Tuncay Şəhrili tərəfindən yazılmış bütün yazılar

ƏBÜLFƏZ ƏHMƏDDƏN BİR ŞEİR

GÜLŞƏNƏ

Gözündə yaş gördüm, qoynunda uşaq,

Ağlama, gözünün yaşına qurban.

Sənin ayağının tozu olacaq,

Sizləri sevməyən gör neçə nadan!

***

Sevinc yaşlarıdır gözündən axan,

Gözlərin sevincdən ağlasın, qızım.

Sizi pənahında vardır saxlayan,

Kədər yollarını bağlasın, qızım.

***

Bir oğlun, bir qızın, bir sevən ərin,

Çəkəcək nazını yüz eləsən də.

Ay qızım, onların sən də bil qədrin,

Qayğı, nəvazişi yüz elə sən də!

***

Bütün arzularım cəm olub burda,

Oğlumu mən sənə verdim əmanət

Hələ xoş sədanız gələcək yurda,

Olun bir-birinə qızım, muğayət!

***

Gerisi asandır sevgi var isə,

Hər şeyi yerinə mümkündür qoymaq .

O uca yaradan bizə yar isə,

Nəvədən, gəlindən olarmı doymaq!

***

…Gözündə yaş gördüm, qoynunda uşaq,

Ağlama, gözünün yaşına qurban.

Evimdə gəlinlər qızım olacaq

Onlar da muğayət olar oğuldan!

Müəllif: Əbülfəz ƏHMƏD

ƏBÜLFƏZ ƏHMƏDİN YAZILARI

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>>ZAUR USTAC – “BB” HEKAYƏLƏR

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 150

“Tərəfsiz ədəbiyyat tarixdir” layihəsi

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ruƏBÜLFƏT USUBOĞLU – ŞEİRLƏR

ƏBÜLFƏT USUBOĞLUNUN YAZILARI

TANRIM, SƏN KÖMƏK OL BİZƏ

Qohumlar çevrilib yada,

Dostlarım yetməyir dada,

Başı bəlalı dünyada,

Tanrım, sən kömək ol bizə!

* * *

Ulaq bəyənmir palanı ,

Eşitmək olmur yalanı.

Gədələr saymır ananı,

Tanrım, sən kömək ol bizə!

* * *

El yolunda yanmayırlar.

Halal-haram qanmayırlar.

Böyük-kiçik saymayırlar,

Tanrım, sən kömək ol bizə!

* * *

Nələr olmur, nələr olur.

Yaxşılardan pis doğulur.

Kişilər dərddən boğulur,

Tanrım, sən kömək ol bizə!

* * *

Qardaş-qardaşını söyür,

Haqsıza bax haqsız söyür.

Əbülfət üz tutub deyir.

Tanrım, sən kömək ol bizə!

NƏDƏN UNUTMUSAN

Çıxdığın budağı niyə kəsirsən?

Haçansa bu yerə çıxarsan, oğlan.

Deyilən düz sözdən niyə küsürsən?

Yıxılıb, halına baxarsan, oğlan.

* * *

Sənə əl tutublar, yiyə durublar

Söylə, nədən belə nadansan, oğlan?

Səni yıxılanda çox qaldırıblar ,

Niyə unutmusan, adamsan, oğlan?!

YANILIR İNSAN

Gələnin getməyi həyat qanunu,

Düz yolu unudub yanılır insan.

Adam niyə tökür insan qanını?

Nədən olub ölüm bir belə asan?

* * *

Dedilər sakit ol, adam oğulsan,

Səbirlə hər işin asanlaşacaq.

Xislətin dəyişməz, bir də doğulsan,

Adamlar yol gedər… İnsanlaşıncan!

Müəllif: Əbülfət USUBOĞLU

ƏBÜLFƏT USUBOĞLUNUN YAZILARI

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 36

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏN

NUN SAKİN

Nun Sakin elə bir hərfdir ki kəlmənin ortasında və axrında gəlir.

Mən – مَنْ

Min – مِنْ

Tənvin həmin nun sakindir ki kəlmənin axrında oxunur, lakin yazılmayıb. Tənvin vasl halında oxunur, ancaq vaqf halında oxunmur. Vaqf zamanı tənvin kəsra və tənvin damma sukunla əvəz olunur.

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 35

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏN

İDĞAM

Bu halda (nun sakinin hökümü) idğam nəticəsində iki ardıcıl gələn kəlmə qovuşdurulur və bütöv bir kəlmə kimi oxuyur. Bu idğam növü ancaq və ancaq söz birləməsinə aiddir və bir kəlmə daxilində idğam baş vermir.

Tənvin və Nun sakin altı “yərməlun” hərflərinə yetişəndəidğam olur.

Bu vaxt nun sakin oxunmur və onun əvəzində sonrakı yərməlunn hərfi muşəddə oxunur.

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Ölkələri Öyrənirik – 6 – Ukrayna | Ukrayna Haqqında Məlumat| 2022

Ölkələri Öyrənirik – 6 – Ukrayna | Ukrayna Haqqında Məlumat| 2022

Salam əziz izləycilər. Bu video da Ölkələri Öyrənirik – 6 – Ukrayna adlı video hazırladım. Bu videoda sizə Ukrayna haqqında məlumat verəcəm. Videoda Əhali ərazi prezident əsgər sayı bayraq mənası qonşu ölkələri və s. Haqqında məlumat var. Bu video Ukrayna və Rusiya arasında müharibədən çıxan şəkillər və məlumatlar var.

Youtube Video

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

PDF>>>ZAUR USTAC – “BB” HEKAYƏLƏR

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

QURAN DƏRSİ 34

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏN

BÖYÜK İDĞAM

Bu elə bir iğdam növüdür ki, onda mudğam hərfi mutəhərrikdir. Əgər sonrakı hərfi idğam eləsək onda mudğam hərfi əvvəl sakin eləyək və sonra ikinci mərhələdə olduğuna görə ona böyük idğam deyilir.

Məkkənni – مَكَّنَّئ

Qurani kərimdi böyük idğamlar yazılı şəkildə öz əksini tapıb. Məqsəd odur ki, biz kəlmələrin əslini bilək və necə idğam olduğundan xəbərdar olaq, bu idğamın mahiyyətini bilək.

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

XOCALI FACİƏSİ – 26 FEVRAL 1992 –( Aid Video Şeir Esse və Foto)

XOCALI

Xocalı tarixin qanlı yarası,

Bu gecə insanı xar etdi insan.

Əməli ömürlük bir üz qarası,

Bu boyda dünyanı dar etdi insan.

*  *  *

Bütün olanları yazıbsa Allah,

O gecə qələmin doldurub qanla.

Dünyada ədalət olubsa hərgah,

O gecə insanlar öldürüb anla!!!

24.02.2021. – Bakı.

 Müəllif: Tuncay Mustafayev.

XOCALI FACİƏSİ – 26 FEVRAL 1992 –( Aid Video Şeir Esse və Foto)

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 34

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏN

KİÇİK İDĞAM

Kiçik İdğam elə idğamdır ki, onda mudğam hərf sakin olsun.

Qul -lə قُلَّل

Qur-Rabbə -َّقُرَّت~َ

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 33

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏN

HƏMCİNS HƏRFLƏR

Həmcins hərflər o hərflərdir ki, adları müxtəlif, lakin məxrəcləri birbirinə yaxındır. İki həmcins hərfin arasındakı rabitə 4 növdən ibarətdir.

Mutəməsileyn مُتَمَاشاَيْنْ

Mutəmməsileyn iki eyni adlı hərfdir.

Misal: ( د د) ( س س ) ( ط ط)

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 32

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏN

İDĞAM FAYDALARI

Quran qiraətində əgər iki ardıcıl gələn eyni adlı hərfi ( birinci sakin olmaq şəraitilə) ayrılıqda oxusaq bu müəyyən çətinliyə və ləngimməni aradan götürmək üçün iğdam qaydasından

bəhrələniri. Bu qayda həmcins hərflərə aiddir.

Texniki redaktor: Tuncay ŞƏHRİLİ

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru