Etiket arxivi: FƏZLİ

FƏZLİ – MÜSTƏZAD

Ey sərvi-səhi, sən gələli seyr ilə bağə

Ey sərvi-səhi, sen gələli seyr ilə bağə
Sər çəkmədi ər-ər, 
Çox alinəsebler özünü saldı əyağə,
Qul oldu sənubər. 
Sünbül özünü zülfunə bənzətdi nigann
Gördü ki, xetadır,
Dağlarda bitər yüzi qara, başi aşağə,
Qayqulu, mükoddər.
Şol xalın içün zülfünə çoxlar dolaşıbdır, …
Ancaq məni bilmən,
Bir danə pərvanə içün gör neçə quş düşdü duzağə,
Ram oldu müsəxxer.
Ey ruzi-qiyamət gününə münkir olanlar,
Dilbər geder oldu.
Eşitməmisən suri-rəvani çalındı qulağe,
Qopdu mənə meşhər.
Ey nuri-təcəlla günəşi perde yüzündən,
Bir ğecə götürsen,
Pərvanə kimi özü yane şəmü çirağə,
Göylərdəki extər.
Sən tək pərinin menzili viranə gerəkdir,
Ya çeşmələr üstü.
Könlüm təki virane, gözüm təki bulağe,
Gəl hey peri peyker.
Bir badə şərab istedim ol safi ləbindən,
Sərxoşdumu bilmen,
Çeşmin məni öldürməyə yapışdı biçağə,
Çekdi mənə xəncər.
Zülfun sandan könlümə sevda yeli əsdi,
Reyhanmıdı bilmən,
Xansı çiçəyin qoxusudur doldu dimağə,
Can oldu müəttər.
Dünyadan əgər Fəzli gözü sayğulu getse,
Yüzin hevəsinden,
Rəhmət yağışı toıpağının üstünə yağə,
Qəbri ola ənvər.

Müəllif:Fəzli

FƏZLİNİN DİGƏR YAZILARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

FƏZLİ – QƏZƏL

Səbrim tükəndi, möhnətə qatlana bilməzəm

Səbrim tükəndi, möhnətə qatlana bilməzəm
Su başdan aşdı, eşq oduna yanə bilməzəm.
* * *
Sən sərv boylu dilbəri tərk etməzəm əgər,
Ömrüm budağı cövr ilə utana bilməzəm.
* * *
Yarın başına ay ilə gün peykə çevrilir
Ol şəmə məndən özgə pərvanə bilməzəm.
* * *
Aləm bilir ki, şol sənəmi sevmişəm, rəqib,
Başım gedərsə mən bu işi danə bilməzəm.
* * *
Vergil bu Fəzli kamına, fərdaya qoymagil,
Yoxdur vəfası ömrümün, inana bilməzəm

.Müəllif:Fəzli

FƏZLİNİN DİGƏR YAZILARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

FƏZLİ – AZƏRBAYCAN ŞAİRİ

Yazarlar jurnalı

Fəzli – azərbaycanlı şair, Məhəmməd Füzulinin oglu

XVI əsr Azərbaycan şairi olan Fəzli Məhəmməd Füzulinin ogludur.

FƏZLİ HAQQINDA

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu direktorunun müavini, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov Ankara Milli Kitabxanasında dahi şairimiz Məhəmməd Füzulinin oğlu Fəzlinin iki qəzəlini, bir təkbeytini, iki misrasını aşkarlayıb.

Fəzli Kərbəlada doğulub, mədrəsə təhsili görüb, ərəb, fars və Azərbaycan dillərində şeirlər yazıb. Lakin şairin divanı bizə gəlib çatmayıb. Müasirləri onun müəmma janrında şeirlər yazdığını, mənzum tarix söylədiyini bildiriblər.

Fəzlinin yeni tapılmış şeirləri əlyazma qaynaqlarında onun yeni əsərlərinin üzə çıxarılacağına ümidləri artırır.

GƏRƏK QOŞMASI

QƏZƏL

MÜSTƏZAD

FƏZLİNİN DİGƏR YAZILARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

FƏZLİ – GƏRƏK QOŞMASI

GƏRƏK

Dünyadə gözəllər dəvasın qılan 
Degil, ona necə yar olmaq gərək? 
Xülqi-xoyi mələk, sureti insan 
Şəkər sözlü, şirinkar olmaq gərək.
* * *
Sürahi gerdənli, Iəbləri qönçə, 
Sedr vaseh ola, ol beli incə.
Miyanə boy ola, dalsı kənəkcə 
Ol püstə dəhanı dar olmaq gərək.
* * *
Qırmızısı qırmızı, ağa tay ola,
Göz qarası qara, qaşı yay ola,
Gül yanağı bədirlənmiş ay ola, 
Sinəsində qoşa nar olmaq gərək.
* * *
Gözləri nərgis tək şöləvar ola, 
Müjkanlan çöhrəsində xar ola,
Alıcı tərlantək səbükbar ola, 
Mərifətdən xəbərdar olmaq gərək.
* * *
On beş yaşlı ola, miyanə boylu,
Çox lağər olmaya, qucağa dolu,
Qolu uzun, ağ əlləri hənalı 
Sinəsi həm tazə qar olmaq gərək.
* * *
Xoş ona kim, ola bir belə yan,
Heç kimin yox, men tək olubdur zan. 
Fəzliya, sən çağır ulu cabban,
Sənə məhşər günü yar olmaq gərək.

Müəllif:Fəzli

FƏZLİNİN DİGƏR YAZILARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru