Etiket arxivi: MAYIL DOSTU

MAYIL DOSTU. KƏDƏRLİ DAĞLAR

MAYIL DOSTUNUN YAZILARI

KƏDƏRLİ DAĞLAR

Gələni, gedəni qeybə çəkilib,

Bu dağların üzü daşa dönübdü.

Başına göylərdən bulud tökülüb,

Sevinci gözündə yaşa dönübdü.

***

Dağlar qəribsəyir,köksün ötürür,

Çəməni çiçək yox,qanqal bitirir,

Sanki qəm şəllənir,kədər götürür,

Ağlını itirmiş başa dönübdü.

***

Duman, çən alıbdı dar bələnləri,

Ta görünmür sazı, söz bilənləri,

Arana yollayıb qız — gəlinləri,

Yayın ortasında qışa dönübdü.

***

Mayıl, artıq burda qulaqlar batır,

Deyirlər, göylər də bu dağda yatır,

Burda,kədər gözəlliyə qəm qatır,

Qanadı qırılmış, quşa dönübdü.

Müəllif: Mayıl DOSTU

MAYIL DOSTUNUN YAZILARI


MÜSABİQƏ ELAN OLUNDU 


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

MAYIL DOSTU – QİBLƏM VƏTƏNDİ

MAYIL DOSTUNUN YAZILARI

QİBLƏM VƏTƏNDİ

Yurd – yuvamın dəlisiyəm,

Qarabağım, gülüm mənim.

Cənnətməkan əsilliyəm,

Azərbaycan, elim mənim.

***

Dilim çələng, gül özündən,

Nur tökülür üz – gözündən,

Bal süzülür hər sözündən,

Şirin, şəkər dilim mənim.

***

Axar çaylar qan damarın,

Təbiətin –gözəl varın,

İncisi var bu diyarın,

Göygöl adlı, gölüm mənim.

***

Bu cənnətdən harda vardı,

Yay fəslində dağı qardı,

Hər qarışı dövlət, vardı,

Xəzinədi çölüm mənim.

***

Süngü olsun telli sazım,

Nərəyə dön, xoş avazım,

Hünərindən tarix yazım,

Gəl, qələbə ilim mənim!

***

Qorqud adlı pir Dədəsən,

Mayıl qurban, sən qibləsən,

Allah haqqı, bir dənəsən,

El gücündə selim mənim!

Müəllif: Mayıl DOSTU

MAYIL DOSTUNUN YAZILARI


MÜSABİQƏ ELAN OLUNDU 


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

MAYIL DOSTU. KƏDƏRLƏ DOSTAM

MAYIL DOSTUNUN YAZILARI

KƏDƏRLƏ DOSTAM

(oxumanız məsləhətdir)

Yağışdan qorxum yox, yalınam, lütəm,

Od vecimə deyil, külə dönmüşəm.

Mümkünmü, təzədən yanam, ütüləm,

Ocağım qaralıb, çoxdan sönmüşəm.

***

Daşdan daşa dəyib qovğalı başım,

Ağlıma gəlməyən, başıma gəlib.

Ən çox kədər olub dostum,sirdaşım,

Dərd ara verəndə, xoşuma gəlib.

***

Tale mən deyəni,çox vaxt deməyib,

Arzumun şumuna zəhər əkilib.

Ürək istəyəni bəxtim yeməyib,

Diləyim doğranıb şişə çəkilib.

***

Ağrını, acını tale ötürməz,

Dərdimin içində sevinc gəzirəm.

Yükləsən bu yükü heç kim götürməz,

Bu ağrıya, mən ki dağam, dözürəm.

***

Kədər dostum oldu, fərəh düşmənim,

Qəribə taleyim, güzarım oldu.

Allahım, nə idi günahım mənim,

Dərd alverim, kədər bazarım oldu?

Müəllif: Mayıl DOSTU

MAYIL DOSTUNUN YAZILARI


MÜSABİQƏ ELAN OLUNDU 


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

20 YANVARA AİD ŞEİRLƏR

 “21 – XXI ƏSRİN 21 AYDINI”-TUNCAY ŞƏHRİLİNİN KİTABI

KÜLÜM GÖZLƏYİR
(20 Yanvar 2019)
İgidlərim şir olacaq,
Vətən bütöv, bir olacaq,
Yurdlar əziz pir olacaq,
Gələcək o ilim mənim.


Bülbül havalanıb uçmur,
İnciyibdi, qönçəm açmır,
Daha qızlar dərib qaçmır,
Qəribsəyib gülüm mənim.


Yurd sarıdan üzüm qara,
Qisas hara, söhbət hara?
Düşmənə vuracam yara,
Uzanacaq dilim mənim.


Qürurum, vüqarım enməz,
Hərarətim, odum sönməz,
Qarabağdan üzüm dönməz,
Yol gözləyir külüm mənim.

Müəllif: Mayil Dostu

<<<20 YANVAR – YAZARLAR.AZ>>>

20 YANVAR
Bu gün arzumuzun azadlıq günü,
Bu gün azadlığın zurvə günüdür.
Ulu babaların səpdiyi dəni,
Göyərdən millətin zərbə günüdür.


Bu gün min illərlə gələn yollarıın,
Sabaha açılan hür qapısıdır.
Haqqını istəyən mərd oğulların,
Şərəflə keşdiyi nur qapısıdır.


Bu gün yer üzündə ən qədim xalqın,
Özünə yenidən dönüm anıdır.
Vətəni canından çox sevənlərin,
Vətən qarşısında imtahanıdır.


Bu gün hüzün günü, qəm günü deyil,
Fəxarət günüdür, qürur günüdür.
Xalqın varlığını təsdiq eləyən,
Şərafət günüdür, möhür günüdür.


Bu gün öz qanıyla yazdı bu millət,
Ən yeni tarixin salnaməsini.
Ucaldı müqəddəs şəhidləriylə,
Çatdırdı dünyaya haqqın səsini.


Bu gün azadlığın, müstəqilliyin,
Qan ilə yazılmış təməl günüdür.
Ölümün üzünə dik baxa-baxa,
Özgür yaşamağın bədəl günüdür.


Bu gün ürəklərdən qorxunun, xofun,
Ölümün əliylə çıxan günüdür.
Millətin divləri, əjdahaları,
Birliyin gücüylə yıxan günüdür.

Müəllif: Müzəffər Məzahim

<<<20 YANVAR – YAZARLAR.AZ>>>

QİSAS DADIR
Yavaş yeri, asta dolan,
Bu torpaqda şəhid yatır!
Çiçək deyil burada solan,
Qərənfildi qanda batır!


Salam söylə, endir başın,
Şəhid ruhu inciməsin!
Nalə çəksin, öpsün daşın,
Zəminxarə səngiməsin!


Güllə səsi gəlir burdan,
Burda səssiz ruh ağlayır!
Can alışır burda qordan,
Burda ələm, qəm çağlayır!


Müqəddəsdi o qara daş,
Müstəqillik, İstiqlaldı!
Əli yalın gedən savaş,
Özgürlüyə çığır saldı!


Bu torpağı Vətən etdi,
Cərgə – cərgə gömülən can!
Bayraqları bayraq etdi,
Köynək – köynək tökülən qan!


Asta yeri, təzimlə dur ,
Bu torpaqda şəhid yatır!
Qaytar yurdu, əzmlə dur,
Şəhid qanı qisas dadır!

Müəllif: Təvəkkül Goruslu

Hazırladı: Tuncay ŞƏHRİLİ

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru