Kateqoriya arxivləri: ZƏLİMXAN YAQUBUN ŞEİRLƏRİ

ZƏLİMXAN YAQUB – HAQQA ARXA ÇEVİRSƏN

ZƏLİMXAN YAQUBUN YAZILARI

HAQQA ARXA ÇEVİRSƏN
Yaradanın yanında günahımız olmasa,
Başımıza bu qədər qan gəlməz, qada gəlməz.
Tərəzinin gözündə savaba yer qalmadı,
Ruhumuz zəhərlənib ağzımız dada gəlməz.


Varlığından qanad tax əsib keçən mehlərin,
Saflıq götür nurundan səhər düşən şehlərin.
Haqqa yolu açıqdı əməlisalehlərin,
Dostu şeytan olanın Allahı yada gəlməz.


Haqqa arxa çevirsən, yeyərsən kötəyindən,
Dada bilməzsən eşqin balından, pətəyindən.
Nahaq yerə yapışma tanrının ətəyindən,
Allahı çağırarsan, Allahdan səda gəlməz!

Mənbə: Zəlimxan Yaqub


Müəllif:Zəlimxan YAQUB

ZƏLİMXAN YAQUBUN YAZILARI

PDF>>>ZAUR USTAC – “BB” HEKAYƏLƏR

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 150

“Tərəfsiz ədəbiyyat tarixdir” layihəsi

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.YAZARLAR.AZ  və  WWW.USTAC.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZƏLİMXAN YAQUB – GƏLİRƏM

ZƏLİMXAN YAQUBUN YAZILARI
 • GƏLİRƏM
  Duyğuların zirvəsinə baş vurub,
  Uca sözün ucasından gəlirəm.
  Gör nələr var üçcə hərfin canında,
  “Söz”ün bircə hecasından gəlirəm.
  * * *
  Ömür üzən, gün qocaldan, yaş yoran,
  Dincəlməyə aman verə, kaş, yoran.
  Sualların saç ağardan, baş yoran,
  “Neyçün”ündən, “necə”sindən gəlirəm.
  * * *
  Danışdırdım hər pərdəni, hər simi,
  Dərk eylədim avandımı, tərsimi.
  Məktəb açdı, Tanrı verdi dərsimi,
  Ustadından, xocasından gəlirəm.
  * * *
  Tilsim ömrün, qıfıl ömrün, sirr ömrün,
  Hünərin var qapısından gir ömrün.
  Yuxusuna haram qatmış bir ömrün,
  Min yuxusuz gecəsindən gəlirəm.
  * * *
  Süzülmüşəm tarixlərin ruhundan,
  Od almışam yananların ahından.
  İnsanların Adəmindən, Nuhundan,
  Cavanından, qocasından gəlirəm.
  * * *
  Qorxusu yox nə amanın, nə ahın,
  Günəşi var hər açılan sabahın.
  Qapısında xidmətçiyəm Allahın,
  Qapısından, bacasından gəlirəm.

Mənbə: Zəlimxan Yaqub


Müəllif:Zəlimxan YAQUB

ZƏLİMXAN YAQUBUN YAZILARI

PDF>>>ZAUR USTAC – “BB” HEKAYƏLƏR

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 150

“Tərəfsiz ədəbiyyat tarixdir” layihəsi

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.YAZARLAR.AZ  və  WWW.USTAC.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZƏLİMXAN YAQUBUN ŞEİRLƏRİ

ZƏLİMXAN YAQUBUN YAZILARI
 • BİLMƏK OLMUR
  Çox uzatma mәktubların arasını,
  Qaşla gözün arasını bilmәk olmur.
  Bu hәyatda bizә düşәn sәadәtin,
  Bütövünü, parasını bilmәk olmur.
  * * *
  Baş açmıram ağladırmı, güldürürmü?
  Yaşmı verir, göz yaşını sildirirmi?
  Dünya bizi sağaldırmı, öldürürmü?
  Mәlhәmini, yarasını bilmәk olmur.
  * * *
  Bulaqların sәrinliyi qalır hәlә,
  Dәnizlәrin dәrinliyi qalır hәlә,
  Arzuların şirinliyi qalır hәlә,
  Bu dünyanın sonrasını bilmәk olmur.

  ZAMAN
  Zamana nə var ki, vaxta nə var ki,
  İstəsə, tökəcək gözlərimizi.
  İstəsə, göz üstə qaş düzəldəcək,
  Bu daşı bir zaman quma döndərib,
  Bu qumdan bir zaman daş düzəldəcək.
  * * *
  Bir də görəcəksən, dönüb geriyə,
  Kotan düzəldəcək, xış düzəldəcək.
  Bir də görəcəksən, çıxıb qabağa,
  Dəmirdən düşünən baş düzəldəcək.
  * * *
  Huşu yerindədi, huşsuz qalmaz o,
  Yeyər nəsilləri, dişsiz qalmaz o.
  İşini biləndi, işsiz qalmaz o,
  Yox yerdən özünə iş düzəldəcək.

  GƏLİRƏM
  Duyğuların zirvəsinə baş vurub,
  Uca sözün ucasından gəlirəm.
  Gör nələr var üçcə hərfin canında,
  “Söz”ün bircə hecasından gəlirəm.
  * * *
  Ömür üzən, gün qocaldan, yaş yoran,
  Dincəlməyə aman verə, kaş, yoran.
  Sualların saç ağardan, baş yoran,
  “Neyçün”ündən, “necə”sindən gəlirəm.
  * * *
  Danışdırdım hər pərdəni, hər simi,
  Dərk eylədim avandımı, tərsimi.
  Məktəb açdı, Tanrı verdi dərsimi,
  Ustadından, xocasından gəlirəm.
  * * *
  Tilsim ömrün, qıfıl ömrün, sirr ömrün,
  Hünərin var qapısından gir ömrün.
  Yuxusuna haram qatmış bir ömrün,
  Min yuxusuz gecəsindən gəlirəm.
  * * *
  Süzülmüşəm tarixlərin ruhundan,
  Od almışam yananların ahından.
  İnsanların Adəmindən, Nuhundan,
  Cavanından, qocasından gəlirəm.
  * * *
  Qorxusu yox nə amanın, nə ahın,
  Günəşi var hər açılan sabahın.
  Qapısında xidmətçiyəm Allahın,
  Qapısından, bacasından gəlirəm.

Mənbə: Zəlimxan Yaqub


Müəllif:Zəlimxan YAQUB

ZƏLİMXAN YAQUBUN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZƏLİMXAN YAQUB – ƏZİZİM

ZƏLİMXAN YAQUBUN YAZILARI

ƏZİZİM
Sən ki, cavanlığın yaraşığıydın,
İşıqlı günlərin gur işığıydın.
Alnından Ay doğan haqq aşığıydın,
Çoxalıb alnında qırış, əzizim.
* * *
Hayana çağırır içindəki səs,
Hayandan danışır çəkdiyin nəfəs.
Ölməyə tələsmə, qalmağa tələs,
Sellərə, sulara qarış, əzizim.
* * *
Bir gün ağ geyəcək qaralar geyən,
İnsandı yedirdən, torpaqdı yeyən.
Bir gün ölüm olsa qapını döyən,
Barış taleyinlə, barış, əzizim.

Mənbə: Zəlimxan Yaqub


Müəllif:Zəlimxan YAQUB

ZƏLİMXAN YAQUBUN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZƏLİMXAN YAQUB – BİR GÖZƏLƏ

Zəlimxan Yaqub

BİR GÖZƏLƏ
Çəmən kimi, çiçək kimi, şeh kimi,
Təzə-tərdi, təzə-tərdi, təzə-tər.
Kimdən ötrü nə təhərdi bilmirəm,
Bizə tərdi, bizə tərdi, bizə tər.
* * *
Baxışları baharlanıb, yazlanıb,
Sazsızlar da onu görüb, sazlanıb.
Dodağında cilvələnib, nazlanıb,
Məzə tərdi, məzə tərdi, məzə tər.
* * *
Dedim, durum söz bağından söz dərim,
Gözəl gördüm, işıqlandı sözlərim.
Gözəlliyi görməsəydi gözlərim,
İz itərdi, iz itərdi, iz itər!

Mənbə: Zəlimxan Yaqub


Müəllif:Zəlimxan YAQUB

ZƏLİMXAN YAQUBUN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZƏLİMXAN YAQUBDAN BİR ŞEİR

Zəlimxan Yaqub

BİLMƏSƏM
Yazın lәzzәtini duymazdı könlüm,
Qışın şaxtasında dona bilmәsәm.
Üzümә gülmәzdi bağlar, bağçalar,
Hәr gülü bir nazlı sona bilmәsәm.
* * *
Arzum, ağlar qalmış ömürә dönәr,
Varlığım pas atmış dәmirә dönәr.
Gözüm bir qaralmış kömürә dönәr,
Vaxtında alışıb yana bilmәsәm.
* * *
Bir atım duz ilә, bir loxma çörәk
Mәnә ömrüm boyu gәrәkdir, gәrәk.
Qara daş olardı sinәmdә ürәk,
Daşların dilini qana bilmәsәm.
* * *
Mәn hansı hәvәslә seyrә dalardım,
Kimin ürәyindә ocaq qalardım,
Analı olsam da, yetim qalardım,
Bütün anaları ana bilmәsәm!

Mənbə: Zəlimxan Yaqub


Müəllif:Zəlimxan YAQUB

ZƏLİMXAN YAQUBUN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZƏLİMXAN YAQUB – XOCALIM, AY XOCALIM

XOCALI FACİƏSİ HAQQINDA

XOCALIM, AY XOCALIM
Bu dağların qoynunda yaşıl bir kənd varıydı,
Əlvan saray, güllü bağ, gen aynabənd varıydı.
Neçə dodağı şəkər, söhbəti qənd varıydı,
Neçə incəbel gözəl, zülfü kəmənd varıydı.
Yoxdu daha, nağıldı,
İtdi, batdı, dağıldı.
Mənim şirin qafiyəm, mənim üçcə hecalım,
Xocalım, ay Xocalım!
* * *
Ağzından alov saçan silahlar yedi səni,
İştahalar, nəfslər, tamahlar yedi səni.
Bağışlanmaz, yuyulmaz günahlar yedi səni,
Göydə Allahı danan “allah”lar yedi səni,
Heç Allah götürərmi qisasımı gec alım?
Xocalım, ay Xocalım!
* * *
Neçə ki yer üzündə yamanlar, pislər yaşar,
İçi dolu qurd olan nankor xəbislər yaşar,
Dumanlı beyinlərdə dumanlı hisslər yaşar,
Neçə ki bu şeytanlar, cinlər, iblislər yaşar,
Gərək hər gün, hər saat yağılardan öc alım,
Xocalım, ay Xocalım!
* * *
Quruyub cadar olmuş dodaqlara nə deyim?
Kəsilmiş biləklərə, barmaqlara nə deyim?
Qar içində buz olmuş ayaqlara nə deyim?
Yaxınlar eşitmirsə, uzaqlara nə deyim?
Tanrı rəva bilməsin, mən bu dərdlə qocalım,
Xoclım, ay Xocalım!
* * *
Nə möcüze göstərim, nə cürə imkan tapım,
Qan itirən kəslərin damarına qan tapım?
Hansı yolu seçim ki, dərdinə dərman tapım,
Amansız cəmiyyətdə sənə nə aman tapım?
Millətəmi güvənim, torpaqdanmı güc alım?
Xocalım, ay Xocalım!
* * *
Sənə yas verənlərə yas dalınca yas gərək,
İgidlərim öyməli, oğullarım xas gərək.
Dəmirdən geyim gərək, poladdan libas gərək,
Ölümə ölüm gərək, qisasa qisas gərək,
Gərək səndən ötəri qala yıxım, bürc alım,
Xocalım, ay Xocalım!
* * *
Həyat şirin, yol çətin, ölüm ucuz, can baha,
Baş qaldırıb ağrılar, dözmür ürəklər daha.
Təslim olmaq yaraşmaz bu gün ağrıya, aha,
Yalvarmaq istəyirəm peyğəmbərə, Allaha,
Haqqımı qaytarmağa bir ömür də borc alım,
Xocalım, ay Xocalım!
* * *
Töküldülər üstünə quduz kimi, ac kimi,
Şumladılar yer kimi, qırdılar ağac kimi,
Dağıtdılar çöllərə əsir, yalavac kimi.
Səni qaldırammasam başım üstə tac kimi,
Tarixin yaddaşında çətin qalxım, ucalım,
Xocalım, ay Xocalım!
* * *
Bizdən ürək istədin, ürək vermədik sənə,
Bizdən kömək istədin, kömək vermədik sənə,
Bizdən qanad istədin, lələk vermədik sənə.
Aylarla su vermədik, çörək vermədik sənə,
Buraxdıq özbaşına əlimizdən cənnəti,
Sənsiz nəyimə gərək Məkkə görüm, Hac alım,
Xocalım, ay Xocalım!
* * *
Təzədən yandı xallar muğamın nəvasında,
Bayquşlar ötür bu gün bülbülün yuvasında.
Biqeyrət oğulların şan-şöhrət havasında,
Kəmfürsət övladların vəzifə davasında,
Harayına çatmağa tapılmadı macalım,
Xocalım, ay Xocalım!
* * *
Yerbəyer eləməmiş sevincimi, dərdimi,
Bir-birindən seçməmiş mərdimi, namərdimi,
Əjdahalar əlindən qurtarmamış yurdumu.
Tanrının qırmancına döndərməmiş ordumu.
Qoy gəlməsin ölümüm, qoy çatmasın əcəlim,
Xocalım, ay Xocalım!
XOCALIM, ay XOCALIM!!!
31 yanvar 1997

Mənbə: Zəlimxan Yaqub

Müəllif:Zəlimxan YAQUB

ZƏLİMXAN YAQUBUN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru