Kateqoriya arxivləri: MÜZƏFFƏR MƏZAHİM

Müzəffər Məzahim 

Müzəffər MƏZAHİM

(Gözəlov Müzəffər Məzahim oğlu) 01 iyul 1957-ci ildə  Neftçala  rayonunun  Qədimkənd  kəndində  anadan  olmuşdur.

          1987-1993-cü  illərdə  Moskva M . Qorki  adına  Ədəbiyyat  İnistutunun  Poeziya  şöbəsini  bitirmişdir.  

         Şerləri mütəmadi olaraq müxtəlif dövrü mətbuatda  dəfələrlə   dərc olunub. “Görüşünə gəlmişəm”,  “Ata ocağı”,  “Gələn baharadək” , “Bu qərib dünyada”, “Atlan igidim”, “Vətən sevdalı ürək”  və Təbrizdə “Könül, gileylənmə” adlı  şerlər  kitabları  çapdan  çıxıb.  Bir çox poemaların və “Bilgə xaqan” tarixi dramasının müəllifidir.  Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvidir.

          “Məmməd Araz” ədəbi mükafatı laureatıdır.

     Hal-hazırda Neftçala  rayonunun Qədimkənd kəndində yaşayır.

MÜZƏFFƏR MƏZAHİMİN ŞEİRLƏRİ:

MÜZƏFFƏR MƏZAHİMİN YAZILARI


Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

İmamverdi Əbilovun “Könül dünyamıza səyahət” i bu gün də aktualdır. Müzəffər Məzahim.

İmamverdi Əbilovun “Könül dünyamıza səyahət” i bu gün də aktualdır.

Kitabxanamı zənginləşdirən və tez-tez məni təkrar mütaliə etməyə vadar edən kitablarım çoxdur. Bu gün məni cəlb edən belə kitablardan biri də mərhum alimimiz, müəllimimiz, filiologiya elmləri doktoru İmamverdi Əbilovun “Könül dünyamıza səyahət” elmi-publisistik kitabıdır. Elmi-tənqidi əsərlərlə yanaşı gənclərə tərbiyəvi ruhda yazılmış əsərləri ilə də oxuculara tanınan İmamverdi Əbilov öz müdrik qələmini yaşıl işığa döndərib hər dövrdə gənc nəslə zamanın tələblərinə uyğun yaşam yollarını göstərir və onları “könül dünyasına səyahət”ə çıxaran kapitan rolunu oynayır. Hər kəsin könül dünyasını özünə tanıtdıran bu kitabın doğulduğu qəlbin sahibi xoşbəxtdir. Xoşbəxtdir ona görə ki, müəllifin özünü bir müəllim kimi dəfələrlə dinləmişik və dinlədikcə həyata, insana yenidən vurulmuşuq. Bu kitabı oxuduqca elə zənn edirsən ki, yenə də İmamverdi Əbilovla üz-üzə oturub onun səmimi söhbətlərini dinləyirsən. Bu söhbətlər isə bizim qəlbimizin daimi mənəvi sərvətinə çevrilir.

Şəxsiyyətin özü estetik zövqə, tərbiyəyə, mənəvi könül dünyasına malik deyilsə başqasını necə inandıra bilər? İnsanın daxili nə qədər təmiz olarsa cəmiyyətə bir o qədər xeyri dəyər, insanlar arasında nüfuzu artar.

İmamverdi müəllim danışığından tutmuş yerişinə, gülüşünə qədər başdan-ayağa estetika nümunəsi idi. Bəs estetika nə deməkdir? Mən “Könül dünyamıza səyahət” kitabını oxuyub gəldiyim qənaət daxilində bu suala cavab verə bilərəm ki, “estetika daxili gözəllik, mənəvi saflıq, əxlaqi təmizlik və bütün insani keyfiyyətlərə malik” olmaq deməkdir. Bu kitab yenə də öz aktuallığı ilə böyük əhəmiyyətə malikdir. Gənclərin həyatında müdrik məsləhətçi rolunu oynaya bilər. Müəllif məktəb yaşından tutmuş, həyatda müstəqil addım atana qədər insanın qarşısına çıxan çətinliklərdən danışırsa bunların səbəblərini xırdalıqlarına qədər açmaqla yanaşı onları aradan qaldırmaq yollarını da göstərir. Müəllif həyatı gözəlləşdirən, onu mənəvi aləmə çevirən insanı tərənnüm edərkən, “ehtiraslı istedadın” vəhdətindən yaranmış sənət əsərlərindən söhbət açarkən, əməyin insana bağışladığı zahiri və daxili sağlamlıqdan danışarkən, nemətlər bolluğu yaradan torpağın köksündə rəssam təbiətin yaratdığı əsrarəngiz gözəllik axtarışlarından aldığı nəticədən – “Gözəllik – həyatdır” fəlsəfi hökmünü verir və oxucunu həyatın doğurdan da gözəllikdən yarandığına inandırır.

Müəllif “Soyuq dostların vəfasından” – kitablardan danışarkən kitabın insan aləmində nə qədər qiymətli olduğunu dəlillərlə, sübutlarla göstərir. İnsanı vəcdə gətirib özü isə soyuq-soyuq baxan kitablar olmasaydı dünya boş və mənasız olardı. Kitab insanı keçmişlə bağlayan ən əlverişli vasitədir. Keçmişi öyrənmədən isə irəli getmək mümkün deyil. İmamverdi Əbilov bu baxımdan çox doğru demişdir: “İnsan ona görə keçmişlə yaşayır ki, maariflənsin, bu günlə yaşayır ki, zövq alsın, gələcəklə yaşayır ki, gələcəyi həm özü üçün, həm də yaxın adamları üçün daha gözəl, daha ləyaqətli etsin.”

Ailə münasibətlərindən söhbət açarkən müəllif müxtəlif hadisələri şirin nağılçı dili ilə danışır, fikirlərini olmuş hadisələrlə əsaslandırır. Bəzən bir xoşbəxt ailədən söhbət açanda onun sevincini duyub biz də sevinirik. Bəzən isə dağılmış və ya dağılmaqda olan ailələrdən danışarkən onun keçirdiyi iztirabları, ürək ağrılarını özümüzdə hiss edirik. Bunları oxuduqca isə “özülü eşq, namus olan ailələr” heç vaxt dağılmaz! qənaətinə gəlirik. Bu qənaəti bizə verən müəllifin ağıllı, müdrük mülahizələri və özünün çıxartdığı tərbiyəvi nəticədir: – “İradə sədaqətə, səlahiyyət səmimiyyətə, eşq namusa xidmət edəndə gözəldir, mənalıdır!”

Vətəni, Vətənin qəhrəmanlarını bizə bir müəllim, qayğıkeş ata kimi sevdirən, bu gündan sabaha qanadlandıran, qəlbimizi arzuların varlığı ilə vəcdə gətirən bu kitab gənc oxuculara ən böyük hədiyyədir. Gözəl, həyati, rəngarəng mövzularla əhatə olunmuş bu kitabı oxuduqca mənən saflaşır, büllurlaşırsan. Nikbin ruhlu, iti qələmli, hər cür anlaşılmazlığa, antipodluğa, eqoizmə qarşı barışmaz olan İmamverdi Əbilov öz saf könül dünyasından oxucuların könül dünyasına səyahətə çıxaraq öz qayğıkeş, səmimi, lakin qəti sözlərini ürəklərin sərvətinə çevirməkdə ən böyük insani bir iş görmüşdür. Kitabı oxuduqca onun yüksək ensiklopedik biliyə, məlumata malik olduğu aşkar görünür.

Öz aktuallığını bu gün də saxlayan bu kitabın yenidən çap olunması və gənc nəslə çatdırılması vacibdir. Böyük alimimizə, müəllimimizə Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun.

Hörmətlə: Müzəffər MƏZAHİM

MÜZƏFFƏR MƏZAHİMİN YAZILARI


>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<


ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUNN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

20 YANVARA AİD ŞEİRLƏR

 “21 – XXI ƏSRİN 21 AYDINI”-TUNCAY ŞƏHRİLİNİN KİTABI

KÜLÜM GÖZLƏYİR
(20 Yanvar 2019)
İgidlərim şir olacaq,
Vətən bütöv, bir olacaq,
Yurdlar əziz pir olacaq,
Gələcək o ilim mənim.


Bülbül havalanıb uçmur,
İnciyibdi, qönçəm açmır,
Daha qızlar dərib qaçmır,
Qəribsəyib gülüm mənim.


Yurd sarıdan üzüm qara,
Qisas hara, söhbət hara?
Düşmənə vuracam yara,
Uzanacaq dilim mənim.


Qürurum, vüqarım enməz,
Hərarətim, odum sönməz,
Qarabağdan üzüm dönməz,
Yol gözləyir külüm mənim.

Müəllif: Mayil Dostu

<<<20 YANVAR – YAZARLAR.AZ>>>

20 YANVAR
Bu gün arzumuzun azadlıq günü,
Bu gün azadlığın zurvə günüdür.
Ulu babaların səpdiyi dəni,
Göyərdən millətin zərbə günüdür.


Bu gün min illərlə gələn yollarıın,
Sabaha açılan hür qapısıdır.
Haqqını istəyən mərd oğulların,
Şərəflə keşdiyi nur qapısıdır.


Bu gün yer üzündə ən qədim xalqın,
Özünə yenidən dönüm anıdır.
Vətəni canından çox sevənlərin,
Vətən qarşısında imtahanıdır.


Bu gün hüzün günü, qəm günü deyil,
Fəxarət günüdür, qürur günüdür.
Xalqın varlığını təsdiq eləyən,
Şərafət günüdür, möhür günüdür.


Bu gün öz qanıyla yazdı bu millət,
Ən yeni tarixin salnaməsini.
Ucaldı müqəddəs şəhidləriylə,
Çatdırdı dünyaya haqqın səsini.


Bu gün azadlığın, müstəqilliyin,
Qan ilə yazılmış təməl günüdür.
Ölümün üzünə dik baxa-baxa,
Özgür yaşamağın bədəl günüdür.


Bu gün ürəklərdən qorxunun, xofun,
Ölümün əliylə çıxan günüdür.
Millətin divləri, əjdahaları,
Birliyin gücüylə yıxan günüdür.

Müəllif: Müzəffər Məzahim

<<<20 YANVAR – YAZARLAR.AZ>>>

QİSAS DADIR
Yavaş yeri, asta dolan,
Bu torpaqda şəhid yatır!
Çiçək deyil burada solan,
Qərənfildi qanda batır!


Salam söylə, endir başın,
Şəhid ruhu inciməsin!
Nalə çəksin, öpsün daşın,
Zəminxarə səngiməsin!


Güllə səsi gəlir burdan,
Burda səssiz ruh ağlayır!
Can alışır burda qordan,
Burda ələm, qəm çağlayır!


Müqəddəsdi o qara daş,
Müstəqillik, İstiqlaldı!
Əli yalın gedən savaş,
Özgürlüyə çığır saldı!


Bu torpağı Vətən etdi,
Cərgə – cərgə gömülən can!
Bayraqları bayraq etdi,
Köynək – köynək tökülən qan!


Asta yeri, təzimlə dur ,
Bu torpaqda şəhid yatır!
Qaytar yurdu, əzmlə dur,
Şəhid qanı qisas dadır!

Müəllif: Təvəkkül Goruslu

Hazırladı: Tuncay ŞƏHRİLİ

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru