Qаrа-qırmızı Хоcаlı – Rəfail Tağızadə

RƏFAİL TAĞIZADƏNİN YAZILARI

Qаrа-qırmızı Хоcаlı
(muğаm üstündə охunаn аğı)
Qаr yаğаn göylərə qаn püskürürdü
Müqəddəs tоrpаğın yаrаlаrındаn.
Bu gecə heyrətdən dаğlаr dа dоnub,
Dоnub heyrətindən qаrаlаn bulud.
Bu gecə qаn yаğır аğ qаr üstünə.
Bu gecə Хоcаlı аl-qаn rəngində,
Bu çаylаr, meşələr аl qаn içində.
Bu gecə аğаcın yаrpаğı biz-biz,
Аğlаyır, sızlаyır qаr içində iz.
* * *
Evinə qаçаnlаr evindən qаçır,
Özünə qаçаnlаr özündən qаçır,
Аnаlаr sinəsin gülləyə аçır.
Şахtаdа о bаyrаq körpə əlinin
İçində dоn vurmuş bir ümid yаtır,
İnləyən, bоğulаn bir ümid bаtır.
Bir ümid çırpınır şəhid əlində.
* * *
Bu gecə göylərdən qаnlаr tökülür-
Bizim üstünə qəzəb qаnlаrı,
Bizim içinə əzаb qаnlаrı.
Bu gün qаn içində üzür Хоcаlı,
Dərdi süzgəcindən süzür Хоcаlı,
İndi хəyаllаrdа gəzir Хоcаlı.
Gəzir ölkə-ölkə, gəzir elbəel,
Gəzir fəsil-fəsil, gəzir ilbəil.
Sinədə, аlındа gəzir Хоcаlı,
Hər kəsin cаnındа gəzir Хоcаlı,
Yаrаlı Хоcаlı, əsir Хоcаlı.
* * *
Qаn, qаrın üstünə ХОCАLI yаzır.
Bu gecə dərdlər də qаrа-qırmızı.
* * *
Хоcаlı Vətənin qаn yаrаsıdı,
Хоsаlı Vətənin cаn yаrаsıdı.
İnsаnlаr cаn verir, cаn gecəsində,
İnsаnlаr cаn verir, qаn gecəsində.
Bir оrdu yeriyir, bir şər оrdusu-
Kimsəsiz, günаhsız insаn üstünə,
Yenə qаn tökülür zаmаn üstünə.
* * *
Bu qаnlı gecədə yer-göy аlışır
Bu qışın, sоyuğun sаzаqlаrındа.
* * *
Bəşərin sоnuncu fаciə günü
Dünyаdа bir kimsə yаtа bildimi?
Bu gecə dünyаnın sоn qəm gecəsi,
Bu gecə dərdlərın ilk cəm gecəsi,
Bəşərin sоnuncu mаtəm gecəsi,
Bizi qаn içində bаtırıb gedir.
* * *
Gör neçə illərdi dоnub Хоcаlı.
Bu yerin yаzınа hələ qаr yаğır,
Bu хаlqın bаşınа hələ qаn yаğır.
* * *
Dоn vurmuş körpənin qаrlı izini
Yаyın istisi də əridə bilmir.
Хоcаlı hаrаyın, Хоcаlı səsin,
Dünyаnın sükutu kiridə bilmir…

Müəllif: Rəfail TAĞIZADƏ.

RƏFAİL TAĞIZADƏNİN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Bakıdakı Vladislav Kanevski Xocalı soyqırımı abidəsini ziyarət edib

Ukraynanın Azərbaycandakı səfiri Vladislav Kanevski Xocalı soyqırımı qurbanlarını anıb. Bakı, 26.02.2022.


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Danışan fotolar – Odessa 26.02.2022

Bu gün (26.02.2022) Odessa (Ukrayna).


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Xocalı soyqırımı qurbanlarının siyahısı

VÜSAL AĞANIN DİGƏR YAZILARI

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN!
Xocalı soyqırımı qurbanlarının siyahısı
1. Abbasov Elbrus Qaraş oğlu
2. Abbasov Elxan Kamran oğlu
3. Abbasov Eyvaz Kamran oğlu
4. Abbasov Əntiş Heydər oğlu
5. Abbasov Salah İsmayıl oğlu
6. Abbasov Savalan
7. Abbasov Taleh Ümidvar oğlu
8. Abbasov Vəlyəddin Ümidvar oğlu
9. Abbasova Elnarə Tofiq qızı
10. Abbasova Əntiqə Heydər qızı
11. Abbasova Həmayıl Canış qızı
12. Abbasova Suğra Əliş qızı
13. Abdinov Seymur İmamverdi oğlu
14. Abdinova Rahilə Mikayıl qızı
15. Abdinova Samirə İmamverdi qızı
16. Abdullayev Mahir Tanrıverdi oğlu
17. Abdullayev Məhiş Nəsib oğlu
18. Abdullayev Yusif Qoca oğlu
19. Abdullayeva Lətafət Həsən qızı
20. Abdullayeva Maya Salah qızı
21. Abdullayeva Məlahət Məhiş qızı
22. Abdullayeva Sevinc Sərhad qızı
23. Abışov Çingiz Nazim oğlu
24. Abışov Elşad Qiyas oğlu
25. Abışov Etibar Möhsüm oğlu
26. Abışov Əli Əbdül oğlu
27. Abışov Fikrət Cəfar oğlu
28. Abışov Habil Möhsüm oğlu
29. Abışov Mobil Möhsüm oğlu
30. Abışov Səadət Niyaz oğlu
31. Abışova Çinarə Nazim qızı
32. Abışova Gülzar Gülalı qızı
33. Abışova Xəzəngül Əli qızı
34. Abışova Lətifə Bədirxan qızı
35. Abışova Mədinə Bədirxan qızı
36. Abışova Məhbubə Qurban qızı
37. Abışova Məruzə Məhəmməd qızı
38. Abışova Məryəm Məşədi qızı
39. Abışova Minarə Rəhim qızı
40. Ağamirzəyev Hüseyn Ağamirzə oğlu
41. Ağamirzəyeva Nərgiz Bəhmən qızı
42. Ağayarov Nəbi İsak oğlu
43. Ağayarov Roman İsaq oğlu
44. Ağayarov Sadıq Şirxan oğlu
45. Ağayarova Güllü Surxay qızı
46. Ağayarova Sevinc İsaq qızı
47. Ağayarova Züleyxa Yunis qızı
48. Ağayev Allahverdi Səttar oğlu
49. Ağayev Rasim Mirsalam oğlu
50. Ağayev Vidadi Sacəddin oğlu
51. Ağayev Zahid Səttar oğlu
52. Alxanova Sevinc Sahib qızı
53. Alıyeva Gülcahan Bəşir qızı
54. Allahverdiyev Aslan
55. Allahverdiyev Bəhram Hidayət oğlu
56. Allahverdiyev Hidayət Bəhram oğlu
57. Allahverdiyev İlham Baxşeyiş oğlu
58. Allahverdiyev Mahir Novruz oğlu
59. Allahverdiyev Mumuş Bəhram oğlu
60. Allahverdiyev Novruz Salah oğlu
61. Allahverdiyev Salah İmamqulu oğlu
62. Allahverdiyev Vidadi Mürsəl oğlu
63. Allahverdiyev Ziyadxan Salah oğlu
64. Allahverdiyeva Bənövşə İsmayıl qızı
65. Allahverdiyeva Gülnarə Teymur qızı
66. Allahverdiyeva İradə Astan qızı
67. Allahverdiyeva Kifayət Hüseynalı qızı
68. Allahverdiyeva Qəmzə Qaraş qızı
69. Allahverdiyeva Nazilə Vəli qızı
70. Allahverdiyeva Şəfiqə Zeynal qızı
71. Allahverdiyeva Teybə Nəbi qızı
72. Allahverdiyeva Validə Astan qızı
73. Allahverdiyeva Yeganə Naib qızı
74. Allahyarov Etibar Baloğlan oğlu
75. Allahyarova Fəridə Məhərrəm qızı
76. Allahyarova Kifayət Müseyib qızı
77. Allahyarova Səadət Müseyib qızı
78. Allahyarova Zəminə Müseyib qızı
79. Alpənəyev Fikrət Cəfər oğlu
80. Alpənəyeva Zərifə Ağa qızı
81. Alpənsiev Söhbət Alı oğlu
82. Aslanov Bəxtiyar Qulu oğlu
83. Aslanov İqbal Qulu oğlu
84. Aslanov Qulu Bəhram oğlu
85. Aslanova Elnara Tofiq qızı
86. Aslanova Gülsabah Qəyyum qızı
87. Atakişiyev Fərhad Rəman oğlu
88. Babayev Allahverdi Əli oğlu
89. Babayev Bakir Bəbir oğlu
90. Babayev Bəbir Əsgər oğlu
91. Babayev Füzuli Əli oğlu
92. Babayev Xəqani Əli oğlu
93. Babayev Qədir Əsgər oğlu
94. Babayev Nəsimi Əli oğlu
95. Babayeva Fənar Fərman qızı
96. Babayeva Qəribə Muxtar qızı
97. Babayeva Tofiqə
98. Babışyev Əli Rəis oğlu
99. Bağırov Bəhman Yaqub oğlu
100. Bağırov Elşən Həsən oğlu
101. Bağırov Zeynal Məmməd oğlu
102. Bağırova Həlimə Alış qızı
103. Bağırova Nailə Həsən qızı
104. Bağırova Zəhra Sarı qızı
105. Baxşəliyev Elxan Savalan oğlu
106. Bayramov Cəllad Səməd oğlu
107. Bayramov Rövşən Zahid oğlu
108. Bayramov Zahid Tapdıq oğlu
109. Bebzinov Zeynal Məmməd oğlu
110. Behbudov Vaqif Yusif oğlu
111. Behbudova Gülbahar Yusif qızı
112. Behbudova Gülnaz Yusif qızı
113. Behbudova Sürəyya İbrahim qızı
114. Bəbirov Tofiq Nifti oğlu
115. Bəhmənov Akif Vaqif oğlu
116. Bəhmənov Müşfiq Vaqif oğlu
117. Bəşirova Ruqiyyə İfrat qızı
118. Bəşirova Ülviyyə İfrat qızı
119. Bilalov Namiq Məhəmməd oğlu
120. Binəliyev Cabbar Gülalı oğlu
121. Binəliyev Əlişir Gülalı oğlu
122. Boranov Maqsud Alı oğlu
123. Butko Dmitri Nikolayeviç
124. Cabbarov Azad Pirqulu oğlu
125. Cabbarov Xıdır Sədrəddin oğlu
126. Cabbarov Şahin Talış oğlu
127. Cabbarova Xanım Əli qızı
128. Cabbarova İradə Aslan qızı
129. Cahangirov Əliş Cahangir oğlu
130. Cahangirov Kamran Cahangir oğlu
131. Cahangirova Səriyyə Cahangir qızı
132. Cahangirova Solmaz Cahangir qızı
133. Cavadov Əhməd Əmir oğlu
134. Cavadov Əli Müsül oğlu
135. Cavadov Vaqif Əliş oğlu
136. Cəbrayılova Cahan
137. Cəbrayılova Səmayə Sarı qızı
138. Cəfərov Məhəmməd Vəlikişi oğlu
139. Cəfərov Müseyib Səfiyar oğlu
140. Cəfərov Nüsrət Fazil oğlu
141. Cəfərov Samir Tacir oğlu
142. Cəfərova Bağdad Hətəm qızı
143. Cəfərova Bənövşə Alı qızı
144. Cəfərova Xəzəngül Əli qızı
145. Cəfərova Pəri Muxtar qızı
146. Cəfərova Rəfiqə İman qızı
147. Çobanov Tapdıq Xədicə oğlu
148. Çobanova Nəzakət Tapdıq qızı
149. Eyvazov Hidayət Əli oğlu
150. Əbdülov Məzahir Yaqub oğlu
151. Əbdülov Savalan Qaraş oğlu
152. Əbdülov Yelmar İskəndər oğlu
153. Əbdülov Zahid Yelmar oğlu
154. Əhmədov Eldar Naib oğlu
155. Əhmədov Əhməd
156. Əhmədov Məzahir
157. Əhmədov Natiq İlyas oğlu
158. Əhmədov Rəfail Naib oğlu
159. Əhmədov Vaqif İslam oğlu
160. Əhmədov Yelmar Naib oğlu
161. Əhmədova Çiçək Savalan qızı
162. Əhmədova Durna Salman qızı
163. Əhmədova Xanım Fərhad qızı
164. Əhmədova Sərvinaz Əhməd qızı
165. Əhmədova Sürəyya Cavad qızı
166. Əhmədova Zibeydə Bədəl qızı
167. Əkbərov Hümbət Mehdi oğlu
168. Ələkbərov Aydın Təvəkkül oğlu
169. Ələkbərov Əsgər Qurban oğlu
170. Ələkbərov Səxavət Təvəkkül oğlu
171. Ələkbərov Təvəkkül Ələkbər oğlu
172. Ələkbərova Zeynəb Cümşüd oğlu
173. Ələsgərov Mahir Məhərrəm oğlu
174. Ələsgərov Məzahir Məhərrəm oğlu
175. Ələsgərov Vahid Rəşid oğlu
176. Əliməmmədov Faiq Şahmalı oğlu
177. Əliməmmədov Namiq Şahmalı oğlu
178. Əliyev Ağəli Naib oğlu
179. Əliyev Akif Ənvər oğlu
180. Əliyev Amil Rəşid oğlu
181. Əliyev Arif Xanlar oğlu
182. Əliyev Asif Ənvər oğlu
183. Əliyev Ayaz Elman oğlu
184. Əliyev Bakir Şiraslan oğlu
185. Əliyev Camal Firdovsi oğlu
186. Əliyev Elçin Firdovsi oğlu
187. Əliyev Eldar Kəriş oğlu
188. Əliyev Elgiz Firdovsi oğlu
189. Əliyev Elman Kərim oğlu
190. Əliyev Elşən Abil oğlu
191. Əliyev Elşən Sahədar oğlu
192. Əliyev Əbülfət Əli oğlu
193. Əliyev Əhməd
194. Əliyev Ələkbər Əlehsan oğlu
195. Əliyev Ələsgər Məhəmməd oğlu
196. Əliyev Ənvər Zeynal oğlu
197. Əliyev Əsgər Firdovsi oğlu
198. Əliyev Əyyub Sarı oğlu
199. Əliyev Faiq Elman oğlu
200. Əliyev Firdovsi Əşrəf oğlu
201. Əliyev Firdovsi Firdovsi oğlu
202. Əliyev Firudin İsa oğlu
203. Əliyev İlham Bahadur oğlu
204. Əliyev İsa Əbdüləli oğlu
205. Əliyev İslam Əbdüləli oğlu
206. Əliyev Mikayıl Atababa oğlu
207. Əliyev Nadir Qaçay oğlu
208. Əliyev Rüfət İman oğlu 5
209. Əliyev Səbuhi Cahangir oğlu
210. Əliyev Səlim cahangir oğlu
211. Əliyev Sərxan İslam oğlu
212. Əliyev Şahin Firdovsi oğlu
213. Əliyev Təvəkkül Baxış oğlu
214. Əliyev Yusif
215. Əliyeva Aygün Rəhim qızı
216. Əliyeva Çiçək Ələkbər qızı
217. Əliyeva Dilarə Ənvər qızı
218. Əliyeva Heyran Mürşüd qızı
219. Əliyeva Xavər Yusif qızı
220. Əliyeva Kübra Elman qızı
221. Əliyeva Mahı Qabil qızı
222. Əliyeva Rəhilə Əhməd qızı
223. Əliyeva Rəhilə Hümbət qızı
224. Əliyeva Rüxsarə Əliyar qızı
225. Əliyeva Səadət Firdovsi qızı
226. Əliyeva Səhər Çərkəz qızı
227. Əliyeva Səriyyə Firdovsi qızı
228. Əliyeva Sürəyya Bayram qızı
229. Əliyeva Sürəyya Behbud qızı
230. Əliyeva Svetlana Cavanşir qızı
231. Əliyeva Yeganə Məhərrəm qızı
232. Əmirəliyev Rəşid Həsən oğlu
233. Əmirov Təvəkkül Baxış oğlu
234. Əmirova Maya Qabil qızı
235. Əmirova Raya Qabil qızı
236. Əmirova Yeganə Təvəkkül qızı
237. Əmrəliyeva Adilə Əli qızı
238. Əmrəliyeva Aynurə Rəşid qızı
239. Əsədov Nurəddin Məhər oğlu
240. Əsədov Yalçın Asif oğlu
241. Əsgərov Eldar Nizami oğlu
242. Əsgərov Əsgər İmran oğlu
243. Əsgərov Xaqani Kərəm oğlu
244. Əsgərov Nizami
245. Əyyubova Lamiyə Əli qızı
246. Əyyubova Leyla Əli qızı
247. Əzimov Akif Seydulla oğlu
248. Əzimov Ənvər Natiq oğlu
249. Əzimov Həsənbala Şahmar oğlu
250. Əzimov Natiq Abbasqulu oğlu
251. Əzimova Dilarə Seydulla qızı
252. Əzimova Əntiqə Ənvər qızı
253. Əzimova Pərvanə Hüseyn qızı
254. Əzimova Ülviyyə Salman qızı
255. Əzizov Aydın Nəriman oğlu
256. Əzizov Əzim Məşədi oğlu
257. Əzizov Fikrət Abbas oğlu
258. Əzizov Hüseyn Nəriman oğlu
259. Əzizov İbrahim Nəriman oğlu
260. Əzizov Mehman Qüdrət oğlu
261. Əzizova Rəşidə Nəriman qızı
262. Əzizova Zərif Nəriman qızı
263. Əzizova Zərifə Əkbər qızı
264. Fərzəliyev Cahan Hümbət oğlu
265. Fərzəliyev Canan Binnət oğlu
266. Fərzəliyev Fərzəli Məzahir oğlu
267. Fərzəliyev Qədim Fərzəli oğlu
268. Fərzəliyev Məzahir Qulu oğlu
269. Fərzəliyeva Hürü Məzahir qızı
270. Fərzəliyeva Qütabə Məzahir qızı
271. Hacıyev Əli
272. Hacıyev Əlif Lətif oğlu
273. Hacıyev Süleyman Lətif oğlu
274. Hacıyev Tahir Hacı oğlu
275. Hacıyev Yaşar Hacı oğlu
276. Haqverdiyev Davud Məşədi oğlu
277. Haqverdiyev Şahin Məşədi oğlu
278. Haqverdiyeva Həvva Zeynalabdin qızı
279. Həlili Məlahət Abbas qızı 6
280. Həmdiyeva Mehriban Rəcəb qızı
281. Həmənova Gülçöhrə
282. Həmidov Liya Aftandil oğlu
283. Həmidov Mübariz Yusif oğlu
284. Həmidov Osman Həmid oğlu
285. Həmidova Kifayət Oruc qızı
286. Həmzəyev Abdulla Köçəri oğlu
287. Hənifəyev Bəhmən Salman oğlu
288. Həsənov Cəmil Soltan oğlu
289. Həsənov Elgün Nazim oğlu
290. Həsənov Elnur Elxan oğlu
291. Həsənov Elşad Qaçay oğlu
292. Həsənov Ələddin Səfər oğlu
293. Həsənov Əli Mürsəl oğlu
294. Həsənov Həsən İbrahim oğlu
295. Həsənov İmran Ələkbər oğlu
296. Həsənov Qabil Qasım oğlu
297. Həsənov Qafur Eldar oğlu
298. Həsənov Mehdi Ramil oğlu
299. Həsənov Ramil İbrahim oğlu
300. Həsənov Ramiz Allahverdi oğlu
301. Həsənov Rövşən Qaçay oğlu
302. Həsənov Söhbət Usub oğlu
303. Həsənov Tabil Qasım oğlu
304. Həsənov Tacir Eldar oğlu
305. Həsənov Telman Yelmar oğlu
306. Həsənov Tofiq Bəylər oğlu
307. Həsənov Vahid Mövsüm oğlu
308. Həsənov Yamən Kazım oğlu
309. Həsənova Afiqə
310. Həsənova Aygün Nazim qızı
311. Həsənova Aynur Elxan qızı
312. Həsənova Fitat Əhməd qızı
313. Həsənova Göyçək Heydər qızı
314. Həsənova Gülçöhrə Yaqub qızı
315. Həsənova Günəş Əbdül qızı
316. Həsənova Xəyalə Eldar qızı
317. Həsənova Qətibə Mirsiyab qızı
318. Həsənova Lətafət Həsən qızı
319. Həsənova Mehriban Allahverdi qızı və uşaqları
320. Həsənova Məxmər Ələkbər qızı
321. Həsənova Nuranə Elxan qızı
322. Həsənova Rəfiqə Hüseyn qızı
323. Həsənova Rübabə Köçəri qızı
324. Həsənova Sevil Əyyub qızı
325. Həsənova Tofiqə Həsən qızı
326. Həşimov Pərviz Voraşil qızı
327. Həşimov Səlim Kərim oğlu
328. Həşimova Şövkət Şükür qızı
329. Hümbətov Bəhlul Müseyib oğlu
330. Hümbətov Hatəm Qurban oğlu
331. Hümbətov Muğan Cəlil oğlu
332. Hümbətov Talış İsgəndər oğlu
333. Hümbətova Anahid Eldar qızı
334. Hümbətova Firuzə Musa qızı
335. Hümbətova Simuzər Cəlil qızı
336. Hümbətova Südabə Rəşid qızı
337. Hümbətova Sevil Cəlil qızı
338. Hüseynov Allahverdi Qulu oğlu
339. Hüseynov Bəkir Mirsiyab oğlu
340. Hüseynov Çingiz Usub oğlu
341. Hüseynov Elman Nemət oğlu
342. Hüseynov Elmir Elxan oğlu
343. Hüseynov Elşən Həsən oğlu
344. Hüseynov Emin Aleksandr oğlu
345. Hüseynov Emin Elxan oğlu
346. Hüseynov Ələsgər Hilal oğlu
347. Hüseynov Həmzə Oruc oğlu
348. Hüseynov Hatəm İmran oğlu
349. Hüseynov Hüseyn Fərac oğlu
350. Hüseynov Hüseyn İsmayıl oğlu
351. Hüseynov Hüseyn Şükür oğlu
352. Hüseynov Xoşbəxt Hüseyn oğlu
353. Hüseynov İsa Əli oğlu
354. Hüseynov Kamil Dadaş oğlu
355. Hüseynov Məhşər Elxan oğlu
356. Hüseynov Mirsiyab Həzrətqulu oğlu
357. Hüseynov Mürşüd Saməd oğlu
358. Hüseynov Namiq
359. Hüseynov Rəcəb Elxan oğlu
360. Hüseynov Rəşid Hüseyn oğlu
361. Hüseynov Sabir Ağa oğlu
362. Hüseynov Şakir Mustafa oğlu
363. Hüseynov Tacir Hüseyn oğlu
364. Hüseynov Tofiq Mirsiyab oğlu
365. Hüseynov Vüqar Hilal oğlu
366. Hüseynov Zaur Nazim oğlu
367. Hüseynov Zöhrab Hüseyn oğlu
368. Hüseynova Afərim Yusif oğlu
369. Hüseynova Emma Hüseyn qızı
370. Hüseynova Ətrabə Cəbrayıl qızı
371. Hüseynov Əzizə Alış qızı
372. Hüseynova Xoşbəxt Hüseyn qızı
373. Hüseynova Qətibə Mirsiyab qızı
374. Hüseynova Qızbəs Mərdan qızı
375. Hüseynova Maral Kamil qızı
376. Hüseynova Mehriban Allahverdi qızı
377. Hüseynova Məhbubə Eldar qızı
378. Hüseynova Məxmər Qurban qızı
379. Hüseynova Minəş Cümşüd qızı
380. Hüseynova Nərgiz Cəbrayıl qızı
381. Hüseynova Nəsibə Hüseyn qızı
382. Hüseynova Növrəstə Fərmayıl qızı
383. Hüseynova Rəfiqə Cavanşir qızı
384. Hüseynova Rəsmiyyə Aleksandr qızı
385. Hüseynova Sara Səfər qızı
386. Hüseynova Səadət Qədim qızı
387. Hüseynova Süsən Hüseyn qızı
388. Hüseynova Şəbnəm Elxan qızı
389. Hüseynova Şəkər Eldar qızı
390. Hüseynova Şövkət Oruc qızı
391. Hüseynova Zəhra İsmayıl qızı
392. Hüseynova Zinyət Yunis qızı
393. Xanlarov Kirman Məmiş oğlu
394. Xanlarova Şəfiqə Rəhim qızı
395. Xanməmmədov Barat Kamil oğlu
396. Xəlilov Araz Xəlil oğlu
397. Xəlilov Arzu Xəlil oğlu
398. Xəlilov Qaçay Rəhim oğlu
399. Xəlilov Tahir Qaçay oğlu
400. Xəlilova Lalə Tahir qızı
401. Xəlilova Zərifə Zəkara qızı
402. Xudaverdiyev Müşfiq Rizvan oğlu
403. Xudaverdiyev Tavad Rizvan oğlu
404. Xudayarov Kamal Səfiyar oğlu
405. Xudayarova Mətanət Kamal qızı
406. Xudayarova Sona Məhəmməd qızı
407. Xudayarova Sürəyya Alış qızı
408. Xudiyev Zahid Bəhlul oğlu
409. İbadullayev Nadir Nəbi oğlu
410. İbişov Ağa Fikrət oğlu
411. İbrahimov Əlixan Xəlil oğlu
412. İbrahimova Fatma
413. İlyasov Əhməd Məmməd oğlu
414. İlyasov Məmməd İlyas oğlu
415. İmani Ağababa
416. İmani Ağayar Salman oğlu
417. İmani Malik Ağayar oğlu
418. İsbəndiyarov Eldar Hümbət oğlu
419. İsgəndərov Əlabbas Qara oğlu
420. İsgəndərov Niyazi Hümbət oğlu
421. İsmayılov Bəhrəm Mətləb oğlu
422. İsmayılov Elyas Bayram oğlu
423. İsmayılov Hüseyn Bəhmən oğlu
424. İsmayılov İbiş Kərim oğlu
425. İsmayılov İnqilab Ələkbər oğlu
426. İsmayılov İsmayıl Bəhmən oğlu
427. İsmayılov Lətif İsmayıl oğlu
428. İsmayılov Nəbi Məmməd oğlu
429. İsmayılov Seymur Aydın oğlu
430. İsmayılov Səməndər
431. İsmayılov Vidadi Lətif oğlu
432. İsmayılova Aybəniz Seymur qızı
433. İsmayılova Gültəkin Seymur qızı
434. İsmayılova Mənzər Məşədi qızı
435. İsmayılova Mətanət Akif qızı
436. İsmayılova Nərgiz Hüseyn qızı
437. İsmayılova Nuriyyə Qaçay qızı
438. İsmayılova Şövkət Oruc qızı
439. Kazımov Asif Kazım oğlu
440. Kazımov Xəlil Mahmud oğlu
441. Kərimov Firuz Kamran oğlu
442. Kərimov Firuz Samran oğlu
443. Kərimov İntiqam Şahmar oğlu
444. Kərimov Kamran Əli oğlu
445. Kərimov Kamran Soltan oğlu
446. Kərimov Qulu Əliş oğlu
447. Kərimov Manaf Tanrıverdi oğlu
448. Kərimov Rəşid Rəhim oğlu
449. Kərimov Soltan Kamran oğlu
450. Kərimov Soltan Simran oğlu
451. Kərimov Vəli Əliş oğlu
452. Kərimov Yalçın
453. Kərimova Ətrabə Hüseyn qızı
454. Kərimova Firəngiz Mütəllim qızı
455. Kərimova Firəngül Qurban qızı
456. Kərimova Həmayil Əliş qızı
457. Kərimova Səmran Əliş qızı
458. Qarayev Asif Qarakişi oğlu
459. Qarayev İlham Süleyman oğlu
460. Qarayev Saleh Asif oğlu
461. Qasımov Ağa Bayram oğlu
462. Qasımov Qasım Əhməd oğlu
463. Qasımov Yaşar Qaytaran oğlu
464. Qasımov Zöhrab Əvəz oğlu
465. Qasımova Rəsmiyyə Ağa qızı
466. Qasımova Səkinə Əli qızı
467. Qəhrəmanova Elnarə Təvəkkül qızı
468. Qəhrəmanova Gülnarə Təvəkkül qızı
469. Qəhrəmanova Raya Qabil qızı
470. Qəmbərov Emin Səfər oğlu
471. Qəmbərov Nadir Qarsalan oğlu
472. Qəmbərova Esmira Səfər qızı
473. Qəmbərov Qarsalan Boran oğlu
474. Qəmbərov Qarsalan Gəray oğlu
475. Qəmbərov Səfər Qarsalan oğlu
476. Qəmbərova Mətanət Hacı qızı
477. Qəmbərova Validə Boran qızı
478. Qəmbərova Validə Gəray qızı
479. Qocayev Güman Əvəz oğlu
480. Quliyev Aqil Sahib oğlu
481. Quliyev Elçin Balaxan oğlu
482. Quliyev Əkbər Zəkara oğlu
483. Quliyev Əliş Mürsəl oğlu
484. Quliyev Fərhad Səfər oğlu
485. Quliyev Fikrət Əli oğlu
486. Quliyev İslam İdris oğlu
487. Quliyev İsmayıl Qənimət oğlu
488. Quliyev Qənimət Əli oğlu
489. Quliyev Ləliş Mürsəl oğlu
490. Quliyev Məmməd Yusif oğlu
491. Quliyev Mətləb Qənimət oğlu
492. Quliyev Mikayıl Zahid oğlu
493. Quliyev Natiq Vəliyəddin oğlu
494. Quliyev Nizami
495. Quliyev Samir Taleh oğlu
496. Quliyev Şahbaz Mürsəl oğlu
497. Quliyev Şəmsi Əjdər oğlu
498. Quliyev Şükür Bərxudar oğlu
499. Quliyev Şükür Qaryağdı oğlu
500. Quliyev Tahir Sultan oğlu
501. Quliyev Taleh Zəkara oğlu
502. Quliyev Vüqar Sahib oğlu
503. Quliyev Zahid
504. Quliyev Zakir Lətif oğlu
505. Quliyev Zəkara Qamış oğlu
506. Quliyeva Kübra Aydın qızı
507. Quliyeva Məxmər Xanlar qızı
508. Quliyeva Nuranə Qaryağdı qızı
509. Quliyeva Pərvanə Qaryağdı qızı
510. Quliyeva Rüba Hacı qızı
511. Quliyeva Sahibə Abbas qızı
512. Quliyeva Sevinc Əkbər qızı
513. Quliyeva Şura Şamil qızı
514. Quliyeva Vəsilə Zahid qızı
515. Quliyeva Zöhrə Lətif qızı
516. Quliyeva Sara Hüseyn qızı
517. Qurbanov Şəmil İmran oğlu
518. Mahmudov Əhliman Behbud oğlu
519. Mahmudova Roza Səfər qızı
520. Məmmədov Məmməd Qədir oğlu
521. Mehdiyev Cavanşir İsaq oğlu
522. Mehdiyev Fikrət Buruzlu oğlu
523. Mehdiyev Fikrət Bərzu oğlu
524. Mehdiyev İlham Murad oğlu
525. Mehdiyev Murad Şəfa oğlu
526. Mehdiyev Şəfa Baba oğlu
527. Mehdiyeva Aysel Murad qızı
528. Mehdiyeva Gülmirə Murad qızı
529. Mehralıyeva Bəsirə Vəli qızı
530. Mehralıyeva Gülzar Gülalı qızı
531. Mehrəliyev Əli Mürsəl oğlu
532. Mehrəliyev Əli Şükür oğlu
533. Mehrəliyev Orxan Əli oğlu
534. Mədətov Sadiq Oqtay oğlu
535. Məhərrəmov Arif Əsgər oğlu
536. Məhərrəmov Babək Arif oğlu
537. Məhərrəmov Fazil Arif oğlu
538. Məhərrəmov Maqsud Heydər oğlu
539. Məhərrəmov Murad Cəmil oğlu
540. Məhərrəmov Tahir Ağarza oğlu
541. Məhərrəmov Vaqif Cəmil oğlu
542. Məhərrəmova Nazlı Vəli qızı
543. Məhərrəmova Rəhilə Arif qızı
544. Məmişov Şahin Talış oğlu
545. Məmişov Talış Hüseyn oğlu
546. Məmmədov Allahverdi
547. Məmmədov Anar Tahir oğlu
548. Məmmədov Arif İbad oğlu
549. Məmmədov Aydın Qurban oğlu
550. Məmmədov Aydın Tahir oğlu
551. Məmmədov Azad Süleyman oğlu
552. Məmmədov Bəylər Xanlar oğlu
553. Məmmədov Cahangir Məmməd oğlu
554. Məmmədov Ceyhun Vaqif oğlu
555. Məmmədov Cəsarət Ziyad oğlu
556. Məmmədov Çərkəz Abbas oğlu
557. Məmmədov Elbrus Azad oğlu
558. Məmmədov Eldar Əmirxan oğlu
559. Məmmədov Elman Camal oğlu
560. Məmmədov Əkbər Rəhman oğlu
561. Məmmədov Xosrov Bilal oğlu
562. Məmmədov Kamil Əmir oğlu
563. Məmmədov Qiymət Savalan oğlu
564. Məmmədov Məmməd Rəhim oğlu
565. Məmmədov Mövsüm Şahin oğlu
566. Məmmədov Niyaməddin Vaqif oğlu
567. Məmmədov Nizami Murad oğlu
568. Məmmədov Nurəddin Vaqif oğlu
569. Məmmədov Oqtay Şükür oğlu
570. Məmmədov Ramil Cəlal oğlu
571. Məmmədov Ramiz
572. Məmmədov Rasif Salman oğlu
573. Məmmədov Rasim Səlim oğlu
574. Məmmədov Razmik Suren oğlu
575. Məmmədov Saday Süleyman oğlu
576. Məmmədov Sadiq Allahverdi oğlu
577. Məmmədov Səbuhi Cahangir oğlu
578. Məmmədov Səfəralı Mehdi oğlu
579. Məmmədov Səlim Cahangir oğlu
580. Məmmədov Sərvər Yelmar oğlu
581. Məmmədov Söhbət Məmməd oğlu
582. Məmmədov Şöhlət İbiş oğlu
583. Məmmədov Şöhrət İbad oğlu
584. Məmmədov Talış İmran oğlu
585. Məmmədov Tanrıverdi Camal oğlu
586. Məmmədov Vaqif Cəmil oğlu
587. Məmmədov Vaqif Şəmil oğlu
588. Məmmədov Vaqif Şükür oğlu
589. Məmmədov Vasif Salman oğlu
590. Məmmədov Yaşar Yusif oğlu
591. Məmmədov Yelmar Tahir oğlu
592. Məmmədov Zahir Ramiz oğlu
593. Məmmədov Zakir Qasım oğlu
594. Məmmədov Ziyəddin Baxşalı oğlu
595. Məmmədova Afilə İbrahim qızı
596. Məmmədova Aybəniz Asif qızı
597. Məmmədova Aysel Murad qızı
598. Məmmədova Banu Əhməd qızı
599. Məmmədova Dübər Məhəmməd qızı
600. Məmmədova Əzizə Bəşir qızı
601. Məmmədova Gülarə Ağali qızı
602. Məmmədova Gülxanım İbrahim qızı
603. Məmmədova Güllü Abdul qızı
604. Məmmədova Qərinə Tahir qızı
605. Məmmədova Lətafət Eybət qızı
606. Məmmədova Məleykə Atəş qızı
607. Məmmədova Məruzə
608. Məmmədova Pərvanə Camal qızı
609. Məmmədova Roza Səfər qızı
610. Məmmədova Sevil Hüseyn qızı
611. Məmmədova Səltənət Zülal qızı
612. Məmmədova Səmayə İsa qızı
613. Məmmədova Şövkət Eybət qızı
614. Məmmədova Tamara Səlim qızı
615. Məmmədova Zənirə Kərim qızı
616. Mikayılov Aqil Vəlikişi oğlu
617. Mikayılov Araz
618. Mirzəyev Aydın Eldar oğlu
619. Mirzəyev Aydın Şamil oğlu
620. Mirzəyev Kamal Abbas oğlu
621. Mirzəyev Şirin Vəli oğlu
622. Mirzəyeva Aytəkin Eldar qızı
623. Mirzəyeva Gülşən Şamil qızı
624. Mirzəyeva Lətifə Kamal qızı
625. Mirzəyeva Sahilə Şamil qızı
626. Mirzəyeva Sevinc Şamil qızı
627. Muxtarov Kazım Eynulla oğlu
628. Muradov Elşən Kazım oğlu
629. Muradov Faiq Təyyar oğlu
630. Muradov Gündüz Kazım oğlu
631. Muradov Paşa Əsgər oğlu
632. Muradov Şahid Lətif oğlu
633. Muradov Taleh Əsgər oğlu
634. Muradov Tarıyel Taleh oğlu
635. Muradov Zahid Lətif oğlu
636. Muradova Nuridə Kazım qızı
637. Musayev İlqar Vaqif oğlu
638. Mustafayev Rza Bəşir qızı
639. Mustafayev Vidadi Şəfa oğlu
640. Mustafayeva Yaxşı Mehdiqulu qızı
641. Nağıyev Cavad Əli oğlu
642. Nağıyev Məmməd Ağalar oğlu
643. Nağıyev Natiq İsmayıl oğlu
644. Nağıyev Toğrul Cavad oğlu
645. Nağıyev Yusif Cavad oğlu
646. Nağıyev Yusif Şirin oğlu
647. Nağıyeva Sara Ramiz qızı
648. Nağıyeva Sürəyya İmran qızı
649. Nəbiyev Həsən Qaraş oğlu
650. Nəbiyev Məhyəddin Həsən oğlu
651. Nəbiyeva Sara Əkbər qızı
652. Nəbiyeva Səkinə Nabatalı qızı
653. Nəcəfov Alov Nəsib oğlu
654. Nəcəfov Etibar Qulu oğlu
655. Nəcəfov Əli Ağəli oğlu
656. Nəcəfov Əsgər Hidayət oğlu
657. Nəcəfov Qaməddin Şiraslan oğlu
658. Nəcəfov Şiraslan Məmiş oğlu
659. Nəcəfov Vüqar
660. Nəcəfova Zöhrə Məmməd qızı
661. Nəsibov Ramiz Sarı oğlu
662. Nəsirov Cahid Əfqan oğlu
663. Nəsirov Ramiz Kamal oğlu
664. Nəsirov Tohid Əfqan oğlu
665. Nəsirova Tatyana Dmitriyevna
666. Nəzərli Hikmət Baba oğlu
667. Nişanə Xocalı
668. Novruzov Əkbər Cənnət oğlu
669. Novruzov Ələsgər Xanlar oğlu
670. Novruzov Novruz Məhərrəm oğlu
671. Novruzov Zakir Novruz oğlu
672. Novruzova Adilə Məhəmməd qızı
673. Novruzova Rahilə Novruz qızı
674. Novruzova Rübabə Novruz qızı
675. Nuriyev Aydın Nəriman oğlu
676. Nuriyev Hafiz Yusif oğlu
677. Nuriyeva Dilarə Oruc qızı
678. Nurməmmədov Hüseyn Rza oğlu
679. Nurməmmədova Pakizə İslam qızı
680. Orucov Cavan Canan oğlu
681. Orucov Elman Ənvər oğlu
682. Orucov Əli
683. Orucov Faiq Əli oğlu
684. Orucov Fazil Ənvər oğlu
685. Orucov Miryusif Kərim oğlu
686. Orucov Muğan
687. Orucov Rafiq Miryusif oğlu
688. Orucov Telman Ənvər oğlu
689. Orucova Gözəl Heydər qızı
690. Orucova Xəyalə Telman qızı
691. Orucova İradə Əli qızı
692. Orucova İzafə Əli qızı
693. Orucova Məlahət Əli qızı
694. Orucova Mələk Əli qızı
695. Orucova Natəvan Nəbi qızı
696. Orucova Tamara Yunis qızı
697. Orucova Vətən Həbib qızı
698. Paşayev Aleksandr Tapdıq oğlu
699. Paşayev Elşad Aleksandr oğlu
700. Paşayev Ələddin Bəhlul oğlu
701. Paşayev Qədim Rəzil oğlu
702. Piriyev Hatəm
703. Rəcəbov Cəbrayıl Mehdi oğlu
704. Rəcəbov Sərvər Məhəmməd oğlu
705. Rəhmanova Dilarə Məhərrəm qızı
706. Rəşidov Nazim Adil oğlu
707. Rüstəmov Eldar Əmir oğlu
708. Rüstəmov Füzuli Salah oğlu
709. Rüstəmov Həsən İsfəndiyar oğlu
710. Rüstəmova Ceyran İmran qızı
711. Rüstəmova Zivər Allahüseyn qızı
712. Rzayev Canpolad Yaqub oğlu
713. Rzayev Felmar Şahmar oğlu
714. Rzayev İldırım Barat oğlu
715. Rzayev Tapdıq Köçəri oğlu
716. Sadıqov Əvəz Asif oğlu
717. Sadıqov Vaqif İmamverdi oğlu
718. Sadıqova Çiçək Cəlil qızı
719. Sadıqova Qönçə Məmmədbağır qızı
720. Salahov Çingiz Məmməd oğlu
721. Salahov Məhəmməd Əbdül oğlu
722. Salahov Natiq Fərdalı oğlu
723. Salahov Şakir Şamil oğlu
724. Salahova Şəkər Saday qızı
725. Salahova Zəhra Əlabbas qızı
726. Salmanov Müşfiq Vaqif oğlu
727. Salmanov Salman Salman oğlu
728. Salmanova Ayna Soltan qızı
729. Salmanva Aynurə İsmayıl qızı
730. Salmanova Dilarə Salman qızı
731. Sevindiyev Fikrət Vahid oğlu
732. Sevindiyev Şamaxı Vahid oğlu
733. Sevindiyev Vahid Sevindik oğlu
734. Səfərov Əli Xalid oğlu
735. Səfərov Orduxan Aydın oğlu
736. Səfərov Osman Aydın oğlu
737. Səfərov Şahverdi Bəhlul oğlu
738. Səfərova Pəri Muxtar qızı
739. Səfiyev Elxan Nəsib oğlu
740. Səfiyev Sarvan Elxan oğlu
741. Səfiyeva Gözəl Vəli qızı
742. Səlimov Araz Bahadır oğlu
743. Səlimov Bahadır Mikayıl oğlu
744. Səlimov Fəxrəddin Bahadır oğlu
745.
746. Səlimov Xəzər Səyavuş oğlu
747. Səlimov Mikayıl Bahadır oğlu
748. Səlimov Rəfail Elyas oğlu
749. Səlimov Seyid Mikayıl oğlu
750. Səlimov Tofiq Seyid oğlu
751. Səlimova Adilə Allahverdi qızı
752. Səlimova Tamilə Ağamirzə qızı
753. Səmədov Gündüz Hidayət oğlu
754. Səmədov Həmid Bəylər oğlu
755. Səmədov Tarıyel Bəylər oğlu
756. Sofiyev Elxan Nəsib oğlu
757. Süleymanov Rəşid Surxay oğlu
758. Süleymanov Tofiq Yusif oğlu
759. Süleymanova Nübar Lələkişi qızı
760. Şahmuradov Mübariz Əlihüseyn oğlu
761. Şahmuradov Natiq Əmirxan oğlu
762. Şahmuradov Nemət Musa oğlu
763. Şahverdiyev Vüqar Əmirxan oğlu
764. Şahverənov Məhərrəm Covdar oğlu
765. Şiraslanov Qoca İsa oğlu
766. Şirinov Elşən Eldar oğlu
767. Şirinova İradə Akif qızı
768. Şirinova Sahilə Akif qızı
769. Şükürov Akif Rəsul oğlu
770. Şükürov Murad Əliş oğlu
771. Şükürov Tahir Zakir oğlu
772. Şükürov Vaqif Rəsul oğlu
773. Şükürov Vəkil İsfəndiyar oğlu
774. Şükürova Əntiqə İsfəndiyar qızı
775. Tağıyev Elvin Balış oğlu
776. Tağıyev Mübariz Alış oğlu
777. Tağıyev Müzəffər Balış oğlu
778. Tağıyev Ziya Balış oğlu
779. Tağıyeva Məxmər Alış oğlu
780. Tağıyeva Nərminə Alış qızı
781. Talıbov Rahim Xudaverdi oğlu
782. Talıbova Ağca Alxan qızı
783. Usubov Elşad Kamran oğlu
784. Usubov Əliyar Kamran oğlu
785. Usubov Səyavuş Ramiz oğlu
786. Usubov Zahir Əbilqasım oğlu
787. Usubov Zakir kamran oğlu
788. Usubova Şərqiyyə Usub qızı
789. Vəliyev Ağasəf Zakir oğlu
790. Vəliyev Əli İmran oğlu
791. Vəliyev Əvəz Əlabbas oğlu
792. Vəliyev Firdovsi Fazil oğlu
793. Vəliyev Kamil Şahmar oğlu
794. Vəliyev Zahid Nəcib oğlu
795. Vəliyev Zakir Yusif oğlu
796. Vəliyeva Əzizə Əlabbas qızı
797. Vəliyeva Güldanə Zakir qızı
798. Vəliyeva Nazilə Kamil qızı
799. Vəliyeva Zəhra Əlabbas qızı
800. Yusifov Hamlet Məhyəddin oğlu
801. Yusifov Həmid Məhyəddin oğlu
802. Yusifova Natəvan Pənah qızı
803. Zamanov Azad Novruz oğlu
804. Zamanov Elxan Firudin oğlu
805. Zamanov Elnur Firudin oğlu
806. Zamanov Firudin Əliş oğlu
807. Zamanov Novruz Qulu oğlu
808. Zamanova Firuzə Firudin qızı
809. Zamanova Xalidə Novruz qızı
810. Zamanova Nuridə Novruz qızı
811. Zeynalov Eldar Aslan oğlu
812. Zeynalov Məcnun Zaman oğlu
813. Zeynalov Məhəmməd Məsi oğlu
814. Zeynalov Məhəmməd Mikayıl oğlu
815. Zeynalov Nadir Aslan oğlu
816. Zeynalov Osman Bahadır oğlu
817. Zeynalov Tahir Bahadır oğlu
818. Zeynalov Tofiq Aslan oğlu
819. Zeynalova Aynurə Tofiq qızı
Siyahı tam deyil….
RUHLARI ŞAD OLSUN!
Mənbə: Vüsal Ağa

* Bu qəbildən olan siyahıların dəqiqləşdirilməsi bütün itkinlərimiz haqqında tam dəqiq məlumat əldə etdikdən sonra başa çatacaq.


VÜSAL AĞANIN DİGƏR YAZILARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Xocalıda azı 3813 nəfər qətlə yetirilib – Tamxil ZİYƏDDİNOĞLU

Tamxil ZİYƏDDİNOĞLU

Xocalıda azı 3813 nəfər qətlə yetirilib
Onlardan 613 nəfəri cəsədləri əlimizə gələn, ictimaiyyətə məlum olanlardır, qalanları barədə erməni mənbələrində məlumat verilir. 2000-ci ildə nəşr olunmuş “Xaç naminə” kitabında Daud Xeyriyan yazırdı:
“Bu şaxtalı qış səhərində Daşbulaq yaxınlığında bir kilometrlik bataqlıqdan keçmək üçün insan meyitlərindən körpü salmalı olduq. Mən meyitlərin üstü ilə getmək istəmirdim. Mayor Ohanyan işarə elədi ki, qorxmaq lazım deyil, müharibənin öz qanunları var. Mən ayağımı qan içində olan 9-11 yaşlarında qız uşağının sinəsinə basıb irəlilədim. Çəkmələrim, şalvarım tam qana batmışdı. Bu qaydada 1200 meyitin üzərindən keçib getdim.
…Martın 2-də “Qaplan qrupu” (bu qrup meyitlərin yandırılması ilə məşğul idi) 2000-ə yaxın iyrənc monqol (Xocalı türklərini nəzərdə tutur) meyitini topladı və onları ayrı-ayrı topalarla Xocalının təxminən bir kilometrliyində yandırdı.”
Yuxarıda qeyd olunanlardan da görünür ki, yer üzündən silinmiş bir şəhərin qırılmış əhalisinin sayı qəsdən az göstərilib. O zaman Xocalıda 8 min yerli əhali olub, 2 min nəfər də Ermənistandan qovulanlardan pənah gətirib. İndi deyə bilən varmı 10 min əhali hardadır?! Düşmənin dezinformasiya təxribatı burda da işləyib.
P.S. 1992-ci ilin aprelində Xocalı İcra Hakimiyyətinin başçısı Elman Məmmədovdan müsahibə alırdım. Dedi:”Öldürülənlərin, yaralananların, itkin düşənlərin, girovluqdan qutara bilənlərin sayı dəqiqləşdirilir”.
Belə məlum oldu ki, Xocalı soyqırımından 40 gün keçməsinə baxmayaraq 5 min nəfərdən xəbər-ətər yoxdur…
Müəllif: Tamxil ZİYƏDDİNOĞLU
“Bütöv Azərbaycan” qəzetinin baş redaktoru,
“Hərbi Jurnalistlər Birliyi”nin sədri.

İlkin mənbə:butov.az

* Bu qəbildən olan siyahıların dəqiqləşdirilməsi bütün itkinlərimiz haqqında tam dəqiq məlumat əldə etdikdən sonra başa çatacaq.

TAMXİL ZİYƏDDİNOĞLUNUN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

XIZI MƏKTƏBLİLƏIRİ SONA ABBASƏLİQIZININ XOCALI HAQQINDA ŞEİRLƏRİNİ ƏZBƏR SÖYLƏYİBLƏR

XIZI MƏKTƏBLİLƏIRİ SONA ABBASƏLİQIZININ XOCALI HAQQINDA ŞEİRLƏRİNİ ƏZBƏR SÖYLƏYİBLƏR

Müəllif: Sona ABBASƏLİQIZI

SONA ABBASƏLİQIZININ YAZILARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ELDAR İSMAYIL BÖYÜKTÜRK – XOCALININ DƏRDİ HARAY…

ELDAR İSMAYIL BÖYÜKTÜRK

XOCALININ DƏRDİ HARAY…
Ulu tanrı, hardan gəldi bəd xəbər?
Bəd xəbərə ürək dözsün nə qədər?
İç dünyamdan bir ah qopdu bu səhər,
Xocalının dərdi haray, ay haray!
* * *
Bu milləti qırdıran kim, qıran kim?
İgidləri kürəyindən vuran kim?
Bilinmirsə kim müttəhim, kim hakim…
Xocalının dərdi haray, ay haray!
* * *
Dağı-daşı sac içində qovruldu,
Böyük-kiçik tank altında qırıldı.
Xocalının külü göyə sovruldu…
Xocalının dərdi haray, ay haray!
* * *
Nə qocası, nə cavanı seçildi,
Qadınların qızıl qanı içildi.
Körpələri xəzəl kimi biçildi,
Xocalının dərdi haray, ay haray!
* * *
Bədən getdi, qol doğrandı, baş dindi,
Göz ovuldu, göy ağladı, yaş dindi.
Torpaq yandı, yurd dağıldı, daş dindi…
Xocalının dərdi haray, ay haray!
* * *
Zülmü görüb zaman təzdən qocaldı,
Xatın kəndi bu vəhşətə mat qaldı.
Öz dərdini unudaraq ün saldı-
Xocalının dərdi haray, ay haray!
* * *
Aman Allah, tufana bax, tufana,
Şəhər zülmət, toz qarışıb dumana…
Saçın yolub dad eləyir hər ana,
Xocalının dərdi haray, ay haray!
* * *
Belə sərgi sərməmişdi bu dünya,
Belə dövran sürməmişdi bu dünya,
Belə qırğın görməmişdi bu dünya!
Xocalının dərdi haray, ay haray!
* * *
Qayasına mən başımı qoyaram,
Torpağını al qanımla boyaram.
Dünya boyu sızıldayar bu yaram…
Xocalının dərdi haray, ay haray!
* * *
Xocalının dərdi bizə qalx! – deyir.
Düşmənləri süngüsünə tax! – deyir.
Qılıncını nərə çəkib çax! – deyir.
Xocalının dərdi haray, ay haray!
* * *
Bu harayda Allah eşqi olmalı!
Axan qanlar qan yaddaşı qalmalı!
Bu qisası əzəl-axır almalı!
Xocalının dərdi haray, ay haray!
İnsanların mərdi haray, ay haray!

Müəllif: Eldar İSMAYIL BÖYÜKTÜRK

ELDAR İSMAYIL BÖYÜKTÜRKÜN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Xocalısız 30 il – Rəfail Tağızadə

RƏFAİL TAĞIZADƏNİN YAZILARI

Xocalısız 30 il
44 günlük müharibədə işğal olunmuş ərazilərimizin əksər hissəsi Ordumuz – qəhrəman döyüşçülərimiz tərəfindən azad olundu. 28-30 il həsrətində olduğumuz torpaqlara, yurd yerlərimizə qovuşduq. Bu Qələbə torpaqlarımızla birlikdə qürurumuzu, şərəfimizi özümüzə qaytardı.
Qarabağın çox yerləri işğaldan azad olundu. Bu illər ərzində xəyalı ilə yaşadığımız Cəbrayıl, Füzuli, Qubadlı, Zəngilan, Xocavəndin bir hissəsi (Hadrut), Şuşa, Ağdam, Laçın, Kəlbəcər də…
Bu sevinc ağrılarımızın böyük bir hissəsini unutdurdu. Lakin Xocalı ağrısı, Xocalı müsibəti hələ də içimizdə ağır yara kimi qaldı.
İşğalda qalan, millətin, xalqın, vətəndaşın, dövlətin üstündəki qara ləkə, ən böyük faciəmiz olan Xocalı.
Xocalı faciəsində 613 nəfər həlak oldu (bunlardan 63 uşaq, 70 qoca, 106 nəfər qadın idi), 1275 nəfər girov götürüldü, 150 nəfərin taleyindən xəbər olmadı, 487 nəfər yaralandı, 3 ailə tamamilə məhv edildi, 25 uşaq hər iki valideyndən məhrum olundu, 130 nəfər valideynlərindən birini itirdi.*
Qarlı-şaxtalı fevral günündə yaralıları, şəhidləri, don vurmuş xocalıları meşədən, dağdan gətirənlər və o günlərin şahidləri olan başqa ağdamlılarla bərabər şəhidlərin yuyulub dəfnə hazırlandığı Ağdam məscidinin divarları da o ah-nalələri unutmayacaq.
Bizə o ağrıları unutduracaq, təsəlli verəcək hadisə Xocalının düşmən işğalından azad olunması ilə olacaq. Torpağın üzündən qan ləkə, yad iz, muradlıq, çirkab təmizlənəcək. Ruhumuz kimi.
Ermənilər tərəfindən darmadağın edilən, yerində indi ermənilər üşün hündür mərtəbəli binalar tikilən, İvanyan məntəqəsi adlandırılan Xocalı, bizim üçün təkcə vətən torpağı deyil, həm də qədim tarixi olan yaşayış məskənidir.
Xocalı başdan-başa tarixi-memarlıq abidələri diyarıdır. “Xocalı qəbiristanlığı”nda aşkar edilmiş miladdan əvvəl XIII-VII əsrlərə aid Xocalı-Gədəbəy mədəniyyət abidələrini, son Tunc və ilk Dəmir dövrlərinə aid Nekropolu, Kurqan çölünü, eramızın IV-VII əsrlərinə aid kilsələri, XIV əsrə aid Xocalıda Hacı Əli günbəzini, 1356-cı ildə inşa olunmuş dairəvi türbəni, XVIII əsrdə Qarabağ xanı Pənahəli xan tərəfindən tikilmiş Əsgəran qalasını və onlarca başqa tarixi abidələri ilə…
1810-cu ildə Rusiya ilə İran arasında sülh danışıqları Əsgəran qalasında aparılmışdır. Əsgəran sözünün mənası “Qədim Aran” deməkdir. Tarixi faktlar sübut edir ki, Xocalı ərazisi Azərbaycanın ən qədim diyarlarından biridir. Aparılan araşdırmalar göstərmişdir ki, xalqımızın uzaq keçmişindən tutmuş bu gününədək olan məşğuliyyəti, sənətkarlığı, dini baxışları, mədəniyyəti Xocalı toponomiyasında öz əksini tapmışdır.
Ermənilər uşaqların, qocaların, qadınların başına dünyada görünməmiş vəhşiliklər gətirməklə bərabər tariximizi də yer üzündən sildilər. Müqəddəs məkanı nurdarladılar, erməniləşdirdilər.
Bu tariximizin ən qara səhifələrindən biridir.
İndi səni başqaları təmizləyir, Xocalı. Ermənilərə ev tikmək üçün. Məhz sən də…
Sənsizlikdən 30 il keçdi. Hələ də sənə kənardan baxırıq. Ürəyimizin gözləriylə. Sənə getmək mənə, bizə qadağandı. Sənə qovuşmaq yasaq.
Ağdamdan Şuşaya gedəndə xocalıları da özümüzlə götürməyi düşünürdük. İndi o yolla nə özümüz gedə bilirik, nə də sizi götürə bilirik. Arzularımız yarımçıq qaldı. … Xosalısız qaldıq.
Bu gün də sənin işğal, faciə gününü qeyd edirik.
Tariximizin çox qara günləri qızardı. Qızarmayan tarixlər içində 26 fevral günü də qaldı. Azərbaycanın müsübət günü – Xocalının işğalı. Ömrümüzün, həyatımızın, xalqımızın qara günü:
26 fevral 1992-ci il.
Sinədə, аlındа gəzir Хоcаlı,
Hər kəsin cаnındа gəzir Хоcаlı,
Yаrаlı Хоcаlı, əsir Хоcаlı.
… Dоn vurmuş körpənin qаrlı izini
Yаyın istisi də əridə bilmir.
Хоcаlı hаrаyın, Хоcаlı səsin,
Dünyаnın sükutu kiridə bilmir…


* Bu qəbildən olan siyahıların dəqiqləşdirilməsi bütün itkinlərimiz haqqında tam dəqiq məlumat əldə etdikdən sonra başa çatacaq.


Müəllif: Rəfail TAĞIZADƏ.

RƏFAİL TAĞIZADƏNİN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

XOCALI – QAYSAQLANMAYAN YARA – AYSU TÜRKEL

AYSU TÜRKELİN YAZILARI

XOCALI – QAYSAQLANMAYAN YARA

Tarix səhifələrini vərəqlədikcə Azərbaycanın ağrılı-acılı, şanlı-şərəfli, sevincli-fərəhli günlərinin bir daha şahidi oluruq.

Keçən əsrin əvvəllərində – 1918-ci ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Cümhuriyyətinin memarı kimi torpağa azadlıq toxumu səpdi. Varlığımızın, kimliyimizin təsdiqi olan Şərqdə ilk Demokratik Cümhuriyyətin 23 ay yaşamasına baxmayaraq, 71 ildən sonra imperiya əsarətinə son qoyaraq yenidən müstəqilliyini bərpa etdi. Yaşadığımız bu illər ərzində qırğınlara, faciələrə, soyqırımlarına da az şahidlik etmədik. Yurdsevər, vətənpərvər oğullarımız tarix boyu mənfur düşmənlərin törətdiyi qanlı qırğınların, terrorların qurbanına çevrildi. Bəzən kənd və şəhərlərimiz də oda-alova bürünərək vandalizmin, vəhşiliyin güdazına getdi. Mart soyqırımı, Ballıqaya qətliamı, Ağdaban, Başlıbel, Qaradağlı faciəsi də qanlı tariximizin səhifəsinə yazıldı. Amma bu qətliamlar arasında ən dəhşətlisi əsrimizin qan yaddaşı olan Xocalı soyqırımıdır.

Tarix boyu ermənilərin Azərbaycan torpaqlarına, o cümlədən Dağlıq Qarabağa qarşı ərazi iddiaları irəli sürməsi qanlı toqquşmalara səbəb oldu. Bu torpaqların onlara məxsus olduğunu iddia edən ermənilər “Dənizdən-dənizə Böyük Ermənistan” xülyasını həyata keçirmək üçün məkrli və işğalçı planlar qurdular.

1991-ci ildə Azərbaycan azadlığını, müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Ermənistan məkrli və hiyləgər planlarını həyata keçirmək üçün xarici dövlətlərin yardımı ilə təcavüzkar və işğalçılıq siyasətini də genişləndirdi. Közərən münaqişə müharibə alovuna çevrildi. O zaman Azərbaycanda nə vahid komandanlıq vardı, nə də peşəkar kadr ehtiyatı. Tək-tək zabitlərin və qeyri-peşəkar vətənsevər oğulların rəhbərliyi ilə formalaşan könüllü özünümüdafiə dəstələri yaradıldı.

1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə 366-cı motoatıcı alayın köməyi ilə erməni ordusu Xocalıya daxil olaraq müasir tarixin ən dəhşətli qırğınını törətdi. Erməni silahlı qüvvələri bütün beynəlxalq hüquq normalarını pozaraq Xocalı şəhərinin üzərinə ağır texnika yeritdilər. Dinc əhaliyə misli görünməmiş qəddarlıqla divan tutuldu, şəhər vəhşicəsinə yerlə yeksan edildi.

Əslində, ermənilər Xocalıya hərbi əməliyyat keçirmək üçün hücum etməmişdilər. Onların əsas məqsədi dinc, əliyalın əhaliyə qarşı soyqırımı törətmək idi. Şəhərin az saylı müdafiəçiləri Əlif Hacıyev, Tofiq Hüseynov və digər cəngavər oğulların rəhbərliyi ilə sona qədər müqavimət göstərdilərsə də təəssüf ki, düşmənin üstün qüvvəsi və texnikası bu müqaviməti qıra bildi. Şəhərin müdafiəçilərinin demək olar ki, əksəriyyəti qəhrəmancasına şəhid oldu.

Bu, yalnız Azərbaycan xalqına qarşı deyil, bütün bəşəriyyətə qarşı yönəlmiş cinayət idi. Bəli, cinayət! Uşaq, qadın, qoca demədən əliyalın əhaliyə qəfil hücum etməyin cinayətdən başqa adı ola bilməz.

Əhalini öldürməklə yetinməyən mənfur düşmən cəsədlərə də işgəncələr vermişdi. Biz bunu Milli Qəhrəman Çingiz Mustafayevin lentə aldığı kadrlarda açıq-aşkar görə bilərik. Elə Xocalı qətliamının dünyaya tanıdılmasında Çingiz Mustafayevin lentə aldığı kadrlar, şahidlərin ifadələri və digər şəkillər düşmənin necə amansız olduğunu bir daha sübut edir.

Ermənilər bu qətliamı törətməklə Azərbaycan xalqının əzmini qıra biləcəklərini düşünürdülər. Amma xalqımıza qarşı Xocalıda törədilən böyük soyqırımı aktı xalqımızın mübarizə əzmini qıra bilmədi. Bəli, bu qırğın bizi dərindən sarsıtdı, qəlbən kədərləndirdi, lakin biz öz inamımızı itirmədik. Müqəddəs amalımızdan, tutduğumuz yoldan çəkinmədik. Xocalı faciəsinin dünya miqyasında tanıdılmasına çalışdıq. Çox əfsuslar olsun ki, köməksiz, yalnız Allaha sığınmış xalqımıza arxa duran olmadı. Daim ədalətdən danışan bir sıra Avropa ölkələri də Xocalı faciəsinə göz yumdu. Ermənilərin saxta göz yaşlarına inanıb dünyanın şahidlik etdiyi soyqırımını görməzdən gəldi. XX əsrin ən dəhşətli hadisəsi – Xocalı soyqırımı Azərbaycan tarixində qanlı iz buraxdı. Ermənilər bir gecədə elə bir cinayət törətdilər ki, xalqımız onu illər keçsə də unutmayacaq.

Xocalı soyqırımı nə qədər dəhşətli və amansız olsa da, 44 günlük savaş kimi tarixə düşən Vətən müharibəsində bu qətliamın qisasını almaq dəmir yumruqlu müzəffər ordumuza nəsib oldu.

Müəllif: Aysu TÜRKEL

AYSU TÜRKELİN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru