ÖMRÜN QIŞ ÇAĞINDA QUBADLI QIŞI

ÖMRÜN QIŞ ÇAĞINDA
QUBADLI QIŞI

Otuz il getmədi yuxu gözünə,
Doğmalar qoynundan uzağa düşdü.
Qubadlım, biz həsrət qaldıq üzünə,
Ümid çiçəyimiz sazağa düşdü…

Gözümdən sıçrayan həsrət qorudu –
Mürgülü ocağı oyatmaq üçün.
Şükür yaradana, bizi qorudu
Təzədən qoynuna qayıtmaq üçün…

İçimi yurd etdi həsrət qoşunu,
Ağrı mərmiləri başıma düşdü.
Otuz ildən sonra sənin qışını
Görmək ömrümün də qışına düşdü…

Üstündə var imiş Tanrı nəzəri,
Qışın da gözəldi, yazın da gözəl…
Sənin çaylarının varmı bənzəri?
Çardaxlı düzün də, Yazın da gözəl.

Çaylağın kol-kosu meşə olubdur,
Bərgüşad ağlayır hey için-için.
Elə bil təbiət meşə salıbdır,
Yurdu bəd nəzərdən qorumaq üçün…

Həkəri kövrəlib, bulud tək dolub,
Doğma övladların axıb dalınca.
Çaylaqda hər ağac cəngavər olub,
Hər budaq çevrilib iti qılınca…

Qayıtsa ömrümün güllü baharı,
Hönkürən ürəyim kiriyə bəlkə.
İllərin üst-üstə qalanan qarı
Vüsal günəşiylə əriyə bəlkə?

İzn ver, nazını çəkim, Qubadlı,
Ömrün qış çağında ürək yar umur.
Ağ xalat geyinib həkim Qubadlı,
Bəlkə o sağalda könül yaramı…

Həsrət şimşəkləri bəzəyib göyü,
Kömür arzuları nura bələdi.
Çox şükür, Yaradan bu gözəlliyi
Görməyi bizə də qismət elədi…

20.12.2020.

Müəllif: Rafiq YUSİFOĞLU,
şair, Əməkdar mədəniyyət işçisi, filologiya elmləri doktoru, professor.


RAFİQ YUSİFOĞLUNUN YAZILARI

RAFİQ YUSİFOĞLU HAQQINDA

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

ÖZÜMÜZ DÜZƏLSƏK, DÜZƏLƏR DÜN

ÖZÜMÜZ DÜZƏLSƏK,
DÜZƏLƏR DÜN

(“Dünya düzəlmir ki, düzəlmir, babam”… Məmməd Araz)

Sevdalı qəlbimiz düşər tilsimə,
Yarpağı çevirər xəzələ dünya.
Ona “düzəlmir ki, düzəlmir” – demə,
Özmüz düzəlsək,
düzələr dünya…

Əsrlər, nəsillər düzülüb səfə,
Allah yurd eləyib dünyanı bizə!
Qoynunda dönmüşük əziz-xələfə,
Biz ona borcluyuq,
dünyamı bizə?

Arxa, dayaq olub yetim-yesirə,
Kimin bostanına daş atıb dünya?
Qoynunda yer verib neçə nəsilə,
Yedirdib, içirdib, yaşadıb dünya!

Çoxdur bu yazıqdan inciyən, küsən,
Haqqı var yandırsa,
dünyamı yaxsa…
Özü oturduğu budağı kəsən
İnsan günahkardı,
Dünyamı yoxsa?

İşinə qarışsan, qırğın eləyər,
Saat əqrəbi tək fırlanar dünya…
Gecə qaranlığı yorğan eləyər,
Günəş boylananda nurlanar dünya…

Odur qovuşduran bizi sabaha!
Qəlbin bülbül kimi ötməyi də var…
O yazıq bizimçün neyləsin daha? –
Dünyaya gələnin getməyi də var…

Həmişə yanında dilimiz gödək,
Borcluyuq ona da, elimizə də…
Başqa bir yer varmı dünyadan gedək? –
Qoynunda yer verir ölümüzə də…

Kim dönə bilib ki, ömrün qışından?
Ölüm mələyinin əli yaxamda…
Odur insan kimi bizi yaşadan,
Odur qəbrimizə sahib çıxan da…

Bizi xilas edər dardan, çətindən,
Sərrafı tapılsa, bir incidir o.
Çıxmaz zərrə qədər öz orbitindən,
Mizan-tərəzidə birincidir o!

Bostanın öz yeri, bağın öz yeri.
Böcəyi yerində, quşu yerində…
Dərənin öz yeri, dağın öz yeri,
Payızı yerində, qışı yerində…

Dənizi yerində, çayı yerində,
Necə çirkin deyək gözələ, şair?
Günəşi yerində, ayı yerində,
Dünya əyridi ki, düzələ, şair?!

09.08.2019

Müəllif: Rafiq YUSİFOĞLU,
şair, Əməkdar mədəniyyət işçisi, filologiya elmləri doktoru, professor.


RAFİQ YUSİFOĞLUNUN YAZILARI

RAFİQ YUSİFOĞLU HAQQINDA

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Azər Laçınlı – Qar…

Şairi söhbətə çağırıb bu qar

Qış qonaq olubdu budaqlar üstə,
Şairi söhbətə çağırıb bu qar.
Meşə qırov taxıb dəstəbədəstə,
Gözlər gözəllikdə tapıbdır qərar.

Saçımın rənginə oxşayır bu ağ,
Ruhumda varıymış qar qarışığı.
Şaxta sinəm üstə yandırdı ocaq,
Əlimi qızardıb odun işığı

Üzü bir rəng alıb aranla dağın,
Torpaq üzərinə ütü çəkilib.
Qorxursan sığalın pozar ayağın,
Sevincin ağ gülü yurda əkilib.
Müəllif: Azər Laçınlı


“Yazarlar” jurnalı

“YAZARLAR” – SİFARİŞ ET

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

QIŞA – BƏRƏKƏT – DEYƏK

QIŞA -BƏRƏKƏT- DEYƏK

(Şair dostum Xəlil Zeynalova…)

Bir az sonra yazı var,
Qışa- bərəkət- deyək.
Keçir, çoxu azı var,
Yaşa -bərəkət- deyək.

Çəmən- gülü bitirən,
Zaman- dərdi ötürən,
Bizə ruzi gətirən
İşə- bərəkət- deyək.

Əl-kündəni unlayan,
Arı-şanı mumlayan,
Yeri əkən, şumlayan
Xışa-bərəkət-deyək.

Tut arağı, ol, olsun,
Görüşə bir yol olsun.
Qoy ruzumuz bol olsun,
“Nuş”a -bərəkət- deyək.

Demə-yardı doyulan,
Qəlb həsrətdən soyulan.
Pis şeirə qoyulan
“Quş”a- bərəkət- deyək.

Adil qaldırsın səsin,
Xəlil xəngəldən yesin,
Qəzənfər sağlıq desin,
“Tuş”a -bərəkət- deyək.
14.01.2024

Müəllif: Qəzənfər MƏSİMOĞLU

QƏZƏNFƏR MƏSİMOĞLUNUN YAZILARI

İLHAM QAZAXLININ YAZILARI

ADİL CƏFAKEŞİN YAZILARI


> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
======================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

DAHA QAR YAĞIIR,QAR YAĞIR.

DAHA QAR YAĞIIR,
QAR YAĞIR.

Yağışlar yağdı, qurtardı,
Daha qar yağır, qar yağır.
Kimin evinə qəm- kədər,
Kimin çölünə var yağır.

Kövrək olur güllər nədən,
Boylananda pəncərədən.
Qəmli-qəmli tül pərdədən,
Baxan gözlərə qar yağır.

Ömrün gülşəni qaralıb,
Yamyaşıl orman saralıb.
Yollar yamanca qaralıb,
Daha izlərə qar yağır.

Gəlib yetdi elə zaman,
Baxışı ox ,sözü kaman.
Yanağından qanı daman,
Daha üzlərə qar yağır.

Dağ bürnüb duman-çənə,
Saç bələnib girov, dənə.
Yusifoğlu, ta ömrünə,
Daha qar yağır, qar yağır.

MÜƏLLİF:İBRAHİM YUSİFOĞLU

İBRAHİM YUSİFOĞLUNUN YAZILARI


“Yazarlar” jurnalı

“YAZARLAR” – SİFARİŞ ET

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

İSLAM SADIQ – ŞEİR YAĞIR YENƏ GÖYDƏN

ŞEİR YAĞIR YENƏ GÖYDƏN

Göyün üzü bir alaçıq,
Qar dayanmır bir azacıq.
Şairlərin əli açıq,
Şeir yağır yenə göydən.

Sözlə dolub ağ sinəsi,
Sözdü qarın hər dənəsi.
Kim susası, kim dinəsi,
Şeir yağır yenə göydən.

Boxçasını sökür Tanrı,
Sözü göydən tökür Tanrı.
Pay-püşünə şükür, Tanrı,
Şeir yağır yenə göydən.

Salxımlanır üzüm-üzüm,
Sətirlənir düzüm-düzüm.
Qalır bircə sapa düzüm,
Şeir yağır yenə göydən.

Şair dostum üzə düşdü,
Ovçu kimi izə düşdü.
Nə düşdüsə, bizə düşdü,
Şeir yağır yenə göydən.

Gah ilişir saçıma da,
Kirpiyimə, qaşıma da.
Gəlib qonur ovcuma da,
Şeir yağır yenə göydən.

Kəsmək bilmir, yağhayağdı,
Bir əl göyü sağhasağdı.
Vurhavurnan yığhayığdı,
Şeir yağır yenə göydən.

14 yanvar 2024
Novxanı

Müəllif: İslam Sadıq


“Yazarlar” jurnalı

“YAZARLAR” – SİFARİŞ ET

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru