Kateqoriya arxivləri: SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİ

Sona Amal. Eşq gölündə üzər, insan ürəyi.

İNSAN ÜRƏYİ
Sındırsan, sağalmaz məzara kimi,
Yaşamdan əl üzər, insan ürəyi.
Qövr edər, sağalmaz bir yara kimi,
Hər bir dərdə dözər, insan ürəyi.
* * *
Bəzən xoş sözlərlə dindirər səni,
Qaldırar zirvəyə, endirər səni,
Saf eşqin odunda yandırar səni,
Qəlbdən qəlbə sızar, insan ürəyi.
* * *
Göz yaşın sinəyə incitək düzər,
Dost-tanış dərdini dinləyər, çözər,
Bəzən də tutulan buluda bənzər,
Zildə, bəmdə gəzər, insan ürəyi.
* * *
Nə etsən, neyləsən, Tanrıya agah,
Nələr bəxş edəcək, açılan sabah?
Gah sevinib gülər, ağlayarıq gah,
Qəmdən naxış düzər, insan ürəyi.
* * *
Köklənsin sevinclə ilhamım, təbim,
Olsun dost sevgisi, dərmanım, həbim,
Qorusun bizləri, ay Amal, Rəbbim,
Qəmin yükün əzər, insan ürəyi.
Eşq gölündə üzər, insan ürəyi.
10. 06. 2023.

Müəllif: Sona AMAL

SONA AMALIN YAZILARI

ZAUR USTACIN YAZILARI

SEVİL GÜL NURUN YAZILARI

GÜLŞƏN BEHBUDUN YAZILARI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİ. SEVGİ ŞEİRLƏRİ.

OLSUN

Axı sən söz verdin öz aramızda,
Saf sevgin sevgimə yaraşıq olsun.
Şad-xürrəm yaşayaq eşq dünyamızda,
Qəlbindən qəlbimə nur işıq dolsun.

Yanımda susmasın qoy şirin dilin,
Heç zaman çıxmasın əlimdən əlin,
Tez getsən, izin ver, arxanca gəlim,
Məzarda ömrümüz qarışıq olsun.

Sevgilim, fələkdən bircə gün çalaq,
Vətən torpağını ayaqdan salaq,
Zülmət gecələrin qoynunu yaraq,
Ay doğsun, yolumuz gur işıq olsun.

Amalam, dostlarla hey deyək, gülək,
Sevinci paylaşaq, kədəri bölək,
Qohumun-qardaşın qədrini bilək,
Küdurət nə lazım, barışıq olsun.
28. 12. 2018.

HƏSRƏTİM

Gözdən də xoş olar, sözün xumarı,
Telimdə ta gəzmir əlin tumarı,
Sağalmır qəlbimin həsrət qubarı,
Həsrətinə açır qucaq həsrətim.

Naxış vurdu ömrə sevgi naxışın,
Payızlaşdı nədən bahar baxışın?
Yağdı taleyimə həsrət yağışın,
Həsrətinə açır qucaq həsrətim.

Ürəyimiz birgə eşqlə çarpdı hey,
Eşq dünyamda həsrət atın çapdı hey,
Sevinc hürkdü, məni kədər tapdı hey,
Həsrətinə açır qucaq həsrətim.

Lal eylədi susqun həsrət dilimi,
Xoşbəxtlikdən üzdüm ta mən əlimi,
Kimdən alım axı, mən təsəllimi,
Həsrətinə açır qucaq həsrətim.

Çəkib getdin, daha mənə yadsan, yad,
Çəkmisən qəlbimə dağı qatbaqat,
Mənasızdır ta Amala bu həyat,
Həsrətinə açır qucaq həsrətim.
26. 12. 2019.

Müəllif: Sona TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİ

SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİNİN YAZILARI


>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİ. DÖZƏRƏM.

SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİNİN ŞEİRLƏRİ

DÖZƏRƏM

Qurumur, nə vaxtdır kirpiyin nəmi,
Yağır gözlərimdən yağış, dözərəm.
Həsrətdən durnanın qatarı kimi,
Düzülür anlıma qırış, dözərəm.

Sən gedəli dərdortağım kədərdi,
İnsan bu dünyaya gəldi, gedərdi,
Sinəm dolu bol iztirab, kədərdi,
İstər danla, istər danış, dözərəm.

Vermərəm əlimdən eşq məhvərimi,
Açmaram kimsəyə könül sirrimi,
Kimsə tutmaz, sevdiyimin yerini,
Yolumu lap kəssə, sərt qış, dözərəm.

Səssiz getdin, söyləmədin: “Əlvida!”
Saldın məni həsrət adlı bir oda,
Ümidim tükənib, ta yetməz dada,
Edib taleyimlə barış, dözərəm.

Tənhalıq çələngin taxdın saçıma,
Yanmadın bir kərə ağrı-acıma,
Sənlə sahib ollam ömür tacıma,
Ay Amal, vüsala qovuş, dözərəm.

09. 02. 2020.

Müəllif: Sona TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİ

SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİNİN YAZILARI


>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİ

   SONA  TEYMURBƏYLİ  RƏHİMLİ HAQQINDA

Sona Məmmədhüseyn qızı Teymurbəyli (Sona Amal) 21 mart 1959-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası, Babək rayonunun Nehrəm kəndində anadan olub. 1977-1981- ci iillərdə də  Naxçıvan Pedaqoji İnstitutunda təhsil alıb. İnstitutun Dil – ədəbiyyat ixtisası üzrə məzunudur. Sona xanım uzun illər pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı bədii yaradıcılıqla da məşğul olmuş və bir-birindən dəyərli ədəbi nümunələr ortaya qoymuşdur. Yazarın bu günə kimi 12 kitabı işıq üzü görmüşdür.

SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİNİN YAZILARI


>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİ. YAZDAN BİLƏRƏM.

YAZDAN BİLƏRƏM

Dərdimi anlayıb, qəmim bölənim,
Məni sevdiyini sözdən bilərəm.
İçində ağlayıb, üzdən gülənim,
Qəlbindən keçəni gözdən bilərəm.

Zülmətdən silkinib, nura bələnim,
Kədərdən arınıb, qəmdən ələnim,
Ay mənim ömrümə payız gələnim,
Dərdini-sərini üzdən bilərəm.

Könlümün sultanı, qəlbimin təni,
İnsaf et, özündən gen tutma məni,
Sənli günlərimin gülü, gülşəni,
Sən keçən çəməndən, düzdən bilərəm.

Qayıt gəl ömrümə, kədəri atım,
Xumar baxışının sehrinə batım,
Şamları yandırım, od-ocaq çatım,
Külün nə çəkdiyin közdən bilərəm.

Ruhunla dərdləşib, gülüb ağlaram,
Mehrindən ruhlanıb, coşub çağlaram,
Amalam, şeirdən çələng bağlaram,
Ömrümün hər anın yazdan bilərəm.

22. 01. 2020.

Müəllif: Sona TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİ

SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİNİN YAZILARI


>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİ. QAYIT GƏL.

QAYIT GƏL

Əzəldən olmuşduq, bir ürəyə tən,
Tək sənsən qanadım, qolum, qayıt gəl!
Sarmışsa yolunu qatı duman, çən,
Nur saçan çırağın olum, qayıt gəl!

Dərdinə yananım kimim var, kimim?
Bir kəlmə xoş sözün bəsimdir, bəsim,
Sən gələn yollara qoç qurban kəsim,
Qoç yoxsa, qurbanın olum, qayıt gəl!

Sənsiz yaşamasın, qəlbim tək anı,
Yurd seçmə özünə, mənsiz məkanı,
Yolların üstündə bitən tikanı,
Özüm öz əlimlə yolum, qayıt gəl!

Solub yaprıxmasın eşqimin bağı,
Pozulmasın heç vaxt ömür növrağım,
Durarkən üz-üzə hər səhər çağı,
Meh kimi qəlbinə dolum, qayıt gəl!

Amalam, gül açsın arzum, diləyim,
Qorusun eşqimi sevgi mələyim,
Sinəmdə döyünən sənsən, ürəyim,
Buludtək boşalıb, dolum, qayıt gəl!
24. 09. 2019-cu il.

Müəllif: Sona TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİ

SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİNİN YAZILARI


>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru