VAQİF OSMANLI – ÖMÜR FİLMİMİN SSENARİSİ

ÖMÜR FİLMİMİN SSENARİSİ

Birinci hissə

Dünyaya gələn kimi başladım ağlamağa,
oxşadılar, ovutdular, aldatdılar doğmalarım,
bürüdülər süd qoxulu təmiz ağa,
elə bildim süd qoxuludu, ağdı dünya,
qucaqda yaşamaqdı dünya.
Gülüşlərimlə birgə doğuldu arzularım.
Elə ki, başlandı qarlı qışım, qızmar yayım,
xəzanlı payızım, çiçəkli baharım,
isindim qayğıyla, ümidlə,
öyrəşdim öpüşə, sığala,
özüm də mat qaldım bu şirin nağıla.
Bir ağ günlü oğul oldum,
anamın həzin laylalarıyla,
atamın gizlin qüruru ilə, nəzəri ilə
böyüdüm.
Hər gün bir darı dənəsi boy atdım,
ağlaya-ağlaya, gülə-gülə.
Şirinim, şəkərim deyənlərə
şirni oldum, noğul oldum,
bu dünyanın nağıllarına inanıb
sonu məchul nağıl oldum…

İkinci hissə

Böyüdükcə quduz həyat qıcadı dişlərini
acgöz yalquzaq kimi
ağzı sulana-sulana,
gözləri yana-yana.
Baxdı mənə
sümüyü bərkiməyən sütül bir uşaq kimi.
Qoynuna sığındığım şəhər uddu məni,
nə dərinmiş çinədanı,
qapqara zülmət imiş hər tini,
dar dalanı.
Əzrayıl bildim “xozyayka”mı –
Rübabə xalanı.
Bərkitdi məni şəhər gözəllərinin
kinayəli gülüşləri, eyhamları,
məni dilbilməz, anlamaz sanan
əli təsbehli,
dodağı “Kazbek”li
tin adamları.
Sınağa çəkdi məni darıxdırıcı günlər,
ehtiyac,
Xəzərin dəli xəzrisi, mülayim gilavarı,
kirayə qaldığım yarızirzəmi, yarızülmət
pəncərəsiz evin alçaq tavanı,
nəmli divarları…

Üçüncü hissə

Bu şəhərdə
dişinə çəkdi məni
“şəhər” adlı “səhra”nın nəfəskəsən bürküsü.
Təngisə də nəfəsim,
titrəmədi səsim,
büdrəsəm də yıxılmadım,
kəndimizin palıdları kimi
möhkəm idi bünövrəm –
ömür sarayımın təməli, hörgüsü.
Bu şəhərdə
nə ağacdan asılmış təbii nənni –
çarpayı gördüm,
nə də Koroğlunun dəliləri kimi hayqıran
dəliqanlı dağ çayı gördüm.
Burda dəniz gördüm –
suları mazutlu, neft ləkəli.
Nargini ölüm düşərgəsi,
sükunəti təhlükəli.
Balıqları batan gəmilər kimi
“SOS”a gümanlı –
“mənə təmiz su, hava, qida verin!” həyəcanlı.
Bu şəhərdə
əyri yollar gördüm – əngəlsiz, dümdüz,
sonunda
gözlərindən cin yağan küpəgirən qarı,
ya da bədheybət Təpəgöz,
hər ikisi bağlayıblar düz yolları.
İblisvari adamlar hey irişir qucağını aça-aça.
Doğru yolları sərt enişli, yoxuşlu,
labirint toxunuşlu,
əriş-arğaclı,
tıxaclı,
dalanları gedir çıxılmaza.
Aldada bilmədi məni
əyrim-üyrüm yolların
başgicəlləndirən gəlhagəli,
nazlana – nazlana göz süzdürüb oxuyan
restoran gözəli.
Bu şəhər – sınaq meydanı,
bir-birindən fərqlənmirmiş
mələyi, şeytanı…

Dördüncü hissə

Bu ziqzaqlı yolların düzlüyündə
yeridim addım-addım,
boz məmurun təkəbbürlü sifətinə baxa-baxa,
heyrətlə, maddım-maddım.
Elm adamı olmaq istəyimin
üstündən qara xətt çəkdi bir məşhur akademik:
“sənə yer yoxdu,
adamımız çoxdu”,
az qaldı barmağını gözümə soxa,
əllərimə baxdı, inanmadı yoxa.
Ancaq sındıra bilmədi məni
saxta təbəssümlər, qrimli üzlər,
hiyləgər baxışlı əyri “düz”lər.
Dənizdə də üzdüm,
dağlarda gəzdim,
bəyazlıq, əzəmət, təmizlik görmədim
bu şəhərin “dağ”larında.
Hiylə gördüm, məkr gördüm
gözəllərin kaleydoskop kimi min bir rəngli
gözlərində, yanaqlarında.
Kəndimizin təpələri məğrur idi bu “dağ”lardan,
uşaqları da qürurluydu
şəhərli “qoçaq”lardan.
Qartal qanadlarım olsa da, heyhat,
quşqonmaz zirvələr tapmadım burda.
Mazut qoxuyurdu, yağışı, qarı,
laqeyd idi tanışları, “dost”ları…

Beşinci hissə

Nə yaxşı ki, aldada bilmədi məni
süni bər-bəzəkli,
bulvarı saxta öpüşlü,
bir neçə saatlıq “sevgi”li, ətəyi gödəkli şəhər.
asfalt küçələr,
ekzotik həyatlı gecələr,
barlardakı körpə “cücə”lər
üyüdə bilmədi məni
şəhərin çax-çuxsuz dəyirmanında.
Darıxdım
tovuzquşu kimi
alabəzək gözəllərin ormanında.
Zirvə eşqi ilə yandım, alışdım,
hey çalışdım,
qalxım zirvəyə.
Ayağımdan dartdılar:
-Ay kəndli balası, hələ tezdi, – deyə.
Arzularımdan uçan xalça toxumaq istədim,
qırıldı ilmələri.
Hayqırmaq, zildən oxumaq istədim,
ağzımda qaldı kəlmələrim.
Uçağan xəyallarım ilişdi
zamanın qara buludlarına,
amansız həyatın
qovhaqovlarına, tuthatutlarına…

Altıncı hissə

Bu acı əngəllər bişirdi məni,
inamım, əqidəm, əyilməzliyim
bütün sınaqlardan keçirdi məni.
Indi gəlib çıxmışam
çoxfəsilli ömür dastanının sonuna,
Tanrı, nə deyim, bu qaydasız oyununa?!
Şəvə tellər seyrəldi
payızda ağacların yarpağı kimi,
bir-bir düşsələr də başımdan
yorğun-yorğun
saralda bilmədilər həyat eşqimi.
Gözəllər baxdılar oğrun-oğrun,
“ehh…”ləri sinəmi dəldi,
düşündüm:
“Payız nə tez gəldi?!”
Üzüboz şəhər sahib çıxmasa da
ürəyi dolu, cibi təmiz bir kəndli balasına,
bənzəyirəm
atamın, anamın müqəddəs ruhuyla,
dostların, doğmaların arzusuyla
ucaltdığım alınmaz qürur qalasına…


2018

Hörmətlə: VAQİF OSMANLI

VAQİF OSMANLININ YAZILARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Қыялымда еле сол әрман…

Турмыс тәшиўиш шубалып жатқан,
Жасаўдыңда жүги бир батпан.
Қолым созып жеталмай атқан,
Саламатлық еле сол әрман…

Қала гезип жүргенди көрип,
Нама менен жуўырып желип.
Гей ўақлары хорлығым келип,
Ойнамайман еле сол әрман…

Шашын силкип, көйлегин желпип,
Өткен ўақта самалы елпип.
Қуўыршақтай ул – қызын ертип,
Жайнап жүриў еле сол әрман…

Дениң саўда ҳәммеси әрман,
Ол күнлердиң өткени жалған.
Тири жанман, дүньяда барман,
Шалқып жүриў, еле сол әрман…

Шүкирлигим еледе молдай,
Тек сеземен ийилген талдай.
Мына наўқас кейнимнен қалмай,
Саўалыўым сол еле әрман…

Таўлардағы тастай қайнасам,
Кеўлим сергек, қустай сайрасам,
Басқалардай гүлдей жайнасам,
Қыялымда еле сол әрман…

YAZAR: BİBİMƏRYƏM

BİBİMƏRYƏMİN DİGƏR YAZILARI

ЖАНСАЯ (БИЙБИМӘРЬЯМ) УТАМБЕТОВА

TÜRK DÜNYASI YAZARLARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

ZAUR USTAC: – “Şuşa tək ocağın mübarək, dağlar!” – ŞÜKÜR BÖYÜK ALLAHA!!!

 ZAUR  USTAC

Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış simalarından  biri olan Zaur USTAC 1975-ci ildə Bakı şəhərində andan olub. Ali təhsillidir. Qarabağ müharibəsinin  iştirakçısı, ehtiyatda olan zabitdir. Bədii-publisistik kitabların, metodiki-tədris vəsaitlərinin və balacalar üçün (ingilis dilindən) tərcümələrin müəllifidir. Milli ruhda qələmə alınıb hər iki qrafika ilə (müasir və əski əlifba ilə Ana dilimizdə) çap olunmuş kitabları Bütöv Azərbaycan coğrafiyasında yayımlanır. Xüsusi ilə kiçik yaşlı məktəblilər üçün ana dilimizdə olan öyrədici (Ana dili və Hesab) şeirlərdən ibarət kitabları geniş oxucu kütləsinə tanış olmaqla bərabər məktəb və liseylərin məktəbəhazırlıq qruplarında tədris vəsaiti kimi tətbiq (2019-2020-ci təris ilindən etibarən) olunur..

Zaur USTAC 1988-ci ildən fasiləsiz olaraq dövri mətbuatda dərc olunur, 40-dan artıq kitabın müəllifidir. 2007-ci ildən özünün təsis etdiyi “Yazarlar” jurnalı,  2010-cu ildən isə YAZARLAR.AZ  saytı idarəçiliyindədir.

Zaur Ustacın əsərlərinin  2011-ci ildən etibarən internet vasitəsi ilə bir neçə stabil və  təhlükəsiz portalda  pulsuz  yayımlanmasının nəticəsi olaraq bu gün o internet üzərindən  ən çox oxunan yazarlarımızdan biri, bəlkə də birincisidir.

Zaur USTAC  yaradıcılığı  Ana  dilimizdə  oxuyub, anlamağı  bacaran dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, internetə çıxışı olan hər bir şəxs üçün əlçatandır.

BU GÜZ
Zəfər libasında sevinc göz yaşı,
Hər iki sahildə dayanıb ərlər!
Ayrılıq atəşi elə qarsıyıb,
İçərək qurudar Arazı nərlər!
* * *
Göylərdən boylanır Tomris anamız,
Əlində qan dolu o məşhur tuluq!
Xain yağıların bağrı yenə qan,
Canı əsməcədə, işləri şuluq…
* * *
Uşaqdan böyüyə hamı əmindir,
Tarix səhnəsində yetişib zaman!
Bu dəfə biryolluq bitəcək söhbət,
Nə güzəşt olacaq, nə də ki, aman!
* * *
İllərdir həsrətdən gözləri nəmli,
Mamırlı daşların gülür hər üzü!
Neçə qərinədir qalmışdı çılpaq,
Yamyaşıl çayırla gəlib bu güzü!
* * *
Al donun geyinir Günəş hər səhər,
Səmamız masmavi, göy üzü təmiz!
Duman da yox olub, itib buludlar,
Gözün aydın olsun, sevin, a Təbriz!

USTACAM
Müzəffər ordunun şanlı əsgəri,
Ərənlər yurdunun ər övladıyam!
Zalımın zülmünə təhəmmülüm yox,
Babəklər yurdunun hürr övladıyam!
* * *
Ustadım Nəsimi, sözümüz sözdü,
Ədalət, həqiqət bağrımda közdü,
Ziyadar dühası bir deyil, yüzdü,
Mövlalar yurdunun nur övladıyam!
* * *
Dərvişəm, müqqəddəs sayılır təkkəm,
Hülqumdan yuxarı dayanır öfkəm,
Od, ocaq diyarı tanınır ölkəm,
Alovlar yurdunun nar övladıyam!
* * *
Unutma, şah babam Xətai başdı,
Nadir şah, mətədə tərpənməz daşdı,
İlham, nə keçilməz sədləri aşdı,
İgidlər yurdunun nər övladıyam!
* * *
Tarixdə Nəbisi, Koroğlusu var,
Gen dünya yağıya daim olub dar,
Düşmən qarşımızda yenə oldu xar,
Aslanlar yurdunun şir övladıyam!
* * *
Göydən Yer üzünə ərmağan, payam,
Gündüzlər Günəşəm, gecələr Ayam,
Ən parlaq ulduzdan törəyən boyam,
Ozanlar yurdunun sirr övladıyam!
* * *
Ustacam, vətənim vətən içində,
Axıb duruluruq zaman köçündə,
Min bir anlamı var, adi “heç”in də,
Aqillər yurdunun pir övladıyam!


DAĞLAR
(Dağlara xitabən üçüncü şeiri)
Tarix səhnəsində yetişdi zaman,
Başlanmış bu çağın mübarək, dağlar!
Hələ nə zəfərlər gözləyir bizi,
Qutlanmış novrağın mübarək, dağlar!

* * *
Dövranın gərdişi döndü, dəyişdi,
Davadan doğulan ərlər yetişdi,
Didilmiş yaralar tutdu, bitişdi,
Üç rəngli duvağın mübarək, dağlar!

* * *
Nə vaxtdır yol-iriz bağlı qalmışdı,
Qoynunda yağılar məskən salmışdı,
Canımı sağalmaz bir dərd almışdı,
Sayalı qonağın mübarək, dağlar!

* * *
Xətai qırmadı könül bağını,
Nadir unutmadı hicran dağını,
İlhamın silahı əzdi yağını,
Dəmirdən yumruğun mübarək, dağlar!

* * *
Qurtuldu yağıdan zənburun, balın,
Bir başqa görünür yamacın, yalın,
Zirvəndən boylanır şanlı hilalın,
Müqəddəs sancağın mübarək, dağlar!

* * *
Haqqa nisbət tutub ulu Ələsgər,
Andırıb, tanıdıb, bilib pərisgar,
Hər səngər məbəddi, pirdi hər əsgər,
Şuşa tək ocağın mübarək, dağlar!


* * *
Ay Ustac, min şükür arzuna yetdin,
“Dədə”n gedən yolu, sən də qət etdin,
Dolandın dünyanı yurdunda bitdin,
Doqquzu zər tuğun mübarək, dağlar!

ANA DİLİM
Bu şipşirin Ana dilim,
Həm də qutlu sancağımdır!
Min illərdir Ata Yurdun
Sərhədini bəlirləyir…
Ta Şumerdən üzü bəri,
Dədəm Qorqud öyüd verib,
Şah İsmayıl fərman yazıb,
Qoç Koroğlu nərə çəkib…
Ulu Babəkin fəryadı,
Füzulinin ah-naləsi,
Nəsimin şah nidası,
Bu dildədir!!!
Bu dil, Tomrisin dilidir;
Layla deyib,
Hökm verib…
Min illərdir Ata Yurdun
Sərhədinin keşiyində
Əsgər kimi durub, bu dil!!!
Ana dilim həm əsgərdir,
Həm də sərhəd!!!
Toxunulmaz bir tabudur!!!
19.02.2023. Bakı.

Müəllif: Zaur USTAC

ZAUR USTACIN YAZILARI

YENİ KİTAB İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

General Dadaş Rzayevin əziz xatirəsinə

GENERAL DADAŞ RZAYEV

Kamalı günəşdən parlaq General!
(Əmim General Dadaş Rzayevin əziz xatirəsinə )

Elə insanlar var gizli xəzinə
Mənəvi zəngindir ,şəxsiyyət onlar.
Vicdanlı , xeyirxah əməlləriylə,
Elmlə, zəkayla güclüdür onlar.

Mərdlik həm qanında, canında olan
Vətənə, dövlətə sadiq General!
Millətin dərdini, yükünü çəkən
Ən şərəfli ada layiq General.

Kainat kimiydin, dünya kimiydin
Özün inşa edib yaradan insan.
Mübariz ruhunla ucaldın hər dəm,
Özünü özünə çatdıran insan.

Devizi insanlıq,əqidəsi pak
Sevgisi vətəndir, sevgisi bayraq.
Şərəflə yaşadın Dadaş Rzayev,
Kamalı günəşdən parlaq General!

MÜƏLLİF: SƏADƏT QƏRİB

SƏADƏT QƏRİBİN YAZILARI

SƏADƏT QƏRİBİN KİTABLARI:

  1. SƏADƏT QƏRİB. MƏN BİR HƏYAT HEKAYƏSİ
  2. SƏADƏT QƏRİB. ONUN ACI TALEYİ


Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru


Mən Qazaxı İlhamından tanıdım.

Tanıdım

(Şair dostum İlham Qazaxlıya həsr edirəm)

İlk şəxsiydi salam alıb verdiyim,
Bir ömürə bəs elədi gördüyüm,
Uca sözə kərpic-kərpic hördüyü,
Ucaltdığı ehramından tanıdım, –
Mən Qazaxı İlhamından tanıdım.

Sayrışırdı qəlb işığı, göz nuru,
Çöhrəsindən süzülürdü öz nuru,
Yolumuza çıraq tutdu söz nuru,
Yandırdığı dost şamından tanıdım, –
Mən Qazaxı İlhamından tanıdım.

Saldı bizi işığının sehrinə,
Qulluq etdik dost adında bir dinə,
Agah idi işimizin sirrinə,
İşarədən, eyhamından tanıdım, –
Mən Qazaxı İlhamından tanıdım.

Sədaqəti agah idi dilində,
Dua idi, Allah idi dilində,
Sinə gərib dostlarının yolunda,
Qurban getmək məramından tanıdım, –
Mən Qazaxı İlhamından tanıdım.

Dərd görməsin ürəyində mərd yeri,
İçimizdə qalmadı bir dərd yeri,
Bir oğulla tanınırmış yurd yeri,

Qeyrətindən, imanından tanıdım,

Mən Qazaxı İlhamından tanıdım…

MÜƏLLİF: MƏMMƏD QƏDİR

Məlumatı hazırladı: Tuncay ŞƏHRİLİ

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Pərvanə Zəngəzurlu – Çəkdiyim

Çəkdiyim

Deyirəm görəsənn heç utanırmı?
Adını adımla qoşa çəkdiyim.
Heç halal etmirəm, haramı olsun,
Qapımda manqalda şişə çəkdiyim.

Harda ki, nadan var tuşuma çıxdı,
Zəhərdən qorxurdum, aşıma çıxdı,
Fürsət tapan kimi başıma çıxdı,
Tutub əllərindən işə çəkdiyim.

Mayası turş olan ziyan gətirər,
Yaxşılıq tanımaz çörək itirər.
Hardan bilərdim ki, qanqal bitirər,
Alnımın təriylə xışa çəkdiyim.

Heç kəsdə görmədim öz ürəyimdən,
Çıxmaz o iynəli söz ürəyimdən,
Çəkib nişan aldı düz ürəyimdən,
Mənim can dediyim, döşə çəkdiyim.

Yaman zəmanənin çarxı əyilmiş,
Pərvanə yuxudan indi ayılmlş.
Demə ayağa da layiq deyilmiş,
Mənim adam bilib başa çəkdiyim.
Adını addımla qoşa çəkdiyim .

Müəllif: PƏRVANƏ ZƏNGƏZURLU

Məlumatı hazırladı: Tuncay ŞƏHRİLİ

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Kitab – Ana Yurdum, Ana dilim!

DAĞLAR
(Dağlara xitabən üçüncü şeiri)
Tarix səhnəsində yetişdi zaman,
Başlanmış bu çağın mübarək, dağlar!
Hələ nə zəfərlər gözləyir bizi,
Qutlanmış novrağın mübarək, dağlar!

* * *
Dövranın gərdişi döndü, dəyişdi,
Davadan doğulan ərlər yetişdi,
Didilmiş yaralar tutdu, bitişdi,
Üç rəngli duvağın mübarək, dağlar!

* * *
Nə vaxtdır yol-iriz bağlı qalmışdı,
Qoynunda yağılar məskən salmışdı,
Canımı sağalmaz bir dərd almışdı,
Sayalı qonağın mübarək, dağlar!

* * *
Xətai qırmadı könül bağını,
Nadir unutmadı hicran dağını,
İlhamın silahı əzdi yağını,
Dəmirdən yumruğun mübarək, dağlar!

* * *
Qurtuldu yağıdan zənburun, balın,
Bir başqa görünür yamacın, yalın,
Zirvəndən boylanır şanlı hilalın,
Müqəddəs sancağın mübarək, dağlar!

* * *
Haqqa nisbət tutub ulu Ələsgər,
Andırıb, tanıdıb, bilib pərisgar,
Hər səngər məbəddi, pirdi hər əsgər,
Şuşa tək ocağın mübarək, dağlar!


* * *
Ay Ustac, min şükür arzuna yetdin,
“Dədə”n gedən yolu, sən də qət etdin,
Dolandın dünyanı yurdunda bitdin,
Doqquzu zər tuğun mübarək, dağlar!

ANA DİLİM
Bu şipşirin Ana dilim,
Həm də qutlu sancağımdır!
Min illərdir Ata Yurdun
Sərhədini bəlirləyir…
Ta Şumerdən üzü bəri,
Dədəm Qorqud öyüd verib,
Şah İsmayıl fərman yazıb,
Qoç Koroğlu nərə çəkib…
Ulu Babəkin fəryadı,
Füzulinin ah-naləsi,
Nəsimin şah nidası,
Bu dildədir!!!
Bu dil, Tomrisin dilidir;
Layla deyib,
Hökm verib…
Min illərdir Ata Yurdun
Sərhədinin keşiyində
Əsgər kimi durub, bu dil!!!
Ana dilim həm əsgərdir,
Həm də sərhəd!!!
Toxunulmaz bir tabudur!!!
19.02.2023. Bakı.

Müəllif: Zaur USTAC

ZAUR USTACIN YAZILARI

YENİ KİTAB İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Daşkənd. Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri.

Daşkənd. Azərbaycan Mədəniyyəti Günləri. “İntercontinental” oteli. II gün. 11.VI.24.

SƏLİM BABULLAOĞLUNUN YAZILARI

Məlumatı hazırladı: Tuncay ŞƏHRİLİ

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

ZAUR USTAC – ŞEİRLƏR

 ZAUR  USTAC

Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının tanınmış simalarından  biri olan Zaur USTAC 1975-ci ildə Bakı şəhərində andan olub. Ali təhsillidir. Qarabağ müharibəsinin  iştirakçısı, ehtiyatda olan zabitdir. Bədii-publisistik kitabların, metodiki-tədris vəsaitlərinin və balacalar üçün (ingilis dilindən) tərcümələrin müəllifidir. Milli ruhda qələmə alınıb hər iki qrafika ilə (müasir və əski əlifba ilə Ana dilimizdə) çap olunmuş kitabları Bütöv Azərbaycan coğrafiyasında yayımlanır. Xüsusi ilə kiçik yaşlı məktəblilər üçün ana dilimizdə olan öyrədici (Ana dili və Hesab) şeirlərdən ibarət kitabları geniş oxucu kütləsinə tanış olmaqla bərabər məktəb və liseylərin məktəbəhazırlıq qruplarında tədris vəsaiti kimi tətbiq (2019-2020-ci təris ilindən etibarən) olunur..

Zaur USTAC 1988-ci ildən fasiləsiz olaraq dövri mətbuatda dərc olunur, 40-dan artıq kitabın müəllifidir. 2007-ci ildən özünün təsis etdiyi “Yazarlar” jurnalı,  2010-cu ildən isə YAZARLAR.AZ  saytı idarəçiliyindədir.

Zaur Ustacın əsərlərinin  2011-ci ildən etibarən internet vasitəsi ilə bir neçə stabil və  təhlükəsiz portalda  pulsuz  yayımlanmasının nəticəsi olaraq bu gün o internet üzərindən  ən çox oxunan yazarlarımızdan biri, bəlkə də birincisidir.

Zaur USTAC  yaradıcılığı  Ana  dilimizdə  oxuyub, anlamağı  bacaran dünyanın harasında yaşamasından asılı olmayaraq, internetə çıxışı olan hər bir şəxs üçün əlçatandır.

BU GÜZ
Zəfər libasında sevinc göz yaşı,
Hər iki sahildə dayanıb ərlər!
Ayrılıq atəşi elə qarsıyıb,
İçərək qurudar Arazı nərlər!
* * *
Göylərdən boylanır Tomris anamız,
Əlində qan dolu o məşhur tuluq!
Xain yağıların bağrı yenə qan,
Canı əsməcədə, işləri şuluq…
* * *
Uşaqdan böyüyə hamı əmindir,
Tarix səhnəsində yetişib zaman!
Bu dəfə biryolluq bitəcək söhbət,
Nə güzəşt olacaq, nə də ki, aman!
* * *
İllərdir həsrətdən gözləri nəmli,
Mamırlı daşların gülür hər üzü!
Neçə qərinədir qalmışdı çılpaq,
Yamyaşıl çayırla gəlib bu güzü!
* * *
Al donun geyinir Günəş hər səhər,
Səmamız masmavi, göy üzü təmiz!
Duman da yox olub, itib buludlar,
Gözün aydın olsun, sevin, a Təbriz!

USTACAM
Müzəffər ordunun şanlı əsgəri,
Ərənlər yurdunun ər övladıyam!
Zalımın zülmünə təhəmmülüm yox,
Babəklər yurdunun hürr övladıyam!
* * *
Ustadım Nəsimi, sözümüz sözdü,
Ədalət, həqiqət bağrımda közdü,
Ziyadar dühası bir deyil, yüzdü,
Mövlalar yurdunun nur övladıyam!
* * *
Dərvişəm, müqqəddəs sayılır təkkəm,
Hülqumdan yuxarı dayanır öfkəm,
Od, ocaq diyarı tanınır ölkəm,
Alovlar yurdunun nar övladıyam!
* * *
Unutma, şah babam Xətai başdı,
Nadir şah, mətədə tərpənməz daşdı,
İlham, nə keçilməz sədləri aşdı,
İgidlər yurdunun nər övladıyam!
* * *
Tarixdə Nəbisi, Koroğlusu var,
Gen dünya yağıya daim olub dar,
Düşmən qarşımızda yenə oldu xar,
Aslanlar yurdunun şir övladıyam!
* * *
Göydən Yer üzünə ərmağan, payam,
Gündüzlər Günəşəm, gecələr Ayam,
Ən parlaq ulduzdan törəyən boyam,
Ozanlar yurdunun sirr övladıyam!
* * *
Ustacam, vətənim vətən içində,
Axıb duruluruq zaman köçündə,
Min bir anlamı var, adi “heç”in də,
Aqillər yurdunun pir övladıyam!


DAĞLAR
(Dağlara xitabən üçüncü şeiri)
Tarix səhnəsində yetişdi zaman,
Başlanmış bu çağın mübarək, dağlar!
Hələ nə zəfərlər gözləyir bizi,
Qutlanmış novrağın mübarək, dağlar!

* * *
Dövranın gərdişi döndü, dəyişdi,
Davadan doğulan ərlər yetişdi,
Didilmiş yaralar tutdu, bitişdi,
Üç rəngli duvağın mübarək, dağlar!

* * *
Nə vaxtdır yol-iriz bağlı qalmışdı,
Qoynunda yağılar məskən salmışdı,
Canımı sağalmaz bir dərd almışdı,
Sayalı qonağın mübarək, dağlar!

* * *
Xətai qırmadı könül bağını,
Nadir unutmadı hicran dağını,
İlhamın silahı əzdi yağını,
Dəmirdən yumruğun mübarək, dağlar!

* * *
Qurtuldu yağıdan zənburun, balın,
Bir başqa görünür yamacın, yalın,
Zirvəndən boylanır şanlı hilalın,
Müqəddəs sancağın mübarək, dağlar!

* * *
Haqqa nisbət tutub ulu Ələsgər,
Andırıb, tanıdıb, bilib pərisgar,
Hər səngər məbəddi, pirdi hər əsgər,
Şuşa tək ocağın mübarək, dağlar!


* * *
Ay Ustac, min şükür arzuna yetdin,
“Dədə”n gedən yolu, sən də qət etdin,
Dolandın dünyanı yurdunda bitdin,
Doqquzu zər tuğun mübarək, dağlar!

ANA DİLİM
Bu şipşirin Ana dilim,
Həm də qutlu sancağımdır!
Min illərdir Ata Yurdun
Sərhədini bəlirləyir…
Ta Şumerdən üzü bəri,
Dədəm Qorqud öyüd verib,
Şah İsmayıl fərman yazıb,
Qoç Koroğlu nərə çəkib…
Ulu Babəkin fəryadı,
Füzulinin ah-naləsi,
Nəsimin şah nidası,
Bu dildədir!!!
Bu dil, Tomrisin dilidir;
Layla deyib,
Hökm verib…
Min illərdir Ata Yurdun
Sərhədinin keşiyində
Əsgər kimi durub, bu dil!!!
Ana dilim həm əsgərdir,
Həm də sərhəd!!!
Toxunulmaz bir tabudur!!!
19.02.2023. Bakı.

Müəllif: Zaur USTAC

ZAUR USTACIN YAZILARI

YENİ KİTAB İŞIQ ÜZÜ GÖRÜB

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru