Bu gün Şumerlər haqqında


Xanım alimin Şumerlər haqqında araşdırması məni çox mütəəssir etdi.O, həqiqətən də doğru olaraq şumerlərin türk olduğunu söyləyir.Bir şeyə təəssüf edirəm ki, Türkiyənin dilçi alimləri də dildə olan qədim sözlərin tanrıçılıqla bağlı olduğunu duya bilməmişlər.
Hansı əsasla şumerlərin türk olmasını sübut etmək olar?
Bu sualı yalnız Teolinqvistikanın köməkliyi ilə cavablandırmaq mümkündür.Qədim Oğuzların(yəni Qədim Türklər) kökləri Şamànlar olmuşdur.Şamanların tanrıları və inancları Gün Tanrısı idi.Bu ğün söylənilən Amon Tanrısının ilk adıdır.Türklərin ağac kultu olan şam(cam), yandırdıqları şam, gecəyə(“gec” sözündəndir) axşam deyilməsi də şam yanan vaxtla(yəni qaranlıq düşən vaxt) yaranan psixolinqvistik sözlərdir. Şam ağacının ğövdəsinin qırmızı olması və ağacın formasının tonqala oxşaması səbəbindən bu ağac kultu yaranmışdır.
Alim doğru olaraq bildirir ki, Sumer yer adıdır.Fonetik hadisə nəticəsində şam sözü sum, şum sözlərinə keçmişdir.Sözün 2-ci hecası “er” sözü yer sözündəndir. Yəni Şamanların yeri.Şaman sözünün 1-ci hecası şam-od , 2-ci hecası man adam mənasını bildirir.Əslində man ulu dilə aid söz olmaqla bütün dillərdə “mən, adam” mənasına gəlir”.Man” sözünün özü də Amon(şamon) sözündən yaranmadır.Dildə baş verən fonetik hadisələr nəticəsində sumer və şumer sozləri şam sözündən törəmədir.Deyimdə olan “ay aman” Amon tanrısını çağırmaqdan yaranmadır.
Alimin qeyd etdiyi “Bilqamış” sözü də qədim türk sözüdür.Teofordur.Gil və qamış sozündəndir.Qədim Türk sözü olan “yazmaq” sözü “qazımaq” sözündəndir.Qədim türklər yazını gilə qarğı (qamış) ilə həkk etmiş, sonra isə onu uzunömürlü etmək üçün odda yandırıb, keramitləşdirmişlər.”Kir” sözü də Ulu qədim Od tanrısının adlarındandır.Bilqamış sozünün özü də psixolinqvistikdir.Yəni “gili oxuya bilən” mənasındandır.Gil-bil.
O ki qaldı Kəngər sözünə, bu söz də teofordur.Inancın(totem) tərifınə əsasən tayfalar öz adlarını inanclarının adı ilə adlandırmışlar.Gün və Qor Tanrılarının adlarındandır.Qədim Türklərin tayfaları öz tanrılarını ona birləşən tayfanın tanrısının adı ilə qoşa yaşadırdılar.Yəni Kəngərlər həqiqətən də ən Qədim Türk tayfalarıdır.
Xanım alimə təşəkkür edirəm.Onun bu eşq ilə türkçülükdən danışması çox təsirlıdır.Bu səbəbdən mən ona öz minnətdarlığımı bildirmək istədim.

Müəllif: Həsən ƏLİYEV

SÖZ YARADICILIĞI

ALTERNATİV DÜŞÜNCƏ

>>>> DAHA ÇOX MƏLUMAT

HƏSƏN ƏLİYEVİN YAZILARI

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

ZAUR USTACIN YAZILARI


SATIŞDA OLAN YENİ KİTABLAR

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Bir cavab yazın

Sizin e-poçt ünvanınız dərc edilməyəcəkdir. Gərəkli sahələr * ilə işarələnmişdir