Zəlmxan Yaqubun anası məzarı başında: – “Balam!”

Ana təbiət, daş oğul və kitab Ana.
(Zəlimxan Yaqubun doğum gününə)
Təqvimin bu günü Azərbaycanın şair oğlu Zəlimxan Yaqubun doğum günüdür… Böyük söz ustadı məzarı başında anıldı… Eşq olsun sazı, sözü sayıb, şairin ziyarətinə gələnlərə! Salam olsun şair Zəlimxan Yaquba!!! Gələnlərin içərisində bir nəfər də var idi… Ulu bir ulusa dədə oğul bəxş etmiş Güllü ana… Əvvəlcə dilində qırıq-qırıq bayatı daş oğula xeyli tamaşa etdi… Sonra dədə oğlundan “…baş yastığa gələndə…” misrasını təkrar-təkrar sitat gətirə-gətirə daş oğula yaxınlaşdı… Oğlunun dizinin dibində oturub, dillərə dastan olacaq (əlbəttə onu anlaya bilənlər üçün) yalnız bircə kəlmədən ibarət olan kitabını yazdı: – “…Balam…”!!!

21.01.2024. Bakı şəhəri – Fəxri xiyaban.

 Müəllif: Zaur USTAC

ZƏLİMXAN YAQUBUN YAZILARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

21 yanvar Zəlmxan Yaqubun anadan olduğu gündür…

21 yanvar  Zəlimxan Yaqubun anadan olduğu gündür. Azərbaycan Xalq şairi məzarı başında anılıb. Fotolar:

Ruhuna Fatihə: Oxu!

MƏLUMATI HAZIRLADI: TUNCAY ŞƏHRİLİ

ZƏLİMXAN YAQUBUN YAZILARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Zəlimxan Yaqub və Dədə Ələsgər

Zəlimxan Yaqub Aşıq Ələsgər haqda yazır.

Unudulmaz el bəzəyi, el oğlu,
Hər gün onu saz dinlədi, saz andı.
Yaratdığı gəraylıda, qoşmada,
Yüz il, min il şair ömrü uzandı.

Var oynayan, dümbək çalan, var aşıq,
Ustad aşıq hər məclisə yaraşıq.
Saz əhlinə, söz əhlinə yar aşıq,
Müqəddəsdi, ağsaqqaldı, ozandı.

Ömür verib divarına, daşına,
Yaş artırıb sözümüzün yaşına.
Nanəcibin, müxənnətin başına
Sözü var ki, bircə qaynar qazandı.

El zərgərdi, zəri seçdi, bəyəndi,
Eldən gəlsə, şöhrət göyə dəyəndi.
Dedilər ki sinəsindən deyəndi,
Demədilər, hecalayıb yazandı.

Nə Kərəmtək yaş axıdıb ağlayan,
Nə Məcnuntək ürəkləri dağlayan,
Yeri gəlsə çaylar kimi çağlayan,
Yeri gəlsə nərə dönüb qızandı.

Qonaq oldu hər yurda, hər oymağa,
Tərif dedi Güləndama, Qaymağa.
Sənətində balı qatdı qaymağa,
Haqq aşığı əbədiyyət qazandı!!!

Müəllif: Zəlimxan YAQUB

ZƏLİMXAN YAQUBUN YAZILARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Zəlimxan Yaqub

ZƏLİMXAN YAQUB – HAQQA ARXA ÇEVİRSƏN

 www.yazarlar.az Bir şərh yazın Redaktə et

ZƏLİMXAN YAQUB – GƏLİRƏM

 www.yazarlar.az Bir şərh yazın Redaktə et

ZƏLİMXAN YAQUBUN ŞEİRLƏRİ

 www.yazarlar.az Bir şərh yazın Redaktə et

ZƏLİMXAN YAQUB – ƏZİZİM

 www.yazarlar.az Bir şərh yazın Redaktə et

ZƏLİMXAN YAQUB – BİR GÖZƏLƏ

 www.yazarlar.az Bir şərh yazın Redaktə et

ZƏLİMXAN YAQUBDAN BİR ŞEİR

 www.yazarlar.az Bir şərh yazın Redaktə et

ZƏLİMXAN YAQUB – XOCALIM, AY XOCALIM

 www.yazarlar.az Bir şərh yazın Redaktə et

Müəllif: Zəlimxan YAQUB

ZƏLİMXAN YAQUBUN YAZILARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Mahirə Nağıqızı – Şəhidlər

Şəhidlər
Millətim yol gəlir neçə min ildir,
Yolunu-izini çəkər şəhidlər.
Yerdə aslan kimi durar marıqda,
Göydə şahin kimi səkər şəhidlər.

Doğulub düşmənə daş atmaq üçün,
Ürəyi qorxudan boşaltmaq üçün.
Ölərlər vətəni yaşatmaq üçün,
Hər qəlbdə bir qala tikər şəhidlər.

Analar ər doğar,oğul böyüdər,
Hər oğul dünyası- nağıl, böyüdər.
Yurdunu sevərlər analar qədər,
Düşmənin qəddini bükər şəhidlər.

Səngəri ev bilib ağ ban eyləyər,
Bağ qurar,ömrünü bağban eyləyər.
Canını xalqına qurban eyləyər,
Qanını yurd üçün tökər şəhidlər.

Özü qocalmaz ki,əsri qocaldar,
Gələcək,gedəcək nəsli qocaldar.
Qəlblərdə vətənə heykəl ucaldar,
Azadlıq ağacı əkər şəhidlər.

Bayraq tək ucadır adı onların,
Adları titrədir yadı onların
Qanında doğmaqçün qəhrəmanların,
Millətin ruhuna çökər şəhidlər.

Vətən,qurbanınam- üzdə demədi,
Əməldə göstərdi,sözdə demədi.
Mahirə,ağlamaq,sızlamaq nədi,
Sənin göz yaşından küsər şəhidlər.

Müəllif: Mahirə NAĞIQIZI

MAHİRƏ NAĞIQIZININ YAZILARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru