Nizaməddin Şəmsizadə. Ziyalılıq kütləvi ola bilməz.


Ziyalılıq kütləvi ola bilməz

ŞAİR-PUBLİSİST, DOSTUM ƏLİ RZA XƏLƏFLİYƏ ƏDƏBİ MƏKTUB

Əzizim Əli Rza! Bu il oktyabrın 1-də sənin mübarək 70 yaşın tamam olur. Bu, adi 70 deyil, millətə, milli ədəbiyyat və mədəniyyətə təmənnasız xidmət tarixidir.
Təxminən 40 il bundan əvvəl demişəm və yazmışam: sənin “Kredo”n XIX əsr rus ictimai-ədəbi fikri tarixində böyük rol oynamış Nekrasovun “Sovremennik”i kimi millətin ədəbiyyat qəzeti nüfuzunu qazandı. Bu barədə hələ çox yazılacaq.
Sənin “Həsrət körpüsü” şeirlər və poemalar kitabının müzakirəsində demişdim ki, o gün olsun, sənin bu kitabın “məhəbbət körpüsü”nə çevrilsin.
Demək istəyirəm ki, ədəbi dostluğumuzun 30 ili həsrət müstəvisində keçib. Müzəffər Ali Baş Komandanın iradəsi və mahir diplomatik gedişləri, şəhidlərimizin canı, qazilərimizin qanı sayəsində, qəhraman Azərbaycan Ordusu xalqımızın gücünə arxalanaraq, sənin Cəbrayılının mənfur ermənilərdən alanda mən səni təbrik etdim və Zal kişinin ruhu çiçək açdı, həsrətə son qoyuldu.
Sən irili-xırdalı müxtəlif formatlı, müxtəlif məzmunlu 55 kitabın müəllifisən. Ədəbi-tənqidi, fəlsəfi-publisistik məqalələrin isə sayı-hesabı yoxdur. Sən qibtə doğuracaq qədər istedadlı, ondan daha artıq zəhməkeş adamsan. Sən qeyri-adi zəhmətkeşliyin ilə bugünkü və gələcək nəsillərə nümunəsən.
Əzizim Əli Rza Zal oğlu, Allah səni bu millətə hədiyyə edib. Sən “Zal ağacı”nı (Yusif Nəğməkar) qələmə çevirib fikir tarlasını şumlamısan, tər töküb can əkmisən, Azərbaycanın həm coğrafi atlası, həm də mənəvi atlası sənin imzan ilə zənginləşib.
Sən hər şeydən əvvəl şairsən, təbiət səni şair yaradıb “Ocağın işığı” (2001), “İçərişəhər; daşlar, insanlar” (2001), “Həsrət körpüsü” (2003), “Araz ağrısı” (2009), “Damcılı” (2011), “Bu dünyanın Mehmanısan” (2011), “Azadlığın qanı” (2011), “Bir bayatı çağırdım” (2013), “Həsrətdən üzü bəri” (2015), “Üzü Qarabağa” (2016), “Dağlarda duman qaldı” (2022) və “Türkiyənin zəzələ ağrıları” (2023) kimi şeir və poemalardan ibarət kitabların bunun əyani sübutudur. Sən həm də (və daha çox!) şair qəlbli peşəkar publisistsən. Buna əmin olmaq üçün sadəcə “Kedo” qəzetini, sənin oxucular arasında dərin rəğbət qazanmış kitablarını – “Karvan körpüdən keçir” (1997), “Baş daşının yazıları” (1998), “Yurdun övladları” (2000), “Sözə doğru” (2003), “Dünyanın söz üzü” (2007), “Meyar” (2008), “Arzulara dəyən güllə” (2008), “Dünyamız, varlığımız” (2009), “Dünya yaza nə qaldı” (2009), “Yaddaşa aparan yollar” (Məktub-roman, 2009), “Həyat dastanı” (2012), “Göy üzündə səs” (2018), “Dağdan dənizə doğru” (2018), “Böyük portretin işığı” (iki cilddə), oxumaq kifayətdir. Əli Rza Xələfli həm yazıçı, həm də fəlsəfi publisistik esselər müəllifidir. Onun “Əbədi həyat arzusu” (2014) esse-monoqrafiyası adından da göründüyü kimi, yeni janrdır. Sənin “Od” romanın xüsusi maraqla oxunur. “Qiyamətdən bir gün əvvəl” (2017) povesti, “Söz və qan” (2016) povest xronikan müasir ədəbi prosesin dəyərli faktlarıdır. Essevari publisist kitab və məqalələrini ayrıca qeyd etmək istəyirəm.
Hörmətli Əli Rza müəllim, əziz dost, sənə deyirəm qoy hamı eşitsin: “Ziyalılıq kütləvi ola bilməz. O, çox nadir hadisədir, milli sərvətdir, onu qorumaq lazımdır. Bu hər şeydən əvvəl o deməkdir ki, sən qəlbini satmamısan!”
Sənin şəxsiyyətində və yaradıcılığında qiymətli hesab etdiyim bir neçə vacib cəhəti qeyd etmək istəyirəm.
Sən kökə bağlı adamsan, böyük filosof Nitsşe demişkən “keçmişə ehtiram, bu günə qiymət, gələcəyə ümid səni nüfuzlu edir”.
Türkün gücü onun silahından çox, mənəviyyatındadır. Türk mənəviyyatının əsasında “Vətən əxlaqı” (Z.Göyalp) və ailə kultuna dayanır. Ailəsi möhkəm olmayan millətin dövlətçiliyi möhkəm ola bilməz. Və sən həm vətənpərvər, həm də ailəcanlısan.
Sən saf və əxlaqlı adamsan, indiki zəmanədə belə olmaq, namusla yaşamaq çox çətin, demək olar ki, qəhrəmanlıqdır.
Dost olmağı, dostluğu qorumağı bacarırsan, bu, çox qiymətli xüsusiyyət, şəxsiyyət olmağın əsas şərtidir.
Gözəlliyi duyur və qiymətləndirməyi bacarırsan, bakılılar demişkən: “Qədeş, sən kişi adamsan”.
Bir türk – müsəlman olaraq, sən dilə və dinə hörmət edirsən, bu isə böyük məziyyət, ziyalılığın və vətəndaşlığın əsas şərtidir.
“Bütöv Azərbaycan” artıq ideal deyil, tarixi həqiqətdir. Bu, Xudafərin həqiqətidir – sənin uğrunda çalışdığın həqiqətdir.
Dərin hörmətlə,
heç vaxt köhnəlməyən köhnə dostun:

Nizaməddin ŞƏMSİZADƏ,
Professor.

525-ci qəzet 05.09.2023 N:157 (6205)


Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

VAQİF SULTANLININ YAZILARI

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

ZAUR USTAC: – “ŞUŞA TƏK OCAĞIN MÜBARƏK, DAĞLAR!”

 ZAUR  USTAC

Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış simalarından  biri olan Zaur USTAC 1975-ci ildə Bakı şəhərində andan olub. Ali təhsillidir. Qarabağ müharibəsinin  iştirakçısı, ehtiyatda olan zabitdir. Bədii-publisistik kitabların, metodiki-tədris vəsaitlərinin və balacalar üçün (ingilis dilindən) tərcümələrin müəllifidir. Milli ruhda qələmə alınıb hər iki qrafika ilə (müasir və əski əlifba ilə Ana dilimizdə) çap olunmuş kitabları Bütöv Azərbaycan coğrafiyasında yayımlanır. Xüsusi ilə kiçik yaşlı məktəblilər üçün ana dilimizdə olan öyrədici (Ana dili və Hesab) şeirlərdən ibarət kitabları geniş oxucu kütləsinə tanış olmaqla bərabər məktəb və liseylərin məktəbəhazırlıq qruplarında tədris vəsaiti kimi tətbiq (2019-2020-ci təris ilindən etibarən) olunur..

Zaur USTAC 1988-ci ildən fasiləsiz olaraq dövri mətbuatda dərc olunur, 40-dan artıq kitabın müəllifidir. 2007-ci ildən özünün təsis etdiyi “Yazarlar” jurnalı,  2010-cu ildən isə YAZARLAR.AZ  saytı idarəçiliyindədir.

Zaur Ustacın əsərlərinin  2011-ci ildən etibarən internet vasitəsi ilə bir neçə stabil və  təhlükəsiz portalda  pulsuz  yayımlanmasının nəticəsi olaraq bu gün o internet üzərindən  ən çox oxunan yazarlarımızdan biri, bəlkə də birincisidir.

Zaur USTAC  yaradıcılığı  Ana  dilimizdə  oxuyub, anlamağı  bacaran dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, internetə çıxışı olan hər bir şəxs üçün əlçatandır.

BU GÜZ
Zəfər libasında sevinc göz yaşı,
Hər iki sahildə dayanıb ərlər!
Ayrılıq atəşi elə qarsıyıb,
İçərək qurudar Arazı nərlər!
* * *
Göylərdən boylanır Tomris anamız,
Əlində qan dolu o məşhur tuluq!
Xain yağıların bağrı yenə qan,
Canı əsməcədə, işləri şuluq…
* * *
Uşaqdan böyüyə hamı əmindir,
Tarix səhnəsində yetişib zaman!
Bu dəfə biryolluq bitəcək söhbət,
Nə güzəşt olacaq, nə də ki, aman!
* * *
İllərdir həsrətdən gözləri nəmli,
Mamırlı daşların gülür hər üzü!
Neçə qərinədir qalmışdı çılpaq,
Yamyaşıl çayırla gəlib bu güzü!
* * *
Al donun geyinir Günəş hər səhər,
Səmamız masmavi, göy üzü təmiz!
Duman da yox olub, itib buludlar,
Gözün aydın olsun, sevin, a Təbriz!

USTACAM
Müzəffər ordunun şanlı əsgəri,
Ərənlər yurdunun ər övladıyam!
Zalımın zülmünə təhəmmülüm yox,
Babəklər yurdunun hürr övladıyam!
* * *
Ustadım Nəsimi, sözümüz sözdü,
Ədalət, həqiqət bağrımda közdü,
Ziyadar dühası bir deyil, yüzdü,
Mövlalar yurdunun nur övladıyam!
* * *
Dərvişəm, müqqəddəs sayılır təkkəm,
Hülqumdan yuxarı dayanır öfkəm,
Od, ocaq diyarı tanınır ölkəm,
Alovlar yurdunun nar övladıyam!
* * *
Unutma, şah babam Xətai başdı,
Nadir şah, mətədə tərpənməz daşdı,
İlham, nə keçilməz sədləri aşdı,
İgidlər yurdunun nər övladıyam!
* * *
Tarixdə Nəbisi, Koroğlusu var,
Gen dünya yağıya daim olub dar,
Düşmən qarşımızda yenə oldu xar,
Aslanlar yurdunun şir övladıyam!
* * *
Göydən Yer üzünə ərmağan, payam,
Gündüzlər Günəşəm, gecələr Ayam,
Ən parlaq ulduzdan törəyən boyam,
Ozanlar yurdunun sirr övladıyam!
* * *
Ustacam, vətənim vətən içində,
Axıb duruluruq zaman köçündə,
Min bir anlamı var, adi “heç”in də,
Aqillər yurdunun pir övladıyam!


DAĞLAR
(Dağlara xitabən üçüncü şeiri)
Tarix səhnəsində yetişdi zaman,
Başlanmış bu çağın mübarək, dağlar!
Hələ nə zəfərlər gözləyir bizi,
Qutlanmış novrağın mübarək, dağlar!

* * *
Dövranın gərdişi döndü, dəyişdi,
Davadan doğulan ərlər yetişdi,
Didilmiş yaralar tutdu, bitişdi,
Üç rəngli duvağın mübarək, dağlar!

* * *
Nə vaxtdır yol-iriz bağlı qalmışdı,
Qoynunda yağılar məskən salmışdı,
Canımı sağalmaz bir dərd almışdı,
Sayalı qonağın mübarək, dağlar!

* * *
Xətai qırmadı könül bağını,
Nadir unutmadı hicran dağını,
İlhamın silahı əzdi yağını,
Dəmirdən yumruğun mübarək, dağlar!

* * *
Qurtuldu yağıdan zənburun, balın,
Bir başqa görünür yamacın, yalın,
Zirvəndən boylanır şanlı hilalın,
Müqəddəs sancağın mübarək, dağlar!

* * *
Haqqa nisbət tutub ulu Ələsgər,
Andırıb, tanıdıb, bilib pərisgar,
Hər səngər məbəddi, pirdi hər əsgər,
Şuşa tək ocağın mübarək, dağlar!


* * *
Ay Ustac, min şükür arzuna yetdin,
“Dədə”n gedən yolu, sən də qət etdin,
Dolandın dünyanı yurdunda bitdin,
Doqquzu zər tuğun mübarək, dağlar!

ANA DİLİM
Bu şipşirin Ana dilim,
Həm də qutlu sancağımdır!
Min illərdir Ata Yurdun
Sərhədini bəlirləyir…
Ta Şumerdən üzü bəri,
Dədəm Qorqud öyüd verib,
Şah İsmayıl fərman yazıb,
Qoç Koroğlu nərə çəkib…
Ulu Babəkin fəryadı,
Füzulinin ah-naləsi,
Nəsimin şah nidası,
Bu dildədir!!!
Bu dil, Tomrisin dilidir;
Layla deyib,
Hökm verib…
Min illərdir Ata Yurdun
Sərhədinin keşiyində
Əsgər kimi durub, bu dil!!!
Ana dilim həm əsgərdir,
Həm də sərhəd!!!
Toxunulmaz bir tabudur!!!
19.02.2023. Bakı.

Müəllif: Zaur USTAC,

“Yazarlar” jurnalının baş redaktoru,

şair-publisist.

MƏLUMATI HAZIRLADI: TUNCAY ŞƏHRİLİ

ÇİNGİZ ABDULLAYEVİN YAZILARI

ZAHİD SARITORPAĞIN YAZILARI

AKİF ABBASOVUN YAZILARIMustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

VAQİF SULTANLININ YAZILARI

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Teyyub Ağazadə: – “Yaşamaq bir çətin sınağa dönüb…”

YUMAQ

Yaşamaq bir çətin sınağa dönüb,
Böyük bir minnətə, qınağa dönüb.
Kimi ehtiyacdan yumağa dönüb,
Kiminin sərvəti şəhərə sığmır.

Ömrümüz qurulub gümanlar üstə,
Yaxşılar kölgədə, yamanlar üzdə.
Saraylar ucalır yalanlar üstə,
Haqqı danışanlar səhərə çıxmır.

Mənəm-mənəm adlı mərəzimiz də,
Min böhtanla dolu qərəzimiz də,
Mizanı pozulmuş tərəzimiz də,
Bəlli bir ölçüyə, təhərə sığmır.

Kimi dirsəklənib, söykənib vara,
Kiminin ruzusu çəkilib dara.
Kiminin gözünü bağlayıb para,
Kiminin ürəyi qəhərə sığmır.

Çıxıb leş üstünə yalaq adamlar,
Sürüşkən adamlar, balıq adamlar.
Talayır bu yurdu calaq adamlar,
Hər gün at oynadır, yəhərə sığmır.

Əl çəkə bilmirik kindən, nifrətdən,
Boyat təriflərdən, ucuz şöhrətdən.
İlahi, hifs elə bizi möhnətdən.
Tamah ağacımız bəhərə sığmır.

Müəllif: Teyyub Ağazadə

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

VAQİF SULTANLININ YAZILARI

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Чингиз Азербайджана и всего Мира

Чингиз Азербайджана и всего Мира

Ни в Азербайджане, ни в Мире он не первый. Жанр детектива, мастером которого он является, тоже не старый. Это история, вместившаяся в 180 лет.
И прежде чем появился этот жанр, были созданы его образцы.
Несмотря на то, что романы «Убийство на улице Морг» и «Тайна Мари Роже», написанные знаменитым американским писателем Эдгаром По в 1841-42 годах положили начало такого рода приключенческой литературы, назвав его в 1878 году «детективом», где основное значение имели «тайна» и «расследование», основал этот жанр другой американский писатель Энн Кетрин Грин.
И в этом небольшом промежутке времени выросли всемирно известные создатели жанра и создали чудо. А чудо это состоит в том, что книги, авторами которых они являются, быстро опередили произведения писателей и поэтов, живущих столетия и тысячелетия тому назад, по тиражу и скорости издания, чтению, распространению и переводу. Эти писатели с молниеносной скоростью стали всемирно известными.
Таких писателей, как Артур Конан Дойл, Агата Кристи, Жорж Сименон, Гильберт Кийт Честертон, Эрл Стенли Гарднер уже знают во всех странах мира и их произведения напечатаны почти во всех странах.
В Азербайджан этот жанр пришел в середине ХХ века и у нас появились свои известные и любимые писатели детективного жанра. Старое поколение азербайджанских читателей не забыли те времена , когда книги Джамшида Амирова «Бриллиантовое дело», «Черная Волга» передавались из рук в руки.
И наконец, в 1980 годах и в азербайджанской литературе, и в биографии мирового детектива произошло необычное событие. На поле детектива, где казалось, уже невозможно было предположить что-то другое, появилось новое имя. Появилось и в течение короткого времени, засветилось звездой, свет от которой распространился очень далеко. А так же эта новая звезда взошла не из той литературы, которая уже имела достаточные традиции в детективном жанре, а из Азербайджана- страны, которая могла считаться всего лишь регионом этого жанра.
30 летний путь в большой литературе, 194 книги, переведенные на более чем 30 языков мира, 600 книг, тираж которых дошел до 27 миллионов…
Эта статистика, уместившаяся в одну строчку, не была присуща ни одному классику или современному азербайджанскому литератору, начиная с Низами Генджеви по сей день.
Будет ли рожден еще после этого такого рода феномен?

Талант Чингиза Абдуллаева заключается не только в том, чтобы писать запоминающиеся книги в детективном жанре, где все слова, которые можно было сказать, уже сказаны, а самые сложные сюжеты, которые только можно себе представить, уже написаны, но и отшлифовывать направления политического детектива и стать одним из лучших его создателей в мире.

И этот факт признали в стране, где зародился этот жанр – Соединённых Штатах Америки! Подобно своим произведениям и героям, Чингиз Абдуллаев стал настолько известным и легендарным, что если бы он перешёл улицу в Русуе, где он был очень популярен, и показал своим восхищенным читателям, что именно Чингиз написал эти книги, мало кто бы этому поверил. Зачем я далеко иду, зачем говорю в воображении?!
Чингиз сам рассказывает, что недавно в знаменитом отеле Prea Palas в Стамбуле (Турция) прошел фестиваль детективной литературы. На выставке были представлены турецкие, английские и французские книги самых известных авторов мира. А в коридоре, на черном полотне были вывешены портреты 10 известных писателей-детективов мира.
Чингиз проходит мимо знакомых портретов этих знаменитых писателей, с жизнью и творчеством которых он хорошо знаком, и доходит до 9-го портрета – Умберто Эко, последнего из этих знаменитых писателей, которого потерял мир, и вдруг остановливается. С 10-го портрета на него смотрел он сам.
Но еще больше он удивляется, когда делает два-три шага вперед и видит на черной занавеске надпись: «Эти 10 писателей известны во всем мире, жаль, что все 10 из них ушли из жизни».
Чингиз обращается к организаторам: «Спасибо вам большое, вы сделали прекрасную выставку, вы проводите достойный праздник, спасибо вам, что вывесили эти портреты. Но вы пишете, что все эти писатели ушли из жизни. Не могу сказать ничего о тех 9 –и, но я жив и стою перед вами»…
Когда Чингиз смеясь рассказал мне эту историю, я рассказал ему другую историю, произошедшую исторически и отнюдь не смешную.
Это приключение было написано в книге поляка Матеуша Гралевского «Кавказ. Воспоминания о 12 годах плена», изданной в 1877 году во Львове.
Аббасгулу Ага Бакиханов входит в мечеть в Ардебиле во время своего визита в Иран.Закончив проповедь с кафедры, Ахунд показывает книгу, которую держит в руках, и обращается к прихожанам: «Сейчас я прочитаю вам мудрые слова покойного Аббасгулу Ага Кудси». А потом, поцеловав обложку, открывает книгу и с увлечением начинает читать отрывки.
Он поет и то, что он поет, очаровывает слушателей, смешит их, изредка слышны звуки «ахсан», «мархаба», «да помилует Бог».
И видят, что стоящий в стороне мужчина средних лет, кажущийся странным из-за своей одежды, плачет. Ахунд спрашивает: «О путник, почему ты плачешь вместо того, чтобы вместе с нами вкушать пищу знания и речи в этой книге?»
Аббасгулу ага вытирает слезы, текущие по щеке, и говорит: «Ага, я плачу от радости. Вы хвалите эту книгу, вы хвалите того, кто ее написал. Каждый человек желает знать, будут ли его помнить, когда его не будет в живых, если и помнят, то как они его помнят. Теперь мне очень повезло. Я тот человек, чью книгу вы читаете, о ком говорите, и чью память вы вспоминаете с уважением, я Аббасгулу Ага Кудси…»


И Чингизу Абдуллаеву – этому драгоценному интеллектуалу и писателю, имя которого эталонировано еще при его жизни, пополнившему ряды всемирно известных классиков, моему Чингизу, Чингизу всего Азербайджана и мира, тоже очень повезло.
Разве не счастье быть обладателем такой любви?
Разве каждый честный азербайджанец, любящий свой народ и Родину, не стал бы гордиться таким сыном Родины?!

Рафаэль Гусейн
Академик

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

VAQİF SULTANLININ YAZILARI

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

VAQİF SULTANLININ “TƏRS AXIN” ADLI HEKAYƏLƏR KİTABI NƏŞR OLUNDU

“TƏRS AXIN” ADLI HEKAYƏLƏR KİTABI NƏŞR OLUNUB

Bu günlərdə yazıçı Vaqif Sultanlının “Tərs axın” adlı hekayələr kitabı nəşr olunub. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında yayınlanan kitaba müəllifin müxtəlif illərdə qələmə aldığı otuzdan artıq hekayəsi daxil edilib. Kitabın redaktoru və ön sözün müəllifi Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor Elnarə Akimovadır.

Kitaba müəllifin tarixi və müasir mövzularda yazılmış “Yovşan ətri”, “Ağ yol”, “Yarpaqsız budaqların yaşıl nəğməsi”, “Vətən”,  “Səhər dumanı”, “Mağara”, “Xurmayı saçlar”,  “Qütb gecəsi”, “Kor düyün”,  “İlan əfsanəsi”,  “İlğım”, “Kufi xətti”, “Zolaqlı yuva”, “Çarpaz kölgə”, “Budda heykəli”, “Nəvayi-Qumru”, “Humayun”, “Kulikovo döyüşü” və başqa hekayələri daxil edilmışdır. Bəhs olunan əsərlərin əksəriyyəti Azərbaycan mətbuatında yayınlanmış, bəziləri isə ilk dəfə oxuculara təqdim olunur. Hekayələrin əsas mövzusu çağdaş dünyanı və yaşadığımız cəmiyyəti rahatsız edən mənəvi aşınma, əxlaqi çöküş, özgələşmə kimi ciddi sosial problemlərə söykənir. Real və şərti-metaforik üslubun kəsişimində qələmə alınan yazılarda müəllif mənsub olduğu sosial mühitin girovuna çevrilən insanların duyğu, düşüncə, həyəcan, sarsıntı və iztirablarını əks etdirməyə çalışmışdır.

Kitaba “Tərs axın” – susqun nəşmələrin hekayəsi” adlı ön söz yazan tənqidçi-ədəbiyyatşünas Elnarə Akimova hekayələrlə bağlı düşüncələrini aşağıdakı kimi ümumiləşdirir: “Bütün mətnlər moder­nist nəql texnikasının elementləri üzərində qurulub. Yəni ənənəvi təhkiyəyə önəm verən mətnlərdə mütləq səbəb-nəticə əlaqələri, qırılmayan xronologiya axtarılırsa, burada zaman-məkan sərhədsizliyi hakimdir. Müəllif hadisələrin nə əvvəlini göstərir, nə ortasını. Demək olar ki, bütün hekayələrdə “son problematikası” var. Ruhsal və fizioloji bitkinlik mənasında hakim olan “son” – bütün hallarda aqibət duyğusunun əlaməti kimi səciyyələnir. Əksər hekayələrdə hadisələrin təsviri, ardıcıllıqla nəqli yoxdur, əhvalatlar minimuma endirilib.  Çünki müəllifin məqsədi hansısa ömür hekayətini anlatmaq deyil. O, təhkiyəsinin mənəvi, bədii, coğrafi sərhədlərini genişləndirərək insan obrazını ümumiləşdirir, onu hardasa lokal çərçivədən çıxarır, çağdaş dövrümüzün problemləri, gerçəkləri fonunda insan faktoru mövzusuna baxış edir, zaman və fərd qarşıdurmasının, həyat-ölüm problematikasının pafosdan uzaq bədii həllini verməyə çalışır”.

Bütövlükdə dil-üslub, forma-məzmun rəngarəngliyi ilə seçilən hekayələr müəllifin yaradıcılıq xronologiyasının real, gerçək mənzərəsinin canlandırılması baxımından maraq doğurur.

MƏLUMATI HAZIRLADI: TUNCAY ŞƏHRİLİ

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

VAQİF SULTANLININ YAZILARI

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru