Etiket arxivi: Əyyub Məmmədov

ƏYYUB TÜRKAY – UŞAQ ŞEİRLƏRİ

ƏYYUB MƏMMƏDOV

MEYVƏ BAĞI

Bağda ərik saraldı
Ay nə gözəl, nə gözəl.
Gör bir neçə çuvaldı,
Ay nə gözəl, nə gözə!

Ağaclar meyvə dolu,
Yetişib dadlı-sulu
Bardan əyilib xolu,
Ay nə gözəl, nə gözəl!

Bir tərəfdə gavalı
Digər yanda albalı
Al yanaqlı şaftalı,
Ay nə gözəl, nə gözəl!

Biz zəhmətin çəkərik
Çoxlu ağac əkərik
Dibinə su tökərik,
Ay nə gözəl, nə gözəl!

AĞACDƏLƏN

Ağacdələn ağacı,

Taqqıldadıb döyürdü.

Saldığı səs-küy ilə

O özünü öyürdü.

QOZA

Şam ağacı qozasını,

Atdı Əlinin başına.

Əli də onu vurmaqçün,

Tez əl atdı çay daşına.

NAR LƏKƏSİ

Mədinə narın başından,

Dartıb qopardı tacını.

Dedi: -üstün ləkələyib,

Niyə ağlatdın bacımı?

KƏLƏKBAZ KƏLƏM

Kələmin yarpaqların,

Soyub tökürdü Mələk.

İçində nə olduğun,

Deyir, öyrənim gərək.

Dartıb yarpaqlarının

Hamısını qopardı.

Gördü heç nə qalmadı

Bildi ki, iş qurtardı.

Ətrafa təəccüblə,

Baxdı balaca Mələk.

Dedi:- kələm də bizə,

Belə gəlirmiş kələk.

Müəllif: Əyyub TÜRKAY

ƏYYUB TÜRKAYIN YAZILARI

ATLAZ RZAYİNİN YAZILARI

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Əyyub Türkay- uşaq şeirlərinin sevilən müəllifi – Atlaz Rzayi yazır

ATLAZ RZAYİNİN YAZILARI

Onu ilk dəfə sosial şəbəkədən tanımışam. Daha doğrusu əziz varlığını mənə tanıtdırıb. Hələ o zamanlar şəxsi tanımasam da yaradıcılığı ilə tanış olmaq məni çox sevindirdi. Uşaq şeirlərinin müəllifi kimi tanıdığım bu insanın körpə ruhuna heyranlıqla tamaşa edirdim. Yaradıcılığını və şəxsiyyətini izlədikcə nə qədər böyük ürəyə və dəyərə malik olduğunu anladım və onu sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Onu tanımaq lazımdır.
Əyyub Türkay- uşaq şeirlərinin sevilən müəllifi və uşaqların əziz dostudur. Bu yaxınlarda işıq üzü görən “balacaların şeir çələngi” adlı şeir kitabını mənə hədiyyə etdi. Altmış səhifəlik kitabı birnəfəsə oxuyub bitirdim. Oxuduqca nostalji hisslər keçirdim, kövrəldim, üzümə təbəssüm qondu. Hər şeiri mənə ayrı duyğular bəxş etdi. Uşaqlığıma səyahət etdim sanki.
Əyyub Türkaya ürəkdən uğurlar arzulayıram.

Müəllif: ATLAZ RZAYİ

ATLAZ RZAYİNİN YAZILARI

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ƏYYUB MƏMMƏDOV – UŞAQ ŞEİRLƏRİ

ƏYYUB MƏMMƏDOVUN YAZILARI

BALACA RƏSSAM
Türkay şəkillər çəkir,
Rəngdən alır ilhamın.
Qələmi əldən düşmür,
İki yaşlı rəssamın.
* * *
Bir iş var ki, biləsiz,
Rəsmi çəkir divarda.
Nənəsi gülüb deyir,
Usta lazım ağarda.
* * *
Atasıyla bağçaya,
Getdi balaca rəssam.
Daha şəkli vərəqdə,
Çəkdi asanca rəssam.

GÜNAYIN SƏHVİ
Bir payız səhərində,
Günay durdu yuxudan.
Şimşəyin bərk səsindən
Gözün qırpdı qorxudan.
* * *
Baxdı pəncərəsindən,
Gördü küləkdir yaman.
Dedi dərsə getməyə,
Soyuq verərmi aman?
* * *
Anası qulaq asıb,
Bəhanəni anladı.
Qucaqlayıb qızını,
Bir balaca danladı.
* * *
Söylədi qızcığaza
Boran-çovğun olsa da,
Məktəbi heçə sayıb,
Dərsi verməzlər bada.
* * *
Günay səhvin anladı,
Keçdi əsas mətləbə.
Çantasını götürüb,
Yola düşdü məktəbə.

ASLANIN DƏRDİ
Xəlil ilk dəfə,
Zooparka getdi.
Gördü aslanı,
Arzuya yetdi.
* * *
Söylədi ana,
Kaş çıxa geri.
Burda aslanın,
Çətindir yeri.
* * *
Anası dedi,
Əzizim Xəlil.
Onların yurdu,
Meşələrdir, bil.
* * *
Əlbəttə, qəfəs,
Çətindir ona.
Bunu uşaqlar,
Gərəkdir, qana.
* * *
Xəlil düşündü,
Azadlıq qədrin.
İndi anladı,
Heyvanın dərdin.

DƏMİRAĞAC
Müəllim uşaqlara,
Təbiətdən danışdı.
Bildirdi bir ağac var,
Hamınıza tanışdı.
* * *
Suya atsan batacaq,
Oduncağı möhkəmdir.
Sanki, dəmir kimidir
Çox qəribə görkəmdir.
* * *
Uşaqlar çaşbaş qaldı,
Çoxu dedi vələsdi.
Düşünmədi heç biri,
Yəqin hamı tələsdi.
* * *
Gözlərini döyərək,
Baxdılar müəllimə.
Arxa sıradan qalxdı,
Hazırcavab Həlimə.
* * *
Dedi:-dəmirağacdır
Oxumuşam jurnaldan.
Məlumatım var mənim,
Verilən bu sualdan.

ZƏHMƏTKEŞ BABAM
Babam hər il bostanda,
Çoxlu tərəvəz əkir.
Görürəm asan deyil,
Xeyli əziyyət çəkir.
* * *
Məhsul vaxtı sahədə,
Kələm, xiyar bol olur.
Biz tərəvəz yığanda,
Yeşiklər barla dolur.
* * *
Babamın zəhmətini.
Heç vaxt unutmaram mən.
Ona kömək etməmiş,
Kənddən qayıtmaram mən.

“QORXAQ BACIM”
Evimizə həkim gəlib,
Mənim bacım qızmalıdır.
Tez yoxlayıb bildirdi ki,
Ona resept yazmalıdır.
* * *
Ağ xalatdan qorxan bacım,
Heç bu dəfə ağlamadı.
Səbəbini soruşanda,
Güldü, sirrin saxlamadı.
* * *
Həkim baba sağ olsun ki,
Heç iynə vurmadı mənə.
Dedi: -gözəl, şirin balam,
Dərman verəcəyəm sənə.

Müəllif: Əyyub MƏMMƏDOV

ƏYYUB MƏMMƏDOVUN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ƏYYUB MƏMMƏDOV – ŞEİRLƏR

ƏYYUB MƏMMƏDOV

DƏRD İÇİNDƏ GÜLƏN QADIN
Saçlarına düşübdür dən,
Dərd içində gülən qadın.
Qəm süzülür gözlərindən,
Dərd içində gülən qadın.
* * *
Qəlbindəkin biləydim kaş,
İç dünyana gələydim kaş,
Azarını böləydim kaş,
Dərd içində gülən qadın.
* * *
Necə keçmisən sədləri,
De, çoxmu gördün bədləri?..
Boş gördün hər cür vədləri,
Dərd içində gülən qadın.
* * *
Daxilində tufan oldu
Qüssə səndə yaman boldu,
Eşq badən də qəmlə doldu
Dərd içində gülən qadın.
* * *
Bir gül idin öz bağında,
Nə tez soldun budağında,
Ümid öldü sol-sağında
Dərd içində gülən qadın.
* * *
Sevgi oldu sənə yalan,
Həyat oldu sənə dalan.
Xoşbəxtliyə yoxdur güman
Dərd içində gülən qadın.

SEVGİMİZ BİTDİ
Gəl sevmədiyinə inandır məni
Qulağım eşidib, qəlbim inanmır
Necə rahat dedin, çətin kəlməni,
Eh… beynimdə sevgin, bitib usanmır.
* * *
İllərə dayanan məhəbbətimiz,
Səni məndən alan ərbab idimi?
Eşq adlı malımız, tək sərvətimiz
Səni çəkən mizan xarab idimi?
* * *
Yaman öyrəşdirdin məni özünə
İndi qismətimi, özüm seçəcəm
Bilmirəm alınar, yoxsa alınmaz
Növbəti yaşıma sənsiz keçəcəm.
* * *
Daha saçıma da, fikir vermirəm
Sən çıxıb gedəni, bəzənmirəm mən
Kimsəsiz kimiyəm nəyə lazım ki,
Geyinib, keçinib düzənmirəm mən.
* * *
Bir vaxtlar deməyə söz tapammırdım,
İndi sənsizliyə şeir yazıram
Şeir bəhanədir, deyim biləsən
Özümə qələmlə qəbir qazıram.

“QOCALIRIQ BİZ”
Günlərimiz aya, illərə dönür
Ömür karvanımız yolundan çönür
Tale də, qismət də beləcə sönür
Çox heyif, çox heyif qocalırıq biz
* * *
Gənclikdə sevgiylə gəzdiyin yollar
Qarşına çıxarar tikanlı kollar
Yadına düşəcək o isti qollar
Çox heyif, çox heyif qocalırıq biz
* * *
Vaxtilə qol-qola gəzəndə yarlar
Üşütməz onları boranda qarlar
İndi yeri deyil, kafelər, barlar
Çox heyif, çox heyif qocalırıq biz
* * *
Qamət cavan ikən oxşardı milə
Həyat yaşlananda olacaq çilə
Nəfəs kəsiləndə gələrlər dilə
Çox heyif, çox heyif qocalırıq biz
* * *
Baxırsan onları əsa bağlayır
Şux gözəl vaxtları sinə dağlayır
Sakitcə gileyli qoca ağlayır
Çox heyif, çox heyif qocalırıq biz
* * *
Artıq danışmağa vaxt da daralır
Yaş işin görübdür, gözlər qaralır
Həyat söz deməkçün mikrofon alır
Çox heyif, çox heyif qocalırıq biz

SƏNSİZLİK
Sənsizlik elə bir zərbə oldu ki,
Çətin ki, özümə gələ bilərəm
Arzular, diləklər elə soldu ki,
Sanmıram bir daha gülə bilərəm.
* * *
Sən elə getdin ki, izin qalmadı
Bircə təsəlliyçün rəsmin qalmadı
Özünlə birlikdə alıb apardın,
Məhəbbət adında cismin qalmadı.
* * *
Parkda, küçələrdə, geniş meydanda,
Dolaşıb hər yerə nəzər salıram.
Fərz et ki, qalıram iri zindanda,
Mən hər gün qəm satıb, kədər alıram.
* * *
İlahi, nə edim, necə ovunum?
Belə yaşamaqdan nə ilham alım?
Mümkün deyil onsuz, tənha yaşayım
Axan göz yaşımda, boğulub qalım.
* * *
Sənsizlik əbədi qismətim mənim
Saçımda yamanca çoxalıb dənim
Vaxtsız yaşlanıram, bükülür belim
Görürəm sevgin də olubdur qənim.

Müəllif: Əyyub MƏMMƏDOV

ƏYYUB MƏMMƏDOVUN YAZILARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Əyyub Məmmədov – Şeirlər

Əyyub MƏMMƏDOV, jurnalist, şair.

Bu gün jurnalist, şair (AJB-nin üzvü) Əyyub MƏMMƏDOVun doğum günüdür. Ad günü münasibəti ilə Əyyub müəllimi təbrik edir, yaradıcılığından nümunələr təqdim edirik:

Gələr bu dünyanın bir gün bəd üzü

Gələr bu dünyanın bir gün bəd üzü
Qatar öz qabağına, əllini-yüzü.
Bağlanar insanın bəsirət gözü
Etmə pis rəftarı, sinə dağlama,
Dürüst olanın, yolun bağlama.
* * *
Uyma yalana, vermə sən cəza
Baş verər ömrünə acı bir qəza.
Saxla bu dünyadan köçənə əza
Əyriyə düz deyib, haqqına girmə,
Versə də birisi sənə yüz tirmə.
* * *
Keçmişi unudub, dünəni silmə
Əlində nə varsa, daimi bilmə
Dolansın beynində qoy ilmə-ilmə
Məqamın səninlə həmişəlik deyil,
İnsanı ucaldan vəzifə deyil.
* * *
Səadət, xoşbəxtlik önündə ərin,
Getmə çox dayaza, düşün ki, dərin
Nə qədər ev yıxılıb, əlində şərin,
Mən deyim biləsən sözüm tükənməz
Dünyanın əvvəli, sonu bilinməz.

Bizim Yardımlı

Vüqarlı dağları, zirvəsi qarlı,
Torpağı bərəkətli, meyvəsi barlı,
Buluddan nəm çəkir Peştəsər dağı
Ucadan ucadır, bizim Yardımlı.
* * *
Hayana baxırsan şiş qayalardır
Yamacı yamyaşıl, gül-bağçalardır.
Bumbuz suyunu hər içən deyir,
Ömür uzadandır, bizim Yardımlı.
* * *
Payızı buludlu, çənli-dumanlı,
Yayı küləkli, sərin havalı
Qışı sərt keçən ayaz-şaxtalı,
Baharı əlvandır, bizim Yardımlı.
* * *
İnsanlar təbiət qoynunu seçir,
Bilir səfalıdır, gur meşələri
Dillərdə dastandır, buz çeşmələri
Könül coşdurandır, bizim Yardımlı.
* * *
Zəngindir tarixi abidələri
Çoxdur sirli sərdabələri.
Kəşf edilməyən küp qəbirləri,
Tarixi kalandır, bizim Yardımlı.

Yaman ağırmış hicranın sənin

Sözlərin dolanır, başımda mənim,
Qaynayır qazanımda, aşımda mənim
Qalıb yaddaşımda, başımda mənim
Gör necə yasını tutmuşam sənin,
Dərdini, qəmini udmuşam sənin.
* * *
Ürəyimdə min arzu, min dilək donub
Bağımda, bağçamda, gül-çiçək solub
Taleyim də giley-güzarla dolub,
Yaman ağırmış hicranın sənin
Boğazda qəhərdir, qubarın sənin.
* * *
Daha alışmır, od-ocağımız,
Nə də ki, danışmır, dil-dodağımız
Çoxdan çalınıbdır, bizim sazımız
Bir də gəlməz səsin, sorağın sənin,
Heç vaxt unudulmaz marağın sənin.

Müəllif: Əyyub MƏMMƏDOV

ƏYYUB MƏMMƏDOUN DİGƏR YAZILARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru