Etiket arxivi: QURAN DƏRS

QURAN DƏRSİ 32

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏN

İDĞAM FAYDALARI

Quran qiraətində əgər iki ardıcıl gələn eyni adlı hərfi ( birinci sakin olmaq şəraitilə) ayrılıqda oxusaq bu müəyyən çətinliyə və ləngimməni aradan götürmək üçün iğdam qaydasından

bəhrələniri. Bu qayda həmcins hərflərə aiddir.

Texniki redaktor: Tuncay ŞƏHRİLİ

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 29

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

LƏM ( ل ) HƏRFİNİN TƏXFİM VƏ TƏRQİQ HALLARI

Əslində Ləm hərfi tərqiqdir və onun tələffüzü təkcə ləfzi cəlalədə, yəni Allah kəlməsində yəxfim olunur mə qabli məftuh və madmum olanda.

Huvaallahu – هُوَالله

Ərinəallahu – أَرِ نَا أللهُ

Texniki redaktor: Tuncay ŞƏHRİLİ

TUNCAY ŞƏHRİLİNİN YAZILARI

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 26

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

Vali Hərflər

Vali sözü bu dörd hərfin adından alınır ( ي ل ا و) sağdan sola oxunur. ilav (vali)

Quranda Vali hərflər yazılır, lakin hərəkə yoxdur deyə oxunmurlar.

Əgər Əlif (ا) (و) (ي) kəlmədə həmzə dayağı kimi yazılıbsa orada dayaqlar oxunmazlar.

Bu – بُوْ Mu – مُوْ

Üstündə məddili Əlif Vav və Yə olan kəlmələrdə vali hərflər oxunmurlar. Bu hallarda həm Vav həm də Yə Əlif kimi oxunur.

Tuncay ŞƏHRİLİ TƏRƏFİNDƏN APARILIR.


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 24

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

RA TƏXFİM

Aşağıdakı hallarda Ra təxfim oxunur.

Ra hərfi məftuh və madmum olanda, yə ni fəthəli və dammallı olanda.

Rabbə – رَبَّ Nuraddu – نُردُّ Ruhəməu – رُ حَمَاُ

Əgər Ra (رْ) sakinə mə qabli məftuh sakin Yə (يْ) olarsa, onda Ra hərfi altı şərt tərqiq oxunar

Seyr – سَيْرْ

Xayr – خَيْرْ

Bu misallarda Ra incə tərqiq oxundu.

Beləliklə görür ki, Ra hərfi altı şərt daxilində təxfim oxunur və biz bu şərtlərə əməl etməliyik.

Tuncay ŞƏHRİLİ TƏRƏFİNDƏN APARILIR.


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 23

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

TƏFXİM VƏ TƏRQİQ

Təxfim hərfin dolu (calın), Tərqiq isə incə tələffüz edilməsidir. Bu baxımdan hərflər əsas 3 qismə.

Ancaq təfximlə oxunurlar – təfximin hərflər.

ص ض ط ظ خ غ ق

Bunlara istilə hərfləri deyilir.

Bunlardan ən güclüləri ظ ط ص ض hərfləridir.

Sarəfə – صَدرَفَ

Bundan bir qədər zəif təfximin hərf Qaf hərfdir.

Tuncay ŞƏHRİLİ TƏRƏFİNDƏN APARILIR.


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 22

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

İSTİTALƏT

İstitalət lüğəti mənaca uzatmaqdır. Təcviddə səsin dilin ön hissəsində kənarında axırna kimi uzadılmasıdır. Bu sifət Dad ض (zad) hərfinə məxsusdur.

 Tuncay ŞƏHRİLİ TƏRƏFİNDƏN APARILIR.


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 21

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

QAMƏRİYYƏ HƏRFLƏRİ

Əgər kəlmə qəməri hərflə başlayırsa bu balda birinci hərf təşdidsiz (tək) oxunur və bu 14 qəməriyyə hərflər aşağıdakılar.

Ğayn – غ Əyn – ع Xa – خ Hə – ح Cim – ج Bə – ب Əlif – ا

اَلْكيَابُ – Əl kitəbu

 Tuncay ŞƏHRİLİ TƏRƏFİNDƏN APARILIR.


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

QURAN DƏRSİ 20

QURANİ KƏRİM

QURANI OXUMAĞI ÖYRƏNƏK

TƏCVİD

Ərəb dilində olan 28 hərf iki əsas dəstəyə ayrılır. 14 qəməriyyə və qalan 14 isə şəmsiyyə hərfləidir. Şəms günəş, qəmər isə aydır. Əgər kəlmənin başlanğıcından (ا ل) Əlif ləm olarsa sonrakı hərf mütləq muşşədə (təşdidlə yazılır və bu hərf şəmssiyə hərfdir. Bu hərflərin nəzərdən keçirərək.

س ز ر د ت ث ن ل ظ ط ش

Bu kəlmələr Əlif ( ا ) Ləm (ل ) oxunmurlar

Əşşəms – الشَّهْسْ

 Tuncay ŞƏHRİLİ TƏRƏFİNDƏN APARILIR.


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru