“Yazarlar” jurnalının İyul 2023 N:07 (31) sayı işıq üzü görüb

“Yazarlar” jurnalının İyul 2023 N:07 (31) sayı işıq üzü görüb. Bu sayda yer alan bütün yazarlarımızı təbrik edirik. PDF: yazarlar-31


VAQİF SULTANLI. AZƏRBAYCAN ƏDƏBİ TƏNQİDİ

MƏLUMATI HAZIRLADI: TUNCAY ŞƏHRİLİ

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

VAQİF SULTANLININ YAZILARI

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru


Türkiyə, Pakistan, can Azərbaycan!

USTACAM
Müzəffər ordunun şanlı əsgəri,
Ərənlər yurdunun ər övladıyam!
Zalımın zülmünə təhəmmülüm yox,
Babəklər yurdunun hürr övladıyam!
* * *
Ustadım Nəsimi, sözümüz sözdü,
Ədalət, həqiqət bağrımda közdü,
Ziyadar dühası bir deyil, yüzdü,
Mövlalar yurdunun nur övladıyam!
* * *
Dərvişəm, müqqəddəs sayılır təkkəm,
Hülqumdan yuxarı dayanır öfkəm,
Od, ocaq diyarı tanınır ölkəm,
Alovlar yurdunun nar övladıyam!
* * *
Unutma, şah babam Xətai başdı,
Nadir şah, mətədə tərpənməz daşdı,
İlham, nə keçilməz sədləri aşdı,
İgidlər yurdunun nər övladıyam!
* * *
Tarixdə Nəbisi, Koroğlusu var,
Gen dünya yağıya daim olub dar,
Düşmən qarşımızda yenə oldu xar,
Aslanlar yurdunun şir övladıyam!
* * *
Göydən Yer üzünə ərmağan, payam,
Gündüzlər Günəşəm, gecələr Ayam,
Ən parlaq ulduzdan törəyən boyam,
Ozanlar yurdunun sirr övladıyam!
* * *
Ustacam, vətənim vətən içində,
Axıb duruluruq zaman köçündə,
Min bir anlamı var, adi “heç”in də,
Aqillər yurdunun pir övladıyam!
DAĞLAR
(Dağlara xitabən üçüncü şeiri)
Tarix səhnəsində yetişdi zaman,
Başlanmış bu çağın mübarək, dağlar!
Hələ nə zəfərlər gözləyir bizi,
Qutlanmış novrağın mübarək, dağlar!

* * *
Dövranın gərdişi döndü, dəyişdi,
Davadan doğulan ərlər yetişdi,
Didilmiş yaralar tutdu, bitişdi,
Üç rəngli duvağın mübarək, dağlar!

* * *
Nə vaxtdır yol-iriz bağlı qalmışdı,
Qoynunda yağılar məskən salmışdı,
Canımı sağalmaz bir dərd almışdı,
Sayalı qonağın mübarək, dağlar!

* * *
Xətai qırmadı könül bağını,
Nadir unutmadı hicran dağını,
İlhamın silahı əzdi yağını,
Dəmirdən yumruğun mübarək, dağlar!

* * *
Qurtuldu yağıdan zənburun, balın,
Bir başqa görünür yamacın, yalın,
Zirvəndən boylanır şanlı hilalın,
Müqəddəs sancağın mübarək, dağlar!

* * *
Haqqa nisbət tutub ulu Ələsgər,
Andırıb, tanıdıb, bilib pərisgar,
Hər səngər məbəddi, pirdi hər əsgər,
Şuşa tək ocağın mübarək, dağlar!

* * *
Ay Ustac, min şükür arzuna yetdin,
“Dədə”n gedən yolu, sən də qət etdin,
Dolandın dünyanı yurdunda bitdin,
Doqquzu zər tuğun mübarək, dağlar!


ÜÇ QARDAŞ
(Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan qardaşlığına)

Bir qardaş sağında, biri solunda,
Təpəri dizində, gücü qolunda,
Qardaşlıq məşəli yanır yolunda,
Yeni çağ başladır xan Azərbaycan!
Türkiyə, Pakistan, can Azərbaycan!
* * *
Xətai amalı bu gün oyaqdır,
Nadirin əməli bu gün dayaqdır,
İlhamın təməli bu gün mayakdır!
Yeni çağ başladır xan Azərbaycan!
Türkiyə, Pakistan, can Azərbaycan!
* * *
Zamanla yaşadıq xeyli qeylü-qal,
Görməsin bir daha bu birlik zaval,
Dağlara biryolluq qayıdır Hilal,
Yeni çağ başladır xan Azərbaycan!
Türkiyə, Pakistan, can Azərbaycan!

Müəllif: Zaur USTAC,

“Yazarlar” jurnalının baş redaktoru,

şair-publisist.

ZAUR USTACIN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Yaz fəsli. TANRIVERDİ ƏLİYEV.

.* * *.

Dünən işdən evə yorğun gələnlər,

Bu gün məzarlıqda rahat uzanıb.

Gecələr yuxuya həsrət çəkənlər,

Kəfənə bürünüb,yıxılıb-yatıb.

Bir vaxtlar həyatda tənha qalanlar,

İndi o dünyada qonşu olublar.

Ora ev-eşiksiz köçən adamlar,

Tanrının qoynunda yuva qurublar.

Ananın bətnini təpiklə döyüb,

Həyata yenicə atılmısan,sən

Bir də görürsən ki,şəkilə dönüb,

Divarın küncündə asılmısan, sən…

.* * *.

Haiko

Çiçək açılır

Ağacın gövdəsində

Yaz fəsli gəlir.

Bəyaz kəfəndə

Tabuta vurulan mismar

Qaranlıq məzar

Yeni tanışlıq

Sevincdən dolaşan dil

Döyünən ürək

Qəlbin münbit qəlbdir,

Sevgi toxumların səpmək üçün.

Gözlərin də gözəldir,

Aram-aram sevmək üçün.

Tör-töküntülü şəkildə gözlərinə

köçmək istərəm.

Sevgimin çamadanını açıb,bəbəklərinə

tökmək istərəm.

Kirayə köçdüyüm gözlərinin pəncərəsindən,

Kirpiklərini tumarlamaq.

Yanaqlarını boyamaq istərəm.

Qış gecələrindən uzun saçlarına,

Kamana çəkilən yay kimi sığal çəkmək,

Havada uçuşan rüzgarları tutub,

Yavaş-yavaş saçlarına sərmək

İstərəm

Sonsuza qədər səni sevmək istərəm.

.* * *.

Qəlbimin dür gözləri saf sevgidən gur parıldayır.

Könlüm aşiq olduğuna bil ki,heç vaxt inanmayır

Hər gecə mə’n ovcuma min cür dualar oxuyuram,

Bir də gördüm kəlmələ’rim əllərimdə yuxulayır.

Sevgimi göndərdim ol rənaye badi-səba ilə,

Gördüm eşqimlən səba, yarın saçların tumarlayır

Ol ləbi-xəndanda can vermiş şirin nəğmələr ey gül,

Son sətirdə gül dodaqlar bülbülünü haraylayır

Yarını görcək dodaqların zəlzələ oldu,Xəttat

Zəlzələ altında qalmış dil sevgisin pıçıldayır.

Müəllif: TANRIVERDİ ƏLİYEV

TANRIVERDİ ƏLİYEVİN YAZILARI


“SÖZÜN AĞ RƏNGİ” LAYİHƏSİ

ŞAHMAR ƏKBƏRZADƏNİN YAZILARI

Sizin yerinizə utanıram mən` – Şahmar Əkbərzadənin şeirləri

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Hikmət Nikbin. Tapa bilmirdi ovcunu.

Tapa bilmirdi ovcunu ,
barmaqlarını dəniz .
Əllərini aparmışdı göy üzü ,
sərmişdi buludları üstünə .

Ovunmurdu dişsiz stəkanlar da
qırdıqları göz yaşına .
Dua etməyə qulaqları da yox !

Kiminsə əlləri bulaşıb günaha ,
kimsə gizlədir əllərini arxasında ,
mənimsə əllərim danışır :
– Küləklər əsir edə bilməmişdi
söndürsə də gözünün odunu .

Üzünün cizgilərisə sürgün edirdi
sahilə ləpələri .

Ay işığı ,
batan Günəş ,
Ulduzların kölgəsi
evidir dənizin !

*
Təbaşiri , mürəkkəbi
batıra – batıra ötür .
Dünya bizi başdaşına
çatıra – çatıra ötür .

Tanrı , hanı , hanı
bu buludun qayıqları ?
Açdım , açdım sözün
mən 40-cı otaqların!

Saatlarmış
bu dünyanın daraqları ,
ömrümüzü darar gedər .

Xatirələr , xatirələr,
özüymüş
quraqlıqların!

MÜƏLLİF: HİKMƏT NİKBİN

HİKMƏT NİKBİNİN YAZILARI


>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru