Геннадий Шпаликов: – Она весною прорастет…

Геннадий Шпаликов
1937 — 1974 гг.


Я к вам травою прорасту,
Попробую к вам дотянуться,
Как почка тянется к листу
Вся в ожидании проснуться.

Однажды утром зацвести,
Пока ее никто не видит,
А уж на ней роса блестит
И сохнет, если солнце выйдет.

Оно восходит каждый раз
И согревает нашу землю,
И достигает ваших глаз,
А я ему уже не внемлю.

Не приоткроет мне оно
Опущенные тяжко веки,
И обо мне грустить смешно,
Как о реальном человеке.

А я — осенняя трава,
Летящие по ветру листья,
Но мысль об этом не нова,
Принадлежит к разряду истин.

Желанье вечное гнетет,
Травой хотя бы сохраниться —
Она весною прорастет
И к жизни присоединится.


Aşıq Qurban: -“Pərdəli gəzməyən nəzərə gələr.”

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Adilə Nəzər: – BİR DƏ GƏLƏM-GƏLMƏYƏM…

BİR DƏ GƏLƏM-GƏLMƏYƏM

Yol üstəyəm, qadan alım, bir də gələm-gəlməyəm,
Halallıq ver, ay məlalım, bir də gələm-gəlməyəm.
Ya bir qədəh kədər göndər gedərayaq nuş edim,
Ya bir söz de mənə, zalım, bir də gələm-gəlməyəm.

Biz mamır da olammadıq bu dünyanın daşında,
Yaman tutdu toz-tozanaq, hər kəs əli qaşında,
Bu küləklər şəhərində yellər əsdi başında,
Mən gedirəm, ey havalım, bir də gələm-gəlməyəm.

Adiləyəm, bundan sonra diləyə nə gərək var?!
Həsrət yolub saçlarımı, küləyə nə gərək var?!
Daha məndə can qalmayıb, mələyə nə gərək var?!
Salamat qal, tab-tavanım, bir də gələm-gəlməyəm.

2023.

Müəllif: Adilə NƏZƏR

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

ADİLƏ NƏZƏRİN YAZILARI

>>>AŞIQ ƏLƏSGƏR >>>DƏDƏ ƏLƏSGƏR

İSMAYIL MƏRCANLI İMANZADƏ

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


> > > > MÜTLƏQ OXUYUNN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Теране МЕММЕД: – Ты давно уж превратился в меня…

Перевод очередного замечательного стихотворения моей Тараны – Terane Memmed. И она сама, и всё, что она пишет, мне очень близко.

Mənim Təranəmin Terane Memmednövbəti gözəl şeirinin tərcüməsi. Özü də, yazıları da mənə çox yaxın və doğmadır.

Təranə MƏMMƏD

Qəlbində çırpınan ürəyin səsi,
Ruhunu oxşayan el təranəsi,
Dilinin ən şirin, dadlı kəlməsi
Mənəm.

Varlığın ,vücudun, cismində canın,
Bədəninlə axan damarda qanın,
Əldə eylədiyin şöhrətin, şanın
Mənəm.

Cahana baxışın,o ala gözün,
Dilindən süzülüb deyilən sözün,
Sevda alovundan sönməyən közün
Mənəm.

Axtarma özünü bir də özündə,
Mənə çevrilmisən daha özün də,
Səni əvəz edən indi özündə
Mənəm.

Теране МЕММЕД

Звуки сердца, что не замолкают,
Мелодии, что твой слух ласкают,
Сладость слов, что с языка слетают,
Это я.

Ты сам, и тело твоё, и душа,
И кровь в жилах, что течёт не спеша,
Всё, что в жизни получил, не греша,
Это я.

Твой взгляд на этот мир, твои глаза,
То, что сходит с твоего языка,
И жар не гаснущей любви огня
Это я.

Ты не ищи в себе самом себя,
Ты давно уж превратился в меня,
Тот, кто в тебе заменяет тебя,
Это я.

Перевод на русский язык:
Флора НАДЖИ
 (Flora NACİ)

Müəllif: Təranə MƏMMƏD


FLORA NACİNİN YAZILARI

TƏRANƏ MƏMMƏDİN YAZILARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR USTACIN YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Camal Cəfər: Sözün qüvvəti.

Sözün qüvvəti

İnsana məhəbbət, hörmət gətirən,
Sözlər nümunədir, sözlər örnəkdir.
Adın hallandırıb şöhrət gətirən,
Getdiyi cığırlar, izlər örnəkdir.

Seç sözü insanın ruhun oxşasın,
Gəlməsin əlindən kimsə ah, zara.
Min bir kəlmələrin söylə yaxşısın,
Həyatın sözünlə düşməsin dara.

Bir Günəş misalı şəfəqin saçıb,
Yaxşı sözlərinlə qəlblər güləcək.
Könüldən-könülə yolları açıb,
Dodaqlar tərpənib üzlər güləcək.

Əfv et keçmişləri, səhvi nöqsanı,
Bağışla sözündə bir həyat yatır.
Gəlsin hər bir sözün məxsus dövranı,
İstəklər murada sözlərlə çatır.

Camal, söz qüvvətin işə salaraq,
Elə söz söylə ki, ürək sınmasın.
Yüz ölçüb bir biçib könül alaraq,
Danış ki, ümidlər, dilək sınmasın.
24.03.2024.

Müəllif: CAMAL CƏFƏR

CAMAL CƏFƏRİN YAZILARI

CAROLİNE LAURENT TURUNÇ

CAROLİNE LAURENT TURUNC

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR USTACIN YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru