Etiket arxivi: DƏRS

QURAN DƏRSİ 18

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

Tənvin və Fəthə

Tənvin fəthədən sonra yazılan Əlif ي Yə ا oxunmur.

Rahmətən ًرَ حْمهَت

Zikran ذكْرًا

 Tuncay ŞƏHRİLİ TƏRƏFİNDƏN APARILIR.


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 17

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

Tənvin

İki fəthə ( ً ) iki kəsra və iki damma tənvin adlanır. hər bir tənvin hərəkə (sait) ilə nuni sakinin cəmindən ibarətdir

Tənvin fəthə – ً – ən

Tənvin kəsra – ٍ – in

Tənvin damma – ُ – un

 Tuncay ŞƏHRİLİ TƏRƏFİNDƏN APARILIR.


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 16

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

TƏŞDİD

Təşdid adlanan hansı hərfin üstündə yazılırsa o hərf ikiqat oxunur və hərf “muşəddə” adlanır. Muşədə hərfini2 hərf şəkilində yazanda 1 ci hərf sakin, 2-ci isə mutəhərrik hərəkəli olur.

“QURAN OXUMAĞI ÖYRƏNƏK” KİTABI ƏSASINDA
DƏRSLƏR MƏMMƏDLİ ÜZEYİR ƏİRHÜSYEN OĞLUNUN

 Tuncay ŞƏHRİLİ TƏRƏFİNDƏN APARILIR.


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 15

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏ

İsti lə hərfləri

qaf – ق ğayn – غ xa – خ za – ظ ta – ط dad – ض sad – ص

Bu hərflərin dördü ( ص ض ظ ط ) ən güclü hərflərdir. İsti lə hərfləri şiddətlə (dolu) təlləfüz edilir.

İstilə hərfləri həmişə təxfim (dolu) oxunurlar. Hərflərin incə oxunmasına tərqiq deyilir. Ra və ləm hərfləri həm təxfimi və həm də tərqiq oxunurlar.

“QURAN OXUMAĞI ÖYRƏNƏK” KİTABI ƏSASINDA
DƏRSLƏR MƏMMƏDLİ ÜZEYİR ƏİRHÜSYEN OĞLUNUN

 Tuncay ŞƏHRİLİ TƏRƏFİNDƏN APARILIR.


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 14

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏ

Tərkib və Təfkik

Kəlmənin bütövlükdə oxunmasına “tərkib” hecalarla oxunmasına “təfkik” deyilir. Təfkik sözü ayrımaq mənasındadır.

جَلَسَ – cələsə جَ-لَ-سَ – cə-lə-sə نَسَرَ – nəsara نَ-سَ-رَ – nə-sa-ra

“QURAN OXUMAĞI ÖYRƏNƏK” KİTABI ƏSASINDA
DƏRSLƏR MƏMMƏDLİ ÜZEYİR ƏİRHÜSYEN OĞLUNUN

 Tuncay ŞƏHRİLİ TƏRƏFİNDƏN APARILIR.


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 13

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

Sukun Durğu ْ

Hərfin üstündə yazılan bu işarə ْ “sukun” adlanır. Sukunlu hərflərə sakin hrəflər deyilir yəni bu hərflər səssizdirlər. Onlar ancaq özündən əvvəlki hərfin hərkəsi ilə oxunurlar. Kəlmə heç vaxt sakin hərflə başlanmaz.

شُدْ جَمْ اَمْ سلْ اَزْ ظُلْ قَمْ لِلْ

وَصْ كفْ بِهْ مَسحْ مَنْ بِاكْ ذرْ

جَبْ كُمْ شَبْ جِالْ قُمْ يُنْ دَرْ

“QURAN OXUMAĞI ÖYRƏNƏK” KİTABI ƏSASINDA
DƏRSLƏR MƏMMƏDLİ ÜZEYİR ƏİRHÜSYEN OĞLUNUN

 Tuncay ŞƏHRİLİ TƏRƏFİNDƏN APARILIR.


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 12

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

Uzun U ُ səsi

madmum hərfdən sonra vav و hərfi gələrsə onda U saiti uzun səslənir. Bu vav məddili adlanır. indi əlifba hərflərin uzun U saiti ilə yazılıb oxunmasın nəzərdən keçirəcək

حو – hu خيِ – xu جو – cu ىو – yu نو – nu ثو – su تو – tu

بيو – bu او – u ضو – du صو – su شيو – şu سيِِ – u وو – vu

زو – u رو – ru ذو – zu دو – du هو– hu, ميو -mu, لو – lu

كو – ku, قو – qu, فو– fu غو – ğu, عو – u ظو – u طو – tu

“QURAN OXUMAĞI ÖYRƏNƏK” KİTABI ƏSASINDA
DƏRSLƏR MƏMMƏDLİ ÜZEYİR ƏİRHÜSYEN OĞLUNUN

 Tuncay ŞƏHRİLİ TƏRƏFİNDƏN APARILIR.


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 11

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

Uzun İ ِ səsi

Məddili Yə (ی ِ) Uzun İ səsi kimi oxunur.

حيِ – hi خيِ – xi جيِ – ci ىيِ – yi نَ – ni ثيِ – si تيِ – ti

بيِ – bi ايِ – i ضيِ – di صيِ – si شيِ – şi سيِِ – si ويِ – vi

زيِ – i ريِ – ri ذيِ – zi ديِ – di هيِ – hi, ميِ -mi, ليِ – li

كيِ – ki, قيِ – qi, فيِ – fi غِ – ği, عيِ – i ظيِ – i طيِ – ti

“QURAN OXUMAĞI ÖYRƏNƏK” KİTABI ƏSASINDA
DƏRSLƏR MƏMMƏDLİ ÜZEYİR ƏİRHÜSYEN OĞLUNUN

 Tuncay ŞƏHRİLİ TƏRƏFİNDƏN APARILIR.


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 10

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

Uzun Ə َ səsi

Əgərhərf məftuhdan sonra əlif yazılırsa o hərf uzun Ə səsi ilə oxunur və bu Əlif məddili adlanır

حَ – hə خَ – xə جَ – cə ىَ – yə نَ – nə ثَ – sə تَ – tə

بَ – bə اَ – ə ضَ – də صَ – su شَ – şə سَ – sə وَ – və

زَ – əu رَ – rə ذَ – zə دَ – də هَ – hə, مَ -mə, لَ – lə

كََ – kə, قَ – qə, فَ – fə غَ – ğə, عَ – ə ظَ – zə طَ – tə

“QURAN OXUMAĞI ÖYRƏNƏK” KİTABI ƏSASINDA
DƏRSLƏR MƏMMƏDLİ ÜZEYİR ƏİRHÜSYEN OĞLUNUN

 Tuncay ŞƏHRİLİ TƏRƏFİNDƏN APARILIR.


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru