Sona Amal: – Dədimi-sərimi ovuda bilməz…

HAQDAN GƏLƏNDİ

Qaysaq tutmur, həsrət adlı göynəyim,
Sevinc dolu dünyam qəmə bələndi.
Göz yaşımla axıb getdi, hər nəyim,
Yağış kimi sinəm üstə ələndi.

Saf eşqimiz bir həmləlik yuxuydu,
Qırıq neytək dilə gəlib, oxudu,
Qəm-kədərdən könlüm çələng toxudu,
Sevinclərim göz yaşımda çiməndi.

Sən gedəli, qəm gölünə dönmüşəm,
Dərd-sərimi xəyalınla bölmüşəm,
İçin-için hey alışıb, sönmüşəm,
Burum-burum tüstüm ərşə dirəndi.

Nağıl imiş, sevilməyim, sevməyim,
Sevinməyim, şadlanmağım, gülməyim,
Göz yaşımla yoğrulub, ta dürməyim,
Sevincim, kədərim Haqdan gələndi.

Alın yazım qap qaradır, ağ deyil,
İllər ötüb, artıq sənli çağ deyil,
Ruh kimidir Amal, artıq sağ deyil,
Tək qonağı royalarda gələndi.
Yaxşını-yamanı Tanrı biləndi.

26.03.2024.

BİLMƏZ

Bəxt yazım Tanrıdan qaralanıbdır,
Fələyin özü də ağarda bilməz.
Həsrətinlə qəlbim yaralanıbdır,
Yüz təbib yığışsa, sağalda bilməz.

Bəlkə, xəyalını tutub saxlayım?
Ümid, inamımı ona bağlayım?
Həsrət güllərindən çələng bağlayım?
Kimsə kədərimi ovuda bilməz.

Səngimir, ömrümün dumanı, çəni,
Günbəgün çoxalır, telimin dəni,
Tərk etdi, ömrümü, qəlbimin təni,
Ha səslə, ha çağır, qayıda bilməz.

Donubdur, gözümdə, arzu-diləyim,
Sənsizlik dünyamdan mən nə istəyim?
Məndən üz çevirib, sevgi mələyim,
Bir ümman yanğımı soyuda bilməz.

Tüstüsüz yanıram, görünməz atəş,
Yoxluğun dondurur, qızdırmaz Günəş,
Tez-tez qulağımı oxşayır bir səs,
Kimsə, ta Amalı toxdada bilməz,
Dədimi-sərimi ovuda bilməz.

23.03.2024.

Müəllif: Sona AMAL

SONA AMALIN YAZILARI

ZAUR USTACIN YAZILARI

SEVİL GÜL NURUN YAZILARI

GÜLŞƏN BEHBUDUN YAZILARI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Şəlalə Camal – Günəşin şeiri

Qızım Günəşə

Gözümün işığısan,
Ömrümə yaraşıqsan.
Sən nə gözəl naxışsan,
Bəxtimə sarı payım.

Firavan yaşa, qızım,
Mənim dənizgöz quzum.
Yolların aydın olsun
Həmişə sarı payım.

Tanrıdan hədiyyəsən,
Balsan, şəkərsən, nəsən?
“Həyatın özü sənsən”
-Demişəm, sarı payım.

Müəllif: Şəlalə CAMAL

KƏLBƏCƏR HAQQINDA

ŞƏLALƏ CAMALIN YAZILARI

GÜNNUR AĞAYEVANIN YAZILARI

ÇİNGİZ ABDULLAYEV MÜKAFATI


>>>SATIŞDA OLAN KİTABLAR


Aşıq Qurban: -“Pərdəli gəzməyən nəzərə gələr.”

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Akademik Rafael Hüseyn yazır…

Usanmaz ədib və qələm sahibi

ƏLİ RZA XƏLƏFLLİ HAQQINDA

Əlirza Xələfli sadəcə yaxşı ədib deyil, o sözümüzün fədakar fəhləsi, zəmanənin bütün biganəliklərinə rəğmən, söz ocağımızın gur yanması üçün təmənnasız xidmət yolunu seçmiş usanmaz qələm sahibidir.
Məhz ədib və qələm sahibi.
Ona görə ki, “ədib” kəlməsi bir yaradıcı olaraq Əlirza Xələflinin universallığını, üz tutduğu ədəbi səmtlərin hamısında qabilliyini əhatə edir.
Və ənənəvi olaraq cibində hər qələm gəzdirənə aid edilə bilən “qələm sahibi” deyimi Əlirzaya münasibətdə dəqiq ifadəsini tapır.
Qələmi həmişə onun ixtiyarındadır, o, heç vaxt sözü incitmir, sözü gözlətmir, sözü axtarmır. Sözlər özləri ona doğru uçur.
Bu, doğmalarına öyrəşmiş uşağın onlara can atması, adamdan sevgi görüb ona alışmış bir canlının hürkmədən, tərəddüd etmədən o insana sarı gəlməsi kimidir.
Qoca ədəbiyyat həminki ədəbiyyatdır. Ancaq ədəbiyyata və ədəbiyyat adamına münasibət müasir dövrdə çox dəyişib.
Əlirza qələmində və qəzetində ədəbi həyatın coşqun çağlarının havasını yaşadan, bununla da sözümüzün sabahına ümidləri artırandır.
Əlirzalar ədəbiyyatımızın bütün dövrlərində olub.
Olmasaydı, bu ocaq çoxdan sozalardı.
Olub, amma həmişə də tək-tək olub.
Və gərək tək-tək olanların qədri də qat-qat artıq bilinə.

Müəllif: Rafael HÜSEYN

Akademik.

ƏLİ RZA XƏLƏFLİNİN YAZILARI

SÖHRAB TAHİRİN YAZILARI

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN KİTABI

ZAUR USTACIN YENİ KİTABI İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB


GÜNNUR AĞAYEVANIN YAZILARI

ÇİNGİZ ABDULLAYEV MÜKAFATI


>>>SATIŞDA OLAN KİTABLAR


Aşıq Qurban: -“Pərdəli gəzməyən nəzərə gələr.”

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Rafiq Yusifoğlu: – BİR YAZ AXŞAMINDA.

BİR YAZ AXŞAMINDA

Yudu yaz yağışı qol-qanadımı,
Qızıl şimşək olub çaxdın o axşam.
Duya bilim deyə eşqin dadını
«Dəridən, qabıqdan çıxdın» o axşam…

Gözünə baxanda içim göynədi,
Sevda çəmənimdə çələng toxudun.
«Mən sənə sevməyi necə öyrədim?» –
Deyərək sən mənə meydan oxudun!

Sevgiyə bələndi nurlu səhərim,
Ilk qaranquş kimi gəldin yazıma.
Illərcə olmayıb mənim xəbərim,
Adın yazılıbmış alın yazıma…

Mizraba tuş gəldi qəlbimin simi,
Perikmiş nəğməni saza səslədin.
Qırmızı qurşaqlı səməni kimi
Divanə şairi yaza səslədin…

Döndü bəxtəvərə sevdalı könlüm,
Dolandın başıma pərvanə kimi.
Titrək əllərinə dəyəndə əlim,
Ürəyim titrədi bir nanə kimi.

Ürək olduğunu dərk etdi ürək,
Yol çəkən gözlərim baxdı uzağa.
Alışıb yanırdın novruz şamı tək,
Meydan oxuyurdun qara, sazağa…

Məst oldum məhəbbət yağışlarından,
Ixtiyar çağımda uşağa döndüm.
Qığılcım sıçradı baxışlarından,
Alışıb bir qaynar ocağa döndüm…

Bu qəfil sevincə mən necə dözüm? –
Qəlbimə sehrli bir işıq düşüb.
Indi nə gecəm var, nə də gündüzüm,
Axşamım, səhərim qarışıq düşüb.

İçimdə soluxan zərif gülləri
Bircə baxışınla cücərtdin, gülüm.
Gözümdən çağlayır həsrət selləri,
Sən məni sevməyə öyrətdin, gülm!

Duyuq düşən kimi coşub, çağlayıb,
Qazıb atacaqlar kökümüzü də.
Dəli bir şairə könül bağlayıb,
Sən işə salmısan ikimizi də…

08.03.2015.

Müəllif: Rafiq YUSİFOĞLU,
şair, Əməkdar mədəniyyət işçisi, filologiya elmləri doktoru, professor.


RAFİQ YUSİFOĞLUNUN YAZILARI

RAFİQ YUSİFOĞLU HAQQINDA

İSMAYIL MƏRCANLI İMANZADƏ

CAROLİNE LAURENT TURUNC

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR USTACIN YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Alan Mathison Türing

“Apple” şirkətinin dişlənmiş alma loqosu sianid (siyanür zəhəri) bulaşdırılmış almanı dişləyərək intihar edən Alan Mathison Türing-ə məxsusdur. Alan Türinq riyaziyyatçı, kompüter alimi və kriptoloqdur. 1912-ci ildə İngiltərədə anadan olub. 24 yaşında nəşr etdiyi “Hesablana bilən ədədlər üzərində Qərar Probleminin Tətbiqi” adlı məqaləsində bildiyimiz alqoritm anlayışını ümumiləşdirərək, kompüter alqoritmlərinin simulyasiyasında istifadə edilə bilən xəyali bir mexanizma dizayn edib. Həmin maşın bugün “Türinq mexanizması” kimi tanınır.
1950-ci ildə nəşr etdiyi “Hesablama maşınları və zəka” məqaləsində Türinq süni intellektin həqiqətən düşünə bilib-bilmədiyini ayırd etmək üçün bir test təklif edib. Bu gün “Türinq testi” kimi tanınan bu üsul ilk dəfə süni intellekti ciddi şəkildə müzakirə edib.
Nasistlərin gizli yazışmalarda istifadə etdikləri Enigma kodlaşdırmasını çözüb. Almanların Enigma adlı məşhur şifrə mexanizmini deşifrə etməklə müharibənin gedişatını dəyişib – Alman sualtı qayıqlarının və döyüş təyyarələrinin London üzərində həyata keçirdiyi bombardmanları qismən zərərsizləşdirib. Bu yolla müharibə İngiltərənin xeyrinə, -qələbə ilə başa çatıb.
Sonralar Türinq ölkəsini müharibədən xilas edən kodlaşdırmanı daha da inkişaf etdirib.
1952-ci ildə homoseksual davranışına görə həbs edilib.
2 il sonra 1954-cü ildə Türinq intihar etmək üçün dişlədiyi almadan ölüb. Belə ki, cəsədi tapılanda yanında dişlənmiş zəhərli alma olub.
Dişlənmiş alma formalı loqo kompüter texnologiyasının atası sayılan Alan Türinqin əməyinin dəyəri və xatirəsinə sayqı olaraq seçilib.

Məlumatı hazırladı: Adilə NƏZƏR

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru

ADİLƏ NƏZƏRİN YAZILARI

>>>AŞIQ ƏLƏSGƏR >>>DƏDƏ ƏLƏSGƏR

İSMAYIL MƏRCANLI İMANZADƏ

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


> > > > MÜTLƏQ OXUYUNN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru