“XƏZAN” jurnalının SENTYABR (avqust-sentyabr, 2023) sayı çapdan çıxıb

“XƏZAN” jurnalının SENTYABR (avqust-sentyabr, 2023) sayı çapdan çıxıb

Jurnalın redaksiya heyəti bir qrup şairi yubileyləri münasibətilə təbrik edir. Jurnalın səhifələrində həmin qələm sahiblərinə aid həmkarlarının yazıları yerləşdirilib. BUDAQ TƏHMƏZ – 85, MURAD MƏHƏRRƏM – 70, VÜQAR ƏHMƏD – 60, ARAZ YAQUBOĞLU – 50, İLHAM QAZAXLI – 50
Beləliklə, zəngin publisistik məqalələri, poeziya və nəsr nümunələri ilə bol olan jurnalın yeni nömrəsi aşağıdakı qaydada görüşünüzə gəlib. Buyurun, sevə-sevə oxuyun!

Redaktor guşəsi
-Əli BƏY AZƏRİ – “Dəllallar fürsət gözlər”

Publisistika
-Əli BƏY AZƏRİ – “Ədəbiyyatın dil problemi”
-Zaur USTAC – “Sənətin seşdiyi adam – şəhid Həmdəm Ağayev”
-Ələsgər TALIBOĞLU – “İlhamı sinəsində çağlayan şair” (Budaq Təhməz – 85)
-Hacıməmməd MƏMMƏDOV – “Onun sənət dünyası” (Murad Məhərrəmin 70 yaşına)
-Vüqar ƏHMƏD – “Bədii publisistika ədəbi mətbuatda”
-Ələddin ALLAHVERDİYEV – “Daim axtarışda olan yaradıcı, nəcib insan” (Araz Yaquboğlunun 50 yaşına)
-Əhməd HAQSEVƏR – “Aynur Qafarlının poeziya dünyası”
-Xuraman ZAKİRQIZI – “Dəyanət simvolu” (oçerk)
-Vüsal AĞA – “”Haqqın sədası”nda bir “Ömür qatarı” gedir” (Minarə Sığnaqın yaradıcılığı haqqında)
-Əbülfət HƏSƏNOĞLU – “Məhəbbət və ehtiyac”
-Ələsgər TALIBOĞLU – “Qumru Qüdrətin könül çırpıntıları”
-Zaur USTAC – “İlham Qazaxlı ümumbəşəri şairdir”
-Əli BƏY AZƏRİ – “Qax – Azərbaycanın Gürcüstanıdır!”

Poeziya
-Anar ƏHMƏDOV – “Azərbaycan-Özbəkistan”
-Leylam LEYLAM – “Qəzəl”, “Müzare”, “Dürdanə” (şeirin müəllifi Şahin Tağıyevdir, Leylam Leylamın “Ata evimdəyəm” şeirindən təsirlənərək yazıb), “Gedir”, “Antalya”, “Anlaya bilmirəm”
-Budaq TƏHMƏZ – “Qızlara açıq məktub”, “Şəhid məzarları and yerimizdi”, “Küsmə məndən, ay ilhamım”, “Səni kim unudar?”
-Murad MƏHƏRRƏM – “Vətən”, “Baş Komandanım”, “Baxıram qaranlıq pəncərələrdən”, “Hələ də gözümdən tökülür bu yaz”, “Göyərtdi”, “Yaxşılıq”, “Qum saatıdır”, “Azərbaycanım”, “Dağlar məni sevir”, “Yazdı, ay Allah”, “Gedirəm”, “Ağlıma batmır”, “Oxuyur ustad Alim”, “Üstünə”, “Ağlama şəhid anası”, “Qayıdaram”, “Bu payız mənə oxşayır”, “İki daşın arasında”, “Bunu hardan biləcəksən?”, “Tanıdım”
-Məhəmməd ƏLİ – “Bu söz”, “Dərdim”, “Ömür yolu”
-Hafiz ƏLİMƏRDANLI – “Qəzəllər”, “Rübailər”
-Qənirə ƏSGƏROVA – “Hörmət”, “Heç səndən gözləməzdim”, “Namus”
-Aynur QAFARLI – “Azərbaycan”, “Qumardı dünya”, “İstəmirəm bu yuxudan oyanım”, “Gəlmədin”, “Bu dünyadan hara çıxıb gedək ki…”, “Mən səni başqa cür sevə bilmədim”, “Bəlkə yaxındadır, bəlkə uzaqda”, “Mənim ehtiyacım tək elə sənsən”, “Hardan girdin gecə-gecə yuxuma”, “Duraram sən gələn yolların üstdə”, “Sənə bir məktub yazdım”, “Hər səni düşünəndə”, “Olar bir sual verim?”, “Ehh, nə isə…”, “Bundan o yana da var”
-Kirman RÜSTƏMLİ – “Ay şəhid bulağı”, “Yazıram”, “Gəncliyim, qayıt”, “Mən Nərgizəm”, “Xarı bülbülüm”, “Arazım”, “Anasız günlər”, “İtirilmiş güman”, “Bir ömür yaşadız”, “Əlincə duyğuları”, “Nəsimi tövhəsi”, “Vətənsiz qalma”, “Bu daş üstdə oturmuşam”, “Bir sərdar tanıyıram”, “Bu qızım baldı”, “Tükənən ümid”, “Sabahınız xeyir”, “Qəlbin səsi”, “Vətən bölünərmi?”, “Sovur, xırman olaram”, “Şeir”
-Şahməmməd DAĞLAROĞLU – “Var olaq, yar olaq”, “Mən özüməm”, “Nə yaxşı ki”, “Axı, hardan biləsən”, “Sən indi anlamazsan”
-Seymur SÖNMƏZ PAŞAYEV – “Səni necə sevim ki?”, “Dərdini içində çəkir bu gözəl”, “Qocalıram”, “Şairlər”, “Heç vaxt gözlərini çəkmə gözümdən”, “Yaxşını yamandan seçən yaşdayam”, “Sev onu”, “Bir gözəl qismətim ola, olmaya”, “Öldürəcək nazın məni”, “Dilim”, “Xəbərin varmı?”, “Ya sən dəlisən, ya mən”, “Sən eləsən, mən belə”, “Danış”
-Ələsgər TALIBOĞLU – “Təbrizə gəldim”, “Bəslədim”, “Mənim yolum Təbrizə”, “Təbriz bayatıları”, “Biz bir idik”, “O sahildə, bu sahildə”, “Uol ver, Araz, yol ver mənə”, “Vətən – o tay, Vətən – bu tay”, “Təbriz qalxıb ayağa”
-Ramiz İSMAYIL – “Budaq Təhməz”, “Var”, “Sənin”, “O mənəm”, “Yerdən”, “Biridir”, “Düşməz”
-Könül HƏSƏNOVA – “Mənim Aforizmlərim”, “Axirətə saxla məni”, “Hərdən xatırla məni”, “Sevgim”, “Sevgi bir az mən kimidir”, “Sev məni”, “Gedirəm”, “Unudaq”
-Qumru QÜDRƏT – “Ayrılmışam ağır eldən”, “Bülbül kimiyəm”, “Arəstə”, “Al-qırmızı qərənfilsən”, “Əlini ver əlimə”, “İlahi sevgi”, “Kaş yanımda olaydı”, “Yenidən doğ, günəş”, “Yaradıb Allah”, “Ölərəm yazmayanda”

Nəsr
-Ayaz İMRANOĞLU – “Sevgilimin oğlu qardaşımdır” (romandan parça)
-Fərhad ƏSGƏROV (RAMİZOĞLU) – “Axşamkı məclisin davamı” (hekayə), “Filin dərdi böyükdü” “Alleqorik poema”
-Firavan MAHİR – “Yadigar sırqalar” (hekayə)
-Xaliq AZADİ – “Taran” (hekayə)
-Zaur USTAC – “Doğum günü hədiyyəsi” (hekayə)
-Kübra MUSAYEVA – “Murov qartalı” (hekayə)

“Xəzan” jurnalı da digər ədəbi-bədii jurnallar kimi müəlliflərin dəstəyi hesabına nəşr olunur. Dəstəyinizi əsirgəməyin ki, daima dəyərli əsərlərinizi çap etdirə, oxucuların hüzuruna çıxarda biləsiniz.

MƏLUMATI HAZIRLADI: TUNCAY ŞƏHRİLİ

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

VAQİF SULTANLININ YAZILARI

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Qazi Şair: – Hülqumdan yuxarı dayanır öfkəm!!!

USTACAM
Müzəffər ordunun şanlı əsgəri,
Ərənlər yurdunun ər övladıyam!
Zalımın zülmünə təhəmmülüm yox,
Babəklər yurdunun hürr övladıyam!
* * *
Ustadım Nəsimi, sözümüz sözdü,
Ədalət, həqiqət bağrımda közdü,
Ziyadar dühası bir deyil, yüzdü,
Mövlalar yurdunun nur övladıyam!
* * *
Dərvişəm, müqqəddəs sayılır təkkəm,
Hülqumdan yuxarı dayanır öfkəm,
Od, ocaq diyarı tanınır ölkəm,
Alovlar yurdunun nar övladıyam!
* * *
Unutma, şah babam Xətai başdı,
Nadir şah, mətədə tərpənməz daşdı,
İlham, nə keçilməz sədləri aşdı,
İgidlər yurdunun nər övladıyam!
* * *
Tarixdə Nəbisi, Koroğlusu var,
Gen dünya yağıya daim olub dar,
Düşmən qarşımızda yenə oldu xar,
Aslanlar yurdunun şir övladıyam!
* * *
Göydən Yer üzünə ərmağan, payam,
Gündüzlər Günəşəm, gecələr Ayam,
Ən parlaq ulduzdan törəyən boyam,
Ozanlar yurdunun sirr övladıyam!
* * *
Ustacam, vətənim vətən içində,
Axıb duruluruq zaman köçündə,
Min bir anlamı var, adi “heç”in də,
Aqillər yurdunun pir övladıyam!

Müəllif: Zaur USTAC,

“Yazarlar” jurnalının baş redaktoru,

şair-publisist.

MƏLUMATI HAZIRLADI: TUNCAY ŞƏHRİLİ

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

VAQİF SULTANLININ YAZILARI

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Cavanşir Qənbər. Payız gəldi.

PAYIZ GƏLDİ

Payız gəldi, kövrəkləşdi buludlar,
Payız gəldi, tez başladı yağışlar.
Görüşüm var, gecikirəm yenə də,
Yağış yağır, gözləyənlər bağışlar…

Payız gəldi, dəcəl oldu ürəyim,
Gecə- gündüz yumruqlaşır sinəmlə.
Çox dərdimin dərmanını tapmışam,
Dərdlərimi sağaldıram qələmlə.

Payız gəldi sarı- sarı yarpaqlar,
Həzin- həzin budaqlardan üzülür.
Bir ayrılıq havası var , havada…
Kirpiyimdən yağış suyu süzülür.

Payız gəlib, xatirələr boy verir,
Bir az yaşım, bir az saçım callanır.
Bir söz deyim…
-Eh doğrusu a dostlar,
Bu dünyaya adam yaman allanır…

Müəllif: Cavanşir Qənbər

HAZIRLADI: TUNCAY ŞƏHRİLİ

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

VAQİF SULTANLININ YAZILARI

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru