Etiket arxivi: Çingiz Mustafayev

TORPAĞI VƏTƏN EDƏN OĞULLAR

XALQININ  QƏHRƏMANI

  Milli  Qəhrəman  Mustafayev Ermənistan-Azərbaycan müharibəsinn

   1992-ci ilə olan dövrünün əslində salnaməsini yaratmışdır!

Çingiz Mustafayev torpağı Vətən edən  oğullardan idi!

Xatirəsinin dərin hörmətlə anırıq!

              Çingiz Fuad oğlu Mustafayev 1960-cı il avqustun 29-da hərbçi ailəsində anadan olub. 1983-cü ildə Azərbaycan Tibb İnstitutunu bitirib. 1985-ci ildə yaratdığı “Cəngi” birliyindəki fəaliyyəti ilə Azərbaycan gənclərinin lideri səviyyəsinə yüksəlib. Sovet İttifaqında başlanan yeniləşmə prosesinin Azərbaycanda təşəkkül tapan ilk yetkin təzahürü idi. Azərbaycanın mədəni-ictimai həyatında oynmağa başladığı rol Çingiz Mustafayevi islahtçı-novator lider simasında təqdim etməkdə idi. Ermənistanın Azərbaycana qarşı Qarabağ təcavüzü başlayandan sonra Çingiz jurnalistikaya üz tutdu. O 1991-ci ildən Azərbaycan Dövlət televiziyasında reportyor kimi çalışmaqa başladı. Ancaq yalnız Azərbaycan miqyasında fəlaiyyət göstərməklə kifayətlənmədi. Onun reportajları informasiya blokadasında olan Azərbaycan haqqında gerçəkliklərin Amerika və Avropanın aparıcı teleagentlikləri və televiziyalarına yol tapdı. Dövlət televiziyasında mövcud olan senzura və ciddi yasaqlar Çingiz Mustafayevi geniş fəaliyyət imkanlarından məhrum edirdi. Ona gərə də Çingiz əlahiddə olaraq 215 kl studiyası kimi muxtar qurumun yardılmasının təşəbbüskarı və yaradıcısı oldu. Onun reportajları bir qayda olaraq cəbhədən olduğuna görə 215 kl studiyasını da tamaşaçılar məhz müharibədn məlumat verən telequrum kimi qəbul edirdilər.. Ölkənin döyüş gedən bütün bölgələrindən operativ xəbərlər, ayrı-ayrı əskərlər haqda xüsusi reportajlar və bütün bunlarla yanaşı Azərbaycanda gedən siyasi proseslər barədə ətraflı informasiyalar onun müəllifliyi ilə pərvəriş tapırdı.  O döyüş zonalarına yalnız reportyor kimi yollanmırdı. O cəbhədə bir əsgər, bir zabit və hətta bir komandan kimi çox vəzifəni öz üzərinə götürürdü. 

  Laçından çıxan əskərlərlə onun geri qayıtmaq bərədə verdiyi kəskin və qısa göstərişlər, bu əmrlərin yerinə yetirilmədiyi təqdirdə Çingizin emosional davranışı ən yeni teletarixin ən dramatik səhifələridir.Çingiz Mustafayev bir telejurnalist olaraq cəbhədə yarandığı kimi cəbhədədə həlak oldu. Çingiz Mustafayev Azərbaycan tamaşaçısına hər bir reportajı ilə tanış olsa da, dünya onu daha çox Xocalıda çəkdiyi filmlə tanıdı. Çingiz Mustafayevin məhz bu filmi ilə Ermənistanın imici bütün dünyada ciddi  sarsıntıya məruz qaldı. O, göstərdi dünyaya erməni hikkəsi nə!Məkri nə, hiyləsi nə!Soyqırım necə olur.Millətin körpəsinin qətli nə!Fərman verənlər verdi Çingizin də qətlinə!Özü çəkib öz qətlini, insanlara göstərdi ,O!Olan insan məkri nə!İnsanlığa düşmən olan,Milləti naməlum olan, O caninin məkri nə!

1992-ci ilin iyun ayının 15-də Ağdamın Naxçıvanik kəndində çəkiliş zamanı aldığı mərmi qəlpəsindən həlak olan Çingiz sonadək kameranı söndürmədi. Bu həm də onun öləndən sonra da yaşağacağına işarə idi. Çingiz Mustafayev 1993-ci ildən Azərbaycanın Milli Qəhrəmanıdır. Şükürlər olsun Qarabağ torpağı işğaldan azad oldu !Vətən oğlu gözün aydın deyə bildik  . 44 günlük müharibənin Qələbə ilə başa çatması üçün şəhid və qazi olan oğullar sənində intiqamını aldıla.Ruhunu təbrik edə bildik. Sənin zirvədə qərar tutan nigaran ruhunu  məmnun edə bildik.

Torpaqlarımızı düşməndən azad edərik o zaman Qarabağda sənin əbədiyyətə

  qovuşduğun,  mübarək qanının axdığı o yerdə hörmətlə dayanıb,  sevinc göz 

yaşları içində deyə bildik:

 -Gözünaydın Vətən oğlu, biz  yurdumuzu  yağılardan azad etdik!

 Lacının azad olunması ad gününə hədiyyədir.

   Xocalı Faciyəsi haqqında yazımı Çingiz Müstafayə ithaf etmişəm.(1992-ci il). Hər il onun doğum və şəhadətə qovuşduğu günlər respublika mətbuatında müntəzəm olarq yazılarım çap olunub. Biz nə yazsaq, nə etsək onun göstərdiyi rəşadəti olduğu kimi işıqlandıra bilmərik.

   “Xocalı Faciyəsi, Soyqirimlar Zirvəsi” yazımda  Çingiz Müstafayevə həsr olunmuş misralarla  Xalqının Qəhrəmanı Ruhun Şad Olsun deyirəm!!!

        MİLLİ QƏHRƏMAN

(Çingiz Mustafayevə ithaf olunur)

Hamı kimi yaşayırdı, təminatlı insan idi!

İnsanların sağlamlığın qoruyan bir həkim idi!

Öz rühüna hakim idi!

O, sevirdi İnsanları, Vətənini, Elini…

Elin qürur yerini!

Qarabağda baş verən dəhşətli faciələr

Dözülməz etdi onu, od içinə atdı onu.

Bir əsgərə döndü, O!

Çağırışsız, filansız könüllü cəbhələrə getdi, O!

Əlində yox silahı, kameraydı onun olan silahı,

Bir də ki, vicdan səsi!

Harda çətin məqamdı, Çingiz orda olardı,

Haqsızlığa dözməyib, o necə hayqıraradı,

Bəzən də eləcə yalvarardı:

– “Atıb getməyin eli, tarix sizi bağışlamaz!

Mən qalıram yanınızda, çəkəcəyəm onları,

Mənim gücüm buna çatır” – deyirdi!

Xocalıda baş verən faciəni çəkən Çingiz hönkürürdü,

Qarğıyırdı bu vəhşəti, qırıblar necə bizi,

Qanına qəltan ediblər körpəmizi!

Meyitləri bax, yan-yana çatıblar,

Dünyadan xəbərsiz olan körpələr

Sakit-sakit, quzu kimi yatıblar!

Vicdanı yatan kəslər, alçaq, xəbis, nacinslər

Qorxdular, səksəndilər Çingiz açanda sirləri!

O söylədi dünyaya faciəni:

-Xocalı qurban getdi!

Arxasında alay durmuş erməni hikkəsinə!

O, göstərdi dünyaya erməni hikkəsi nə!

Məkri nə, hiyləsi nə!

Soyqırım necə olur.

Millətin körpəsinin qətli nə!

Fərman verənlər verdi Çingizin də qətlinə!

Özü çəkib öz qətlini, insanlara göstərdi ,O!

Olan insan məkri nə!

İnsanlığa düşmən olan,

Milləti naməlum olan,

 O caninin məkri nə!

Şəhid olub O yaratdı insanların qəlbində

İnsanlıq heykəlini!

Şəhid tək əbədiləşdi!

İnsan tək  heykəlləşdi!

Cavan getdi, O tərk etdi bizləri!

Tarixlərdə yaşadacaq şəhid olan kəsləri!!!

DAHA AĞIR FACİƏ!

Boğ körpəni, öz əlinlə boğ körpəni,

Kəs səsini körpənin!

Hamı durub gözləyir, susub durub gözləyir!

Körpəni boğsun Ana, səsini kəssin Ana!

Yazığı gəlir Ona, naçar qalıbdır Ana!

Çıxış yolun arayır, qarğıyır yeri-göyü!

Ürəyində yalvarır Allahına!

Əlac qalıb Allahına!

Üzülməmiş dənəsi, xilas olur körpəsi!

Meyidləri çəkən zaman tapıb Çingiz əmisi!

Balan yaşayır deyib!

Gözlərindən yaş süzülən Ana deyir:

– O, Çingizin qızıdı, Ana ona borcludur!

Bütün millət, xalq özü də!

Bəli, Çingizə borcludur!

O, söyləyib həqiqəti, O açıbdır cinayəti.

Sübut edib O faktların diliylə!

Kameranın gözü ilə, dediyini necə deyib diliylə:

– Allah, qırıblar bizi, kəsiblər nəslimizi, kökümüzü!

Dünyaya çatdırmasaq faciəmizi!

Tarix bağışlamaz bizi!

Minnətdarıq hamılıqla Çingizə!

Faciəni o çatdırıb elimizə!

Soyqırımlar zirvəsidir Xocalı faciəsi!

Dünyaya çatdırılsın soyqırımlar zirvəsi!

Xocalı faciəsi! Xocalı faciəsi!

Nəfsimizi öldürək, düşmənin başın əzək!

Azad edək əsir olan torpaqları!

Əldə olan qadınları, qızları!

Yurd yerini, gor yerini gəlin azad eyləyək!

Gorsuz, kəfənsiz ölənləri dəfn edək!

Namussuzluq ləkəsini üstümüzdən biz silək!(1992.Z.V)

   Azərbaycanın hər bir vətəndaşı səfərbər oldu!Allahın Qüdrəti yar oldu bizə! Gözlərimizdə sevinc yaşları! Rahat olub Şəhid ruhları! Əllərdə olan Azərbaycan övladları!  Vətən yalnız ona görə böyük deyil ki, onun  sənət və mədəniyyətlə zəngin, insanların nəcib əməlləri ilə dolu keçmişi vardır. Vətən həm də ona görə böyük və qiymətlidir ki, onda ulu babalarımızın,şəhidlərimizin  ölməz izi var. Və bu izlər hər birimizə ana südü qədər şirin, təmizdir, ana qucağı tək isti və doğmadır. Deməyək Vətən bizim üçün nə edib, deyək ki, biz  Vətən üçün nə etmişik! Vətəni yaşadan da, onu ucaldan da,  şərəfləndirən də, qoruyan da bizik. Vətən torpağı bizim üçün toxunulmazdır,müqəddəsdir.Bu gözəl həyatda yaşamaq, var olmaq Allahın insanlara bəxş etdiyi paydır. Ancaq əsl məharət  bu həyatda yaşadığın qədər yaratmaq, xalq üçün yaxşı mənada yararlı olmaq, ömrünü xalqına həsr etməkdir. Hər bir Vətəndaşımızın  mill və bəşəri dəyərlərə sahib olması, insanlığın qorunmasına verdiyi töhfələr Vətən üçün qürurvericidir. Azərbaycan məktəbi, Azərbaycan müəllimi fəxr edib, qürur duyur. Onun yetirmələri müstəqil dövlətimizin tarixi torpaqlarını  düşmən tapdağından təmizlənməsinə imza atmışlar! İgid oğulların göstərdikləri rəşadətlərlə qürurlanırıq! Qürurluyuq  Torpağı Vətən edən oğulların cərgəsində  Çingiz Müstafayev də var! Ruhun Şad olsun Xalqının Qəhrəmanı ! Yeni yaşın mübarək!

Ehtiramla: Zülfiyyə VƏLİYEVA   

    ADPU-nun ETM-nin elmi işçisi,      Müəllimlərin Peşəkarlıq səviyyəsini İnkişaf etdirilməsi      Layihəsi üzrə Milli məsləhətçi,  Əməkdar müəllim.


ZÜLFİYYƏ VƏLİYEVANIN YAZILARI

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>>ZAUR USTAC – “BB” HEKAYƏLƏR

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru