Kateqoriya arxivləri: Gəray Göyyurd

GƏRAY GÖYYURD YENİ KİTABINI TƏQDİM EDİB

GƏRAY GÖYYURDUN YAZILARI

GƏRAY GÖYYURD BU GÜN AYB-DƏ “DÖVLƏTİM VAR, ORDUM VAR” ADLI YENİ KİTABINI TƏQDİM EDİB. TƏDBİRDƏN FOTOLAR VƏ VİDEO:

Gəray Göyyurdun kitabı

GƏRAY GÖYYURDUN YAZILARI


“XƏZAN” JURNALI 

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>>ZAUR USTAC – “BB” HEKAYƏLƏR

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

“Tərəfsiz ədəbiyyat tarixdir” layihəsi

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.YAZARLAR.AZ  və  WWW.USTAC.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

GƏRAY GÖYYURD ZİYADAR MÜKAFATINA LAYİQ GÖRÜLÜB

DİPLOMU DO\RULAMA LİNGİ >>>LAUREATLAR

Salam olsun, çox dəyərli oxucular! Gəray Göyyurd “Dövlətinm var, ordum var” adlı yeni kitabının işıq üzü görməsi münasibətilə “Ziyadar” Mükafatına layiq görülüb. Təbrik edirik!!! Təqdimat 17 May saat 14:00-da AYB-nin Natavan klubunda baş tutacaq. Məlumatı oxuyan hər kəs tədbirə dəvətlidir. Şair bir neçə kitabını oxuculara təqdim edəcək. Giriş sərbəst.

YAZARLAR

GƏRAY GÖYYURDUN YAZILARI

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

GƏRAY GÖYYURDUN ŞEİRLƏRİ

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

HƏSRƏTİN TAXTA ÇIXIBDIR
Baxışların şimşək kimi
Çaxıb başımda -sevmişəm .
Mən səni aprel ayında
On dörd yaşımda sevmişəm .
* * *
O vaxtdan sevgin Gərayın
Canı , qanı ,iliyidir .
Bilirsənmi sevgimizin
Bu aprel qırx illiyidir ?
* * *
Sanki indicə sevmişəm .
O günlər lap dün kimidir.
Gözlərimdə inan mənə
Bu qırx il qırx gün kimidir .
* * *
O vaxtkıtək sevən qəlbim
Eşqin yanan ocağıdır .
Dəli -dolu sevgimizin
İndi ən müdrik çağıdır !
* * *
Həsrətin taxta çıxıbdır ,
Qırmızı geyib əyninə .
Qəzəblə çağırır səni
Eşqimizin yubileyinə !
31.03.2017.

ÖLÜM NEYLƏSİN
Nanə yarpağıtək əsməsin ürək ,
Saçlarına dəyən əlim neyləsin ?
Sənin həsrətindən , gözəlliyindən,
Yanmasın ağzımda dilim , neyləsin ?
* * *
Bu necə taledi , həyatdı , gülüm ?
Səndən ayrı düşmək zülümmüş ,zülüm !
Kərəm xoşbəxtiymiş qovuşdu külü ,
Sənə qovuşmayan külüm , neyləsin ?
* * *
Görüşdük , çox yaxşı , gedirsən niyə ?
Dünyamı tarımar edirsən niyə ?
Qəlbimi tərlantək didirsən niyə ?
Haraya çatmasın ölüm , neyləsin ?

QURBAN SƏNƏ,MƏNİ DİNLƏ !
Sığışmırdım bu dünyaya ,
Sığışdırdın öyə məni .
Allahım , Tanrım , bağışla ,
Yerə məni , göyə məni !
* * *
Sevgini et ,başıma tac ,
Qapıları üzümə aç ,
Sənə olum , etmə möhtac ,
Şaha , xana , bəyə məni .
* * *
Halal yerdən ver ruzimi ,
Qara eyləmə üzümü ,
Külə döndərmə ,közümü ,
Yandır , döndər , neyə məni !
* * *
Qurban sənə , məni dinlə ,
Qəmini ver. gözəlinlə ,
Canımı al , mərd əlinlə ,
Qiyma , namərd əyə məni .
* * *
Qoy vətənim olsun abad ,
Millətimi görüm azad .
Düşmənləri sən etmə, şad ,
Dərdlə döyə -döyə məni .
* * *
Nə olar yetiş , haraya ,
Məlhəm göndər, hər yaraya !
Yiyə dur ,şair Gəraya ,
Ucalt , öyə -öyə məni !
04.04.2020 .

GƏL BAŞDAN , TƏZDƏN BAŞLAYAQ
Dünya , bu oyun olmadı ,
Gəl başdan , təzdən başlayaq .
Qismət ola , ya olmaya ,
Beş arşın bezdən başlayaq .
* * *
Baş vurdum dərdi -sərinə ,
Heyran qaldım hünərinə !
Çox da getməyək dərinə ,
Dayazdan ,üzdən başlayaq .
* * *
Bəhrələnməyək talandan ,
Uzaq dolanaq yalandan ,
Mayada olub -qalandan ,
Doğrudan , düzdən başiayaq .
* * *
Qılıncı çıxaraq qından ,
Vətən üçün keçək candan!
Qarabağdan , İrəvandan ,
Hətta Təbrizdən başlayaq .
* * *
Təzələnək gəl bu gündən ,
Söz açaq insafdan , dindən ,
Uca vətən sevgisindən ,
Eşq adlı közdən başlayaq .
05.04.2020.

ƏYDİ GƏL
Cana gəldim ürək üzən dözümdən ,
Zalım həsrət axır məni əydi ,gəl .
İnan , dünya tamam çıxdı gözümdən ,
Yeri – göyü bir- birinə dəydi , gəl .
* * *
Kim qarğadı görən belə qarğışı ,
Gətirmədi bu sevdanın naxışı .
Tutdu yenə həsrətinin yağışı ,
Dərdin məni dolu kimi döydü , gəl !
* * *
Həyacandan az titrə , az əs, gülüm ,
Neynək , tale gətiribdir nəs , gülüm ,
Sən məndən yox , öz bəxtindən küs ,gülüm ,
O gileyin , o güzarın nəydi , gəl ?!
* * *
Dünya bənzər nemət dolu zəmiyə ,
Bir suyu yox dəyirmandı kimiyə .
Daha bıçaq işləyibdir sümüyə ,
Ölüm sənsiz yaşamaqdan iydi , gəl !
* * *
Duyğularım aşıb -daşan pətəkdi ,
Bu dünyada bənzərsizdi , o təkdi ,
İndi cismim başdan -başa ürəkdi ,
İndi Gəray nəğmə dolu neydi , gəl !

Müəllif: Gəray GÖYYURD

GƏRAY GÖYYURDUN YAZILARI


“XƏZAN” JURNALI 

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>>ZAUR USTAC – “BB” HEKAYƏLƏR

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 150

“Tərəfsiz ədəbiyyat tarixdir” layihəsi

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.YAZARLAR.AZ  və  WWW.USTAC.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Gəray Göyyurd – Mənim Bu Bahardan Umacağım Var

GƏRAY GÖYYURDUN YAZILARI
 • GƏLƏRSƏN
  (Sevənlərə bayram töhvəsi)
  Belə gözəlliklə, işvəylə , nazla
  Qorxuram nəzərə , gözə gələrsən .
  Öyünmə cüyürtək dağda dolanıb
  Gün gələr sevgimlə düzə gələrsən .
  * * *
  Mehmanı olaram ənbər telinin ,
  Bülbülü olaram açan gülünün ,
  Şəhdinə bataram şəkər dilinin ,
  Şirin söhbətində məzə gələrsən .
  * * *
  Yüz ilin doğması , dostu olarsan ,
  Bulaqtək qaynayar , daşar , dolarsan .
  Axtarıb , arayıb məni bularsan ,
  Ürəkdə duyğular təzə gələrsən !
  * * *
  Sinəmi qəmzənlə oxla , nişanla ,
  Sevən ürəyimi yarala , qanla !
  Sonra sarımağa toyla – nişanla ,
  Geyib ağ donunu bizə gələrsən !
  * * *
  Eşqi , məhəbbəti dərk eyləyərsən ,
  Hicranı , həsərəti tərk eyləyərsən,
  O qədər sevərsən , ərk eyləyərsən ,
  Hərdən də Gərayla sözə gələrsən !

  MƏN İLK GÖZÜNÜ SEVMİŞƏM
  İllərin həsrətlisiyik ,
  Özünü gizləmə məndən .
  Bilirəm sən də yanırsan,
  Közünü gizləmə məndən .
  * * *
  Sənsiz ürəyim qəmdədir,
  Gözlərim daim nəmdədir ,
  Dağların bu sinəmdədir ,
  Düzünü gizləmə məndən.
  * * *
  Görmürsənmi sən halımı ?
  Puç etmə xoş xəyalımı !
  Daldalama camalını ,
  Üzünü gizləmə məndən .
  * * *
  Nanə yarpağıtək əsək ,
  Özümüzü asaq, kəsək .
  Yaxına gəl kəlmə kəsək ,
  Sözünü gizləmə məndən .
  * * *
  Gülər üzünü sevmişəm ,
  Şirin sözünü sevmişəm ,
  Mən ilk gözünü sevmişəm ,
  Gözünü gizləmə məndən !

  GEDİRƏM
  Sinəm yanıq -yanıq olan vələsdi ,
  Qəlbimi tonqal tək çatıb gedirəm.
  Yanan ürəyimi pərvanə edib
  Alova , atəşə atıb gedirəm.
  * * *
  Ömrümü -günümü mən bilə-bilə ,
  Sal kimi salmışam qanlı bir selə !
  Günləri , ayları verirəm yelə ,
  İlləri illərə çatıb gedirəm .
  * * *
  Zalım zaman divan tutur Gəraya ,
  Bir kimsə yetişmir haya , haraya .
  Bilmirəm üzümü tutum haraya ?
  Tanrım ,göz görəti batıb gedirəm !

  TUMURCUQLADI
  Bir qız baxışından, yaz yağışından,
  Tale qismətindən, bəxt naxışından
  Qəlbimdə bir sevgi tumurcuqladı.
  * * *
  Qönçə ümidlərim gözünü açdı,
  Bir göyqurşağının dalınca qaçdı,
  Qəlbimdə bir sevgi tumurcuqladı.
  * * *
  Dayandı üstümdə tanrının əli,
  Ürəyimə axdı ayın nur seli,
  Qəlbimdə bir sevgi tumurcuqladı.
  * * *
  Başdan ayağadək nur içindəyəm,
  Sehirli,ofsunlu qor içindəyəm,
  Qəlbimdə bir sevgi tumurcuqladı.
  * * *
  Özüm də bilmirəm heç nədir adı,
  İlk eşqə bənzəyir ləzzəti, dadı,
  Qəlbimdə bir sevgi tumurcuqladı.

  HARAYA GEDİRSƏN ?
  Zalım qızı , kəklik kimi
  Səkib haraya gedirsən ?
  Məni məhşər ayağına
  Çəkib haraya gedirsə ?
  * * *
  Qıyma mənə bu sitəmi ,
  Qurumaz gözümün nəmi!
  Qəlbimə kədəri , qəmi
  Əkib haraya gedirsən ?
  * * *
  Sən soyuqsan -sanki qar=buz ,
  Mən yanıram ulduz – ulduz ,
  Baxışınla yarama duz
  Töküb haraya gedirsən?
  * * *
  Baxdım sənə güman kimi ,
  Yapışdım bir saman kimi ,
  Gözlərimə duman kimi
  Çöküb haraya gedirsən ?
  * * *
  Dağları basma sinəmə ,
  Gözümü öyrətmə nəmə .
  Ürəyimi ilmə -ilmə
  Söküb haraya gedirsən?
  * * *
  Dərd üstümə alar ayaq ,
  Gecələrim keçər oyaq .
  Gərayı bir kaman sayaq
  Büküb haraya gedirsən ?

  MƏNİM BU BAHARDAN UMACAĞIM VAR
  Çayına qoşulub axdım bəlkə də ,
  Şimşəyinə dönüb çaxdım bəlkə də ,
  Yağışıyla göyə çıxdım bəlkə də ,
  Mənim bu bahardan umacağım var .
  * * *
  Zülümü , zilləti yorub çıxacaq ,
  Bir şir qəfəsini qırıb çıxacaq ,
  Ədalət torpağı yarıb çıxacaq ,
  Mənim bu bahardan umacağım var .
  * * *
  Torpağım yad gözdə quma dönəcək ,
  Sevgi ək , ürəyim şuma dönəcək ,
  Bu bahar daşlar da muma dönəcək ,
  Mənim bu bahardan umacağım var !
  * * *
  Qoy toruna düşüm bir dilbilməzin ,
  Ayağına gedim gülün , nərgizin .
  Allahda gizli döy , sizdən nə gizlin ,
  Mənim bu bahardan umacağım var .
 • Müəllif: Gəray GÖYYURD

GƏRAY GÖYYURDUN YAZILARI

PDF>>>ZAUR USTAC – “BB” HEKAYƏLƏR

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 150

“Tərəfsiz ədəbiyyat tarixdir” layihəsi

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.YAZARLAR.AZ  və  WWW.USTAC.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru