Etiket arxivi: Afət Şahid

AFƏT ŞAHİD. ALLAHIN TÖHFƏSİ : A dan Z yə Zaur USTACın uşaqları ilə birlikdə…

AFƏT ŞAHDİN YAZILARI

ALLAHIN TÖHFƏSİ : A dan Z yə
Zaur USTACın uşaqları ilə birlikdə….

Allahın iznilə Uşaqlar hər ZAMAN GƏLƏCƏKdir.
Onlar GƏLƏCƏK QURmaq üçün GƏLirlər.
GƏLƏCƏyimiz ƏMİN ƏLlərdə OLSUN deyə onların TƏLİM və TƏRBİYƏsi hər ZamaN ÖN PLANda OLMALIdır.YAŞ ağac tez əyilir. VAXTında ağaca QULluq edib onun QAYĞIsına QALarsaq, bu AĞAC GƏLƏCƏKdə DOĞRU- DÜZGÜN BOY atar, BƏHRƏ VERər.
UŞAQla uşaq kimi olmaq , onun dilində danışa bilmək BÖYÜKlük istər. ALLAH ƏKBƏR (Sözün hər mənasında).Uşaqların BEYNİ tam FORMAlaşmasa da onlar yaxşını pisdən çox rahatliqla AYIRD EDə BİLirlər.
UŞAQlar qəlbləri KİÇİK olan BÖYÜKlərdir. (Əksi də doğrudur: böyüklər kiçik uşaq kimidirlər).Onlarla qəlbən yaxınlıq edəndə bu kiçik görünən, ƏSLində isə BİR DÜNYA DAŞIyan CANla ÜZ-ÜZƏ DAYANırsan.
UCA ALLAH YARATdığını hər ZamaN HİFZ edər.
UŞAQ BEYNİ yazılmamış QAYA kimidir. NƏ(?) YAZARsan orda ƏBƏDİ İZ QOYar.
ANA DİLİndən ÖNCƏ ATA QƏLBi ANA ÜRƏYi kiçik CANın BÖYÜK DÜNYASIna BİR NUR, İSTİLİK GƏTİRir.
UŞAQları SEVin, onları SEVGi ilə YARADın, DÜNYAya GƏTİRin ki, SONra GƏLİŞİ GÖZƏL olanla QARŞILAşasınız.
GÜL QÖNÇƏsi OLanları ALLAH SOLDURMAsın.
A hərfi İLK SƏS və İLK HƏRF:
A ilə ANA deyə,
Aləmə səs salırıq
Azərbaycan sözünə
A ilə başlayırıq.
Ata, ana tək sözlər
A-nın nəfis ilməsi
A -dan Z-yə hərflər
ALLAHın bir töhfəsi.

ALLAH A-dan Z-yə hərfləri yaradaraq Ana,Ata sözlərinə BAŞ TACI olmaq İMKANI VERmişdir.
T hərfi yanıltmac kimi dil oyunu oynayır:
Tuncay topu tulladı,
Tutu, topu tut görək!
Top-top mənə yaraşmaz
Mən tankçı olum gərək!
Tapançamı götürdüm,
Tüfəngi də ver mənə.
Tankı, topu sazlayım,
Hücum edim düşmənə!

Tuncay, topu, tulladı, Tutu, topu, tut, top-top, tankçı, tapança, tüfəng tank, top sıralanması T hərfini BEYİNdə tətikləyir. Sonda isə tank, tüfəng Düşmənə yönəlir.
Ə hərfi Dilimizin şirinliyi, olmazsa olmazıdır:
Əlifbam əlimdədir
Ə hərfi tanışdır.
Gözümün önündəki
Əlim Ə-lə başlayır.
Nənədə iki Ə var
İKİ Ə-li nəvə də
Babam Ə-dən küsəndə
Ona deyirəm dədə

Əlifba, Əl, nənə, nəvə, dədə -körpə CANlarımızın olmazsa olmazıdır.
Uşaq Beyni XƏYAL, FANTAZİYA ALƏMİnə R hərfini OXUyanda DAXİL Olur.
Raul əlində fırça,
Yanaşdı molbertinə,
Rənglər rəngə qarışdı,
Oxşatdı raketinə.
Rəna görəndə rəsmi,
Dedi gəşəng rəndədi
Hətta qanadı da var,
Zanki uçacaq indi…

Raul, firça, molbert, rəng, qarışdı, raket, Rəna, görəndə, rəsm, rəndə, var sözləri R hərfini təkrarlamağa yardımçı olur. Bəzi uşaqların, hətta böyüklərin R hərfi ilə problemi olur. Bu ardıcıllığı tez-tez təkrarlayın. R hərfi ilə heç bir münaqişəniz olmaz, inşəAllah.
B hərfinin yaradıılışı isə maraqlı oldu:
1 ilə 3 birləşib
Birlikdə “B” oldular
“Bakı” sözün başlayıb
“Kitab”ı qurtardılar.

Bahar, Bayram sözündə
B hamıdan birinci.
Əlifbamda ikinci,
“Bilik”də də birinci.

Birlik, Bakı, başlayıb, kitab, Bahar, bayram, birinci, əlifba, bilik, birinci sözləri B səsinin və hərfinin yerini bərkidir.
R hərfini Y ilə qarışdıranlar üçün dil oyunu:
Yabını yəhərləyib
Yusif mindi dalına
Yellətdi yorğa getsin
Bərk yapışdı yalına
Yabı heç tərpənmədi
Bir az əydi boynunu,
Çəkəndə yüyəsini
Oynatdı quyruğunu.

U hərfində şair Uğura çatmağın YOLunu öyrədir:
Uğur baxıb göylərə,
Dedi, usta olacam!
Uca bir qüllə tikib,
Ulduzlara çatacam!

Uğur, usta, uca, ulduz sözləri U hərfinim sayəsində uğurlu olur.
Canlı Zəngli SAAT (Müəzzin) heç yaddan çıxarmı?
Çarpaz iki xətt çəkib,
Adını “X” qoydular.
Xəbər çatdı xoruza
Dedi, gecikib onlar.

Dərdlərimizi yuyan dəniz:
Xəzər
Həm dənizdi, həm də göl
Xəzər təkdi dünyada.
Qoynunda bir şəhər var,
O da ilkdi dünyada.

Köklərinə bağlanmaq istəyən Türk övladı O(na) –ya baxsın:
Orxon çox qədim
Sözdür bilirəm.
Böyüyən kimi
öyrənməliyəm,-

deyir ZAUR USTAC “Güllünün şeirləri” kitabında, Hərflərə aid şeir bölməsində.
Mütləq ÖYRƏNin, KÖKü olmayanın BUDAQları da olmaz!
Bu da MƏNdən SİZə…

Müəllif: AFƏT ŞAHİD

AFƏT ŞAHDİN YAZILARI

ZAUR USTACIN YAZILARI

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

AFƏT ŞAHİD. MƏHRƏM ARAZ, MƏLHƏM ARAZ…

AFƏT ŞAHDİN YAZILARI

MƏHRƏM ARAZ, MƏLHƏM ARAZ…
(Zaur Ustacın “Araz” şeiri haqqında)
ZAUR USTAC kimliyi bir DƏRYAdır desək yanılmarıq. Bu dəryanın üzü – görünən tərəfi onun yaradıcılığıdır. Dəryaya dalmaq istəsək suyun dərinliyinin şahidi olarıq.
Hərtərəfli YARADICILIQ imkanı hər şəxsə verilən MÜKAFAT deyil. Allah Qələmini bərəkətləndirdiyi Bəndəsindən əzm, sədaqət, hərəkət gördükcə onun bərəkətini də birə min artırır.
ƏHDə sədaqət, verilən VƏZIFƏni, YÜKü layiqincə DAŞImaq da bir ÜRƏK istər. Qəlbi geniş ALLAH QULunu tapmaq o QƏDƏR də asan İŞ deyil.
Qəlbində Vətənə məhəbbət, sədaqət hisslərini layiqincə daşıyan ŞAİR üçün parçalanmış, yadların əlində əsir qalmış torpaqlar bir namus ləkəsi kimi yandırıb yaxıcıdır.
Bu yanğıdan doğulan ARAZ şeiri Arazı belə yandırır. Araz ARAya girmiş kimi utanır, yanıb tökülür, bir-birini ARAYAN İKİ QARDAŞın odunu söndürə bilmir, həyasına boğulub GÖZ YAŞı kimi dinməz AXIR:
Halına acıdım lap əzəl gündən,
Bu qədər qınanır bilmirəm nədən,
Arazı heç zaman qınamadım mən,
Hər iki tərəfə məhrəmdir Araz!
Yaralı torpağa məlhəmdir Araz!,-

deyən şair Arazın bu halına acıyır, günahkar günahsızı müdafiə edir.
Sarıyıb Yurdumun şırım yarasın,
Açmayıb, bağlayıb qardaş arasın,
İndi mən qınayım bunun harasın?
Hər iki tərəfə məhrəmdir Araz!
Yaralı torpağa məlhəmdir Araz!

Yurd acısı, yurd yarası o qədər böYÜKdür ki, ARAZ nə etsin?
Xudafərin qucaqlayan qoludur,
Keçidləri salam deyən əlidir,
Bayatılar pöhrələyən dilidir,
Hər iki tərəfə məhrəmdir Araz!
Yaralı torpağa məlhəmdir Araz!

YOL ayırsa da QƏLBlər bir döyünür. SÖZlər eyni, DİL eyni, BAYATI eynı… XUDAFƏRİN – Ümid yeri, Görüş yeri, Qovuşmaq yeri…
O tayda çifayda deyir Şəhriyar,
Bu tayda dardadır indi Bəxtiyar,
Yarını gözləyir hər gün Lütfiyar,
Hər iki tərəfə məhrəmdir Araz!
Yaralı torpağa məlhəmdir Araz!

Daşında, torpağında qiymətli xəzinələr yetirən VƏTƏNin Dünya SÖZ XƏZİNƏSİnə incilər bəxş edən QƏLƏMin layiq görüldüyü bəndələri AYRILIQ HƏSRƏTini sətirlərə tökərək O TAYdan BU TAYa ÖTÜRmüşlər.
Bu üzdən ARAZ Məhrəm olmuş, ARAZ məlhəm olmuş….
Zaur Ustac HAQLI olaraq “Mən zəfərə təşnəyəm” deyərək xəbərdar edir:
Uşaqdan böyüyə hamı əmindir,
Tarix səhnəsində yetişib zaman!
Bu dəfə biryolluq bitəcək söhbət,
Nə güzəşt olacaq, nə də ki aman!

Türkün düşməni özü QƏDƏR böyük ki, sırtlan kimi onun zəifləməyini, parçalanıb qeybə qarışmağını gözləyib gözətlər. Nə qədər parçalansa da bölünsə də MİLLİ KİMliyini unutmayan TÜRK OĞLU üzünü YARADANa tutub Onun kölgəsində İQTİDARını bərpa etməyə QADİRdir. Bu qüdrəti ona QADİR ALLAH verib.
QADİR olan QALİB olar.
ALLAH ƏKBƏR!

Müəllif: AFƏT ŞAHİD

AFƏT ŞAHDİN YAZILARI

ZAUR USTACIN YAZILARI

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

“Məzarım  alınmaz bir ürək” deyərkən….

AFƏT ŞAHİDDƏYANƏT OSMANLI

“Məzarım  alınmaz bir ürək” deyərkən….

 İnsanın dəyəri onun fikirləri ilə ölçülür. Dəyərli fikir sahibi olan tanınmış şair Dəyanət Osmanlının  “Məzarım alınmaz bir ürək” şeiri  vətəni, torpağı öz anası bilib müqəddəs sayan, uğrunda canını fəda edən qeyrətli oğullarımızın daim qəlbimizdə yaşayacağını ifadə edən qiymətli nümunələrdən biridir.

Vətəni ana bilən əsgər öz balasını da Vətənə etibar edir, inanır ki, o, olmasa da balası əmin əllərdədir. Bu inam o qədər qüvvətlidir ki, heç kim qəhrəmanı YOLundan döndərə bilməz:

Bir əsgər vətənini

anasıyla al-dəyişik salmışsa

bu vətən uğrunda savaşdığında

balasının ana ovucunda

               özgür yaşayıb

onurlu öləcəyinə inanmışsa

Tanrı da döndərəmməz onu ölümdən

 “Tanrı da döndərəmməz onu ölümdən” deməklə əsgərin qərarının qəti olduğunu vurgulayır və Tanrı özü onu qəbuluna çağırır. Biz insanlar  seçim  hüququna  malık yaradılmışıq. Cüzi iradə hüququmuz var. Bu hüququndan istifadə edib insan öz yolunu seçib bu yolda qərarlıdırsa,  Allah bu yolu onun üçün açır. Yolundan öz iradəsi ilə dönmək istəməyən adamı Allah da döndərmək istəməz.

Qərar qətidir. Hakim(ALLAH) Hökm vermiş, qələm qırılmışdır.

SON UCda Allah Ona tərəf gələnin yolunu açar:

Şəhidlər Cənnət ətirli olar. Onları qoynuna alan Torpa(k)q da bu ətir sayəsində müqəddəsləşər, qiymətli olar. Və başqaları da bu yolda  hər şeydən keçər.

Lakin bu ölümlər öz nəticəsini  almayıb. Çünki torpaqlar hələ də əsirlikdədir:

Üstündən saysız  illər keçib

kiminçün yaşayıb

kiminçün öldüyüm yadımda deyil

dağilmiş bir qurd yuvasında

kimliyim unudulub ,-

deməklə uzun müddət erməni terroristlərinin tapdağı altında viran qalmış torpaqlarımıza və orada amansızcasına, xüsusi  vəhşiliklə öldürülmüş türk övladlarına işarə edir.

30 ilə yaxın erməni işğalına məruz qalmış torpaqlarımızda narahat ruhlar gəzir. Bu ruhlar həm də küskündürlər:  torpaq əsl sahibini gözləyir.

Bu üzdən:

Məzarım alınmaz bir qala

daşım susmaz bir tribuna

torpağım inləyir ürək kimi

küskün ruhların ayaqları altında.

 Haqq sonunda öz yerini tutdu.  

Nəhayət, tam olmasa da, torpaq uğrunda tökülən QIZIL QANlar hesabına əsirlikdən  azad olundu.

 QƏLƏBƏ – işgəncədən sonra yaranan  YARAların  ACIsını, AĞRIsını MƏLHƏM kimi sarır.

Qələbənin dadı uzun sürsün.

Türkün ÜZÜ hər zaman ALLAHa doğru yönələr. Allaha əmanət olun.

Müəllif: AFƏT ŞAHİD

AFƏT ŞAHDİN YAZILARI

DƏYANƏT OSMANLININ YAZILIARI

MÜSABİQƏ ELAN OLUNDU 

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

AFƏT ŞAHİD. YOL.

AFƏT ŞAHİDİN YAZILARI
 • DOĞMA YURDum,

          Suyunu içərəm

          Yudum, yudum

          Sərt dağların

Dayanıqlı…

SƏMAn AYDIN

Üzü NURlu..

ÖVLİYAlar YETİŞdirdin

Bir-birindən

ZİYAlı

Ş A M A X I…

 • Sən kimsənsə, məndə ondan biriyəm,

          Səhər ÖLÜ, axşamlarsa DİRİyəm…

         Gəlirsən gəl, yadlar uzaqda dursun,

Ürək gülsün, kədər məzarda dursun…

 • Sil gözünün yaşını

Qədər vurmuş naxşımı…

Çevir GÖYə baxşını

Ordan istə GƏL mənə…

 • Mən gələ bilmərəm yar,

Sən gəl,istə, gələrsən,

Bu payız mən getmişəm,

Sən də YAZda GƏLərsən…

 • Ardımca baxma mənim,

Yollar məni çox yordu.

Taleyimi danlama,

Heç üzülmə, ağlama …

Heç üzülmə, ağlama …

 • Məndə olan yara səndə nə gəzir,

Acıqlı sözlərin adamı əzir.

 • Yaz gələndə güllər açar, sevinər,

bu SEVİNCin ömrü yaman az olur.

Ətirli güllərin zövqü-səfası

Dərilənə QƏDƏR(di), ömrü az olur.

 • Doğru BİRsə, yalan elə SIFIRdı,

Çuvalda gizlətsən də elə sızırdı..

Doğru da, yalan da çuvala sığmaz….

İnsan DÜNYAya,

Dünya da İNSANa sığmaz..

 • YARAları BAGLAyın,

Qoy SAĞALsın yaralar.

Qoy SAĞ QALsın insanlar.

SALAM, HƏKİM, ŞƏFA VER…

 • Əgər BİLmirəm DEYİRsənsə

BİL Deyənə BAX…

O, sən getdiyin YOLu ÇOXdan UZAQdan GÖRüb.

 • Qəlbimin sultanısan,

Həyatımın mənası…

Nəfəsim gedir gəlir

İki dodaq arası…

Ol deyəndə oluram.

Öl deyəndə ölürəm.

Uyku kiçik ölümdür

İki Cahan arası…

Doğulandan gedirəm,

Yıxılıram, dururam,

Hərdən də duruxuram  

İki qapı arası…

Qəlbimin sahibisən,

İstədiyin edirsən.

Ağladıb güldürürsən

İki sözün arası…

Qəlbimə yara vurma,

Yarı əlimdən alma.

Qısqanırsan, bilirəm

İki baxış arası…

Əhv et fani qulunu,

Utandırma soyunu.

Şahid varsa yanında

İki oyun arası…

Müəllif: AFƏT ŞAHİD

AFƏT ŞAHİDİN YAZILARI


MÜSABİQƏ ELAN OLUNDU 

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

AFƏT ŞAHİD – QƏLƏM.

AFƏT ŞAHİDİN YAZILARI
 • QƏLƏM TUTub ƏLimdən…

YAZI YAZır asta-asta…

SÖZlər qaçır, MƏN çatmıram,

XƏYALlarımın ardınca…

 • GƏL mənimlə ÜZ-ÜZƏ

Aç QƏLBini VER bizə…

Yerinə QOYmaq unutsaq…

Başını tut QAÇ düzə…

 • QƏLBimə BAXmağa ixtiyarın yox;

SAHİBi mənəmsə sabah GƏLərsən. ..

HƏM gedərsən, həm də qəfil gələrsən.

Həm SEVİCsən, həm də mənə KƏDƏRsən…

KİMsən SƏN?

 • HAKİM Var.

MƏHKƏMƏ Var.

ŞAHİDLƏR Var.

MÜTTƏHİM

nə qədər istəsən…

VAR da var…

 • Kim sakit oturub dinləmək istəyirsə buyursun, özünü pis aparanlar (inanmayanlar) xoş getdiniz.

BƏZÌlərinin YERi ÇÖP QUTUsudur.(DEyir ALLAH)

 • Hər gün sənə şeir yazım, alın yazım..

Dua edim, nəğmə yazım, alın yazım…

Yazan yazmış, qələm qırmış,

Bizə qalmış,alın yazım…

Birgə sevib, birgə yanaq, alın yazım…

Gözəl yazım, mən razıyam…

Sənlə Olum, sənlə Ölüm alın yazım…

 • Məni CANdan usandırma,

Cəfadan  YAR usandıysa…

SÖZlərim çox, ÖMÜR qısa…

VER OXUsun utandıysa….

 • EVlənmək istərsən, evlən mənimlə

Dayanmır, FİRLANır Evrən mənimlə…

Mən dayansam HƏYAT susar, GÜN doğmaz…

Yer üzündə bir dənə də İZ qalmaz…

 • Mən HAVAda QALmışam,

OTURmağa YERim YOX…

Qoyma uçam uzağa…

QAYITmasam…. yanar CAN.

 • Kimin DƏRDi daha böyük demə sən…

Dərdi verən DƏRMANında VERəcək…

Dərd böYÜKsə

Ondan BÖYÜK ALLAH VAR.

Kədərinə kölə olma DİNLƏ sən.

QURAN  ŞƏFA…

QURAN SƏFA…

DƏRMANdır.

Rəbbim həm RƏHİMdir,

həm də RƏHMANdir…

 • YUXUm ƏRŞə ÇƏKİLdi

RUHum CANımı tərk ETmək istəmir,

Bu sevginin ömrü nə QƏDƏRdi,

Get SORuş GƏL(gələ bilirsənsə) Ruhum mənim”,-dedi CAN

 • Məni CANdan usandırma,

Cəfadan  YAR usandıysa…

SÖZlərim çox, ÖMÜR qısa…

VER OXUsun utandıysa….

P.S.  Məni düşürənlərlə düşünənlər arasında qalmışam…

        Düşməsəydim düşünməzdim…

Müəllif: AFƏT ŞAHİD

AFƏT ŞAHİDİN YAZILARI


MÜSABİQƏ ELAN OLUNDU 

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

AFƏT ŞAHİD. YERə DÜŞən TOXUM…

AFƏT ŞAHİDİN YAZILARI

SOY KÖK

BİR GÜN DEDİ:

Yeri, yürü, get YERə, orda YERLƏŞdir  ÖZ(ün)ü Torpa(k)qla BİR et, yerli ol YERlə …

YERə DÜŞən TOXUM…

Yerə düşən TOXUM qabığın SOYdu,

Yağışda islandı, qarda yuyundu.

Günəşdə isindi, boy atdı yerdən,

Göyə uçmaq üçün əlin uzatdı.

YARADAN dedi ki, hələ tələsmə…

Hələ çox islanıb quruyacaqsan.

Kölgə salacaqsan isti olanda,

Küləklər o yana, bu yana əsib,

Qolunu,budağın sındıracaqlar…

Odun edəcəklər lazım olanda…

Çoxalıb,çoxalıb TÖRƏyəcəksən…

Torpağa daha çox KÖKlənəcəksən…

Göydə budaqların, yerdə köklərin,

Arğac olub, hər gün xalı toxusun.

Yel əsəsndə şarkı, nəğmə oxusun,

RƏBBim, sən istədin, mən QULam sənə,

ŞAHİDim yanımda  baş əydim sənə!

 • Söz SAHİBinə çatanda  rahatlanar: onu DAŞIyan da, ALan da, SÖZ də….
 • Birini öldürməyə nə var ki, BACARırsansa DİRİlt onu, çətin OLanı budu. Rəbbim üçün çətin olan yoxdur: həm öldürür, həm dirildir.

Bizi Diri saxla, ey YERin GÖYün SAHİBi…AMİN.

Müəllif: AFƏT ŞAHİD

AFƏT ŞAHİDİN YAZILARI


MÜSABİQƏ ELAN OLUNDU 

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

AFƏT ŞAHİD. MƏN VƏ SƏN.

AFƏT ŞAHİDİN YAZILARI

MƏN və SƏN

 • Gözəl günlərin birində

yeriyirdim uça-uça …

Universitet yolunda

biri dedi:olar sənlə tanış olum?…

 • Görüşə gəlirdin cəsarətin yox,

qorxurdun ilk sözü sən başlamağa…

susub sən arxamca gəlirdin amma,

mənimlə birgə gələcək qurmağa…

 • Sən- payızın əvvəli kimi:

sakit, kövrək  və təmkinli

mən – payızın sonu kimi:

çılğın, qarlı və dumanlı…

Bir yaz günəşində göründük bir-birimizə

Payızın tən  ortasında düyünləndik…

MƏN SƏN oldum,

SƏN də MƏN…

 • Məni küncə sıxışdırıb,

yazıq etdın acımadın,

QISQANClığın məni döydü;

mənsə sənə GÜVƏNmişdim…

 • Sevin bir-birinizi!

Qoy DÜŞMƏN çatlasın!

O heç əvvəllər də sevməmişdi

ADƏM babamızı,

 HƏVVA anamızı,

 HAMIMIZI….

 •     Burası mənim ÖZəlim

         Nə baxırsan GÖZəlim

         Tut Əlimdən gəzəlim

       ÖZƏL və GÖZƏLim….

 •   Gəl  YAT

       qoy RUHun

       ÇIXsın

       GƏZ məyə

       GÖR nə var nə yox

       Bizim tərəflərdə…

 • Məni(-m rəsmimi) çəkmə,

     O QƏDƏR AGIRam ki …

     ÇƏKə bilməzsən YÜKümü…

     Külək əsmir mən gedəndə,

     Bulud yağmır mən GÜLəndə…

 • Uşaq vaxtı bərkdən güləndə

     anam deyərdi gülmə .

     O vaxtdan gülmək yasaq…

     GÜLlər məni SEVinDİRİr

     Güllər acıqlanmırlar…

     Elə gül kimidirlər….

 • Nəfəsin nəfsimə …

     Ruhun ruhuma…

     dəng gəldiyi üçün

     mən yanındayam….

 • Dərdlərini…

     mənə danış.

      Mən — DƏNİZəm:

      həm DUZluyam,

      həm dəcələm,

      həm TƏMİZəm…

 • Gözlərin qalıb gözümdə,

     Nəfəsin var üzərimdə

     qəlbimiz çarpır birlikdə,

     gəl YOLA ÇIXaq birlikdə

 • ÜMİD hələ ölmədi ki…

     SEVGİ hələ bitmədi ki…

     Hələ bu can var üstündə

     RUHun göyə uçmadı ki…

 • Gəl birlikdə gəzək sənlə küçəni,

     çıxaq gecələri gəzək şəhəri…

     Əl-ələ tutunaq buraxma məni,

     son ümidin kimi qoru sən məni…

 • Nəmli payız havasında

     ürəklər qızınsın, qəlblər isinsin.

     Verdiyim sevgini qoru sevgillim,

     Qoy səni qorusun, həm sevindirsin…

Müəllif: AFƏT ŞAHİD

AFƏT ŞAHİDİN YAZILARI


MÜSABİQƏ ELAN OLUNDU 

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

AFƏT ŞAHİD – DANIŞ

AFƏT ŞAHİDİN YAZILARI
 • SUSMAq üçün ən gözəl yol DANIŞmaqdır,

göndər getsin sahibinə

mesajları səndə qalan səni vurar,

qəlbin darmadağın olar…

 •  Nə oldu susdun…

Yaxşı, danışma…

onsuz da danışanları heç kim başa düşmür,

gözlərimin içinə bax:

O Dünyada ÖZünü görəcəksən…

 • Sənə VERILƏN bu— QƏDƏR di

Dəyişmək istəyənin dərdi

Daha Gözəl Görünməkdi,

Daha Özəl Görünməkdi.

Qədərini dəyişdin..

 sən… fərqində deyilsən,

 amma sənin

 DƏRDin  RƏBBinlədi…

 • Günahlarım

karıma gəldiyi üçün 

günahkar olmuşam

gözüm görsə də …

qulaqdan kar olmuşam…

neçə-neçə Ah almışam…

aldıqca almağım gəlir…

Gəlir    gəlir,

AH gəlir, VAH gəlir…

 • Xəyallarıma büküb kəfənləmişdim 

özüm özümü basdırmışdım  xatirələrimdə…

Bir səs qapını döydü:

­-Ana sən ölsən mənə kim baxar?

Yadlma düşdü ki, xəstə balam var…

Kəfənimi  söküb çıxdım:

Ölməyə vaxtım yoxdur… onsuz da…

…ayaq üstə gəzən ölüyəm…

 • Oyanmış xatirələri

həmən yatırmayın,

qoy bir az gəzib dolaşsınlar,

özləri gəlib yatacaqlar,

ya da ki, birdəfəlik çıxıb gedəcəklər

keçmişin dərin sularına…

 • Artıq olan və işlənmiş

əşyaları tulla getsin…

Küncdə qalıb işlənməsə,

onlar səni qınayacaq:

hər kəs yerini tapacaq.

 • Şəklini DİVARdan asmadım çünki

Onun yeri divar deyil ki,

“uşaq”lar baxıb qorxsunlar;

Onu qırmızı odamın bir küncündə GİZLƏtdım,

çünki ÜSTünə  ALLAH YAZIlib,

burası daha ETIBARlı

 • Xatirələr İNCİ(dir)kimi deşiləndə ağrı verir;

     Sapa düzülüb BOYNUMdan Asılar…

     taleyimi OXUya BİLən oxusun deyə,

     ikisini də SAXLAdım…

     qulağıma küpə olsun deyə…

 • Atam məni qucagında oynatmadı,

Gendən baxdı, qürur duydu, ağlatmadı,

Mən ağladım o narahat olanda,

Sevgini, çörəyi mən tapdım onda…

 • Sakit sular yalançıdır, inanma…

Gizlədib özünü səni batırar…

 Dalğa keçib səni bir az oyalar

Görərsənki nə əl qalıb, nə ətək…

 • ÜSTümu AÇMAyın eldən AYIBdır,

ALLAH göydən BAXır, MƏLƏKlər YAZır.

Büküb ƏTİRləyin GÜL ətri gəlsin;

SEVGİLİ (s.a.s) gözləyir məni QƏBR(EV)də

 • QIZdırma qırmızı-qırmızı ÖNümü KƏSdi,

Kəsməsəydi yanacaqdım,

üstümə su tökməyin,

Mən ONSUZ DA-YANıram…

 • Başım üstdə çox gözlədin,

oyanmağım uzun çəkdi nədəndi.

Bir oyansam, getsəm ƏSL YERımə

Ürək çəkə bilməz bu – QƏDƏR DƏRDi…

 • Məni gördün dəli oldun DƏRDimdən

Yenə parçalanmış İçim GÖRündü

GÜCüm də çatmayır gizlədim qardaş,

ələ verir məni gözümdəki yaş…

 • Qoymadın bir ölüm qalım yerimdə:

qəbrimi qazıyıb ordan çıxardın.

Orda mən baxırdım maraqlı filmə.

ŞƏKİL ÇƏKib öz dalınca APARdın.

 • O DÜNYAdan köməyinə GƏLmişəm,

BU DÜNYAdan nə apardım bilmədim.

APARdığım çox XOŞ GƏLdi RƏBBimə:

Tər TƏMİZ RUH, QIZIL ÜRƏK APARdım…

Müəllif: AFƏT ŞAHİD

AFƏT ŞAHİDİN YAZILARI


MÜSABİQƏ ELAN OLUNDU 

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

AFƏT ŞAHİD. TALE.

AFƏT ŞAHİDİN YAZILARI
 • Hər kəs öz TALEyini danışır, öz ARZUlarını başqasına tövsiyə edir… Onda MƏN Kiməm…
 • Məni çəkişdirmə, MÖHKƏM DAYANmışam.Əlində qalan parçalarımı mənə vermə,göm getsin, əllərin təmiz deyil.
 • Xəstəlik ZƏNCİR kimi boğazıma dolaşıb, dartındıqca KƏSİR, de indi mən nə edim, sənə yardıma qoşa bilmirəm.
 • Başqalarını gül sanıb tikanlarına toxunmaqdan üst-başım QAN içindədir, gedin bir az o tərəfdə danışın, imkan verin YARAlarımı SARIyım.
 • Ölmüş qardaşının ətini az çeynə, məni KƏSib DOĞRAdıqca SAHİBim də sənə bir-bir onları YEdirdir.
 • Getmək istəyirəm gedə bilmirəm, çığırmaq  istəyirəm dinə bilmirəm,üstümü bir az da torpaqlayın, bəlkə canım tez qurtardı, sizi də görmək istəmirəm.
 • Sev məni, sevə sevə ÖLDÜR MƏNi, SONRA da qoy səni SEVsinlər…..
 • İnsan DOĞULandan ÖLənə kimi HƏYAT adlı MƏSAFƏni qət edir.Hər CAN BİR RUH   DAŞıyır.
 • ALLAHın SÖZü hər yerdə keçərlidir. AYAQ ÜSTə ölənə BAXsan tanıyarsan ÖZünü
 • Təsadüfə (inanma)m, zəruri OLanı LAYİQli QARŞILAmaq lazımdır.
 • Mən arxamca kimin ağlayacağını yaxşı bilirəm, zatən heç kimə qıymaram. Özgələr zəhmət çəkməsin.
 • Mən ÖZƏLəm Özəl Olduğum üçün Gözələm. Sən də ….
 • Mən O BİRi Dünyanı heç nəyə DƏYİŞMƏ rəm. Orası ARZUlarımın  SAXLAndığı GƏLəcək.
 • Sakit OKEANdan SAKİTLİK TƏLƏB ETMƏk  ən böyük axmaqlıqdır.
 • Bu qədər  sərt olma, bir qədər elastik ol ki, səni sındırmasınlar…

Kvadrat sərtliyindən gəzə bilmir, dairənin isə dünya vecinə deyil…

 • YEDDİ NOTu sıraladım, səkkizinci YERə birİNCİ keçdi. Bu dəfə bir Ton yüksək SƏSLƏ. Geridə qalanlar  kobudlaşdı, bu daha İNCƏ, daha KÜBAR OLdu. Yenilənmək gözəldir. Bunu dənəyin.
 • SÖZlər CÜMLƏdə Məhrəmliyini probellə qoruyur Nöqtə də yaman həvəslidi ayırmağa, bir yandan ayırmasa o biri cümlə  başlamaz. Son nöqtənin vəziyyəti ağırdı:( Bitdi hər şey
 • İçimdəki DALGAların SƏSini GECƏnin səssizliyində EŞİ(T)dirəm, gündüz gurultusu xəstə etmək üçündür…
 • Gecənin bəkçiləri olmasaydı gündüzlər açılmazdı. Qaranlığı qaralama,  sənə kömək edir daha təmiz səhifə açmağa
 • Qarşımda dayanan adama məsləhət verıb tövsiyə edirdim, sanki özüm özümə nə etməli olduğumu baş(ım)a  salırdım. Qarşımda  dayanan Mən imişəm heç birimizin xəbəri yox. AYNAya  BAX ANla…
 • BİLdiyin kimi DEyil, bilmədiklərimiz də var, mənə YUXUsunu YOZduran ADAM,sən demə məni XƏBƏR(dar) ETmək üçün GƏLib. Dalğalarım mənimə hərdən dalğa keçir; Mənə də hərdən Söz(mesaj) gec ÇAT(d)ır.
 • Yeri, yürü, get YERə, orda yerləşdir özünü.ÖZ(ün)ü Torpa(k)qla BİR et, yerli ol YERlə
 • Sübhə qədər keşik çəkən gözlərim doldu da boşaldı: bir PAYız yağmuru kimi BƏRƏKƏT ENDİrən Rəbbimə şükürlər olsun. Kim İSTƏSƏ PAYın götürsün, haqqı olanlar halallıq versin. Mən HAQQ uğrunda haqqımı HALAL ETdim.
 • Bir-biri üçün YARAN(an)lar, bir-birilərini daha düzgün anlarlar, an fərqi  ilə doğulsalar da ZAMAN RUHLARını nızamlayıb GÖRÜŞmək üçün hazırlıq yapmış. ZamaNı QİYMƏTl(i)əndirin. SAATı tərsinə təvaf et. Əsl MÖCÜZƏnin ŞAHİDi ol!

O ZamaN  QİYMƏT(li)iniz SƏCDƏdə YÜKSƏLəcək. Əlhəmdulillah!

 • Beşiyimi yelləyənə, nazımı çəkənlərə, tabutumu daşıyanlara minnət borcum var. Onların da mənim günahlarımı Əhv etYa Allah, qaladığın Odun ODUNu çox, BİZə sərin , kölgəli, güllü, çiçəkli, irmaqlı RƏSM ÇƏKdiyin YERləri göstər. SƏNƏTKARı Orda ALQIŞlayaq  (Əlhəmdulillah, SübhənAllah, Allah Əkbər)
 • Sevdiyi QULun(s.a.s) köksünü yarıb ona rahatlıq verən Allah, BU GÜN məni ƏMƏLiyyat edən cərraha şəfaətçi ol, onun da qəlbini rahatlıqla doldur, ona öz payından gözəl hədiyyə  VER, mənim malım buna yetməz, Səninki  artar da bitməz.
 • Yaradan ƏLini çəkdiyi ADama da YARATmaq GÜCü verir, gücün yetdi-yetmədi nəsə yaratma; altında  qalıb əzilərsən, malzemen çatmamış əlbət. KİTABı OXU, təhlükəsizlik QAYDAlarına  ƏMƏL et, yoxsa kəndini də, digərlərini də yakarsın adam olacaq hərif.
 • Allah bir QAZAN VERdi Əlimə, ərzaqlarını da GÖNDƏRdi; mən fikirləşirəm YEməyi neçə nəfərlik edim ki,hər kəs DOYsun, SÜFRƏdən əliboş, AC gedən OLMAsın . YA Rəbb yardım et, resepti sən daha yaxşı bilirsən, duzu əskik, ya da şor olmasın;məni üzüqara eləmə. Amin.
 • EhtiyAC və MöhtAC qardaşdılar. Bütün ACLAR BİR SÜFRƏyə YIĞILar.
 • İsteDADım VARsa MƏNi çenəyib tüpürməyin, Yerə atmayın, zibilə tullamayın, hər yoldan keçən itin qabağına ATMAyın. NEMƏTi zay etmə, Gün(AH)
 • Mənim qısqanc YARadanım VAR, QƏLBimə Adını YAZıb. Kimisə Ondan çox İSTƏyə bilmirəm. Hər ZamaN mənimlədir. SEVgı qarşılıqlı olmalıdır.

QARŞIlıq almasa məni Onun əlindən heç kim ala bilməz…

 • DOĞumun da ÖLümün də nəticəsi eyni: bu Dünyaya gələn həm SEVİNir, həm AĞLAyır o Dünyaya gedən də…
 • ZAMAN -əlimizə verilmiş SAATlı bomba kimi sıfırlanmaya doğru GEDİRsə əgər mən onu qiymətləndirməsəm halım nə olacaq?,- sualını öz-özümə vermədimsə bu çox yanlış. Bir yerdə DAYANıb özümə cavab verməyim lazım, yoxsa QIYMƏTim sifirlanar.
 • Çəkdiyim ACINI HƏZM ETməsəm daha acısını  verər deyə QORXuram…
 • Sənin sonsuz VAR-DÖVLƏTin əskilməz də artar, mən səndən ən qiymətlisini istədim RƏBBim.
 • Mən QIRMIZI ODAma Səndən başqa kimsəni müsaid etməm SULTANım.
 • Bəzi faylları  zibil qutusuna atıb  ordan da  təmizlədikdən sonra fərahlanan BEYNİM məni sevməyə başladı.
 • TALEyimin izi ilə YOL gedirəm, hərdən   SAVAŞıram, hərdən  BARIŞIram, sonra GÖYə baxıb gülümsəyirəm: Ordan  necə görünürəm?…
 • Mən başqalarının taleyini oxumaq istəmirəm,Oxuduqca başıma gəlir…yata bilmirəm…
 • Gecə – hər kəsi örtər, hər kəsi gizlədər sabah açılana qədər… Bu QƏDƏR …
 • O şəkildə mən yoxam deyən ADAM, sən gözəgörünməyən kimi hər yerdə VARsan
 • Səndən mənə sevgi mesajı gəldi:”burası özəl,  qapıda dur bəklə”
 • MƏNi bir də yarat,  bir də cilala. ŞAHİDim DOST olsun, bir də əlimdəki klaviatura
 • Şəbəkədə gəzən  Hörümçəyə yem oldu, oysa ki bir az gəzib qayıdacaqdı…
 • Şəklini çəkib qoydun statusa, soruşdum(ki) bu nə məkandı, dedin(ki) burası qaynayan bir yer, mən isə yanında mələk görmüşdüm…
 • Səhifəmi təmizlədim,

(-YENİ SƏHİFƏ AÇmaq üçün həddini aşma!)

Qoy  bir az özümə gəlim…

(-İFFƏTLİ Olmaq lazım!)

Müəllif: AFƏT ŞAHİD

AFƏT ŞAHİDİN YAZILARI


MÜSABİQƏ ELAN OLUNDU 

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

AFƏT ŞAHİD. ALLAH.

AFƏT ŞAHİDİN YAZILARI

ALLAH

 • Mən görə bilməsəm də

Məni görən biriləri var…

Məni məndən yaxşı tanıyan,

Adı qəlbimə yazılı,

Şah damarımdan da mənə yaxın olan BİRi…

 • Susuzluqdan yanmış çöllərə, “mərhəmət”,- deyib inləyən çarəsiz qəlblərə, qəbirlərdən “imdad” ,-deyə səslənərək göyə uzanmış körpə qız əllərinə, əli-qolu bağlanmış, üstünə qaya, daş qoyulub əzilən, köz üstündə yeridilən, mal kimi alınıb-satılan kölələrə, ALLAHa şərik qoşub HAQQI bilməyənlərə, insan haqqı bilməyənlərə, haram (faiz) yeyənlərə, Doğru yoldan sapanlara, zinakarlara, oğrulara, əyyaşlara, çəkidə aldadan, qeybət qıranlara, halalı qoyub harama əl uzadanlara, cinlərə əsir olub cadu ilə  insan taleyi ilə oynayanlara GƏLdi MÜBARƏK QURAN!!!
 • Allahın YAZIsı müqəddəsdir. Yazısın (QURAN) ı təhrif edəni sevməz. Yazıları yandırmayın, onların ATƏŞi sizinkindən ÇOXdur
 • Allah ayıb bilməsəydi ÖLÜlərin ÜSTünə ÖRTük çəkməzdi.

TorPA(K)qla bizi ya Rəbb, mən səndən UTANıram.

 • Göydən ilmə-ilmə ENdi NAXIŞlar

RƏBBim SƏXAVƏTli, hər GÜN bağışlar,

AC qalANDA yada düşsün YAĞIŞlar.

SONu B(H)ərəkətdir, SONu NEMƏTdi

 • ALLAH ƏMR edir,

MƏLƏK lər YAZır,

Şeytan  pusur, fürsət axtarır

ADAM da öz bildiyini edir

Allah adamı ol.

 • Sorun olmasaydı sual olmazdı

         Sual olmasaydı cavab olmazdı

         Cavab gecikəndə sən kəndinə bax

         Yerə, Göyə,Buluda,

          bir də SƏSsizliyə bax

 • Taleyimin izi ilə YOL gedirəm,

hərdən   SAVAŞıram…

hərdən  BARIŞıram…

sonra GÖYə baxıb GÜLÜMSƏyirəm:

Ordan  necə görünürəm?…

 • SEVin bir-birinizi!

Qoy DÜŞMƏN çatlasın!

O heç əvvəllər də sevməmişdi

ADƏM babamızı,

HƏVVA anamızı,

HAMIMIZI….

 • Bitib tükənməyənin sorağındayam. BİRi Ondan XƏBƏR gətirdi VAXTı ilə, DE(:)di ki,Görünməyəni yalnız QƏLBinlə DUYa BİLərsən, yetər ki, onu təmiz saxla. Ən çətini də elə budu: Zibilliyin içində GÜL kimi QALmaq.
 • Bir parça çörəyi bir quşa yetirən ALLAH öz QULUnu heç AC BURAXMAz.  Nəfs-Nəfəs DƏNGƏmiz pozulmasın.

Dalğa nə QƏDƏR GÜClü gəlsə də ÇƏKİlə bilir. Bu ədəbdən əsirgəmə bizi ULU YARADAN!

 • Birini öldürməyə nə var ki, BACARırsansa DİRİlt onu, çətin OLanı budu. Rəbbim üçün çətin olan yoxdur:həm öldürür, həm dirildir.

Bizi Diri saxla, ey YERin GÖYün SAHİBi!

 • Sənin DOSTun Mənim də DOSTumdur. Dost doğrunu söylər, DOĞRU YOLa çəkər, ADına  ləkə gətirtməz. Həm səhvlərini(mi) DÜZəldər, həm (ruzi) bağışlar, həm də əhv edər. DOS(T)DOGRU YOL bəxş et bizə İLAHİ. Ən böyük DOST ALLAHdır!
 • ALLAHın SÖZü hər yerdə keçərlidir. AYAQ ÜSTə ölənə BAXsan tanıyarsan ÖZünü.
 • Yaradan ƏLini çəkdiyi ADama da YARATmaq GÜCü verir, gücün yetdi-yetmədi nəsə yaratma; altında  qalıb əzilərsən, malzemen çatmamış əlbət. KİTABı OXU, təhlükəsizlik QAYDAlarına  ƏMƏL et, yoxsa kəndini də, digərlərini də yakarsın adam olacaq hərif.
 • Göndərdiyi KİTABı hərf-hərf, sətir-sətir OXUyub ƏMƏL  ETmək ÜÇün

Mənə GÜC VERən ALLAH bir öyrənci kimi mənə bir MÜƏLLİM (s.a.s) də göndərdi, Yer Üzü hələ belə Müəllim GÖRməmişdi. HƏYATı BAHAsına şagirdərini QORUdu. SALAM OLSUN Ona. Əlhəmdulillah.

 • BİR GÜN SEÇİM qarşısında QALdı:

Ya Allahın Gözündən DÜŞ(əcəksən),

Ya da Elin DİLınə DÜŞ(əcəksən)

O ikİNCİni seçdi. 1500 ildir hələ də SEVİLir.

(p.s. Hz. Xədicə anamıza Cənnətdə tikilən EV İNCİdən)

 • Caynaqlarını mənə göstərib, dişlərini qıcırdadan şeytan, bil ki, MƏN BAŞ QOYduğum YERə ALLAH DAŞ qoyar, necə ki, ətrafında TƏVAF  ETmək hər kəsə yaraşmaz, ÜSTü ÖRTülü, qara ÇADRAlı görəndə bir az gen dayan, ağzın həmən sulanmasın.
 • Allah bir QAZAN VERdi Əlimə, ərzaqlarını da GÖNDƏRdi;mən fikirləşirəm YEməyi neçə nəfərlik edim ki,hər kəs DOYsun, SÜFRƏdən əliboş, AC gedən OLMAsın . YA Rəbb yardım et, resepti sən daha yaxşı bilirsən, duzu əskik, ya da şor olmasın;məni üzüqara eləmə…
 • EhtiyAC və möhtAC qardaş oldular, aclar bir SÜFRƏ (Quran)dən YEyərlər.
 • Məni tapmaq üçün bu qədər YOLları keçməli idin. İndi de görüm nə gətirmisən?…

Müəllif: AFƏT ŞAHİD

AFƏT ŞAHİDİN YAZILARI


MÜSABİQƏ ELAN OLUNDU 

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru