bağlı geniş məlumat topla 3.Məqsədə çatmaq üçün məntiqli və savadlı plan tərtib et 4.Planın icrasına başla.

Rasim Məmmədov, İlham Məhərrəmov, Amid Həsənquliyev, Aqil Məmmədov, Mətanət Qüdsi, Nərmin Hümbətzadə, Cavad və Qubad Qasımov qardaşları, Asif Qasımov, Aybəniz Nəsirova, Bəhruz Mirzəyev və adını yazmadığım yüzlərlə əlilliyi olan insanlar da sizin qarşılaşdığınız əngəllərlə, problemlərlə, çətinliklərlə qarşılaşırlar. Ancaq sizdən fərqli olaraq bu insanların həyatı sizinki kimi yalnız əngəllərdən və baryerlərdən ibarət deyil. Onlar öz savadları ilə, bacarıq və istedadları ilə, qətiyyət və əzmkarlıqları ilə, yüksək insani keyfiyyətləri ilə böyük hörmət və rəğbət qazanmışlar.

P.S İstəyirəm ki əlilliyi olan şəxslər əngəlləri əngəl kimi görməsinlər. Bir probemlə qarşılaşdıqda “Ok, mənim problemim var” deməsinlər. Həyata fərqli baxsınlar. Daha pozitiv, daha nikbin baxsınlar. Yalnız irəliyə doğru can atmaq istəsinlər. Yerlərində saymasınlar. Ümid edirəm məhs belə də olacaq.

Müəllif: Samir İMANOV

SAMİR İMANOVUN YAZILARI
“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ŞƏLALƏ CAMAL – BİLƏRSƏNMİ?

Şəlalə CAMAL – şair, yazar.

BİLƏRSƏNMİ?
Həyat nədir?
– Bir pəncərə
Döysəm aça bilərsənmi?
– Açaram.
Tale nədir?
– Ulu bir sirr
Ondan qaça bilərsənmi?
– Qaçaram.
Həyat nədir?
– Sınıq körpü.
Ondan keçə bilərsənmi?
– Keçərəm.
Sevgi nədir?
Olmasa yaşayarsanmı?
Bu ki, asan bir sualdır,
Niyə axı susursan?
Axı niyə sevdiyini
Belə tez unudursan?

GERİ QAYITMARAM
Mənim məhəbbətim zalım sevgidir,
Mənim bəyəndiyim məni bəyənmir.
Məni də çoxları, minləri sevir,
Geri qaıtmaram daha mən sənə.
* * *
Dəniz dalğasız dözə bilirsə,
Qəlb öz sevgisini yox edə bilsə,
Ürəyim alışıb, yanıb közərsə,
Geri qayıtmaram daha mən sənə.
* * *
Sən mənim deyilsən, razıyam buna,
Təki bu sevgimiz yetməsin sona.
Bu dünya girsə də min dondan dona,
Geri qayıtmaram daha mən sənə.
* * *
Ayrılıq oduyla yandırdı məni,
Məndən ayrılmısan, günah mənimdi.
Mən indi sevmirəm artıq heç kimi,
Geri qayıtmaram daha mən sənə.
* * *
Ver məhəbbətimi, qaytar eşqimi,
Qaytar göz yaşımı, qaytar sevgimi.
Qaytar gəncliyimi, özün dönsən də,
Geri qayıtmaram daha mən sənə.
* * *
Daha nifrətimə bais çıxmısan,
Mənim qəlb evimi yaman yıxmısan.
Nakam məhəbbəti apar özünlə,
Geri qayıtmaram daha mən sənə
* * *
Milyon göz baxırdı bil ki, həmin gün,
Mənim ol deyərək yalvardığın gün
Mənimsən, ayrılma demişdin mənə,
Geri qayıtmaram daha mən sənə.
* * *
Yalvarma sən mənə, demə sevgilim,
Məni sevmədiyini yaxşı bilirəm.
Mənə dön söyləmə, dönən deyiləm,
Geri qayıtmaram daha mən sənə.

MƏNASI YOXDUR
Sən ayrılıb getdin, tənnhayam indi,
Sevincim yox olub, qalan qəmimdi.
Ətrafımda bil ki, çevrəm genişdi,
Sənsiz yaşamağın mənası yoxdu.
* * *
Sevirdim mən səni dəlilər kimi,
Axı indi kimə deyim dərdimi?
Mən sənsiz xəstəyəm, bil bu qədrimi,
Sənsiz yaşamağın mənası yoxdu.
* * *
Xəstəyəm, həkimlər düzələr dedi,
“Gözəlsən hamıdan” – gözəllər dedi.
Şairlər adıma qəzəllər dedi,
Sənsiz yaşamağın mənası yoxdu.
* * *
Mən ölürəm, əcəl çox yavaş gəlir,
Bəlkə əcəldən qabaq sən gələsən?
Gəlib məni bu halımla görəsən,
Sənsiz yaşamağın mənası yoxdu.
* * *
Mən göz dikməmişəm dünya malına,
Bir söz deməmişəm özgə yarına.
Deyərəm mən səni basıb bağrıma,
Sənsiz yaşamağın mənası yoxdu.
* * *
Nizami deyiləm Xəmsədən yazım,
Aşıq da deyiləm, yoxdu avazım.
Oğuz elindən də qalıb bu sazım,
Sənsiz yaşamağın mənası yoxdu.
* * *
Elə hey görürəm canlar alışır,
Hamı bir-biriylə eşqdə yarışır.
Dodaqlar da şirin sözlər danışır,
Sənsiz yaşamağın mənası yoxdu.
* * *
Əllərim əlindən qopdu o anda,
Elə ki, ayrılaq söylədin onda.
Mən ömrümü tək-tənha yaşasam da
Sənsiz yaşamağın mənası yoxdu.

Müəllif: Şəlalə CAMAL,

Yaradıcılıq məsələləri üzrə menecer.

ŞƏLALƏ CAMALIN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZAUR USTAC – XƏZƏR DELTASINDA GÖYQURŞAĞI

ZAUR USTAC – XƏZƏR DELTASINDA GÖYQURŞAĞI

HƏR GÜN NƏFDİR
Altmış üçdən nəf hesablar kişilər,
On səkkizdən başlamışam saymağa…
Kaldan, şitdən daim uzaq durmuşam,
Meylim olub özün tutmuş qaymağa…
* * *
Zənbur kimi çiçək-çiçək gəzmişəm,
Gül üzəndə, tər qönçəsin üzmüşəm,
Qürbət elin cəfasına dözmüşəm,
Bir arzum var, kaş dönəydim oymağa…
* * *
Ustac xoşlar, kəsə etsin söhbəti,
Çalış boşa yeməyəsən möhnəti,
Dadımlıqdı bu dünyanın neməti,
Macal verməz heç kimsəyə doymağa…
15.05.2020. Bakı.

MƏNBƏ: ZAUR USTAC – XƏZƏR DELTASINDA GÖYQURŞAĞI

Müəllif: Zaur USTAC,

“Yazarlar” jurnalının baş redaktoru,

şair-publisist.


ZAUR USTACIN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru