Qəzənfər Məsimoğlu – QOŞMA

QOŞMA

Vaqifdən, Vurğundan yadigar qalıb,
Hər zaman təzəmdi, tərimdi qoşma.
Qəlbimi oxşayıb, könlümü alıb,
Gözəlim, göyçəyim, pərimdi qoşma.

Elə möhtəşəmdi, elə ucadı,
Dillərdən düşərmi görün heç adı.
Ruhu qafiyədi, canı hecadı,
Noğuldan, şəkərdən şirindi qoşma.

Sevən ürəklərə sevinc payladı,
Barışa çağırdı, sülhə hayladı,
Əsli bayatıdı, kökü layladı,
Dəryadan, ümmandan dərindi qoşma.

Uludu, yüyrəkdi, ozan dilidi,
Bir sözü yüz yerə yozan dilidi,
Din-iman dilidi, azan dilidi,
Müqəddəs ocağım, pirimdi qoşma.

Hökmüylə adillik gətirər şaha,
Saraya çevrilər ən uçuq kaha.
Qəzənfər, dünyada qiymətli, baha,
Yaqutum, gövhərim, zərimdi qoşma.

Müəllif: Qəzənfər MƏSİMOĞLU

QƏZƏNFƏR MƏSİMOĞLUNUN YAZILARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Бийбимәрьям – СЕНСИЗ ЖАЛҒЫЗДАЙМАН

СЕНСИЗ ЖАЛҒЫЗДАЙМАН

Кеўлим қыялларға кетип төзимсиз,
Таңларым атады заўқы бәзимсиз.
Дүнья босап қалған яңлы өзиңсиз,
Сенсиз жалғыздайман, жалғыздай жаным…

Урқан атқан жазда гүллер шырайы,
Қалғандайсаң шөл кеўлимде бинайы.
Гүл саралап усынсада талайы,
Сенсиз жалғыздайман, жалғыздай жаным…

Қыялым менен бәнт отырман ойда,
Қанат байлап ушар әрманлар қайға,
Менде әрман болдым билсем талайға,
Сенсиз жалғыздайман, жалғыздай жаным…

Естен кетпес сениң күлимлегениң,
Еки ийнимнен услап ,,гүлим” дегениң.
Маған инәм еттиң гүллер шәменин,
Сенсиз жалғыздайман, жалғыздай жаным…

Мениң жүзлериме тигип көзиңди,
Баўырыңа бастың айттың сезимди.
Отырман қәлбимде аңсап өзиңди,
Сенсиз жалғыздайман, жалғыздай жаным…

Аспанлардан жалынып мен сорайман,
Көринбейсең көптен, бир айдан.
Ҳәр күн сайын жолларыңа қарайман,
Сенсиз жалғыздайман, жалғыздай жаным…

Сағыныш кернейди жүрегим езип,
Әрман қыялларым қайларды гезип.
Басқа ойлар менен кетпе сен безип,
Сенсиз жалғыздайман, жалғыздай жаным…

Басқадан ойымды жүрмен жасырып,
Сениң сезимлериң оттай басылып.
Жаным азар берер, саған асығып.
Сенсиз жалғыздайман, жалғыздай жаным…
28 – апрель 2024 жыл…

YAZAR: BİBİMƏRYƏM

BİBİMƏRYƏMİN DİGƏR YAZILARI

ЖАНСАЯ (БИЙБИМӘРЬЯМ) УТАМБЕТОВА

TÜRK DÜNYASI YAZARLARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru