Etiket arxivi: SEVİL GÜL NUR

Sevil Gül Nur: – … darıxmışam…

Sol ağrı

Geyinmişəm əynimə
Ayrılığın biçdiyi
Dərdlərin ən yekəsin.
Yolların bağrın yaran
Səfil kimi gəzirəm
Bu milyonlar ölkəsin.

İndi mənim ruhumu
Oxşamır o mahnılar,
Oxşamır o nəğmələr.
İndi mənə dağ çəkir
Ruhuma göndərdiyin
Eşq ətirli kəlmələr.

O xoş günlər vardı ha,
Hamısı bircə-bircə
Silinib yaddaşımdan.
İndi də qucaq-qucaq
Kədər yağır içimdən,
Qəm tökülür başımdan.

Bu yarımcan ürəyə
Ağırlıq eyləyirsən,
Birdəfəlik yığış, get.
Sol tərəfim yıxılıb,
Sol yanım viran qalıb,
O yandadır çıxış, get.

Gedəndə elə get ki,
Gedişini görməyim,
Addımın səs salmasın.
Ağlını da götür, get,
Apar onu özünlə,
Ağlın məndə qalmasın.

Bir şeirlik darıxmaq

Gedişinə qurban kəsib həsrəti
Ağrıların köksünə dağ basaram.
Elə bilmə, yoxluğunu dərd edib
Ürəyimin yaxasından asaram.

Elə bilmə, uçar bu ev başıma,
Elə bilmə, udar məni dörd divar.
Darıxmağım böyük deyil boyumdan,
Allah haqqı, bir şeirlik ömrü var.

Bir gecədə unudulur gedənlər,
Bir gecədə o son şeir yazılır.
Ondan sonra qısa olur gecələr,
Ondan sonra ağrılar da azalır.

Yuxuyla da dil tapırsan o gündən,
Sözlərini kəsməyə də can atmır.
Daha sənə hücum etmir xəyallar,
Xatirələr dodağını qanatmır.

Özünə də hələ yaxşı baxırsan,
Soruşana deyirsən ki, babatam…
Daha məni dərd eləmə, yaxşımı?
Ürəyimi dincə qoydum, rahatam…

Soyuq gecə

  Üşütdü içimi soyuq noyabr,
  Çəkdim ciyərimə odlu ahımı.
  Kəsdim kəndirini baxışlarının,
  Səndən azad etdim dustaq ruhumu.

  Qırıldı gözümdə qorunan əksin,
  Xatirə qalmadı bir xoş anımdan.
  Səpdim şeirlərə ağrılarımı,
  Sən də misra-misra çıxdın canımdan.

  Nələr yaşatmadın yazıq könlümə?!
  Demə, qabaqdaymış hələ çətini.
  Bu dəfə ürəyim çox zəif oldu,
  Qaldıra bilmədi xəyanətini.

  Bu gecə ilk dəfə andımı pozdum,
  Adını biryolluq atdım dilimdən.
  Səndən keçməyim də çətin olmadı,
  Sağ olsun, nifrətim tutdu əlimdən.

  Ağrılı deyilmiş unutmaq yolu,
  Bir azca ruhumun dizin qanatdım.
  Bu gecə ilk dəfə çıxdın yadımdan,
  Bu gecə son dəfə səni unutdum…

  Şahmat oyunu

   Sənin də gücün bitdi, sən də çox zəif oldun,
   Sən də dözə bilmədin bu dəlisov qadına.
   Ruhuna ağır gəldi “dəlilik” dediyin eşq,
   Bir anda verdin onu ayrılığın badına.

   Bu qəlbdə bir sən vardın, yalandırsa, oy onu,
   Al qılıncı əlinə, diri-diri soy onu.
   Mən “eşq” dedim bu hissə, sənsə – şahmat oyunu,
   Hansı gedişlər etdin, salım bir-bir yadına?

   Son gediş mənim oldu, sən buna məcbur etdin,
   Uduzdun bu oyunda, oldu məğlub niyyətin,
   Səni unutmağımdır böyük məğlubiyyətin,
   Məndən salam deyərsən yıxılmış inadına.

   İndi çək öz ruhuna hicran vurduğu dağı,
   Dur qarşıla ömrünə “təklik” adlı qonağı,
   Xatirələr üşütsün ətrim dolan otağı,
   Dizlərini qucaqla, “sızıltı” de adına.

   İndi uzun gecələr çəkər səni çarmıxa,
   Ağrıların birləşər səni kökündən yıxa,
   Quduz həsrət acısı canından çətin çıxa,
   Darıxmaq deyirəm e, gəl indi bax dadına.

   “Azadlıq” stansiyası

    Məni gözləmə daha,
    Yolumuz haçalandı.
    Qəlbinin ünvanını
    Unutmuşam haçandır.

    Daha ruhuna çıxmır
    Məni aparan yollar.
    İndi bu addımların
    Getdiyi başqa yer var.

    Gözlərim ta yorulmur
    Avtobus durağında.
    “İndi gələrsən” deyə
    Qalmıram sorağında.

    Bilirsənmi, sevirəm
    Bu yeraltı qatarı.
    Səni tez unutdurur
    Metro stansiyaları.

    Elə gözəl olur ki,
    Vaqonda mürgüləmək.
    Nə mesaj yazmaq olur,
    Nə də ki zəng eləmək.

    Gözlərimi yumuram
    Əvvəldən düz sonacan.
    Çatanadək sayıram
    Üç dəfə yüz onacan.

    Xatirə tıxacında
    Nə itib, nə batıram.
    Səndən rahatca keçib
    Mən özümə çatıram.

    Ruhum çıxır məhbəsdən,
    Aydınlanır dünyası.
    Növbəti dayanacaq –
    “Azadlıq” stansiyas.

    Titrəyən öpüş

     Məndən sonra pozular günlərinin düzümü,
     Sabahların sükutla, gecələrin lal keçər.
     Ruhun eşq libasını soyunar öz əynindən,
     Ayrılıq ürəyinə özün boyda qəm biçər.

     Məndən sonra düzülər misralar da yan-yana,
     Yüz şeir də yazılsa, ödəməz bir ağrını.
     Köksün üstə alışan o köz səni yandırar,
     Dodağında titrəyən öpüş didər bağrını.

     Məndən sonra yozular yuxuların tərsinə –
     O mənli röyaların bircəciyi düz olmaz.
     Məni unutmaq üçün sayarsan günü, ayı,
     Məni unutmaq isə bir ömürdən tez olmaz.

     Ayrılıqlar dərd deyil

      Ayrılıqdır da, ömrüm,
      Ya az, ya da çox olsun.
      Başağrısı deyil ki,
      Sinirimə toxunsun.

      Həsrət cəmi üçcə gün
      Boğazımı yandırar.
      Ruhumdan axan qanı
      Zamanlar dayandırar.

      Yarama məlhəm çəkər
      Vaxtın şəfalı əli.
      İtirər qulağımdan
      Səsini sabah yeli.

      Bakının sərt küləyi
      Elə tufan qoparar,
      Əlimdən əl izini
      Birdəfəlik aparar.

      Ağrılar üsyan edər
      Göydə ay batanacan.
      Uzağı, bir şeiri
      Bətnimdən atanacan.

      Elə ki həmin gecə
      O xoş şeir doğulur,
      İnan ki, ondan sonra
      Ağrılar da yox olur.

      Bilirsən, hicrandan çox
      Daşın üzü soyuqdur.
      Ayrılıqlar dərd deyil,
      Ölümə çarə yoxdur.

      Son oyun

       Gözü dolub buludların bu səhər,
       Sən getdiyin o yolları yaşlayır.
       Ruhum üzür bir boşluğun içində –
       Sevgimizin həsrət ömrü başlayır.

       Bu neçənci gedişindir, bilmirəm,
       Hər gedişdə dəfə-dəfə yarıldım.
       Böyütmədim içimdəki ağrını,
       Sən dönüncə ümidlərə sarıldım.

       Bir körpəcə təsəlliyə sığınıb,
       Günlərimi ötüşdürdüm birtəhər.
       Göyərmədi gözümdəki arzular,
       Səbrim ilə suvarsam da hər səhər.

       Şeirlərdən çətir tutdum könlünə,
       Gah saxladın, gah da geri yolladın.
       Dönə-dönə getdin məndən uzağa,
       Dönə-dönə mənə doğru yol aldın.

       Ruhum ayaq səslərindən yorulub,
       Addımların döyəcləyir ömrümü.
       Məni ürək iynələyir hər gecə,
       Gündüzlər də həsrət yeyir ömrümü.

       Çox uzandı bu “get-gəl”lər oyunu,
       Üzüm gəlmir ürəyimə “döz” deyim.
       Ayrılmağa gəlirsənsə, qayıtma,
       Qovuşmağa gəlirsənsə, gözləyim.

       Daşını atmışam darıxmaqların

        Bilirdim, qaranlıq keçib-gedəndir,
        Bilirdim, gecələr ömürlük deyil.
        Bax sabah açıldı, bitdi həsrətim,
        Daha sənsizliyim mənə yük deyil.

        Daha qorxularım əriyib-gedib,
        Onlar əvvəlkitək məni üşütmür.
        Bütün acılara kar olub ruhum,
        Haray salsalar da, indi eşitmir.

        Mənə doğmalaşıb sadiq təkliyim,
        Dadı damağımda çox şirinləşib.
        O qədər ayrılıq yaşamışam ki,
        Səbrimin kasası lap dərinləşib.

        Bölüb ayrılıqlar öz arasında –
        Qəmimdən üç buna, beş ona düşüb.
        Daşını atmışam darıxmaqların,
        Gedib ağrıların başına düşüb.

        Ayrılıq vaxtı

         Demişdim ki, bircə dəfə sevir ruh,
         Demişdim ki, dərin olur sevgisi.
         Bilirdin ki, ruhum sənə bağlıdır,
         Sənin qədər sevməmişəm heç kəsi.

         Böyük eşqim dar qəlbinə sığmadı,
         Cılız hisslər yağmaladı ruhunu.
         Baxışının ünvanını dəyişdin,
         Kirləndirdin belə təmiz duyğunu.

         Dodaqların yalanlardan biçdi don,
         Neçə kirli günah geydin dilinə.
         Sevgi dolu ovucların boşaldı,
         Xəyanəti yığdın iki əlinə.

         Ağır oldu budəfəki günahın,
         Bir tövbəylə yuyulası iş deyil.
         Boşa verdin eşqin vüsal vədəsin,
         İndi zaman ayrılığa işləyir.

         Göz yaşımla atdım səni gözümdən,
         Bir az da sən ağrı-acı çək indi.
         Qoy qanasın vicdanının yarası,
         Bəlkə ruhun günahlardan çəkindi…

         Müəllif: SEVİL GÜL NUR

         SEVİL GÜL NURUN YAZILARI

         Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

         “ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

         “YAZARLAR”  JURNALI PDF

         “ULDUZ” JURNALI PDF

         “XƏZAN”JURNALI PDF

         WWW.KİTABEVİM.AZ

         YAZARLAR.AZ

         ===============================================

         <<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

         Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

         Sevil Gül Nur. Günlərdir, qapıya ilişib gözüm…

         DAŞ ÖMÜR
         Ayrılıq adlı düşmənlə
         Vuruşur adam, vuruşur…
         Gedənə – yol, qalana – qəm,
         Barışır adam, barışır…
         * * *
         Dərdi qəlbdən yan atmağa,
         Xoşbəxtliyə can atmağa,
         Gedəni də unutmağa
         Çalışır adam, çalışır…
         * * *
         Qulağında donur səsi,
         Boynunda yanır nəfəsi.
         Hamıdan o doğma kəsi
         Soruşur adam, soruşur…
         * * *
         Yol çıxır sərt döngələrə,
         Ümid qalır “bəlkə”lərə…
         Bir ovucluq kölgələrə
         Qarışır adam, qarışır…
         * * *
         Gündən-günə daş olmağa,
         Bu daş ömrü daşımağa,
         Ağrılarla yaşamağa
         Alışır adam, alışır…

         İSTİ ŞEİR
         Nə uzun gediş oldu?
         Dolan səbrin daşmadı?
         Gözlərimi incitdin,
         Heç sənə yaraşmadı.
         * * *
         Sən ki qıymazdın mənim
         Gözlərimə yaş dola.
         İndi nəmli gözlərim
         Yağır getdiyin yola.
         * * *
         Sığalının dadını
         Unutmayıb tellərim.
         Öz qoynumda üşüyür
         Sən öpdüyün əllərim.
         * * *
         Sən yoxsan, heç duyulmur
         Gəlişi də bu yazın.
         Güldanda gülün solub,
         Çiynimdəsə əl izin.
         * * *
         Səni xəbər almaqdan
         Bezdirmişəm hər kəsi.
         Dodağımda titrəyir
         “Qayıt, dön, gəl” kəlməsi.
         * * *
         Nəfəsin yanağımı
         İsidən bahar yeli,
         Qayıt gəl ki, isinsin
         Saçlarımın hər teli.
         * * *
         Gəl, yorğun baxışımdan
         Acı həsrəti götür.
         Gözləmə, ömrüm-günüm,
         Vaxt keçir, ömür bitir.
         * * *
         Nə bu ömrü bada ver,
         Nə eşqi hədər elə,
         Mən olduğum yerdəyəm,
         Sən gəlsən, xəbər elə.
         * * *
         Yoluna eşqətirli
         Misraları düzüm, gəl.
         Zəng elə, qapıdayam,
         İsti şeir süzüm, gəl.

         DODAQLARIN YADDAŞI
         Bu həsrətin atəşi heç səngimir,
         Hicran dolu od-alovdur yan-yörəm.
         Mən gündüzlər adlayıram siratı,
         Gecələrsə cəhənnəmdə yanıram.
         * * *
         Əllərimi soyuq kəsir bu bahar,
         Saçlarımı yaz küləyi dağıdır.
         Buludlarda baxışlarım əriyir,
         Gözlərimin alovunu dağ udur.
         * * *
         Dodaqlarım həzm eləmir bu dərdi,
         Sən gedəli tökür qanlı göz yaşı.
         Yadındadır, demişdim ki, unutmur,
         Güclü olur dodaqların yaddaşı.
         * * *
         Hey adını pıçıldayır gizlicə,
         Qürurum da yoxluğuna yenilir.
         Çeynənməkdən gömgöy olub dərisi –
         Bütün hirsim dodaqlara yönəlir.
         * * *
         Bu eşq qaya, ayrılıqsa xəfif yel,
         Nə apara bilər ki, yel qayadan?
         Nəfəsimi kəsir acı yoxluğun,
         Sənsizliklə boğma məni, ay adam…

         UZAQLIQ
         Bu ayrılıq parçaladı köksümü,
         Qopub düşdü ürəyimin tək simi.
         Baxışların tez soyundu əksimi,
         Daha sənə görünürəm yad kimi…
         * * *
         Şeirlərin keçmədi ki əynimə,
         İndi bu sərt soyuqlarda neynim, hə?
         Nəfəsindən köz düşmədi çiynimə,
         Bürümədi vücudumu od kimi…
         * * *
         Bilməzdim ki, doğma dönər yad olar,
         Gedişinin başqa necə adı var?
         Saçlarımda əllərinin dadı var,
         Dad görmədim ondan şirin dad kimi…

         DAŞ İNAD
         Səpdin göy üzünə ayrılıqları,
         İndi buludlardan vüsal süzülmür.
         Mənim ürəyimdir, dözür hələ də,
         Yer – göy də götürməz bu boyda zülmü.
         * * *
         Susub dodaqların yol ayrıcında,
         Gələn sabahıma xeyir söyləmir.
         Gözlərin unudub pıçıldamağı,
         Daha baxışların şeir söyləmir.
         * * *
         Düşüb tərsliyinin məngənəsinə,
         Ərköyün hikkənin əlində qaldım.
         Yazıq saçlarımın günahı nəydi?
         Yenə də heyfimi onlardan aldım.
         * * *
         O daş inadını tulla dənizə,
         Odur yolumuza hər an daş qoyan.
         Onsuz nə sən məndən çıxıb gedənsən,
         Nə də ki, mən səndən ayrı yaşayan.
         * * *
         Günlərdir, qapıya ilişib gözüm,
         Sən də darıxırsan mənsiz, bilirəm.
         Əvvəlcə bu yersiz qürurunu yıx,
         Sonra da mesaj yaz: Gözlə, gəlirəm…

         Müəllif: SEVİL GÜL NUR

         SEVİL GÜL NURUN YAZILARI


         > > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

         “YAZARLAR”  JURNALI PDF

         YAZARLAR.AZ
         ===============================================

         <<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

         Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

         Sənsizliklə boğma məni, ay adam… . Sevil Gül Nur.

         SEVİL GÜL NURUN YAZILARI

         ŞAHMAT OYUNU
         Sənin də gücün bitdi, sən də çox zəif oldun,
         Sən də dözə bilmədin bu dəlisov qadına.
         “Dəlilik” dediyin eşq ağır gəldi ruhuna,
         Bir anda verdin onu ayrılığın badına.
         * * *
         Bu qəlbdə bir sən vardın, yalandırsa, oy onu,
         Al qılıncı əlinə, diri-diri soy onu.
         Mən “eşq” dedim bu hissə, sənsə – şahmat oyunu,
         Hansı gedişlər etdin, salım bir-bir yadına?
         * * *
         Son gediş mənim oldu, sən buna məcbur etdin,
         Uduzdun bu oyunda, oldu məğlub niyyətin,
         Səni unutmağımdır böyük məğlubiyyətin,
         Məndən salam deyərsən yıxılmış inadına.
         * * *
         İndi çək öz ruhuna hicran vurduğu dağı,
         Dur qarşıla ömrünə “təklik” adlı qonağı,
         Xatirələr üşütsün ətrim dolan otağı,
         Dizlərini qucaqla,  “sızıltı” de adına.
         * * *
         İndi uzun gecələr çəkər səni çarmıxa,
         Ağrıların birləşər səni kökündən yıxa,
         Quduz həsrət acısı canından çətin çıxa,
         Darıxmaq deyirəm e, gəl indi bax dadına.

         RİYAZZİYYAT
         Sənli xatirələri
         Topladım bir araya,
         Təkə, cütə ayırıb
         Düzdüm iki sıraya.
         * * *
         Yüz minin birə oldu
         Təkin cütə nisbəti.
         Mən də sevgi zənn etdim
         Bu nataraz qisməti.
         * * *
         Bu eşqi dönə-dönə
         Vurdum neçə qatına.
         Gah qüvvətə yüksəltdim,
         Gah saldım kök altına.
         * * *
         Qəmi ixtisar etdim,
         Sevinc də kəsr oldu.
         Həsrəti sıfra vurdum,
         Ayrılıq hasil oldu.
         * * *
         Sən “biz”dən “sən”i çıxdın,
         Yerində tək “mən” qaldı.
         Bu yarımcan duyğunu
         Ha topladım, dağıldı.
         * * *
         İkimizə bir ömrü
         Hey böldüm sevə-sevə.
         Nə etdim, alınmadı,
         Qalıq qaldı hər dəfə…
         * * *
         Səndən sonra hissləri
         Hesablamaqdır peşəm.
         Sevmədiyim bir fənni
         Gör necə öyrənmişəm…
         01.10.2022.

         “AZADLIQ” STANSİYASI
         Məni gözləmə daha,
         Yolumuz haçalandı.
         Qəlbinin ünvanını
         Unutmuşam haçandır.
         * * *
         Daha ruhuna çıxmır
         Məni aparan yollar.
         İndi bu addımların
         Getdiyi başqa yer var.
         * * *
         Gözlərim ta yorulmur
         Avtobus durağında.
         “İndi gələrsən” deyə
         Qalmıram sorağında.
         * * *
         Bilirsənmi, sevirəm
         Bu yeraltı qatarı.
         Səni tez unutdurur
         Metro stansiyaları.
         * * *
         Elə gözəl olur ki,
         Vaqonda mürgüləmək.
         Nə mesaj yazmaq olur,
         Nə də ki zəng eləmək.
         * * *
         Gözlərimi yumuram
         Əvvəldən düz sonacan.
         Çatanadək sayıram
         Üç dəfə yüz onacan.
         * * *
         Xatirə tıxacında
         Nə itir, nə batıram.
         Səndən rahatca keçib
         Mən özümə çatıram.
         * * *
         Ruhum çıxır məhbəsdən,
         Aydınlanır dünyası.
         Növbəti dayanacaq –
         “Azadlıq” stansiyası…
         10.10.2022.

         SOYUQ GECƏ
         Üşütdü içimi soyuq noyabr,
         Çəkdim ciyərimə odlu ahımı.
         Kəsdim kəndirini baxışlarının,
         Səndən azad etdim dustaq ruhumu.
         * * *
         Qırıldı gözümdə qorunan əksin,
         Xatirə qalmadı bir xoş anımdan.
         Səpdim şeirlərə ağrılarımı,
         Sən də misra-misra çıxdın canımdan.
         * * *
         Nələr yaşatmadın yazıq könlümə?!
         Demə, qabaqdaymış hələ çətini.
         Bu dəfə ürəyim çox zəif oldu,
         Qaldıra bilmədi xəyanətini.
         * * *
         Bu gecə ilk dəfə andımı pozdum,
         Adını biryolluq atdım dilimdən.
         Səndən keçməyim də çətin olmadı,
         Sağ olsun, nifrətim tutdu əlimdən.
         * * *
         Ağrılı deyilmiş unutmaq yolu,
         Bir azca ruhumun dizin qanatdım.
         Bu gecə ilk dəfə çıxdın yadımdan,
         Bu gecə son dəfə səni unutdum…
         30.11.2022.

         UZAQLIQ
         Bu ayrılıq parçaladı köksümü,
         Qopub düşdü ürəyimin tək simi.
         Baxışların tez soyundu əksimi,
         Daha sənə görünürəm yad kimi…
         * * *
         Şeirlərin keçmədi ki əynimə,
         İndi bu sərt soyuqlarda neynim, hə?
         Nəfəsindən köz düşmədi çiynimə,
         Bürümədi vücudumu od kimi…
         * * *
         Bilməzdim ki, doğma dönər yad olar,
         Gedişinin başqa necə adı var?
         Saçlarımda əllərinin dadı var,
         Dad görmədim ondan şirin dad kimi…
         30.10.2022.

         DODAQLARIN YADDAŞI
         Bu həsrətin atəşi heç səngimir,
         Hicran dolu od-alovdur yan-yörəm.
         Mən gündüzlər adlayıram siratı,
         Gecələrsə cəhənnəmdə yanıram.
         * * *
         Əllərimi soyuq kəsir bu bahar,
         Saçlarımı yaz küləyi dağıdır.
         Buludlarda baxışlarım əriyir,
         Gözlərimin alovunu dağ udur.
         * * *
         Dodaqlarım həzm eləmir bu dərdi,
         Sən gedəli tökür qanlı göz yaşı.
         Yadındadır, demişdim ki, unutmur,
         Güclü olur dodaqların yaddaşı.
         * * *
         Hey adını pıçıldayır gizlicə,
         Qürurum da yoxluğuna yenilir.
         Çeynənməkdən gömgöy olub dərisi –
         Bütün hirsim dodaqlara yönəlir.
         * * *
         Bu eşq qaya, ayrılıqsa xəfif yel,
         Nə apara bilər ki, yel qayadan?
         Nəfəsimi kəsir acı yoxluğun,
         Sənsizliklə boğma məni, ay adam…
         12. 03.2023.

         Müəllif: SEVİL GÜL NUR

         SEVİL GÜL NURUN YAZILARI

         PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

         PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

         PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

         >>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

         ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


         YAZARLAR.AZ

         ===============================================

         <<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

         Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

         BİR OVUC ÜMİD. SEVİL GÜL NURUN YAZILARI

         SEVİL GÜL NURUN YAZILARI

         BİR OVUC ÜMİD
         Bir şəhərlik məsafə,
         Bir nəfəslik ayrılıq,
         Geri dönməyən yollar…
         Qarşımdasa Mark Levi –
         Hələ “bir-birimizə
         deyilməyən sözlər” var…
         * * *
         Hələ saf duyğuların
         Tamam olmayıb ili.
         Hələ ayaq izimiz
         Kövrəltməyib sahili…
         * * *
         Cücərən hisslərindən
         Bir qucaq misra dərdim.
         Sən sevgi istəmişdin,
         Bağışla, ömrüm-günüm,
         Kasıbın olanından –
         Mən sənə şeir verdim…
         * * *
         Bu gecə də mənləsən,
         Gözlərimə qonaqsan,
         Üzlü qonaqlar kimi
         Dəvət də gözləmədən
         Ciyərimə keçirsən.
         * * *
         Bilirəm, qəhvəni tünd,
         Çayı soyuq içirsən.
         Nə hazırlayım sənə?
         Soyuq çay, isti şeir –
         De, hansını seçirsən?
         * * *
         Kükrədi boğuq səsin
         Yenə qulaqlarımda,
         Bu sərsəri ruhumu
         Çəkdi dərinliyinə.
         (Lənətə gələsən e,
         Gecə-gecə işlədin
         İliklərimə yenə…)
         * * *
         Yenə də dil bilməyən,
         Susmayan ağrıları
         Tapşırdım bu gecəyə.
         Adını zikr eyləyib
         Bir ovuc ümid içdim
         Sənsizlik keçsin deyə…

         UNUTMAQ CƏHDİ
         Məndən nigaran olma,
         Birtəhər yaşayıram.
         Dağ boyda bir ağrını
         Ruhumda daşıyıram.
         * * *
         Sən ki mənə bələdsən,
         Tükənən deyil gücüm.
         Məndən böyük olsa da,
         Çiynimi əymir yüküm.
         * * *
         Daha gözüm asılmır
         Telefon ekranından.
         Cana ziyandır deyə
         Ayırmışam yanımdan.
         * * *
         Günü ötürmək üçün
         İş-güclə baş qatıram.
         Səhərlər gec oyanır,
         Axşamlar tez yatıram.
         * * *
         Beləcə, keçinirəm
         Günləri saya-saya.
         Verdiyin qəhəri də
         İçirəm doya-doya.
         * * *
         Fincanda çay soyuyur,
         Boşqabda donur yemək.
         Səni unutmaq üçün
         Hələ verirəm əmək.
         * * *
         Hələ səy göstərirəm
         Yaddan çıxasan deyə.
         Unuda bilmirəm ki…
         And olsun yerə, göyə…
         16. 07. 2022.

         AKSİOM
         Yığıb ağrılarımı ürəyimin çiyninə
         daşıyıram özümlə,
         Günahların iziylə sabaha çatmaq olmur.
         Sevgi adlanan yolun dönüşü yoxdur,ömrüm,
         Geri qayıtmaq olmur.
         Boğazımda ilişib qalan düyün kimisən,
         Səni nə udmaq olmur, səni nə atmaq olmur.
         Elə bir ağrısan ki, vallah, ovutmaq olmur…
         Səni unutmaq olmur…
         * * *
         Bilmirəm, gündə neçə məktub yazıb-silmişəm,
         Sayını unutmuşam,
         Ömrümü qayçılayan illərin həftəsini,
         ayını unutmuşam,
         Gözümdə mövsümlər də dəyişib öz rəngini,
         Fəsillərin qışını, yayını unutmuşam…
         Səni unutmaq olmur…
         * * *
         Elə ki şeirlərin ruhumu sığallayır,
         Yanına uçmaq üçün ruhum həvəsə düşür.
         Meh saçımı darayır, yarpaqlar pıçıldayır – qulağım səsə düşür,
         Xatirələr yolunu mənim yadımdan salır,
         Sənə gedən yolları yenə də kəsə düşür.
         Yanımda məhəbbətdən kimsə şeir söyləyir,
         kimsə mahnı oxuyur,
         Yadıma nəsə düşür…
         Səni unutmaq olmur…
         * * *
         Səndən sonra bütün gün elə qəhər içirəm,
         Çörək yadımdan çıxıb,
         yemək yadımdan çıxıb.
         İtirmişəm fərqini gecə ilə gündüzün,
         Səhər “Sabahın xeyir”,
         Gecəsə “Yuxun şirin” demək yadımdan çıxıb.
         Varlığımı bürüyüb “Sən” adlı bir təlatüm,
         Ruhum sənə yoluxub, sən olmuşam büsbütün.
         Yaddaşım zəif deyil,
         Sənlə bağlı hər nə var,
         Hər nə var, yadımdadır,
         Bircə səni unutmaq, demək, yadımdan çıxıb,
         Səni unutmaq olmur…
         * * *
         Səni unudacam e, dilimdən söz almısan,
         Amma bir az tələsib, bir azca tez almısan.
         Mən sevgi məktəbinin hələ ilk sinfindəyəm,
         Hələ həsrət bilmirəm, ayrılıq tanımıram.
         Sən ayrılıq dərsinin unutmaq mövzusundan
         həmişə “yüz” almısan!
         Afərin sənə, vallah!
         Qurban olum, sən allah,
         Öyrət, mənə də öyrət yolunu unutmağın.
         Axı unutmaq olmur,
         Sən necə bacarmısan?
         17. 07. 2022.

         CAVABSIZ SUALLAR
         Necəsən, mənsiz adam,
         Bəxtinə gün doğdumu?
         Məndən sonra başına
         Eşq yağışı yağdımı?
         * * *
         Ruhunu oxşamağa
         Bir şeir yazıldımı?
         Hansısa bir nəğməylə
         Dərd yükün azaldımı?
         * * *
         Məndən sonra bir kimsə
         Sənə məntək baxdımı?
         Saçlarını oxşayıb,
         Əllərini sıxdımı?
         * * *
         Hansı baxışla keçdi
         Bunca ağrı, bunca ah?
         Məndən sonra ömrünə
         Yaz gəldimi, sən allah?
         * * *
         Keçdimi həyatından
         Əlli qadın, yüz qadın?
         Bircəciyi oldumu
         Eşq ətirli söz qadın?

         SƏNDƏN SONRA
         Səndən sonra açılmadı sabahlar,
         Gün işığı qaranlıqda boğuldu.
         Sığalını alıb getdi sazaqlar,
         Əllərimin istiliyi yox oldu.
         * * *
         Səndən sonra ruhuma da gəldi qış,
         Baxışlarım hərarətin soyundu.
         Gözlərimdən yağan odlu yağışda
         Kirpiklərim gecə-gündüz yuyundu.
         * * *
         Səndən sonra şeirlərim qəm yedi,
         Misralarım qonaq oldu qəhərə.
         Ayrılığa əsir düşdü gülüşüm,
         Dodağımda görünmədi bir kərə.
         * * *
         Səndən sonra sığışmadım evə də,
         Sıxdı məni bu divarlar, bu daşlar.
         Unutmağa bir dənə yol qoymadın.
         (Boşunaymış apardığım savaşlar…)
         Səndən sonra sızıldadı saçlarım,
         Hər telində ağrıları dinlədim.
         Xatirələr elə qatdı başımı,
         Səni yaddan çıxara da bilmədim…
         15. 10. 2022.

         QURBANLIQ ŞEİR
         Aramızda məsafələr uzandı,
         Tutunacaq ümidə yer qalmadı.
         Üşümək var axırında iyunun,
         “Darıxmaq”dır bu ağrının tək adı.
         * * *
         Ayrılığın vurduğu dərd çəkilməz,
         Ruhumdakı yaraların sayı yox.
         Söz vermişdik xoş günləri saymağa,
         İndi acı günümüzü sayırıq.
         * * *
         Həsrətinə dözmək olmur gecələr,
         Xatirələr ürəyimə dağ çəkir.
         Təbiət də yoxluğunu hiss edib,
         Yayın günü gözlərindən yaş tökür.
         * * *
         Barmaqlarım istiliyə tamarzı
         Əllərimi o sahildə sıxalı.
         Saçlarımın yaddaşına ilişib
         Nəfəsinin od-alovlu sığalı.
         * * *
         Sən gedəli söz inciyib dilimdən,
         Unutmuşam şeirdəki yerimi.
         Gəlişini neçə misra gözləyir,
         Gəl, yoluna qurban kəsim şeirimi.
         27. 06. 22.

         Müəllif: SEVİL GÜL NUR

         SEVİL GÜL NURUN YAZILARI

         PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

         PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

         PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

         >>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

         ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


         YAZARLAR.AZ

         ===============================================

         <<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

         Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

         SEVİL GÜL NUR. SƏNDƏN SONRA

         SEVİL GÜL NURUN YAZILARI

         SƏNDƏN SONRA
         Səndən sonra açılmadı sabahlar,
         Gün işığı qaranlıqda boğuldu.
         Sığalını alıb getdi sazaqlar,
         Əllərimin istiliyi yox oldu.
         * * *
         Səndən sonra ruhuma da gəldi qış,
         Baxışlarım hərarətin soyundu.
         Gözlərimdən yağan odlu yağışda
         Kirpiklərim gecə-gündüz yuyundu.
         * * *
         Səndən sonra şeirlərim qəm yedi,
         Misralarım qonaq oldu qəhərə.
         Ayrılığa əsir düşdü gülüşüm,
         Dodağımda görünmədi bir kərə.
         * * *
         Səndən sonra sığışmadım evə də,
         Sıxdı məni bu divarlar, bu daşlar.
         Unutmağa bir dənə yol qoymadın.
         (Boşunaymış apardığım savaşlar…)
         Səndən sonra sızıldadı saçlarım,
         Hər telində ağrıları dinlədim.
         Xatirələr elə qatdı başımı,
         Səni yaddan çıxara da bilmədim…
         15.10.2022.

         UZAQLIQ
         Bu ayrılıq parçaladı köksümü,
         Qopub düşdü ürəyimin tək simi.
         Baxışların tez soyundu əksimi,
         Daha sənə görünürəm yad kimi…
         * * *
         Şeirlərin keçmədi ki əynimə,
         İndi bu sərt soyuqlarda neynim, hə?
         Nəfəsindən köz düşmədi çiynimə,
         Bürümədi vücudumu od kimi…
         * * *
         Bilməzdim ki, doğma dönər yad olar,
         Gedişinin başqa necə adı var?
         Saçlarımda əllərinin dadı var,
         Dad görmədim ondan şirin dad kimi…
         30.10.2022.

         UNTMAQ CƏHDİ
         Məndən nigaran olma,
         Birtəhər yaşayıram.
         Dağ boyda bir ağrını
         Ruhumda daşıyıram.
         * * *
         Sən ki mənə bələdsən,
         Tükənən deyil gücüm.
         Məndən böyük olsa da,
         Çiynimi əymir yüküm.
         * * *
         Daha gözüm asılmır
         Telefon ekranından.
         Cana ziyandır deyə
         Ayırmışam yanımdan.
         * * *
         Günü ötürmək üçün
         İş-güclə baş qatıram.
         Səhərlər gec oyanır,
         Axşamlar tez yatıram.
         * * *
         Beləcə, keçinirəm
         Günləri saya-saya.
         Verdiyin qəhəri də
         İçirəm doya-doya.
         * * *
         Fincanda çay soyuyur,
         Boşqabda donur yemək.
         Səni unutmaq üçün
         Hələ verirəm əmək.
         * * *
         Hələ səy göstərirəm
         Yaddan çıxasan deyə.
         Unuda bilmirəm ki…
         And olsun yerə, göyə…
         16.07.2022.

         QATİL
         Qəfil gələn ayrılıq od vurur sinən üstə,
         Gözün yolda darıxır, qulağınsa hər səsdə.
         Yaralayır ruhunu bu təcrübəli qatil,
         Sən də yarımcan halla gəzirsən səfil-səfil.
         Ağrılara birtəhər üç gün dözə bilirsən,
         Ondan sonra alınmır, nəfəs-nəfəs ölürsən.
         Əvvəl küsür iştahın, kəsilirsən yeməkdən,
         Dodaqların quruyur adın gizli deməkdən.
         Sonra çəkin azalır, əriyirsən günbəgün,
         Onsuzluq mərəzinə tutulursan büsbütün.
         Gündüz yenə hardasa gəzirsən, dolanırsan,
         Elə ki gecə olur, için-için yanırsan.
         Balışın soyuq üzü yanağını yandırır,
         Saatın çıqqıltısı nəbzini dayandırır.
         Bir ah qopur sinəndən, ünü yetir səmaya,
         Düşmən də kəsilirsən ondan sonra hamıya.
         Ondan sonra hər gecə ağrıların başlayır,
         İçindəki tənhalıq səni ordan daşlayır.
         * * *
         Sökür ciyərlərini həsrətin küt ağrısı,
         Çalır səndən hər şeyi bu xoşbəxtlik oğrusu.
         Ondan sonra itirsən keçmişin yollarında,
         Nəfəsin də kəsilir təkliyin qollarında.
         Daha nə yol gözləyir, nə də vüsal umursan,
         Ruhunu təslim edib gözlərini yumursan.
         Bu gediş sonuncudur, dönüşü yox, bilirsən,
         Ağrıların azalır, yavaş-yavaş ölürsən…
         21.09.2022.

         TİTRƏYƏN ÖPÜŞ
         Məndən sonra pozular günlərinin düzümü,
         Sabahların sükutla, gecələrin lal keçər.
         Ruhun eşq libasını soyunar öz əynindən,
         Ayrılıq ürəyinə özün boyda qəm biçər.
         * * *
         Məndən sonra düzülər misralar da yan-yana,
         Yüz şeir də yazılsa, ödəməz bir ağrını.
         Köksün üstə alışan o köz səni yandırar,
         Dodağında titrəyən öpüş didər bağrını.
         * * *
         Məndən sonra yozular yuxuların tərsinə –
         O mənli röyaların bircəciyi düz olmaz.
         Məni unutmaq üçün sayarsan günü, ayı,
         Məni unutmaq isə bir ömürdən tez olmaz.

         CAVABSIZ SUALLAR
         Necəsən, mənsiz adam,
         Bəxtinə gün doğdumu?
         Məndən sonra başına
         Eşq yağışı yağdımı?
         * * *
         Ruhunu oxşamağa
         Bir şeir yazıldımı?
         Hansısa bir nəğməylə
         Dərd yükün azaldımı?
         * * *
         Məndən sonra bir kimsə
         Sənə məntək baxdımı?
         Saçlarını oxşayıb,
         Əllərini sıxdımı?
         * * *
         Hansı baxışla keçdi
         Bunca ağrı, bunca ah?
         Məndən sonra ömrünə
         Yaz gəldimi, sən allah?
         * * *
         Keçdimi həyatından
         Əlli qadın, yüz qadın?
         Bircəciyi oldumu
         Eşq ətirli söz qadın?

         BİR OVUC ÜMİD
         Bir şəhərlik məsafə,
         Bir nəfəslik ayrılıq,
         Geri dönməyən yollar…
         Qarşımdasa Mark Levi –
         Hələ “bir-birimizə
         deyilməyən sözlər” var…
         * * *
         Hələ saf duyğuların
         Tamam olmayıb ili.
         Hələ ayaq izimiz
         Kövrəltməyib sahili…
         * * *
         Cücərən hisslərindən
         Bir qucaq misra dərdim.
         Sən sevgi istəmişdin,
         Bağışla, ömrüm-günüm,
         Kasıbın olanından –
         Mən sənə şeir verdim…
         * * *
         Bu gecə də mənləsən,
         Gözlərimə qonaqsan,
         Üzlü qonaqlar kimi
         Dəvət də gözləmədən
         Ciyərimə keçirsən.
         * * *
         Bilirəm, qəhvəni tünd,
         Çayı soyuq içirsən.
         Nə hazırlayım sənə?
         Soyuq çay, isti şeir –
         De, hansını seçirsən?
         * * *
         Kükrədi boğuq səsin
         Yenə qulaqlarımda,
         Bu sərsəri ruhumu
         Çəkdi dərinliyinə.
         (Lənətə gələsən e,
         Gecə-gecə işlədin
         İliklərimə yenə…)
         * * *
         Yenə də dil bilməyən,
         Susmayan ağrıları
         Tapşırdım bu gecəyə.
         Adını zikr eyləyib
         Bir ovuc ümid içdim
         Sənsizlik keçsin deyə…

         Müəllif: SEVİL GÜL NUR

         SEVİL GÜL NURUN YAZILARI

         PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

         PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

         PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

         >>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

         ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


         YAZARLAR.AZ

         ===============================================

         <<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

         Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

         SEVİL GÜL NURUN ŞEİRLƏRİ

         SEVİL GÜL NURUN YAZILARI

         AMNEZİYA
         Gəlişin bir ağrı gətirmişdi ömrümə,
         Addım səslərindən artmışdı cismimim sol ağrısı,
         təzələnmişdi ruhumun köhnəlmiş yaddaşı.
         Başlamışdı gecələrlə gündüzlərin,
         “olar”larla “olmaz”ların
         qanlı savaşı.
         Səsin qulaqlarımda doğulan yanğı idi,
         Baxışın gözlərimi deşən sancı.
         Əziyyət çəkirdim güclü yaddaş ağrısından.
         Gözlərim sənsizliyə açılanda
         odlu baxışların düşdü gözümün yaddaşından damcı-damcı.
         Bir şeir pıçıldamışdın saçlarıma,
         bir xatirə buraxmışdın ovuclarıma.
         Ayrılıq küləyi itirdi saçlarımın yaddaşını,
         səpələndi misralar lal gecələrə.
         Ovuclarım qışın nəfəsində
         üşüyəndə korşaldı əllərimin yaddaşı,
         xatirən süzülüb dağıldı küçələrə.
         Əllərim yaddan çıxartdı nəfəsinin odunu,
         Qəlbim də unutdu darıxmağın dadını.
         Bir ruhumun yaddaşı qalmışdı məndə,
         Onu da soyuq fevral gecəsi aldı əllərimdən,
         Onun da doymadım dadından –
         Bir qış gecəsi şaxta şəhəri ağuşuna alanda
         ruhum itirdi yaddaşını,
         eşq qucaq-qucaq çıxdı ruhumun yadından…

         SOL AĞRI
         Geyinmişəm əynimə
         Ayrılığın biçdiyi
         Dərdlərin ən yekəsin.
         Yolların bağrın yaran
         Səfil kimi gəzirəm
         Bu milyonlar ölkəsin.
         * * *
         İndi mənim ruhumu
         Oxşamır o mahnılar,
         Oxşamır o nəğmələr.
         İndi mənə dağ çəkir
         Ruhuma göndərdiyin
         Eşq ətirli kəlmələr.
         * * *
         O xoş günlər vardı ha,
         Hamısı bircə-bircə
         Silinib yaddaşımdan.
         İndi də qucaq-qucaq
         Kədər yağır içimdən,
         Qəm tökülür başımdan.
         * * *
         Bu yarımcan ürəyə
         Ağırlıq eyləyirsən,
         Birdəfəlik yığış, get.
         Sol tərəfim yıxılıb,
         Sol yanım viran qalıb,
         O yandadır çıxış, get.
         * * *
         Gedəndə elə get ki,
         Gedişini görməyim,
         Addımın səs salmasın.
         Ağlını da götür, get,
         Apar onu özünlə,
         Ağlın məndə qalmasın.

         BUZ QADIN
         Ayağı büdrədi xəyallarımın,
         Rəngli yuxularım qəfil dağıldı.
         Günəşlə ulduzum heç barışmadı,
         Bütün fəsillərim soyuqda qaldı.
         * * *
         Odlu baxışını yan et gözümdən,
         Buz dağın əridib qaynadacaqsan.
         Sevgi havasına kar idi ruhum,
         Sən onu yerindən oynadacaqsan.
         * * *
         Şeirim asılacaq bir kor ümiddən,
         Yarımcan ağrılar çıxacaq üzə.
         Yanında min illik hörmətim vardı,
         Abrımı tökəcək hissim kağıza…
         * * *
         Bir ağrı hayqırır sol tərəfimdə,
         Ağlım hisslərimə baş əyir indi.
         Mənim ürəyimdə doğulan şeir
         Sənin nəfəsində yaşayır indi.
         * * *
         Mən buz qadınıyam şimal qütbünün,
         Alova ögeyəm, atəşə yadam.
         Belə isti-isti şeir yaşatma,
         Səsində əriyib itirəm, adam…

         SƏKKİZ DƏQİQƏ
         Atasan qürurunu, keçəsən inadından,
         İncik olduğunu da çıxarasan yadından,
         Boylanıb ümidlərin gündoğan tərəfinə
         Ona məktub yazasan bu gecə öz adından.
         * * *
         Yazasan ki, susaraq həsrətimə alışma,
         Gedişimə üsyan et, unutmağa çalışma,
         Aş bütün əngəlləri, sərhədləri qırıb tök,
         Aramıza sədd çəkən ayrılıqla barışma.
         * * *
         Yazasan ki, bir addım məsafədə dayanma,
         Vüsal uzaq olsa da, çox yaxındır yol amma.
         Hər dönüş bir ümiddir, hər ümid bir başlanğıc,
         Ömür gözləmək üçün çox qısadır, yubanma .
         * * *
         Yazasan, tənhalığın ağrısı da səngimir,
         Sənsiz şeirlərim də dəyişib ahəngini,
         Ürəyim qəm bağlayıb adını söyləməkdən,
         Gözlərim yuyulmaqdan itirib öz rəngini.
         * * *
         Yazasan ki, bilmirsən, yoxluğuna əsirəm,
         Səndən incimirəm e, mən özümdən küsürəm.
         Acığımı çıxıram sən sevdiyin hər şeydən –
         Dodağımı yeyirəm, saçlarımı kəsirəm.
         * * *
         Yazasan ki, getməklə öz evimi yıxmışam,
         Sonra giley edəsən: Nə tez yaddan çıxmışam…
         Göz yaşın ləkə sala yazdığın sətirlərə,
         Kağızın sol küncünə yazasan:darıxmışam…
         * * *
         Yazasan ki, sənin də qəlbinə qəm yığılsa,
         Gecələrin qoynunda ruhun qəfil sıxılsa,
         Desən ki, “darıxıram, qurban olum, qayıt, gəl”,
         Allah haqqı, gələrəm, lap dünya da dağılsa…
         * * *
         Ya da dəli şeytanın dediyinə uyasan,
         Səhərlərin birində qapısını döyəsən.
         Səkkizcə dəqiqəyə sığdırıb hisslərini,
         Bir şeir oxuyasan, “gəl barışaq” deyəsən…

         Müəllif: SEVİL GÜL NUR

         SEVİL GÜL NURUN YAZILARI

         PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

         PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

         PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

         >>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

         ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


         YAZARLAR.AZ

         ===============================================

         <<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

         Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru