MURAD MƏMMƏDOV – YENİ ŞEİRLƏR

MURAD MƏMMƏDOVUN YAZILARI

OĞLUMA
Ömrün yolları yoxuş
Dolanbac, çətin olur.
Bu yolları yoranlar
Əzizim, mətin olur.
* * *
Bu ömrə asan demə
Çalışsan asan olar.
Hər işin bir çəmi var
Alışsan asan olar.
* * *
Heç kimdə qüsur gəzmə
Özündə qüsur axtar.
Ağlı başda olanın
Həm düzü, həm səhvi var.
* * *
Üzünə güləndisə
Ondan uzaq, qıraq ol.
Dərdini biləndisə
Ona yanan çıraq ol.
* * *
Baban öyrətdi mənə
Xeyri şərdən ayır sən.
Torpağı sanı yaşa
Babana oxşayırsan.
* * *
Ata nəsihətindən
Adama ziyan olmaz.
Doğmalara yad olma
Qıraqdan həyan olmaz.

VƏTƏN
İnan, heç vaxt unutmaram
Mən anamın can səsini.
Yüz alxışa tay tutmaram
Qurban olum kəlməsini.
* * *
Bir suçum yox, başım uca
Ruhum payız havasında.
Mən baxıram anam qoca
Özüm dərd sər yuvasında.
* * *
Yenə ana nəfəsinin
Duasının mən acıyam.
Dərdin alım kəlməsinin
Tamarzısı, möhtacıyam.
* * *
Bu kəlmənin istisindən
Dilim, dodağım əsir.
Ögey baxış yad səsindən
Dişim bağrımı kəsir.
* * *
Anam indi öz hayında
Nə danışmır, nə də dinmir.
Fikri Tanrı sarayında
Min zikri var yerə enmir.
* * *
Balaları ondan kənar
Bir oğlu var dada yetən.
Vətən üçün canı yanar
Mənim anam, ana Vətən!

BU DÜNYA
İnsanıq dünyaya adsız gəlirik
Sən kimsən, nəçisən xəbərin olmur.
Ad alıb, böyüyüb hey yüksəlirik
Köçürük, adımız, sanımız qalmır.
* * *
Bu dünya çeynəyir başsız bütləri
Bu dünya boy verir şərəfsizlərə.
Yal verir, hürdürür zalım itləri
Dil verir, ruh verir tərəfsizlərə.
* * *
Heç zaman ayırmır yaxşını pisdən
Ürəyi genişdir, qəlbi genişdir.
İncitməz, inciməz heç vaxt heç kəsdən
Gülüb yola salmaq sevdiyi işdir.
* * *
Bu dünya məzardı ölü canlara
Sənə əbədilik fürsəti verməz.
Danılmaz şahiddir nahaq qanlara
Susar! Günahı yox! Günaha girməz!
* * *
Hər kəsə qol açar, hər kəsə qucaq
Bəsləyər qoynunda ölənə qədər.
Bu dünya hamıya doğmadır, ancaq
Kimiyə ruh verər, kimiyə kədər.

KÖNLÜM
Könlüm evi işıq saçar
Ürək sözlə barışanda.
Təbim sanki tər gül açar
Başım sözə qarışanda.
* * *
Sözdü ruhumun açarı
Ruhuma gedən yaxın yol.
Qoy ruhum sevinsin barı
Ürəyim, ona kömək ol!
* * *
Duyğularım pərvazlanar
Söz ruhumu oyadanda.
Könlüm duyar, hey nazlanar
Söz dünyama qayıdanda.
* * *
Sözsüz həyat bir lal sükut
Səs səmirsiz çölə bənzər.
Qulaq batar, tamam sakit
Qıfıllanmış dilə bənzər.
* * *
Söz dəlisi, söz acıyam
Söz dərdimə məlhəm olur.
Şirin sözün möhtacıyam
Duyammıram hey kəm olur.
* * *
Söz oyadar lal dilləri
Sözlə gözdən yaş tökülər.
Söz titrədər könülləri
Göz kor edər, qaş tökülər.
* * *
Söz acıdı, söz şirindi
Gah incidər, sevindirər.
Məna yükü çox dərindi
Gah qaldırar, gah endirər.
* * *
Sözdə qəzəb, xof, kin, nifrət
Həm təravət həm dad olur.
Təkcə həsrət nisgil olmur
Yüz çağırış, fəryad olur.
* * *
Sözü udmaq, yemək olmur
Pərçim olur boğur səni.
Sözə dayan demək olmur
Can boğaza yığır səni.
* * *
Sözün yükü ağır olur
Toparlamaq, bükmək olmur.
Kürəklərin yağır olur
Söz yükünü çəkmək olmur!

ARZULARIM
Körpə, kövrək arzularım
Boy atmadı, həmən söndü.
Topa topa bu nisgillər
Ürəyimdə dərdə döndü.
* * *
Ha çalışdım yola verim
Ki azalsın dərdi-sərim.
Ona qalsa mənim yerim
Dərdə sarı, dərdə yöndü.
* * *
Taleyimi fələk yazar,
Heç etmərəm giley, güzar
Məni yeyən bu dərd, azar
Saçlarımda dümağ dəndi.
* * *
Dünya şəndi qalanlara,
Dərdsiz, qəmsiz olanlara,
Asan ruzi bulanlara,
Sevinc birsə, əzab mindi.
* * *
Gecə, gündüz hey çalışdım,
Öz odumdan mən alışdım,
Yıxıldım, durdum, dolaşdım,
Sanki dövrəm duman çəndi.
* * *
Xəyallarım göydən enməz,
Günahlarım susar, dinməz,
Qaynar eşqim bir an sönməz,
Qibləgahım bu Vətəndi!

YOXDUR
Verilən ömürə inamım yoxdur
Sabahın işini yaradan bilir.
Bu gündən sabaha gümanım yoxdur
Nə gəlir başıma sonradan gəlir.
* * *
Var olan nə varsa qismətdə olur
İnsanın qisməti Tanrıya bəlli.
Bu dünya dəyişir, boşalır ,dolur
Görmədim yapışan ondan beşəlli.
* * *
İstəklər, arzular çoxdu həyatda
Ömrü uzatmağa varmı qüdrətin?!
Çox şeyi görürük gözlə üst qatda
Alt qatda nə olur anlamaq çətin.
* * *
Taleyi, qədəri poza bilmərik
Tanrı qarşısında qolumuz bağlı.
Yenidən bəxt, tale yaza bilmərik
Hər zülmə tabeyik biz insan oğlu.
* * *
Bu dünya mehriban anaya bənzər
Heç kəsin könlünə, qəlbinə dəyməz.
Bəzəkli, düzəkli sonaya bənzər
Baxanda cəlb edər, kimsəni öyməz!

Müəllif: Murad MƏMMƏDOV

MURAD MƏMMƏDOVUN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ƏLİ BƏY AZƏRİ HAQQINDA

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

Əli bəy AZƏRİ

Əli bəy Azəri (Əli Qurban oğlu Rzaquliyev; d.15.07.1966, Zəngilan r. Vejnəli k.) — yazıçı-publisist, “Rəsmi Bakı” qəzetinin və “Xəzan” jurnalının baş redaktoru, müharibə veteranı.

HƏYATI
Əli bəy Azəri 15 iyul 1966-cı ildə Zəngilan rayonu Vejnəli kəndində dəmiryolçu ailəsində anadan olub. Milliyyətcə azərbaycanlıdır. Məktəbəqədər tərbiyəni evdə alaraq 1973-cü ildə Vejnəli kənd ibtidai məktəbinin birinci sinifinə daxil olub. 1976-cı ildə həmin məktəbi bitirdikdən sonra 6-7 kilometrlik məsafədə Araz çayının sahilində yerləşən qonşu Ağbənd qəsəbə səkkizillik məktəbin dördüncü sinifinə getməklə təhsilini davam etdirir. 1977-ci ildən öz kəndlərində səkkizillik məktəb açıldığından geriyə qayıtmalı olur və 1981-ci ildə bu məktəbin ilk məzunu olaraq fərqlənmə ilə natamam orta məktəbi bitirir. Həmin dövrdə Vejnəli uşaqları üçün təhsil almaq cəhətdən yaxınlıqda yerləşən və münasib sayılan Ordubad şəhər fizika-riyaziyyat təmayüllü internat məktəbində təhsilini davam etdirərək 1983-cü ildə onuncu sinifi bitirib orta məktəbi başa vurur.

Sənədlərini təqdim edib qəbul imtahanlarından müvəffəqiyyətlə çıxsa da o vaxtın sərt maneələrindən sayılan müsabiqədən keçə bilmədiyindən Azərbaycan Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsində oxumaq ona nəsib olmur. Tale onu tamam başqa bir istiqamətə göndərir. 1984-cü ildə Ukrayna SSR-in Xarkov şəhərində yerləşən Qvardiyalı Ali Hərbi Tank Komandirliyi məktəbinə daxil olan Ə.Rzaquliyev 1988-ci ildə “leytenant” hərbi rütbəsi verilməklə “tank qoşunları üzrə taktiki əməliyyat komandiri” hərbi, “təkərli və tırtıllı texnikanın mühəndisi” mülki ixtisaslara yiyələnərək adıçəkilən ali məktəbi bitirir.

May 1992-ci ilədək SSRİ Silahlı Qüvvələrinin tərkibində tank tağımı, tank bölüyü komandiri vəzifələrində hərbi xidmət keçmiş, “Kiyev-90” hərbi təlimində şücaət göstərərək fərqləndiyinə görə “baş leytenant” hərbi rütbəsini vaxtından əvvəl almışdır. SSRİ-nin dağılması ilə əlaqədar Rusiyaya sədaqət andı içmədiyinə və Ermənistanın Azərbaycana qarşı müharibə başladığından öz xahişinə əsasən Müstəqil Dövlətlər Birliyi Silahlı Qüvvələri Quru Qoşunları Komandanının əmri ilə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirinin sərəncamına göndərilmişdir. 01 iyun 1992-ci ildən 30 noyabr 1992-ci ilədək Zəngilan rayonunda yerləşən 806 saylı hərbi hissə qərargah rəisinin müavini, 01 dekabr 1992-ci ildən isə həmin hərbi hissənin bazasında yaradılmış 865 saylı hərbi hissədə (Zəngilan Ərazi Özünümüdafiə Alayında) qərargah rəisinin müavini vəzifəsində hərbi xidmətdə olmuşdur. Bir sıra döyüş əməliyyatlarına rəhbərlik etmişdir.

Ermənistan-Azərbaycan müharibəsinin 1993-cü il yay-payız kompaniyası Ağdamın, Füzulinin, Cəbrayılın, Qubadlının və ən nəhayət Qızıl Zəngilanın ermənilər tərəfindən işğalı ilə başa çatdıqdan sonra Müdafiə Naziri əvəzi polkovnik (indi general-polkovnik) Səfər Əbiyevin əmri ilə Beyləqan-Füzuli rayonları ərazisində Haramı deyilən yerdə yerləşən 181 saylı hərbi hissə tank taborunun komandiri vəzifəsinə təyin olunmuşdur. 1993-1994-cü illər qış kompaniyası zamanı Azərbaycan-Ermənistan cəbhəsində ən mühüm döyüşlərdən hesab olunan və müharibənin gedişində dönüş yaradan Haramı döyüşlərində iştirak edərək şücaətlər göstərmişdir. Müharibə veteranıdır. Atəşkəs dövründə Beyləqan-Füzuli cəbhəsində yerləşən 181 və Xanlar (indiki Göygöl)-Kəlbəcər cəbhəsində yerləşən 172 saylı hərbi hissələrdə briqada komandirinin silahlandırma üzrə müavini xidmətini davam etdirmişdir. 2002-ci ilin noyabrında öz xahişi ilə “mayor” hərbi rütbəsində ehtiyata buraxılmışdır. Ailəlidir, iki övlad atasıdır.

Silahlı Qüvvələrdən tərxis olunduqdan sonra tale onu uzun ayrılıqdan sonra yenidən ədəbi mühitə qaytarır. Əli Rzaquliyev silahı qələmlə əvəzləyib Əli bəy Azəri olaraq yaradıcılıq cəbhəsində mübarizəsini davam etdirir.

O, yaradıcılığa erkən yaşlarından kiçik həcmli məqalələr yazmaqla başlayıb. “Təbiətin heykəli” adlı ilk məqaləsi 1976-cı ildə “Pioner” jurnalında dərc olunub. Sonra ara-sıra məqalələri “Pioner” jurnalında, “Azərbaycan Pioneri”, “Azərbaycan Gəncləri” respublika, “Kənd həyatı” rayon qəzetlərində, bir neçə şeiri “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində dərc olunan Ə.Rzaquliyevin əsil jurnalistlik fəaliyyəti “Yeni Ordubad” qəzeti ilə bağlıdır. Hərbi xidmətdə olduğu dövrdə də mətbuatla əlaqəni kəsmir. SSRİ Silahlı Qüvvələrində olarkən Kiyevdə nəşr olunan “Leninskaya Znamya”, Moskvada nəşr olunan “Krasnaya Zvezda” hərbi qəzetlərdə bir neçə məqaləsi dərc olunub. Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində xidmətdə ikən isə Zəngilanda çıxan “Zəngilanın səsi”, Beyləqanda çıxan “Beyləqan” rayon qəzetlərində hərdənbir çıxışlar edib. Hərbi xidmətdən sonra 2003-2005-ci illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin Mülki Müdafiə kafedrasında müəllim işləyərkən və sonralar “Xalq qəzeti”, “Respublika”, “Kredo”, “Sizin qəzet”, “Qafqazın səsi”, “Pres Azərbaycan”, “Ata yurdu”, “Bütöv Azərbaycan”, “Ədalət keşiyində”, “Etiraf”, “Azərbaycan övladı”, “Sabah nyus”, “Nyus Respublika”, “Gündəlik Bakı”, “Aydın fikir”, “Real pres”, “Ömür yolu”, “Sivil Azərbaycan” və sair qəzetlərlə əməkdaşlıq etmiş onlarla elmi və publisistik məqaləsini dərc etdirmişdir.

2005-ci ildən müstəqil olaraq “Qərbin qərbi”, 2007-ci ildən isə həftəlik “Rəsmi Bakı” qəzetinə baş redaktorluq etməklə jurnalistlik fəaliyyətini davam etdirir. Üç yüzdən çox müxtəlif səpkili məqaləsi qəzetlərdə dərc olunub.

“Yurd nisgili”, “Şah bərəsi”, “Qəmlibel müsibəti”, “Özününkülərin hədəfində”, “Hərbi Zəngilan”, “Məhəbbət piyaləsində zəhər”, “Arazgersdən keçən köç” “Çovğun” və “Generalın yefreytor vəkili” kitablarının müəllifidir. Dəfələrlə bədii və publisistik yazı müsabiqələrində iştirak etmiş və qalib olaraq mükafatlandırılmışdır.

Yazıçı Əli bəy Azərinin “Mübarizləşən vətən” hekayəsi Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Mübariz İbrahimovun xatirəsinə həsr olunmuş Vətənpərvərlik mövzusunda bədii və publisistik yazı müsabiqəsinə təqdim olunmuşdur.

KİTABLARI
“Yurd nisgili” (publisistika və hekayə), Bakı, “Min bir mahnı”, 2009. 208 səh. 500 nüsxə.
“Şah bərəsi”, Bakı,
“Qəmlibel müsibəti”, Bakı,
“Özününkülərin hədəfində”, Bakı,
“Hərbi Zəngilan”, Bakı,
“Məhəbbət piyaləsində zəhər”, Bakı,
“ArazGERSdən keçən köç” (povest). Bakı,
“Çovğun”, Bakı,
“Generalın yefreytor vəkili”, Bakı,
“ArazGERSdən keçən köç” (povest). Bakı, “Nurlan”, 2013. 224 səh. 500 nüsxə. (təkrar nəşr)
“Gəlin, tanış olaq” (publisistika), Bakı, “Elm və Təhsil”, 2015, 160 səhifə
“Şəhərli qızın dəli sevgisi” (povest və hekayələr) “Elm və Təhsil” 300 səhifə.


“21 – XXI ƏSRİN 21 AYDINI”-TUNCAY ŞƏHRİLİ

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZAUR USTAC – DOQQUZU ON BEŞ KEÇİR…


ZAUR USTACIN YAZILARI

DOQQUZU ON BEŞ KEÇİR…

(Mayakovskidən danışan Xanıma)

Danışdıq, gələcəksən…

Sən dedin: – “Çalışaram…”

Mən dedim: – “Gözləyəcəm…”

Səkkizi on beş keçir…

Kipriklərim asılıb, saniyə əqrəbindən

Baxışlar mədət umur, saatın məhvərindən…

Zamanın kəfkirində yellənir neçə xəyal…

Doqquzun yarısı oldu…

İstəyirəm, diksinim qəfil qapı zəngindən

Ta ki, yaxam qurtarsın bu zamanın əngindən…

Çık-çık saat səsində ələnir neçə istək…

Daha doqquz olubdur…

Eşikdə şər qarışıb…

Fikirlər də dolaşıb…

Çöl işığı yandırım, yolun işıqlı olsun…

Doqquzu on beş keçir…

Danışdıq gələcəksən…

Sən dedin: – “Çalışaram…”

Mən dedim: – “Gözləyəcəm…”

Yəqin ki, çalışırsan…

Mən də ki, gözləyirəm…

Kipriklərim dolaşıb, əqrəbi izləməkdən,

Baxışlarım əzilib, zamanı “bizləməkdən…”

Onun da yarısı oldu…

Zaman sürəsi doldu…

Bundan sonra hər bir an, artıq, zamana yükdü…

Durum, eşiyə baxım…

İşıq sönməyib, barı…

Birdən qəfil gələrsən, gözün görməz kandarı…

On oldu, torba doldu…

On birdir, – gözləyirəm…

Çalışırsanmı, sən də…

On iki, bir, iki, üç…

Əlim gəlmir, söndürüm, bayırdakı işığı…

Dilimdə bitən budu: – “Xoş gəldin içəri keç…”

Dörd yoldaş sirdaş olub,

Belə qovuşduq sübhə…

Daha gələ bilməzsən,

Buna qalmadı şübhə…

İndi saat doqquzdur, hətta onu beş keçir…

Qulaq qapı zəngində, göz ilişib əqrəbə…

Dünya şən, zaman məzə…

Təkcə bizik qəribə…

Doqquzu on beş keçir…

Yəqin, indi yoldasan, işə tələsən vaxtdır…

Çalışırsan çatasan gecikmədən işinə…

Mən də durum, söndürüm, qoy bayırın işığın…

Çalar saatla oyaq, alım gözün acısın…

Zaman kimə istəyir qoy dişini qıcasın…

Artıq onun yarısıdır…

Əlim qopmur qələmdən…

İstəyirəm biləsən, bunlar hamısı deyil…

Bu sözləri yazmağa ən ağ vərəq seçmişəm…

Hələ, neçə kəlmənin üstündən vaz keçmişəm…

31.07.2017. Bakı.

Müəllif: Zaur USTAC,

“Yazarlar” jurnalının baş redaktoru,

şair-publisist.


>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

“21 – XXI ƏSRİN 21 AYDINI”-TUNCAY ŞƏHRİLİ


ZAUR USTACIN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

Müəllif: Zaur Ustac

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 150

“Tərəfsiz ədəbiyyat tarixdir” layihəsi

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.YAZARLAR.AZ  və  WWW.USTAC.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru