Sevil Gül Nur. Şeirlər.

SEVİL GÜL NURUN YAZILARI

ELƏ GÖZƏL SEVMİSƏN Kİ
Qəlb evimin divarına aramla,
Elə gözəl yazmısan ki, adını.
Sən bacardın bu daşürək adamla,
Alqış sənə, ürəyimin qadını!
* * *
Baxışların nur çiləyir ömrümə,
Hər şölədə min-min arzu doğulur.
Elə gözəl dolursan ki, könlümə
Üzə bilmir kədər orda , boğulur.
* * *
Sözlərinlə sən çəkdikcə qayğımı,
Həsrətlərin canını dərd lap alır.
Elə gözəl alırsan ki, ağlımı,
Ağıllılar mənə həsəd aparır.
* * *
Şirin-şirin necə aldın qadamı,
Ağrım susdu, sanki o da dil bilir.
Elə gözəl sevirsən ki, adamı,
Adam ölür, ölür, yenə dirilir.
* * *
Qarşısında ayrılıqlar baş əyir,
Bu olmalı eşqin uca məqamı.
Sevən sənsən, mənim ruhum titrəyir,
Necə gözəl sevirsən bu adamı.

ÇIXA
Ömrə varan ağrılar,
Qəlbi yoran ağrılar,
Ruhu saran ağrılar
Canından hərdən çıxa…
* * *
Nə gözünə nəm gələ,
Nə könlünə qəm gələ,
Ürəyə bir dəm gələ
Dərddən-kədərdən çıxa…
* * *
Sevinc elə nur saça
Gülümsəyə künc-bucaq.
“Xoşbəxtlik” adlı qaçaq
Bir anda yerdən çıxa…
* * *
Uzandıqca təkliyin
Sıxar səni çəkdiyin…
Yoluna göz dikdiyin
Yoluna birdən çıxa…
* * *
Ya da bir tufan qopa,
Təb sənə doğru çapa.
Hissin də məqam tapa
Heyfin şeirdən çıxa…
Müəllif: SEVİL GÜL NUR

SEVİL GÜL NURUN YAZILARI


AZƏR AĞAYEVİN YAZILARI


MÜSABİQƏ ELAN OLUNDU 

“SÖZÜN AĞ RƏNGİ” LAYİHƏSİ

ŞAHMAR ƏKBƏRZADƏNİN YAZILARI

Sizin yerinizə utanıram mən` – Şahmar Əkbərzadənin şeirləri

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

AZƏR AĞAYEV. ŞEİRLƏR.

AZƏR AĞAYEVİN YAZILARI

RUHUN TƏSLİMİYYƏTİ
Sən gedəli yuxu bilmir gözlərim,
Kirpiyimdə mürgüləyir gecələr.
Səhər vaxtı, ağaranda dan yeri
Xatırladır səni bomboş küçələr.
* * *
Gecə-gündüz adın düşmür dilimdən,
İçin-için dodağımda titrəyir.
Səndən uzaq, sənsiz keçən ömür-gün
Dizlərimin taqətində büdrəyir.
* * *
Çayı soyuq, içkini tünd içirəm,
Sevişməyi sərt sevirəm, bilirsən.
Nəfəsinlə oxşadığın ruhumdan
Qalaqlanmış toz qatını silirsən.
* * *
Qulağımda nalələrin yenə də
Cingildəyir gecənin bir yarısı.
Bir nəfəslik toxunanda köz olur
Dodağımda dodağının yarası.
* * *
Qayıt gəl ki, günəş doğsun ömrümə,
Qaranlıqlar qaçırmasın yuxumu.
Qayıt gəl ki, tənhalıqdan qurtulum,
Qollarına təslim edim ruhumu…

YENİ SƏHİFƏ
Sənsiz halım pərişan,
Ürəyim qan ağlayır.
Səssizliyin içimdə
Tufan kimi çağlayır.
* * *
Sən axı görməmisən
Yoxluğunun sərt üzün.
Üstümdə ətrin qalıb,
Pərdələrdə əl izin.
* * *
Gecəyə kölgən düşür,
Ağrılar sancı çəkir,
Nəmli divarlar boyu
Xatirələr yaş tökür.
* * *
Dodağın qanlı bıçaq,
Gözlərin dar ağacı.
Tərsliyimə bağışla,
Bir az halıma acı.
* * *
Sənsizliyin dibində
Bu dərdin əlacı yox,
Bircə dəfə zəng eylə,
Bu dəli inadı yıx.
* * *
Hörümçəklər tor salıb
Pəncərəmə, qayıt, gəl.
Qollarında qucaq aç,
Olanları unut, gəl…

GETMƏ, QAL
Yağış altda islananda saçların
Baxışların ürəyimdə köz olur.
Dodaqların sinəm üstə nəm çəkir,
Nəfəsin eşq, gülüşlərin söz olur.
* * *
Gözlərinin sehri nədir, baxanda?
Dil quruyur, səsi əsir adamın.
Səndən uzaq qan ağlayan könlümü
Ovutmağa yetir adi salamın.
* * *
Gecələrin boynu bükük, hüznlü,
Yoxluğuna danışıram yuxumu.
Qayıt gəl ki, yox edəsən ömürdən
Bu sənsizlik adlı qara qorxumu.
* * *
Dodağımda çata dönən həsrətə,
Ürəyimdə yanan oda nəzər sal.
Ömrüm-günüm, qucaqlayım, yaxın gəl,
Saçlarına pıçıldayım: “Getmə, qal…”

SƏNSİZ OLMAZ
Gəncliyimin üstünü
Duman alanda gəldin.
Könlüm yarpaq tökəndə,
Ömrüm solanda gəldin.
* * *
Təqvimlərdə susayan
Bir eşq dil açdı səndə.
Susdu bütün ağrılar
Öpüb sığal çəkəndə.
* * *
Qaranlıq təkliyimə
Gözündən nur ələdin.
Bu toz basmış ruhuma
Bir azca su çilədin.
* * *
Dodağımda çırpınan
Duatək sevdim səni.
Varsa bir şübhə yerin,
Al, çarmıxa çək məni.
* * *
Bir gün getmək istəsən,
Gözlərimin qarası,
Sənsiz olmaz, biləsən,
Yoxdur səndən sonrası!

SOYUQLARIN ŞEİRİ
Taleyindən yorğun düşən axşamın
Sabahında gəldin könül evimə.
Duaların yeddi göyü titrədən
Savabında gəldin könül evimə.
* * *
Elə gəldin, üşütmüşdün, ruhumdan
Bir nəfəslik qucaq açdım ovcuna.
Otur bir az, isti şeir dəmləyim,
Pıçıldayım saçlarının ucuna.
* * *
Xəzəl vaxtı yarpaq üstə mən sənin,
Tanıyaram, gəlsən, ayaq səsini.
Qurban olum, inciyəndə, küsəndə
Bir də çıxma saçlarından hirsini.
* * *
Bir dənizdir, dalğalanır baxışın
Qumral saçlar bəzəyəndə çiynini.
Günəş solğun, buludludur havalar,
Soyuq düşür, qalın geyin əynini.
* * *
Üşüsən, gəl payız vaxtı bir səhər,
Dərdlərini alım yorğun canından.
Gedirsənsə, birnəfərlik yer saxla
Yaşamağa bir ömürlük yanında…

İTİRMƏK QORXUSU
Yorğun baxışlarımdan
Gülüşlərin asılar.
Ovuclarımda səni
İtirmək qorxusu var.
* * *
Bir də baxışların var,
Bir ömrün gün işığı,
Saçların şeir kimi,
Ruhumun yaraşığı.
* * *
Tənhalıqda başlayır
Nəfəsinin sükutu.
Havalar da soyuyur,
Gün parçalı, buludlu…
* * *
Bir sığal çək ruhuma,
Gözlərində ovunum,
Həyatın dərd yükündən
Dizlərində ovunum…

SƏNƏ QAYIDAN YOLLAR
Bir yol başın götürüb çıxıb getməyə nə var?
Səndən də çıxıb gedən yollar sənə qayıdır.
Zəngini gözləyirəm nə vaxtdır gecə-gündüz,
Ruhumu səsin deyil, daha hicran ovudur.
* * *
Yandırır gecələrin gözlərini yoxluğun,
Parçalanır ümidlər, doğranır ömür payı.
Yollar uzaq, qayıt gəl, yuxularım yarımçıq,
Sönür daha bu eşqin yanan günəşi, ayı.
* * *
Saçlarına hördüyüm bir arzuya, istəyə,
Gülüşünə bağışla məni, getmə, nə olar?
Hər şeyi unut, bircə məni unutma, gülüm,
Xatirələr od olar, ovcumda közü qalar…
Müəllif: Azər AĞAYEV

AZƏR AĞAYEVİN YAZILARI


MÜSABİQƏ ELAN OLUNDU 

“SÖZÜN AĞ RƏNGİ” LAYİHƏSİ

ŞAHMAR ƏKBƏRZADƏNİN YAZILARI

Sizin yerinizə utanıram mən` – Şahmar Əkbərzadənin şeirləri

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Faciəvi tarixi olan “Mən ki gözəl deyildim” filmi

BAYRAM BAYRAMOV

 

Faciəvi tarixi olan “Mən ki gözəl deyildim” filmi

“Mən ki gözəl deyildim” bədii filmi 1968-ci ildə yazıçı Bayram Bayramovun eyniadlı povesti əsasında çəkilib. Ekran əsərinin quruluşçu rejissorları Tofiq Tağızadə, Ağarza Quliyev, Ramiz Əsgərov, bəstəkarı Fikrət Əmirov, operatoru Aleksey Polkanov, rəssamı Kamil Nəcəfzadədir. Bir çox çəkilişlər Daşkəsən rayonunun Bayan kəndində, həmçinin Gəncədə, Lənkəranda aparılıb.

Filmdə hadisələr İkinci Dünya müharibəsi illərini (1939-1945) əhatə edir. Baş qəhrəman dağ kəndlərindən birində yaşayan 15 yaşlı Səidədir. O, anasını itirib, müharibə başlayanda isə atasını cəbhəyə yola salır. Ekran əsərində, həmçinin arxa cəbhədəki insanların məişəti və dövrün mühiti göstərilir.

Əmisi Qurbanın himayəsində yaşayan Səidəyə hər kəs uşaq kimi yanaşır. Əhvalatın əvvəlində poçtalyon Şərif sərt gerçəyə hazır olmayan Səidəyə atasının ölüm xəbərini demir. Səidə poçtalyon işləyəndə böyüyür və güclənir. Onun bu xəbərə hazır olduğunu görən Şərif həqiqəti deyir.

Səidənin atasının ölüm xəbərini aldığı səhnə alınmırdı. Buna görə rejissor aktrisaya bacarıqsız olduğunu, Səidənin taleyini yaşaya bilmədiyini deməklə onu ağladır və beləliklə, səhnə alınır.

Çəkilişin 13-cü günü, Dneprin alınması səhnəsi Lənkəranda lentə alınırdı. Həmin vaxt çaya iki qayıq buraxıldı. Birində aktyorlar, digərində çəkilişin texniki heyəti idi. Partlayış səhnəsində pirotexnik ehtiyatsızlığından həqiqi partlayış baş verir. Nəticədə rejissor Ramiz Əsgərov, operator və iki kino işçisi həlak olur. Yaradıcı heyətin bir qismi ekran əsərindən imtina edir. Sonradan filmə başqa heyət cəlb olunur.

Filmə Xuraman Qasımova (Səidə), İsmayıl Osmanlı (Şərif), Sadıq Hüseynov (Qurban) gəncəli aktyorlar Şahmar Ələkbərov (Məzahir), Ələddin Abbasov (İmran) və digərləri çəkiliblər.

Xuraman Qasımovanın ekran əsərinə çəkilən zaman 16 yaşı var idi. O, Gəncəyə çəkilişə anası ilə gəlmişdi və 3-4 ay burada qalası olmuşdu. Anası aktrisanın dərslərdən geri qalmaması üçün onu Gəncədə məktəbə yazdırmışdı.

Film müharibə mövzusunda çəkilən ən yaxşı ekran əsərləri sırasına daxil edilib. 1969-cu ildə Kiyevdə kinofestivalda Xuraman Qasımova “Qadın rolunun ən yaxşı ifası”na görə birinci yerə layiq görülüb.

Mənbə: Сабина Расим


MÜSABİQƏ ELAN OLUNDU 

“SÖZÜN AĞ RƏNGİ” LAYİHƏSİ

ŞAHMAR ƏKBƏRZADƏNİN YAZILARI

Sizin yerinizə utanıram mən` – Şahmar Əkbərzadənin şeirləri

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Esmira Fuad yeni kitabını təqdim edəcək

MÜSABİQƏ ELAN OLUNDU 

NEFTÇALADA TƏQDİMAT OLACAQ 

Əziz ədəbiyyatsevərlər, 17 noyabr 2022- ci il tarixində, saat 11:00- da Neftçala rayonu Mərkəzi kitabxanasında Milli Elmlər Akademiyasının Güney Azərbaycan Ədəbiyyatı bölməsinin baş elmi işçisi Esmira Fuadın böyük zəhmət hesabına ərsəyə gətirdiyi “Qarabağ zəfəri Güney və Quzey Azərbaycan yazarlarının gözü ilə” antologiyanın təqdimatı keçiriləcək. Sözə dəyər verən hər kəs dəvətlidir. Antologiyaya Elnur Uğur Abdiyevin üç poeması: “Hadrut fatehi”, “Bütün yollar Şuşaya aparır”, ” Sultan Şəhid”, həmçinin Fərhad Əzizbəylinin “Vətən sevdalısı” poeması, şeirləri və o taylı, bu taylı müxtəlif qələm adamları tərəfindən Qarabağ mövzusunda qələmə alınmış əsərlər yer almışdır. Öncədən əziyyəti keçən hər kəsə təşəkkür edir, Milli Elmlər Akademiyasının Güney Azərbaycan Ədəbiyyatı bölməsinin baş elmi işçisi Esmira Fuadı təbrik edirik. Uğurlarınız bol olsun, Esmira xanım.
Zəfərimiz daim olsun!

Mənbə: Elnur Uğur Abdiyev


MÜSABİQƏ ELAN OLUNDU 

“SÖZÜN AĞ RƏNGİ” LAYİHƏSİ

ŞAHMAR ƏKBƏRZADƏNİN YAZILARI

Sizin yerinizə utanıram mən` – Şahmar Əkbərzadənin şeirləri

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Qarabağda can qoyan qəhrəman

RZAYEV FAİQ HÜSEYNAĞA OĞLU

Qarabağda can qoyan qəhrəman

Biz bu gün 44 günün qəhrəmanlarından danışarkən unutmamalıyıq ki, hələ 90-cı illərdən Qarabağ uğrunda canından keçən igidlərimiz heç də az olmayıb. Onlardan biri də qəhrəman şəhidimiz Rzayev Faiq Hüseynağa oğludur. Faiq Rzayev 1975-ci il mayın 13-ü Bakı şəhərində anadan olub. Orta təhsili 150 saylı tam orta məktəbdə alıb. Orta təhsili başa vurduqdan sonra hərbi xidmətə yola düşüb. 1993-cü il mayın 14-də hərbi xidmətə başlayan igidimiz, 1994-cü ildə Qarabağ uğrunda gedən savaşlarda iştirak edib. Horadizin, Qazaxlar, Arayatlı və bəzi digər kəndlərin düşməndən azad olunmasında şücaət göstərib. 1994-cü ilin martın 20-si döyüş bölgəsində yaralanıb. Martın 21-i Bakıya xəstəxanaya gətirilən Faiq gecə 1-ə işləmiş doğulduğu saatda da şəhadətə ucalıb. Məzarı Bakı şəhəri ll Şəhidlər Xiyabanında olan qəhrəmanımız şəhadətindən sonra ölkə başçısı tərəfindən igidliyə görə medalı ilə təltif olunub. Qeyd edirəm ki, şəhidimizin təhsil aldığı məktəb hal-hazırda qəhrəmanımızın adını daşıyır və məktəbin qarşısında şəhid Faiq Rzayevin büstü ilə yanaşı bulaq abidəsi də var.

HAZIRLADI: ESMİRA GÜNƏŞ

ESMİRA GÜNƏŞİN YAZILARI


MÜSABİQƏ ELAN OLUNDU 

“SÖZÜN AĞ RƏNGİ” LAYİHƏSİ

ŞAHMAR ƏKBƏRZADƏNİN YAZILARI

Sizin yerinizə utanıram mən` – Şahmar Əkbərzadənin şeirləri

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru