Etiket arxivi: Ayxan Hüseynli

“Dünya qonaq evidir” – Ayxan Hüseynlinin yeni kitabı

“Dünya qonaq evidir” – AYXAN HÜSEYNLİnin yeni kitabı

            Bu gün Azərbaycan ədəbi mühitində sözlə insanları, oxucuları heyrətləndirmək o qədər də asan deyil. Azərbaycan oxucusu bu gün artıq dünyanın böyük yazıçılarının, şairlərinin yaradıcılığını dərindən izləmək imkanına malikdir. Ona görə də, ədəbiyyata gələn hər bir gənc şair, yazıçı bu sənət imtahanından necə çıxacağını yaxşı-yaxşı düşünməlidir. Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, Naxçıvan ədəbi mühitinin Azərbaycanda çox gözəl tanınan nümayəndəsi şair Hüseyn Razi şeirlərinin birində yazırdı:

 Şeir bal şəhdinə bənzəyir əslən,

Ətri gül çiçəkdən alınmalıdır.

Gücü fırtınadan, odu Günəşdən,

 Sürəti şimşəkdən alınmalıdır.

            Ayxan Hüseynli yeni kitabına daxil edilən şeirlərində tamamı ilə yeni bir düşüncə tərzi ortaya qoymaq istəyir. Həm şeirlərinin dil və üslubunda, həm də şeirlərinin bədii cəhətdən obrazlılığında o, yeni, təzə  bir nəfəslə ədəbiyyata gəldiyini sərgiləmək istəyir. Şairin yeni kitabı “Zəfər marşı” şeiri ilə başlayır. Bu “Zəfər marşı”nın yazılması üçün xalqımız 30 illik bir əzab-əziyyətli yolu şərəflə, hünərlə başa vurdu. 44 günlük savaş Azərbaycan əsgərinin gücünü, hünərini bütün dünyaya göstərə bildi.

Şəhidlərin qanı ilə

Sulanıbdır torpağım.

Ancaq Vətən eşqi ilə

Boyanıbdır bayrağım.

            Kitabda şəhidlərə, Vətənə, torpağa həsr olunan hər bir şeir sadəliyi, obrazlılığı, poetikliyi ilə nəzər-diqqəti cəlb edir.”Hərf-hərf, heca-heca oxu məni… Sən bir sətir, mən bir şeir, ürəyinə toxu məni…” – deyən şairin şeirlərini oxuduqca hiss edirsən ki, Ayxan artıq şeir yazmağın, söz deməyin məsuliyyətini öz ağırlığı ilə çiyinlərində hiss edir.

            Ayxan Hüseynlinin “Sevginin dili”, “Sevgidir dünyanın seyrin dəyişən”, “Mən uzaqdan sevməyə alışmamışam”, “Özümə təsəlli”,”Könülsüz dünya” və sair şeirlərində sevgi əzabı, gileyi, sevinci var. Ayxan Hüseynli “Sevgi – sən bilən deyil” şeirində yazır:

Sevgi sətir,

Sevgi şeir,

Sevgi nəğmə kimi deyil.

Sevgi Aydır,

Sevgi paydır,

Hər gün batan Günəş deyil.

            Hər gün batan Günəş səhər yenə də gülə-gülə dünyaya gəlir, öz nurunu bir daha yer üzünə səpə bilir. Amma ölən sevgi günəşə bənzəmir… ölür və bir daha əbədiyyətə qovuşur, yanıq kimi izi ürəklərdə qalır…

Şairin “Tozlu pəncərədə ümid” şeirində maraqlı fikirlər yer alıb:

 Soyuq arzuların gözü önündə,

Saxta duyğuların rəngi saralıb.

Kitabda şairin maraqlı bənzətmələri, düşüncələri, fikirləri var. Ayxan bu kitabında daha çox özünü poetik düşüncələr, obrazlı fikirlər aləminə baş vuran bir şair kimi göstərə bilib. “Alın yazım” şeiri bir şair kimi Ayxanın ömür yolunu işıqlandıra bilir:

Sətir-sətir, cümlə-cümlə oxu məni,

Nəğmə kimi ürəyinə toxu məni.

Mən səninəm, bir ömürlük sirrin olub,

Xəyal kimi, arzu kimi qoru məni.  

            Ayxan Hüseynlinin şeirləri oxucunu düşündürə bilir, heyrətləndirə bilir. O, rənglərin qarışığında səadət, sevinc axtarır. İşıqla qaranlığın, şər ilə xeyirin savaşında nur axtarır. “Kölgəsinə sığındığım, sevdanın rəngi başqadır… Qaranlıq içində nura bürünür, Aydınlıq içində gözə görünmür…”

            Kitabdakı şeirlər müxtəlif bölmələrdə toplansa da, şairin məqsəd və qayəsi aydındır: Oxucuya təzə, poetik söz demək! Kitabın “Xatirəli sətirlər” bölməsində şairin könül dünyası ilə yaxından tanış oluruq. Bu dünyada hər şey var. “Bir əlində dünyanı tut, bir əlində həyatı: Dünyaya bax, həyatı yaşa, Həyata bax, dünyanı anla” – deyən şairin “Mən qaranlığımdan qorxuram… Çünki, qorxularım qaranlığımda gizlənib” fikri də həyata, dünyaya, insana bağlılığın yeni poetik ifadəsidir.

Ayxan sabaha xoş ümidlərlə baxan gənc şairlərimizdəndir. “Biz xatirələr sarayında yaşasaq da, arzular cəngəlliyində yol axtarırıq” – deyən qələm dostuma, istedadlı şairə yolun uğurlu, işıqlı olsun deyirəm. Sənət yolunda qaranlıqlar səni qorxutmasın. İlham atını həmişə Günəğə doğru, işığa doğru çap.

                                                     ASİM YADİGAR, şair.

          Azərbaycan Respublikasının və  Naxçıvan Muxtar Respublikasının

       Əməkdar mədəniyyət işçisi, Naxçıvan Muxtar Respublikası Yazıçılar

   Birliyinin sədri, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin deputatı.


“Yazarlar” jurnalı

“YAZARLAR” – SİFARİŞ ET

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Ali Baş Komandanım.

Zəfər marşı…

Şəhidlərin qanı ilə,

Sulanıbdır, torpağım.

Ancaq, vətən eşqi ilə,

Boyanıbdır, bayrağım.

Hər daşında, qayasında

Həkk olubdur, qələbə.

Bu millətin mayası da,

Yoğrulubdur, zəfərlə.

Bir can üçün, min can verdi,

Yaralı can gülsün deyə.

Hər dağ, dərə dilə gəldi,

Gülüstana dönsün deyə.

Haqq sözü, haqq yolunda

Tarix yazdı, yenidən.

Hər bədən, öz ruhunda

Zəfər çaldı, yenidən.

Dəyişib, seyrin həqiqət

Şuşadan boylanıb, bizə.

Zəfər çaldı, haqq ədalət

Qarabağ qayıdıb, bizə.

Yeri, göyü lərzə edən,

Qalib ordu, şərəf-şanım.

Düşməni, diz çökdürən…

Var, Ali Baş Komandanım.

Müəllif: Ayxan HÜSEYNLİ

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun müəllimi, AYB-nin üzvü.

AYXAN HÜSEYNLİNİN YAZILARI


Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Ayxan Hüseynli – Yeni şeirlər…

Ayxan HÜSEYNLİ

Bağışla məni…

Unutmuşam adını, baxışlarını

Unutmuşam səninlə,

                               yaşananları

İnan daha hiss etmirəm,

                                varlığını

Unutmuşam artıq,

                                olub keçəni,

Daha sevmirəm səni,

                                 bağışla məni…

De hardan başladıq,

                                  harada bitdi.

Nələri yaşadıq,

                               nələrçün gecdi.

Tək sevgi bizə uzaq,

                               bizə yad idi.

Qaytarmaq olmaz,

                            bəhanəsiz gedəni,

Daha sevmirəm səni,

                             bağışla məni…

Bəlkə də günəşin batışıdır,

                                        bu gediş…

Bəlkə də sənsizliyin naxışıdır,

                                         bu gediş…

Yorğun fikirlərin yatışıdır,

                                         bu gediş…

Sənin hisslərinin satışıdır,

                                         bu gediş…

Mən ki, tanımadım

                                     məni sevəni,

Daha sevmirəm səni,

                                    bağışla məni…

Məndən bir məktub yaz sənə

Məndən bir məktub yaz sənə,

Yalan olmasın içində,

                    həqiqətlə onu bəzə.

Elə məktub yaz ki, sənə

Dediyimi düşüncəndə böyüdəsən,

Sonra …

         hərf-hərf ağ vərəqə köçürəsən,

Hisslərimi hisslərinlə qarışdırıb,

                         cümlələrə ötürəsən.

Unutma ki, mən yazıram bunu sənə,

Amma …

         Yazan əllər səninkidir,

         O fikirlər düşüncələr səninkidir.

Məndən bir məktub yaz sənə,

Oxuyanda inam olsun,

                               səndən mənə

məni özündə hiss elə,

Onda doğru yazılacaq,

            yazılan bütün kəlmələr.

Demək, heç fərq etməyəcək,

Məktub necə yazılıbdır.

Məndən sənə, səndən mənə

Əsas odur, yazılıbdır

                bir sevginin xatirinə.  

Müəllif: Ayxan HÜSEYNLİ

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun müəllimi, Doktorant.

AYXAN HÜSEYNLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

AYXAN HÜSEYNLİ – YENİ ŞEİRLƏR

Ayxan HÜSEYNLİ – şair.

Bu sevgimi???

Necə deyim, heç bilmirəm

Bu sevgimi???

Mənə səndən sənə məndən

Qonaq gələn

                    saf duyğular

Bu sevgimi???

  İstəkləri arzularla

                     qarışdıran

                             xoş xəyallar                

 Bu sevgimi???

    Yalanları özümüzə

                      doğru sayıb

                               yaşananlar

Demək artıq alışmışıq

 Hər zövqdən

                 Tək tək dadmağa

Köhnədir deyə sıxılıb

Yeniyə

                Tez tez qaçmağa

Ya bu sevgi mənlik deyil

                 ya da səndən öyrənirəm

Ya sevilməkdi məqsədim,

                  bunu səndən istəyirəm

Ya yuxudu etdiklərim,

                  ayılmağı gözləyirəm.

Daha sevmirəm səni, bağışla məni…

Unutmuşam adını, baxışlarını

Unutmuşam səninlə, yaşananları

İnan daha hiss etmirəm, varlığını

Çoxdan unutmuşam, olub keçəni

Daha sevmirəm səni,

                                 bağışla məni

De hardan başladıq,

                                  harada bitdi

Nələri yaşadıq,

                               nələrçün gecdi

Tək sevgi bizə uzaq,

                               bizə yad idi

Qaytarmaq olmaz,

                            bəhanəsiz gedəni

Daha sevmirəm səni,

                             bağışla məni.

Bəlkə də günəşin batışıdır,

                                        bu gediş…

Bəlkə də sənsizliyin naxışıdır,

                                         bu gediş…

Yorğun fikirlərin yatışıdır,

                                         bu gediş…

Sənin hisslərinin satışıdır,

                                         bu gediş…

Mən ki, tanımamışam,

                                     məni sevəni

Daha sevmirəm səni,

                                    bağışla məni…

Ad verməyək bu görüşə…

Bu görüşə nə ad verək

                                  sən söylə

Təsadüfün bizə hədiyyəsidir

Yoxsa bir anlıqdır,

                            o ötəridir.

Bəlkə bir sevdanın xəbərçisidir.

Amma görürsən,

                          bu düşüncələr…

Çox qarışıqdı,

                       həm qəribədir…

Bu görüşün adı nədir???

Ad verməyək,

                       bu görüşə..

Qoy bu görüş,

             Sabahlarda səni

                                  məni

                                        biz eləsin.

Qoy bu görüş,

                    bizə bizdən

                             xəbər versin.

Qoy bu görüş,

                  arzuları ümidləri

                                gerçək etsin.

Qoy bu görüş,

                   səni mənə

                           məni sənə

                                möhtac etsin.

Müəllif: Ayxan HÜSEYNLİ

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun müəllimi, Doktorant.

AYXAN HÜSEYNLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Ayxan Hüseynli – Şeirlər

Ayxan HÜSEYNLİ – şair.

Dua elə…

Bir gün tək qalanda,

          bir vərəq götür, bir də ki qələm…

Aç sinəni, bax qəlbinə

             gördüklərini başla,

                           vərəqə köçürməyə.

Gördüklərin həqiqətdir,

                  həqiqəti təsvir elə.

Bütün qəlblər bir ziynətdir,

                    zərgərini təsvir elə.

Orda vicdan görəcəksən,

                    yeri, yurdu bəlli deyil.

Orda insaf görəcəksən,

                    sağı, solu bəlli deyil.

Mərhəmət, ləyaqət,

                      mətanət görəcəksən,

Dağılıbdır, hərəsi bir tərəfə,

Vəfa gizlənibdir, deyə

                       yer tapmırlar özlərinə.

Səni möhkəm üzəcəkdir,

                        məhəbbətin acizliyi,

saxta hisslər hökmrandır,

                         bəzəyibdir səadəti.

Yaz bunları o vərəqə,

                     vərəqə bax, dua elə…

Qalibi mən, məğlubu mən…

Mən yazmışam…

Həqiqəti yalanların arasında incə-incə

Oxumuşam doğruları,

              yalnışların arasında bircə-bircə.

Mən bilmişəm…

                  ədalətdə tərəzinin haqq tərəfin

Mən görmüşəm…

Mən etmişəm…

Niyə axı hər cümlədə “mən” demişəm.

Mənsiz olmaz bu fikirlər?!

Yazırmışlar həqiqəti

               yalanların arasında incə-incə,

Oxumuşlar doğruları

                 yalnışların arasında bircə-bircə.

Bilirmişlər…

                ədalətdə tərəzinin haqq tərəfin.

Görürmüşlər…

Edirmişlər…

Demək mənsiz

                         yazılarmış həqiqətdə,

                         bilinərmiş ədalətdə.

Onda niyə gərək,

            bu qədər məndən demək???

Bəlkə vardır daxilimdə,

Məni məndən sorğulayan.

Müsbət məni, mənfi məndən

                    ayırd edib vurğulayan.

Qoy savaşsın daxilimdə

                           mənlər daim,

qalibi mən, məğlubu mən

                               olum qaim…

                                                                                                        

Müəllif: Ayxan HÜSEYNLİ

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun müəllimi, Doktorant.

AYXAN HÜSEYNLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru