Etiket arxivi: Müzəffər Məzahim

Müzəffər Məzahim 

Müzəffər MƏZAHİM

(Gözəlov Müzəffər Məzahim oğlu) 01 iyul 1957-ci ildə  Neftçala  rayonunun  Qədimkənd  kəndində  anadan  olmuşdur.

          1987-1993-cü  illərdə  Moskva M . Qorki  adına  Ədəbiyyat  İnistutunun  Poeziya  şöbəsini  bitirmişdir.  

         Şerləri mütəmadi olaraq müxtəlif dövrü mətbuatda  dəfələrlə   dərc olunub. “Görüşünə gəlmişəm”,  “Ata ocağı”,  “Gələn baharadək” , “Bu qərib dünyada”, “Atlan igidim”, “Vətən sevdalı ürək”  və Təbrizdə “Könül, gileylənmə” adlı  şerlər  kitabları  çapdan  çıxıb.  Bir çox poemaların və “Bilgə xaqan” tarixi dramasının müəllifidir.  Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvidir.

          “Məmməd Araz” ədəbi mükafatı laureatıdır.

     Hal-hazırda Neftçala  rayonunun Qədimkənd kəndində yaşayır.

MÜZƏFFƏR MƏZAHİMİN ŞEİRLƏRİ:

MÜZƏFFƏR MƏZAHİMİN YAZILARI


Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

İmamverdi Əbilovun “Könül dünyamıza səyahət” i bu gün də aktualdır. Müzəffər Məzahim.

İmamverdi Əbilovun “Könül dünyamıza səyahət” i bu gün də aktualdır.

Kitabxanamı zənginləşdirən və tez-tez məni təkrar mütaliə etməyə vadar edən kitablarım çoxdur. Bu gün məni cəlb edən belə kitablardan biri də mərhum alimimiz, müəllimimiz, filiologiya elmləri doktoru İmamverdi Əbilovun “Könül dünyamıza səyahət” elmi-publisistik kitabıdır. Elmi-tənqidi əsərlərlə yanaşı gənclərə tərbiyəvi ruhda yazılmış əsərləri ilə də oxuculara tanınan İmamverdi Əbilov öz müdrik qələmini yaşıl işığa döndərib hər dövrdə gənc nəslə zamanın tələblərinə uyğun yaşam yollarını göstərir və onları “könül dünyasına səyahət”ə çıxaran kapitan rolunu oynayır. Hər kəsin könül dünyasını özünə tanıtdıran bu kitabın doğulduğu qəlbin sahibi xoşbəxtdir. Xoşbəxtdir ona görə ki, müəllifin özünü bir müəllim kimi dəfələrlə dinləmişik və dinlədikcə həyata, insana yenidən vurulmuşuq. Bu kitabı oxuduqca elə zənn edirsən ki, yenə də İmamverdi Əbilovla üz-üzə oturub onun səmimi söhbətlərini dinləyirsən. Bu söhbətlər isə bizim qəlbimizin daimi mənəvi sərvətinə çevrilir.

Şəxsiyyətin özü estetik zövqə, tərbiyəyə, mənəvi könül dünyasına malik deyilsə başqasını necə inandıra bilər? İnsanın daxili nə qədər təmiz olarsa cəmiyyətə bir o qədər xeyri dəyər, insanlar arasında nüfuzu artar.

İmamverdi müəllim danışığından tutmuş yerişinə, gülüşünə qədər başdan-ayağa estetika nümunəsi idi. Bəs estetika nə deməkdir? Mən “Könül dünyamıza səyahət” kitabını oxuyub gəldiyim qənaət daxilində bu suala cavab verə bilərəm ki, “estetika daxili gözəllik, mənəvi saflıq, əxlaqi təmizlik və bütün insani keyfiyyətlərə malik” olmaq deməkdir. Bu kitab yenə də öz aktuallığı ilə böyük əhəmiyyətə malikdir. Gənclərin həyatında müdrik məsləhətçi rolunu oynaya bilər. Müəllif məktəb yaşından tutmuş, həyatda müstəqil addım atana qədər insanın qarşısına çıxan çətinliklərdən danışırsa bunların səbəblərini xırdalıqlarına qədər açmaqla yanaşı onları aradan qaldırmaq yollarını da göstərir. Müəllif həyatı gözəlləşdirən, onu mənəvi aləmə çevirən insanı tərənnüm edərkən, “ehtiraslı istedadın” vəhdətindən yaranmış sənət əsərlərindən söhbət açarkən, əməyin insana bağışladığı zahiri və daxili sağlamlıqdan danışarkən, nemətlər bolluğu yaradan torpağın köksündə rəssam təbiətin yaratdığı əsrarəngiz gözəllik axtarışlarından aldığı nəticədən – “Gözəllik – həyatdır” fəlsəfi hökmünü verir və oxucunu həyatın doğurdan da gözəllikdən yarandığına inandırır.

Müəllif “Soyuq dostların vəfasından” – kitablardan danışarkən kitabın insan aləmində nə qədər qiymətli olduğunu dəlillərlə, sübutlarla göstərir. İnsanı vəcdə gətirib özü isə soyuq-soyuq baxan kitablar olmasaydı dünya boş və mənasız olardı. Kitab insanı keçmişlə bağlayan ən əlverişli vasitədir. Keçmişi öyrənmədən isə irəli getmək mümkün deyil. İmamverdi Əbilov bu baxımdan çox doğru demişdir: “İnsan ona görə keçmişlə yaşayır ki, maariflənsin, bu günlə yaşayır ki, zövq alsın, gələcəklə yaşayır ki, gələcəyi həm özü üçün, həm də yaxın adamları üçün daha gözəl, daha ləyaqətli etsin.”

Ailə münasibətlərindən söhbət açarkən müəllif müxtəlif hadisələri şirin nağılçı dili ilə danışır, fikirlərini olmuş hadisələrlə əsaslandırır. Bəzən bir xoşbəxt ailədən söhbət açanda onun sevincini duyub biz də sevinirik. Bəzən isə dağılmış və ya dağılmaqda olan ailələrdən danışarkən onun keçirdiyi iztirabları, ürək ağrılarını özümüzdə hiss edirik. Bunları oxuduqca isə “özülü eşq, namus olan ailələr” heç vaxt dağılmaz! qənaətinə gəlirik. Bu qənaəti bizə verən müəllifin ağıllı, müdrük mülahizələri və özünün çıxartdığı tərbiyəvi nəticədir: – “İradə sədaqətə, səlahiyyət səmimiyyətə, eşq namusa xidmət edəndə gözəldir, mənalıdır!”

Vətəni, Vətənin qəhrəmanlarını bizə bir müəllim, qayğıkeş ata kimi sevdirən, bu gündan sabaha qanadlandıran, qəlbimizi arzuların varlığı ilə vəcdə gətirən bu kitab gənc oxuculara ən böyük hədiyyədir. Gözəl, həyati, rəngarəng mövzularla əhatə olunmuş bu kitabı oxuduqca mənən saflaşır, büllurlaşırsan. Nikbin ruhlu, iti qələmli, hər cür anlaşılmazlığa, antipodluğa, eqoizmə qarşı barışmaz olan İmamverdi Əbilov öz saf könül dünyasından oxucuların könül dünyasına səyahətə çıxaraq öz qayğıkeş, səmimi, lakin qəti sözlərini ürəklərin sərvətinə çevirməkdə ən böyük insani bir iş görmüşdür. Kitabı oxuduqca onun yüksək ensiklopedik biliyə, məlumata malik olduğu aşkar görünür.

Öz aktuallığını bu gün də saxlayan bu kitabın yenidən çap olunması və gənc nəslə çatdırılması vacibdir. Böyük alimimizə, müəllimimizə Allah rəhmət eləsin, ruhu şad olsun.

Hörmətlə: Müzəffər MƏZAHİM

MÜZƏFFƏR MƏZAHİMİN YAZILARI


>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<


ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUNN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Müzəffər Məzahim. ƏBƏDİ İZİNİZ VAR.

21 Azər haqqında məlumat

ƏBƏDİ İZİNİZ VAR

21 Azər inqilabçılarına

Siz dadıb azadlığın şəhdini, şərbətini,

Qırdınız yağıların harın əsarətini.

Qəlbinizdə qalandı zülməti yaran işıq,

Milləti azadlığa çəkib aparan işıq.

Şəfəqlərə döndünüz günəşə tən ölkədə,

İnsanın azadlığı, haqqı itən ölkədə.

Vətənin ürəyindən sızıldayan yaranı

qopardınız, Səttarxan, Xiyabani, Ərani,

Baş qaldırıb məzardan sanki, “Afərin”-dedi,

“Mübarəkdir, ey Vətən, şanlı zəfərin”,-dedi.

Səhənddən Kəpəzəcən səhər yelləri əsdi,

Şad xəbəri ellərə yaymaq üçün tələsdi.

Oxşayaraq narın meh geniş çəməni, çölü,

Qurutdu anaların gözündəki nisgili,

Ulu Təbrizin səsi yayıldı dalğa- dalğa,

Sanki, Şimalla Cənub durdu dodaq-dodağa.

Dikəldib qamətini Azərbaycan vüqarla,

Yuyundu igidlərin qəlbindəki o nurla.

Baxdı qoca dünyanın qırışmış alnına o,

Talelərin tor kimi qarışmış alnına o.

Baxdı, vüqarla baxdı, o sərt üzə, pərt üzə,

“Kim-kimi?!” sualıyla dayandılar üz-üzə…

Elə bil qopdu tufan, yarıldı yer, endi göy,

Dünya Azərbaycana baxırdı ögey-ögey…

Siz ey günəşli yurdun, xalqın pərvanələri,

Ədalətin, mənliyin, haqqın pərvanələri.

Qurduğunuz azadlıq, abadlıq dağılsa da,

Həqiqət xəyanətlə, böhtanla boğulsa da.

Yaşayır idrakınız, əzminiz, qüdrətiniz,

Əsrlərə bəs edən adınız, şöhrətiniz.

Bu xalqın tarixində əbədi iziniz var,

Hər kəsin ürəyində doğma mənziliniz var.

Müəllif: Müzəffər MƏZAHİM

MÜZƏFFƏR MƏZAHİMİN YAZILARI


>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

20 YANVARA AİD ŞEİRLƏR

 “21 – XXI ƏSRİN 21 AYDINI”-TUNCAY ŞƏHRİLİNİN KİTABI

KÜLÜM GÖZLƏYİR
(20 Yanvar 2019)
İgidlərim şir olacaq,
Vətən bütöv, bir olacaq,
Yurdlar əziz pir olacaq,
Gələcək o ilim mənim.


Bülbül havalanıb uçmur,
İnciyibdi, qönçəm açmır,
Daha qızlar dərib qaçmır,
Qəribsəyib gülüm mənim.


Yurd sarıdan üzüm qara,
Qisas hara, söhbət hara?
Düşmənə vuracam yara,
Uzanacaq dilim mənim.


Qürurum, vüqarım enməz,
Hərarətim, odum sönməz,
Qarabağdan üzüm dönməz,
Yol gözləyir külüm mənim.

Müəllif: Mayil Dostu

<<<20 YANVAR – YAZARLAR.AZ>>>

20 YANVAR
Bu gün arzumuzun azadlıq günü,
Bu gün azadlığın zurvə günüdür.
Ulu babaların səpdiyi dəni,
Göyərdən millətin zərbə günüdür.


Bu gün min illərlə gələn yollarıın,
Sabaha açılan hür qapısıdır.
Haqqını istəyən mərd oğulların,
Şərəflə keşdiyi nur qapısıdır.


Bu gün yer üzündə ən qədim xalqın,
Özünə yenidən dönüm anıdır.
Vətəni canından çox sevənlərin,
Vətən qarşısında imtahanıdır.


Bu gün hüzün günü, qəm günü deyil,
Fəxarət günüdür, qürur günüdür.
Xalqın varlığını təsdiq eləyən,
Şərafət günüdür, möhür günüdür.


Bu gün öz qanıyla yazdı bu millət,
Ən yeni tarixin salnaməsini.
Ucaldı müqəddəs şəhidləriylə,
Çatdırdı dünyaya haqqın səsini.


Bu gün azadlığın, müstəqilliyin,
Qan ilə yazılmış təməl günüdür.
Ölümün üzünə dik baxa-baxa,
Özgür yaşamağın bədəl günüdür.


Bu gün ürəklərdən qorxunun, xofun,
Ölümün əliylə çıxan günüdür.
Millətin divləri, əjdahaları,
Birliyin gücüylə yıxan günüdür.

Müəllif: Müzəffər Məzahim

<<<20 YANVAR – YAZARLAR.AZ>>>

QİSAS DADIR
Yavaş yeri, asta dolan,
Bu torpaqda şəhid yatır!
Çiçək deyil burada solan,
Qərənfildi qanda batır!


Salam söylə, endir başın,
Şəhid ruhu inciməsin!
Nalə çəksin, öpsün daşın,
Zəminxarə səngiməsin!


Güllə səsi gəlir burdan,
Burda səssiz ruh ağlayır!
Can alışır burda qordan,
Burda ələm, qəm çağlayır!


Müqəddəsdi o qara daş,
Müstəqillik, İstiqlaldı!
Əli yalın gedən savaş,
Özgürlüyə çığır saldı!


Bu torpağı Vətən etdi,
Cərgə – cərgə gömülən can!
Bayraqları bayraq etdi,
Köynək – köynək tökülən qan!


Asta yeri, təzimlə dur ,
Bu torpaqda şəhid yatır!
Qaytar yurdu, əzmlə dur,
Şəhid qanı qisas dadır!

Müəllif: Təvəkkül Goruslu

Hazırladı: Tuncay ŞƏHRİLİ

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ORDU GÜNÜNƏ ŞAİR BAXIŞI

TORPAQ DİVARLAR
(… o günləri mənimlə birgə yаşаmış keçmiş zаbit dоstlаrımа…)
Mən,
çırаq,
bir də bilindаj,
nimdаş bir yаtаq,
bоz səhrаyа zəif işıq sаlаn
bаlаcа pəncərə,
vаhiməli bir gecə.
Аrzulаr, хəyаllаr içində sən,
sənsiz dünyаnın yuхulu vаrlıqlаrı,
bir də növbəsi dəyişiləsi əsgər.
Eni uzununа bərаbər
sаnki yаrıyаcаn
yerə bаsdırılmış
mənimlə sübhədək
keşik çəkən
аçılаcаğı səngər yоlunа аçılаn-
оlаcаğım.
Bir ömür yаşаdın
sən də mənimlə.
Qоrхulu,
fərəhli,
həsrətli ömür.
Neçə əsgərin
mülki хаtirələri,
sevgi məktublаrı,
gələcək аrzulаrı,
səndə аçıb dərdini,
diləyini.
Kürəyi-güllə yаğışlı,
içi rütubətdən аğаrmış
tоrpаq divаrlаr.
Ömrümüz kimi
yаnаcаğı qurtаrаn çırаğındа
məktubа ürək-dirək verən
sоn cümlələr tаmаmlаnаr
gecə sааt üçün yаrısındа,
qəfil ölüm аyаqyаlın dоlаşаr
səngərlər аrаsındа
gecə sааt üçün yаrısındа,
qızıl lаlə аlışаr
bir şəhidin yаrаsındа
gecə sааt üçün yаrısındа
və hаrаdаsа sevənlərin
ulduzlаrı bаrışаr
gecə sааt üçün yаrısındа.
Pоstlаrı gəzərəm.
Növbəti ахşаmdа
təzədən bаşlаr
mənimtək dаrıхаn
хаtirə məktublаr.
Yenə о yаtаq,
mən, sən, о dоğmа-
аrхeоlоqlаr tаpmış kimi
yаrısı yerin аltındа
torpaq divarlar.
…mənim uzаq хаtirələrim,
və üfüqdə dоğаn səhərim,
ən аğır,
ən dоğmа günlərim…
1995.
Müəllif: Rəfail TAĞIZADƏ

ƏSGƏR MARŞI
Məmləkət uğrunda fani dünyadan vaz keçmişik,
Diz çöküb, bayraq öpüb sadiqliyə and içmişik,
Ən müqəddəs, ən şərəfli, ən uca yol seçmişik.
Dönmərik haqqın yolundan, zirvələr ünvanımız,
Qoy fəda olsun Vətən, torpaq yolunda canımız.
* * *
Birləşək yumruq kimi can dərdinə düşsün yağı,
Görməsə bizdən təpər, verməz alınmış torpağı,
Qoymayaq düşmənlərə bir qönçəni, bir yarpağı,
Bəxş edək azadlığı xalqa, ucalsın şanımız,
Qoy fəda olsun Vətən, torpaq yolunda canımız.
* * *
Verdi Ali Baş komandan əmri, hazır ərlərik,
Xalqın arzu-istəyindən güc alan ləşgərlərik,
“Öldü vardır, döndü yoxdur” -söyləyən əsgərlərik,
Biz şəhadət badəsin içdik, halaldır qanımız,
Qoy fəda olsun Vətən, torpaq yolunda canımız.
* * *
Dalğalansın daima göylərlə tən bayrağımız,
Qoymarıq ensin bir an biz var ikən bayrağımız,
Sağ ikən paltar, şəhid olsaq kəfən bayrağımız,
Sayəmizdə qoy bütöv olsun Azərbaycanımız,
Qurban olsun bu Vətən, torpaq yolunda canımız.
Müəllif: Müzəffər MƏZAHİM

AZƏRBAYCAN BAYRAĞI
Namusumun örpəyi, qürurumun baş tacı,
Yaralarım saranım, bütövlüyün ilacı,
İstiqlalın simvolu, müstəqillik əlacı,
Ölkəmə nurun saçan, azadlığın çırağı,
Zirvələri fəth edən, Azərbaycan Bayrağı!
* * *
Rənglərində özgürlük, rənglərində din, iman,
Rənginə hopub tarix, rənginə hopub zaman,
Rəngində şəhid qanı, rəngindən qeyrət daman,
Cismim tutan dirəyi, başım üstü durağı,
Varsan, sənə can fəda, Azərbaycan Bayrağı!
* * *
Günəşdən min rəng alan, küləklə nəğmə ötən,
Savalana, Kazbekə, hətta Everestə tən,
Səninlə onurludur bu el – oba, bu Vətən,
Bəzəyirsən səmamı, bəzəyirsən növrağı,
Əbədi dalğalan sən, Azərbaycan Bayrağı!
* * *
Ulduzundu, ayındı üzərində sayrışan,
Sənə həsəd aparır gecələrdə kahkəşan,
Şəninə qibtə edir müxtəlif sancaq, nişan,
Üxüvvətin harayı, istiqbalın sorağı,
Əsrə meydan oxuyan, Azərbaycan Bayrağı!
* * *
Əsgər şücaətiylə Şuşaya çatacaqsan,
Zəngəzuru, Göyçəni kölgənə qatacaqsan,
İrəvandan yağını xırs ilə atacaqsan,
Qisasın ilhamçısı, İntiqamın yarağı,
İşğala sinə gərən Azərbaycan Bayrağı!
Müəllif: Təvəkkül GORUSLU

RƏFAİL TAĞIZADƏ, MÜZƏFFƏR MƏZAHİMTƏVƏKKÜL GORUSLUnun digər yazıları ilə də tanış ola bilərsiniz >>>>


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru