SONA AMAL: İLLƏR TƏLƏSİR

İLLƏR TƏLƏSİR

(Sinif yoldaşlarıma)

Uşaq yaşlarında düşünmürük, biz,
Gün keçir, Ay ötür, illər tələsir.
Nağılmış o illər, gənc deyilik biz,
Zaman ötüb keçir, zaman tələsir.

Müəllim gələntək, bitər sözümüz,
Dikilir müəllimə, bir cüt gözümüz,
Tənəffüslərdə yalnız, gülər üzümüz,
Kim kimlə yarışır, kimlə bəhsləşir.

Yanardı bucaqda, kömür sobası,
Qarışır hər kəsin tarixə başı,
Dolaşırdı müəllim, o baş, bu başı,
Dərsin bilməyənə hədələr kəsir.

Sevdiyimiz fəndi, cəbr, həndəsə,
Cavab vermək üçün girərdik bəhsə,
Diqqət yetirərdik, hər yeni dərsə,
Bizi qorxutmazdı, nə tənlik, kəsr.

Alırdıq idmandan hər mükafatı,
Oğlanlar futbolu, qızlar şahmatı,
Bizi dostlaşdırdı, məktəb həyatı,
Keçibdir o vaxtdan, ta yarım əsr.

İllər ötüb-keçir, ta qocalmışıq,
Sanıram, həyatdan çox öc almışıq,
Sevdiyimiz işdə, hey ucalmışıq,
Arzu-diləyimiz qalmayıb kəsir.

Sinif yoldaşlarım, bacım-qardaşım,
Duyantək dərdliyəm, dardadır başım,
Süzülür gözümdən, acı göz yaşım,
Əlimdən tutmağa hər an tələsir.

Sizləri tanıyan ilk gündən bəri,
Amalın dilinin olduz əzbəri,
Sevinc, qəminizdən olsa, xəbəri,
Görüşünüzə bil, qəlbi tələsir.
Yolunu dənizlər, nə dağlar kəsir.

12.04.2024.

Müəllif: Sona AMAL

SONA AMALIN YAZILARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.r

Aşıq Pəri məclisinin rəhbəri, şair Pərvanə Zəngəzurlu

Aşıq Pəri məclisinin rəhbəri , istedadlı şair Pərvanə Zəngəzurlunu elə əvvəldən çox istəyirdim, indi daha çox istəyirəm. Çünki müharibədən sonra doğulduğum Cəbrayıl bölgəsini coğrafi ərazi kimi Qarabağdan qoparıb Zəngəzura qatdılar və mən də oldum zəngəzurlu, indi həm də Pərvanə xanımla yerli hesab olunuruq. Əlbəttə bu bu bir zarafatdır, amma onu çox istəməyimin əsas səbəbi doğulduğu Qafan rayonunun Acıbacı kəndinə olan sevgimdir, o kənddən üzüyuxarı dırmandıqca dağların zirvəsi bizim yaylaq yerlərimiz idi , alış – verişə də dağlardan atla enib qıjov axan dağ çayının sahili boyu binələnmiş , yaşıllıqlar içində üzən Acıbacıya gələrdik. Kəndin dükançısı da atamın qardaşlığı,dostu idi. Məktəb paltarlarını da bizə atam hər yay bu dükandan alardı. Kostyum, köynək, ayaqqabı , məktəb üçün lazım olan hər şeyi. Əsasən İrəvan istehsalı, bəzən də xarici ölkələrin geyimləri olurdu, deməyim odur ki keyyfiyətinə söz olmazdı.
Hər dəfə Pərvanə xanımın şeirlərini, onun Vətən duyğularını oxuduqca o möcüzə dağlar, yayda qar suyundan içib minbir rəngə çalan alyaşıl çəmənlər, əlvan yamaclar yadıma düşür. Pərvanə xanım da o əfsanə dağların, misilsiz gözəlliklərin, dişgöynədən buz bulaqların, zirvələrin heyrət rəmzi şəlalələrin ruhudur- şeiri, sözü ,nəfəsi, saza ürəkdən verdiyi könül çırpıntıları, yurda, torpağa, insana ,varlığa sədaqətilə …
Pərvanə xanımın doğum günüdür, istədim bir- iki kəlmə sözlə təbrik edib, ona cansağlığı arzulayım və deyim ki, biz o dağlara yenə qayıdacayıq.
Təbrikin ovqatına uyğun olmasa da Söz baxcasından bir şeirini seçdim, narahat dünyamızın ağrılı misraları ürəyimin döyüntülərinə oxşadı, keçə bilmədim..

Dünya

Doğma ana kimi öz qucağını,
Açdın neçə qıza,oğula,dünya.
Baş açan olmadı nə sirlərin var ,
Döndün əfsanəyə,nağıla dünya .

Çoxu unudaraq öz vicdanını,
Söküb uçurdular kəhkəşanını,
Oğul tökəcəkdi ata qanını
Söylə, gələrdimi ağıla ,dünya .

Çox cənnət guşəndə bayquş uladı,
Namərdlər köksündə ocaq qaladı.
Hərə bir tərəfdən soydu,taladı,
Sovruldun sağıla-sağıla dünya .

Səndə günah bildi kim çəkdi cəfa ,
Gah zalım dedilər ,gah da bivəfa .
Kimi ac,kimi də sürərək səfa ,
Aldandı şəkərə ,noğula dünya .

Açıldı güllələr,susdu vicdanlar,
Sinəni boyadı çox nahaq qanlar.
Pərvanə yalvarır,siz ey insanlar,
Amandır ,qoymayın dağıla dünya .

Hörmətlə: Fariz Çobanoğlu

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.r

Ustaclı – Ustac – Ustacam

USTACAM
Müzəffər ordunun şanlı əsgəri,
Ərənlər yurdunun ər övladıyam!
Zalımın zülmünə təhəmmülüm yox,
Babəklər yurdunun hürr övladıyam!
* * *
Ustadım Nəsimi, sözümüz sözdü,
Ədalət, həqiqət bağrımda közdü,
Ziyadar dühası bir deyil, yüzdü,
Mövlalar yurdunun nur övladıyam!
* * *
Dərvişəm, müqqəddəs sayılır təkkəm,
Hülqumdan yuxarı dayanır öfkəm,
Od, ocaq diyarı tanınır ölkəm,
Alovlar yurdunun nar övladıyam!
* * *
Unutma, şah babam Xətai başdı,
Nadir şah, mətədə tərpənməz daşdı,
İlham, nə keçilməz sədləri aşdı,
İgidlər yurdunun nər övladıyam!
* * *
Tarixdə Nəbisi, Koroğlusu var,
Gen dünya yağıya daim olub dar,
Düşmən qarşımızda yenə oldu xar,
Aslanlar yurdunun şir övladıyam!
* * *
Göydən Yer üzünə ərmağan, payam,
Gündüzlər Günəşəm, gecələr Ayam,
Ən parlaq ulduzdan törəyən boyam,
Ozanlar yurdunun sirr övladıyam!
* * *
Ustacam, vətənim vətən içində,
Axıb duruluruq zaman köçündə,
Min bir anlamı var, adi “heç”in də,
Aqillər yurdunun pir övladıyam!

Müəllif: Zaur USTAC,

“Yazarlar” jurnalının baş redaktoru,

şair-publisist.

ZAUR USTACIN YAZILARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.r

ŞƏKİ YOXSA NUXA ???

ŞƏKİ YOXSA NUXA ???

Şəki şəhərinin bir müddət Nuxa adlanmasının səbəbi yəqin ki, oxucularımız üçün də maraqlıdır. Yunan coğrafiyaçısı Klaudius Ptolemaeus (100-170) qeyd edirdi ki, Alban şəhərlərindən biri də Niqa adlı yaşayış məntəqəsidir.

Məşhur sovet-tatar tarixçisi və filoloqu, Ukrayna Elmlər Ajademiyasının qurucusu Ağatanğel Yefim Qırımlı (1871-1942) isə yazırdı ki, Niqa toponimi sonradan Nuxaya çevrilmişdir.

Nuxa adlı yaşayış məntəqəsi indiki Şəki şəhərinin yerləşdiyi ərazidə, bugün Yuxarıbaş adlanan yerdə yerləşirdi. Əsl Şəki isə bir qədər cənubda idi.

1772-ci ildə güclü sel Şəkini yerlə yeksan etdi. Bu fəlakətdən sonra şəhər əhalisi qərara aldı ki, Kiş çayının dağıdıcı təsirinə məruz qalmayan yerdə məskunlaşsın. Beləliklə, Şəki camaatı Nuxa kəndinə köçdü. Şəki şəhərinin uzun müddət Nuxa adlanmasının səbəbi məhz budur.

Onu da vurğulayaq ki, qədim Şəki və Nuxada yaşayanlar bir elin, bir tayfanın üzvləri idilər.

P.S. Şəkinin 2.700 yaşı var. Şəhəri əhatə edən dağlar isə 11 milyon il əvvəl yaranmışdır.

Şəki ziyalısı Qalib Əsədovun paylaşımında, “Şəki və onun təbabət tarixi” kitabından.

Mənbə: Milli Kimlik

Müəllif: Araz ŞƏHRİLİ

ARAZ ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

MİLLİ KİMLİK ARAŞDIRMALARI QRUPU


Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

“Gettabey” – Qoşa samitli qədim söz – anlamı

Gədəbəyin adının dəyişdirilməsi məsələsi hərdən müzakirə olunur. Müzakirəni yaradan səbəb addakı “gədə” hissəsidir. Bilənlər bilir, bilməyənlər də rayonun adı ilə bağlı etimologiyanı araşdırsalar, yaxşı olar.

“Gədəbəy adı ilə bağlı onlarla rəvayət mövcuddur. Alban tarixçisi Muxtar Qoş “Albaniya xronikası” əsərində (1206-cı il) Gədəbəy əyalətinin adını “Getabey” kimi işlədib. Ehtimal edirlər ki, “Gettabey” sözü sonradan deformasiyaya uğrayaraq Gədəbəyə çevrilib. Qədim türkcədə “böyük, qüdrətli adam” mənasında işlədilib. Coğrafi relyefinə görə bura döyüşkən türk tayfalarının yerləşdiyi ərazi olub. Gədəbəy sözü də buna müvafiq olaraq bədii ədəbiyyatda müraciət olunan şəxs, igid oğlan mənalarını verir. Gədəbəy toponimi qədim türk dilində gədə – keşikçi və bək – təpə sözlərindən ibarətdir və “gözətçi təpəsi” deməkdir. Bu ehtimal həqiqətə daha yaxındır. Tarixi mənbələrdə adı ilk dəfə XII əsrdə çəkilən Gədəbəy qalasının xarabalıqları rayonun Təpəlik sayılan yuxarı hissəsindədir. Başqa bir ehtimala görə isə, Dədəbəy sözü deformasiyaya uğrayaraq Gədəbəy olub. Orta əsrlərdə bu torpaqların bir hissəsi Atabəy, Şəkərbəy, Gədəbəy – ata və oğulları arasında bölüşdürülüb. Gədəbəy, Atabəyin oğlu olub. Ərazidə indi də Atabəy və Şəkərbəy adlı kəndlər var”.Şahdağ silsiləsinin şimal ətəyindən axan Mis çayının yaxınlığındakı Mağara dağının ətəyindən XIX əsrdən mis filizi çıxarılır. Haqqındakı məlumatlardan biri də ərazidə olan tarixi mədəniyyət abidələrinin eramizdan əvvəl XIV-VIII əsrləri əhatə edən Xocalı-Gədəbəy mədəniyyətinin bir hissəsi kimi tariximizə daxil olmasıdır.
“Arxeoloji qazıntının nəticələri Almaniyanın “Folker Şpis” elmi nəşriyyatı tərəfindən “Qalakənd” adlı elmi əsər şəklində Berlində çap edilmişdir. Əsər Berlin Dövlət muzeyində saxlanılır”.

MƏLUMATI HAZIRLADI: PƏRVANƏ BAYRAMQIZI

PƏRVANƏ BAYRAMQIZININ YAZILARIGÜNNUR AĞAYEVANIN YAZILARI


>>>SATIŞDA OLAN KİTABLAR


Aşıq Qurban: – Pərdəli gəzməyən

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

WWW.BEYDEMİR.RU

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Elçin Mirzəbəyli: – Xatirələr güllələnib…

Xatirələr güllələnib
Son dəfə keçdiyin yerdə.
Təzə dərdlər pöhrələnib
Kəsdiyin, biçdiyin yerdən.


Ağrı kəsir şaxta kimi
Hər zərrəmdə buzu qalıb.
Qəlbim Urmu gölüdü, ey…
Suyu uçub, duzu qalıb.
Ümidimin köşəsində
Bir cüt yetim quzu qalıb…
Günlər qəssab bıçağıdı,
Qəlbim qurbangahdı daha.
O aldığın hava ki, var –
Hava deyil, ahdı daha.
Çıxıb gedim bu dünyadan,
Çıxıb gedim…
Vaxtdı daha…

Kirpiyimdə gün qarsıyır,
Bəbəyimdən an süzülür.
Sapı qaçıb…
Ömrümüzün
İlməsindən can süzülür…
Dan yeridi dualarım
Hər sözündən qan süzülür…
Ləpir-ləpir izin qalıb
Ovcumda…
içdiyin yerdə.


Bu gərdişi fələk salıb?
Şeytan salıb?
Mələk salıb?
Arzuların lələk salıb
Başımdan uçduğun yerdə…

İçinə çək son kəlməni –
Alovu yandırsın səni…
Get, Allah qaldırsın səni
Gözümdən düşdüyün yerdən.
Bakı, 03 avqust 2020-2023-cü il

Müəllif:Elçin MİRZƏBƏYLİ

ELÇİN MİRZƏBƏYLİNİN YAZILARI


Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

AİDA ADI NECƏ YARANMIŞDIR?

HƏSƏN MÜƏLLİMİN SƏHİFƏSİ

AİDA ADI NECƏ YARANMIŞDIR?
(Adı Aida olanlara ithaf edirəm.)

Aida adı elə ilk baxışdan avropayönümlü ad kimi qəbul edilir.Buna baxmayaraq Aida avropa mənşəli ad kimi görünsə də, adın birbaşa məna anlamını tapmaq mümkün deyildir.
Bəzi avropamənşəli adlara nəzər yetirək.Məs: yunan dilində Marqarita adının mənası latınca “ margarita”- “mirvari” mənasındadır;Akvila-aquila “qartal”; Roma imperatoru Avqustun adının mənası latın dilində “augustus”-“əzəmətli” sözündən; Fabull adı latın dilində “fabula”-“nağıl, təmsil” sözündən, Marina adı latın dilində “mare”-“dəniz” sözündən alınmışdır.Bu səpgidə çoxlu sayda misal gətirmək mümkündür.
Aida adının etimologiyasını axtarmağın tək bir yolu- sözduyumudur.
Əgər bizim e.ə. VII əsrdə Yunanıstanda yaşamış, antik yunan ədəbiyyatının ən məşhur siması olan Homerin “İliada” əsərinin adına nəzər salsaq Aida adının oradan gəlməsi ağlabatan kimi görsənir.
Əsilndə Homer bu əsəri Yunan tarixinin mifoloji dastanı kimi işləmişdir.Əgər biz Yunan ölkəsinin Homer dövrünə tarixi səyahət etsək, görərik ki, həmin dövrdə ölkənin adı “Ellada” kimi adlandırılırdı.Yunan dövlətinin həmin dövrdə yunanca adı “Ellinizm”, latın dilində isə “Hellonismos” kimi adlanmışdı.
Bu adların hər ikisinin nüvəsində Fironizmdən gələn “Hor” Tanrısının adı göz qarşısındadır.”El” hecası ilə “hel” hecası bir kökdəndir.Sadəcə olaraq “el” sözündə “h” səsdüşümü(eliziya) və r-l əvəzlənməsi baş vermişdir.Teolinqvistikaya əsasən bütün ölkələrin adları “Günəş” Tanrısının adı ilə yaranmışdır.Yunan dilində “günəş”-“ilios” kimi tərcümə olunur.Ölkənin Ellada və İliada adları yunan dilində “günəş” mənasını verən “ilios” sözündəndir.
Yunan dövlətinin adının latınmənşəli dillərdə “Greece” kimi adlanması da fironizmdən gələn Hor Tanrısının adının “gor-gr”, “cor-cr”(dilçilikdə bu günə qədər öyrənilməyən c+c sözquruluşu) və s. kimi “Od Tanrısı” mənasında işlənməsindəndir.
Maraqlıdır, dilin tarixlə müqayisəli şəkildə (tarixi dilçilik bax budur) öyrənilməsi FİRONİZMİN yaşının 5000 il olmasını təsdiqləmir.
Fironizmin dünya üzərində substantlığının tarixi səhih öyrənilməmişdir.Quranın da surələrində Fironun allahlıq iddiasında olması barədə ayələr vardır.
Həqiqətən də araşdırmadan aydın olur ki, Aida adı İliada adından alınmadır.Ellada adı da həmçinin.Bu adların hamısı Günəş tanrısının adından gələn “Gözəllik” mənasını daşıyır.
Sadəcə olaraq “İliada” adından metateza(səs yer dəyişməsi) ilə “Aida” adı nominativləşmişdir.”Ellada” adı isə sözün daha qədim formasını özündə əks etdirir.
P.S. Sözsüz.

Müəllif: Həsən ƏLİYEV

SÖZ YARADICILIĞI

ALTERNATİV DÜŞÜNCƏ

>>>> DAHA ÇOX MƏLUMAT

HƏSƏN ƏLİYEVİN YAZILARI


Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru