Etiket arxivi: VAQİF VÜQAR

VAQİF VÜQARIN YENİ ŞEİRLƏRİ

VAQİF VÜQARIN YAZILARI

MƏN YOL ADAMIYAM…
Şairəm söyləyən ürək səsiyəm,
Oxumaq istədim mən də quş kimi.
Sən demə buludun kövrək səsiyəm,
Göyə toxuyurdu sətirlərimi.
* * *
Mənasız görünər hər səs, hər avaz
Sevinci kədərlə qoşalaşmasa.
Bahar məhəbbətə yaxa tanıtmaz,
Belə qaynamasa, belə coşmasa.
* * *
Görürük, duyuruq hansı həvəsdə
Qayanın əbədi ağlamağını.
Hər səhər günəşin qolları üstə,
Bir yeni sevginin doğulmağını…
* * *
Bu dünya min duyğu, min yeni ahəng,
Həyatla, ölümün can otağıdır.
Gözəllik möhtəşəm, sözlər rəngbərəng
Yerləri bəzəyən göy qurşağıdır.
* * *
Hər yolun sonunda işıq görünür,
Mən yol adamıyam fikirləri dəm.
Ömür yaşamışam soyuq bir ömür,
Baharın əlindən tutub gəlirəm…

DÜŞÜNCƏLƏRİM…
Hissiz,duyğusuzdur gülümsəməyən,
Allah qar yağdırır baxıb dağına.
Sədəğə istəmə ömürdən, gündən
Yıxılıb zamanın ayaqlarına.
* * *
Qartal qanadından bir lələk düşdü,
Çapırdı dördnala bir qoca atlı.
Sevinc qapılarda kirayənişdi,
Dərdin mənzilidi köksümün altı…
* * *
Zülmət sevinməsin batsada günəş,
Gedişin təzədən dönüş vaxtı var.
Dünya qaydasını dəyişə bilməz,
Bir gün yoxuşun da eniş vaxtı var.
* * *
İnsan yaşamayan sehirli yurddu,
Keçilməz yolu var zirvələrin də.
Zirvədən daş qopdu, dərələr uddu
Acgöz tamahı var dərələrin də…
* * *
Dənizdə doğulur dəli küləklər,
İstinin,soyuğun döz havasına.
Dalğalar sahili niyə döyəclər,
Ömür tək sıgmayır öz məcrasına.
* * *
Ruhumun bir ovuc buluduyam mən,
O hansı qüvvədir özünə dartır.
Tutsada göylərin ətəklərindən,
Torpağa qayıdır,yerə qayıdır.
* * *
Çalınan fələyin kəməncəsidir,
Duymaz bu mənanı biganə adam.
Hər axşam, hər səhər zumzuməsidir,
Çayın bəstəsidir dağlar oxuyan.
* * *
Əlində çırpınıb xəyallarımın,
Sözün qucağında fikir uyuyur.
Bir səs qulağıma gəldi ayıldım,
Gördüm pəncərəmdə bir quş oxuyur…

SALAM ALLAH SALAMIDIR
Biri şərqə, biri qərbə
Gedir güman səpə-səpə.
Həyat yolu çox qəribə,
Hərə bir yol adamıdır.
* * *
Astarı nə, üzü nədi
Dilimdə sözü göynədi.
Söz daşlaşan bir əbədi,
Qədim Misir ehramıdır.
* * *
Salam şeirin dilidir,
Salam haqdan qopub gəlir.
Salamsız fikir ölüdür,
Salam Allah salamıdır.
* * *
Sevgi bahar, sevgi payız
Qoy dolaşsın ağız-ağız.
Deyəcəklər bir sevdasız
Günlər ömrün haramıdır.
* * *
Ocaq çatıb, od qalayıb,
Dərmədiyim gülə hayıf.
Faniliyə baş bulayıb,
Gedən ölüm karvanıdır.

MƏNİ TUFAN DOĞUB…
Yağıb sətir-sətir varaqlar üstə,
Kükrə, çaylar kimi yenidən kükrə.
Döyüb pəncərəmi əsən dan yeli,
Çəksin xəyalımı dərinliklərə…
* * *
Möhtəşəm olursan qovuşmağınla,
Ruhumun göyləri sonsuz və dərin.
Ana laylası tək özünə çəkir,
Əlindən yapışıb şeirlərimin.
* * *
Məni tufan doğub min ildən bəri,
Ulayan boz qurdun uzaq səsiyəm.
Yatıb,dincəlməyən dənizlər kimi,
Bəlkə də taleyin uzaq səsiyəm.
* * *
Sonum belədirsə, əvvəlim belə
Ağacam,torpağam,suyam,buludam.
Könlümün harayı mələr bir quzu,
Gözünün yaşını qurutmalıyam.
* * *
Məni də qapından keçir qoy gedim,
Hər kəsin gözündə ikili dünya.
Gördüm mürgüləyir səssiz duyğumun,
Sığınıb köksünə mürgülü dünya.
* * *
İnsanlıq diz çökür azadlığına,
Bəs niyə dünyanın evi dar imiş.
Bir möhnət görürəm hər addım başı,
Ürək viran imiş, tarimar imiş.
* * *
Kukrəyim, çağlayım dalğalar kimi,
Ayağa qaldırım tufan ordumu.
Yox-yox quş avazlım, əfv elə məni,
Gərim yer üzünə qanadlarımı…

DOĞULDUM…
Mələk gəldi quş təki,
Dodağında təbriki.
Əlimi tanış təki
Sıxan vaxtı doğuldum.
* * *
Həyat,ölüm savaşı,
Ömür bir sapand daşı.
Ayrılığın göz yaşı
Yağan vaxtı doğuldum…
* * *
Dünya eşqin gözəli,
Ətəyində bir əli.
Bir əlində yaz seli
Axan vaxtı doğuldum.
* * *
Yollar küsgün, can talan
Sevgisidi azalan.
Haqqımızı şər, yalan
Boğan vaxtı doğuldum.
* * *
Ana doğan mərddimi,
Kim eşidib əhdini.
İpə,sapa dərdini
Yığan vaxtı doğuldum.
* * *
Vətən ayrılıq yurdu,
Kədər mərəkə qurdu.
Ovundurub buludu
Şağan vaxtı doğuldum.
* * *
Qış qovurdu baharı,
Kimsə yorub yolları.
Kəsib qoca çinarı
Yıxan vaxtı doğuldum.
* * *
Səhərəcən quş oyaq,
Oxuyurdu cosaraq.
Günəş dağdan aşaraq
Çıxan vaxtı doğuldum….

Müəllif: Vaqif VÜQAR

VAQİF VÜQARIN YAZILARI

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>>ZAUR USTAC – “BB” HEKAYƏLƏR

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – 150

“Tərəfsiz ədəbiyyat tarixdir” layihəsi

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Şair Ramiz Təmkin vəfat edib

RAMİZ TƏMKİN – Şair.

Azərbaycanın tanınmış şairi, Azərbacan Yazıçılar Birliyinin üzvü, dahi Nizaminin yurdu qədim Gəncəmizdə yazıb-yaradan Ramiz Təmkin bu gün 62 yaşında vəfat edib. Gəncəli həmkarlarımıza, şairi sevənlərə, yaxınlarına və doğmalarına dərin hüznlə başsağlığı verir, Böyük Allahdan səbr diləyirik. Allah rəhmət eləsin. Amin.

Xəbəri şairin qələm dostu digər Gəncə şəhərində yaşayan dəyərli yazarımız Vaqif VÜQAR təsdiqləmişdir.


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

SEVMƏK İSTƏYİRƏM… – VAQİF VÜQAR

VAQİF VÜQARIN YAZILARI

SEVMƏK İSTƏYİRƏM…
Gecikən baharın yoluna çıxdım,
Dəlisov fikirlər gəldi ağlıma.
Yenə salam verib qürurla baxdım,
Ruhumun qaynayan cavanlığına.
* * *
Sevmək istəyirəm təzədən Allah,
Könlümdə baharın suları axdı.
Sevmək istəyirəm təzədən Allah,
Bir ay işığının mürgülü vaxtı.
* * *
Qartal xəyallarım göylərdən enməz,
Sevdasız duyğular mələr bir quzu.
Dalğalar kimidir bitib, tükənməz
Dilimdə məhəbbət, gözümdə arzu…
* * *
Sevmək istəyirəm özümü danıb,
Sözümüz köhnədir, eşqimiz yeni.
Bir qız baxışının odunda yanıb,
Təzədən öyrənim sevgi dərsini.
* * *
Günlər ötüşdükcə yaşa doluram,
Şairim,güləndə bir az da ağla.
Demə sevə-sevə xoşbəxt oluram,
Ölümsüz sevgini yaşamagımla…

NƏĞMƏ DƏ DUADIR…
İstədim sevgiyə bir şeir yazam,
Saxlayıb zamanı,
sevib bir anı.
Sərsəri xəyalın göyündə azam,
İçib qətrə-qətrə buludlarını…
* * *
Duyuram səsini bir həzin, titrək
Üzü çopur-çopur bir qoca çinar.
Həyatla, ölümün arasında tək
Məni də saxlayıb suala tutar.
* * *
Qələmin göz yaşı varağın üstə,
Külək də dəyişir görüş yerini.
Qarğalar dənlədi torpağın üstə,
Bir zaman səpdiyim gülüşlərimi.
* * *
Söykənib, sığınıb sözlər üşüyür,
Uzanan yolların daş hasarına.
Balaca evimiz yadıma düşür,
Hörümçək tor qurub divarlarına…
* * *
Odsuz, alovsuzdu şair tərəfi,
Hanı qanadları Tanrım bu eşqin.
Tilsimli qaladır o bir tərəfi,
Görünməz üzüdür Aysberqin…
* * *
Ömür verilibsə mənə bu sayaq,
İstədim Vətənə bir şeir yazam.
Kinli baxışların gözündən uzaq,
Yatanda başımın üstündən asam.
* * *
Dolaşır başımda bir səssiz fikir,
Ruhumu, sözümü çəkib tarıma.
Nəğmə də duadır, bükəm arabir,
Anamın nəmlənmis dualarına…

ROBOT ADAMLAR…
Çiçək də ağlayır batıbsa şehə,
Ömür uzaqlarda itən qaraltı.
Bir acı göz yaşı, dəli qəh-qəhə
Müəmma, məzəmmət hər sətiraltı…
* * *
Uzanan zəminin sünbülü dənsiz,
Əliboş, cibiboş adamlar kimi.
Harda gecələyir durna vətənsiz,
Qaralır fikirlər axşamlar kimi.
* * *
Qaydadır dünyada doğulan, ölür
Sözlərim bir əsim kîləyə bənzər.
Sadəlövh bahara yazığım gəlir,
Dərilib, atılmış çiçəyə bənzər.
* * *
Yaradanı bilir onun dilini,
Qısa heykəl yonum bir dağ başında.
Uzatsın Tanrıya qoy əllərini,
Qoca görkəmində, ağ libasında.
* * *
Dünən ki, fikirlər yox olub,itir
Yenə sətiraltı, ey söz, ey qələm.
Qapında, bacanda kölgəmi bitir,
Yenə də səninlə görüsməliyəm.
* * *
Ürəkdə nə sevgi, nə də duyğu var,
Robot doğulmağın mənası bumu.
Qoy məni dananlar, unutmasınlar
Əbədi bir şair doğulduğumu…

RAHATLIĞIM, AZADLIĞIM…
O dağlara tələsirəm şeir yazıb kövrələndə,
Bir quş olub zirvələrə xəyallarım qanad çalsın.
Bir xəbərsiz qonaq kimi evimizə ay gələndə,
İstəyirəm qartal məni göy üzünə haraylasın.
* * *
Uşaqlığım keçən yerlər, daşlı yollar eniş,yoxuş
Qoy dayanım hüzurunda əldə qələm, ağ varağım.
Dünyasına çəkilərək kövrək-kövrək oxusun quş,
Qoy bürünüm dumanına, bulud olsun çalpapağım.
* * *
Ağ göyərçin uçur göyə, boyum çatmır dağlar uca,
Xəyalımdan kölgə düşür baş çəkdiyim oylağına.
Üzü tutqun axşamlardan tez küsürəm yaş artdıqca,
Tələsirəm uşaq kimi səhərlərin qucağına.
* * *
Rahatlığım, azadlığım dağlar kimi müqəddəsdir,
Qış gedəcək, yaz doğacaq çiçək belə, çəmən belə.
Gözəlliyi seyr eləyib,söz qosmaq da bir həvəsdir,
Həsrətimi sellər yuyub,sel aparsın innən belə…

ÖZÜMLƏ TƏK OYNAYIRAM…
İtirdiyim sevinc,
gətirdiyim qəm
Həyatı özümlə tək oynayıram.
Uduzan da mənəm, udan da mənəm,
Şahmatı özümlə tək oynayıram.
* * *
Başım ucaldıqca, göylərə dəyib,
Təbin qılığında sözə baş əyib.
Bu da bir savaşdir, qalxan eyləyib
İnadı özümlə tək oynayıram.
* * *
Bir yarpaq kimidir bitən təsəlli,
Təkcə öz səsimdir özümə bəlli.
Hələ tapılmayıb düňyanın həlli,
İsbatı özümlə tək oynayıram.
* * *
Bir quşa bənzəyir eşqim qanadlı,
Ömür yaşamışam alovlu, odlu.
Verdiyinə şükür ey Tanrı adlı
Ustadım, özümlə tək oynayıram.

YOLÇU GÖRDÜM…
Yenə bu dünyayla durum üzbəüz,
Bir taxta qılıncın qəhrəmanıyam.
Sünbülü göyərməz,fələyin dənsiz
Yel döyən bir köhnə dəyirmanıyam.
* * *
Alıb gəncliyimi qollarım üstə,
Dərədən,təpədən keçib gəlirəm.
Kölgələr dolaşır yollarım üstə,
Salam verə-verə köçüb gəlirəm.
* * *
Yeri tanıyıram göylərə baş çək,
Fikirdə gizlənib,fikir adamı.
Həyatın verdiyi bir ehtiyac tək,
Hər gün ayağına çəkir adamı.
* * *
Boz tüstünün boz üzüdür boz duman,
Bir buludsuz göy darıxır,yel əsir.
Yolçu gördüm,o zavallı,pərişan,
Mənim kimi daş olmağa tələsir.

RƏNGLƏR HAQQINDA DÜŞÜŇCƏLƏR…
Göylə, yerin səsi, ritmi notlar üstə bir ahəngdir,
Düşünürəm rənglər nədir qara, yaşıl, mavi, sarı.
Bir həyatın doğuluşu gördüyümüz yaşıl rəngdir,
Qara rəngə toxunmuşdur bu dünyanın ağrıları.
* * *
Rəssam kimi sarı rəngi payız çəkir tablosuna,
Mavi dəniz, mavi göylər bir-birinin bənzəridir.
O möhtəşəm sapsarı ay bizi salır ovsununa,
Göy qələmin mürəkkəbi,
yer günəşin dəftəridir.
* * *
Səssiz duyğu bir quzudur damla-damla işıq içən,
Hər varlığın öz rəngi var, ahəngi var duya bilsən.
Zaman içrə ruzigardır at belində yollar keçən,
Çiçək açır, çiçək solur rənglər doğan bir fəsildən.
* * *
Rənglər canlı, rənglər qaynar məna tapır arzularda,
Şəkil çəkir həyat yeni,
ömür yeni, səhər yeni…
Ağaclarda, qayalarda, dənizlərdə, göy sularda,
Buludlarda görürəm mən ruhumuzun şəkilini…


Müəllif: Vaqif VÜQAR

VAQİF VÜQARIN YAZILARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

VAQİF VÜQAR – YENİ ŞEİRLƏR

Vaqif VÜQAR – şair.

FIRLANIR DÜNYA
Canlı dediyimin gəlir yuxusu,
Təkcə oyaq qalan hava, torpaq,su.
Əbədi olan var,Allah duyğusu
Fırlanır dünya.
* * *
Göylər ulduzların can otağıdır,
Günəş kainatın boyunbağıdır.
Fələyin baş qatan oyuncağıdır
Fırlanır dünya.
* * *
Ölümün himnini mələklər yazır,
Doğulan hansıdır,ölən hansıdır.
Bu dağlar,dərələr köç qapısıdır
Fırlanır dünya.
* * *
Qara nədi,sarı nədi,göy nədi,
Arzularım budaq üstə göynədi.
Bu həqiqət lap qədimdən köhnədi
Fırlanır dünya.
* * *
Bir ruhun adamı zamana tanış,
Hələ yollardadır bir aldadılmış.
Bir üzündə bahar,bir üzündə qış
Fırlanır dünya.
* * *
Ehey,səninləyəm piyada qalan,
Torpağa səpdiyin bir ovuc yalan.
Büdrəyib, yıxılan, qovan, qovulan
Fırlanır dünya.

MƏN O QATARDAYAM
Bu loğman misallı ulu təbiət,
Elə qurulub ki, başdan, binadan.
Təsvirə gəlməyən odur həqiqət,
Varlıqlar bəxş edir bircə damladan.
* * *
Buludlar qışqıran, yeriyən dəniz
Qaranlıqla işıq bir, birinə tən.
İşıqdan xəlq olur min fikir, min söz,
Nə varsa torpağa gəlir göylərdən.
* * *
Açmır qollarını duyğuya şərik,
Nə solduran payız,nə çiçəkli yaz.
Görə bilmədikcə adiləşirik
Qələmə gəlməyən idraka sığmaz.
* * *
Küləklər əsdikcə tufan qoparır,
Ümmana çevrilir axdıqca sular.
Başqa qiyafədə geri qaytarır,
Ölüm məkanına aparan yollar.
* * *
Külli kainatı bizə oxudan
Təbiət özüdür,borcluyuq ona.
Baxıb şükr edirəm,durub yuxudan,
Yeni səhərlərin doğulmasına…
* * *
Hər şey yuxu kimi ötüb keçdisə,
Bəs nədən həsrətin yanağı solmur.
Açıb ürəyini kövrələn səsə,
Təzədən sevgiyə qayıtmaq olmur.
* * *
De,qəmgin gözlərin nə deyir mələk,
Kölgən çinar kimi bitib yollarda.
Buradan bir qatar ötüb,keçəcək
Mən o qatardayam,
mən o qatarda.

ADSIZ QALAN ADAM HEY
Sən çəkdiyin üzümdəki hər qırış,
Həyat,ölüm arasında qara xətt.
O xəttlər ki,qəlb üşüdən qarlı qış,
Bir iz salıb ürəyimə hələ vəd.
* * *
Boz səhralar gözümdən su içələr,
Tufan kimi daşı daşa döyürdüm.
A vaysınıb boyun bükən sərçələr,
Yolu yığıb ilmə,ilmə əyirdim.
* * *
Bu zəmidən yalan keçib adı yox,
Dənsiz qalan bu kuləşi günə sər.
Bu ocağın istisi yox,odu yox
Qara tüstü göy üzündə bitən şər.
* * *
Bu çınardan əllərini daha üz,
Son salamı namə kimi gətirdim.
Dilimin ucunda gəzdirdiyim söz,
Səni də yollarda salıb itirdim.
* * *
Söz qarımış,tükəndisə söz daha
Unutduğun öz zilindir,öz bəmin.
Yüz illərdir mən qovduğum günaha,
Tanış gəlir o duruşun,görkəmin.
* * *
İtirə-itirə öldüyüm yetər,
Atsız qalan,adsız qalan adam hey.
Fəryad edib,şivən çəkib,quş ötər,
Dədəm Qorqud qopuzunu çalan hey.

ƏBƏDİ İŞIQDIR SÖZÜN BƏZƏYİ
Yağış səpələməz bulud dolmasa,
Sirli mənalardır yaşadan bizi.
Sevgi də dogulmaz işıq olmasa,
İşıqda görürük bir-birimizi.
* * *
Hər şey təbiətin bir təkrarıdır,
Doğan səhərləri düşün bir anlıq.
Zülmət gecələrin öz oxşarıdır,
Ürəkdə tutqunluq,
gözdə qaranlıq.
* * *
Sevgi pıçıldayan ay isığıdır,
Günəş qonaq gəlib dur aç qapını.
Sevdiyim,gecənin hıçqırığıdır,
Unudaq bir qəmin əzablarını.
* * *
Sevdiyim,işıqla qoşa şəkil çək
Götür ümidimi apar bir yana.
İşığı sevirəm elə sənin tək,
Gəl-gəl nur ələyim baxışlarına.
* * *
Əbədi işıqdır sözün bəzəyi,
İşığa toxusun qoy ömrümüzü.
Qaranlıq olsa da həya örpəyi,
İşıqda görürük bir-birimizi.

Müəllif: Vaqif VÜQAR

VAQİF VÜQARIN YAZILARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

VAQİF VÜQAR – ŞEİRLƏR

VAQİF VÜQARIN ŞEİRLƏRİ

ZİRVƏLƏR QIŞ DOĞUR…
Gedir göy üzündə bulud davası,
Əbədi tufanın evidi dünya.
Baharı bağrına basıb hardasa,
Bir yarpaq boydaca böyüdü dünya.
* * *
Zirvəyə can atıb yüyürdükcə biz,
Qovur ruhumuzu min tufan, min qar.
Görüb, tanıyırıq düşündükcə biz
Zirvələr qış doğur, dərələr bahar.
* * *
Gah ayıq oluruq, gah da mürgülü,
Dünyanın özünə çox oxşayırıq.
Özü bitirdiyi təbrik gülünü,
Bircə sevgisinə bağışlayırıq.

YÜRÜŞ EDƏCƏYİK…
Nə vaxtdan bəridir talan Vətənin,
Yanan kəndlərini, məbədlərini.
Düşmən tapdağında qalan Vətənin,
Göstərin uzanan sərhədlərini.
* * *
Boğmaq, cilovlamaq olmaz tufanı,
Günəşin yenidən doğulması var.
Xəbərdar edirik Ermənistanı,
Bizim odumuzla oynamasınlar.
* * *
Qəhrəman olmağı bizə öyrədib,
Özünün adını daşıyıb Vətən.
Səngər alınyazımızdır əbədi
Qanlar bahasına yaşayıb Vətən.
* * *
Xatırlayın dönə-dönə Babəki,
Yurdunu Tanrının məkanı saydı.
Bu ölkə olmazdı, qəlbində sevgi
Böyük Xətailər doğulmasaydi.
* * *
Tükənsə son ümid, son işıq kimi
Yürüş edəcəyik yurdlara sarı.
Viran edəcəyik düşmən evini,
Keçib dərələri, aşıb dağları..
* * *
Dədə mirasları qaytarmaq üçün,
Yürüş edəcəyik Ağrı dağına.
Ruhları dolaşan qos-qoca Türkün
Əzəli, əbədi torpaqlarına…

EY SÖZ QIZI…
Sən günəşin işığını gözünə yığ,
Ömrümüzsə sıxılıbdır damlalara.
O göylərin rəngi tutqun, rəngi qara
Və bir az da buluduna oxşayırıq.
* * *
Sən bir çiçəyin üzündəki rəngsən-rəng,
Mən bir şehəm ruzigarın yaxasında.
Oxunuruq Bethovenin sonatası tək,
Oxunuruq bir gecənin havasında.
* * *
Tənha qalmış bir adayam sular döyüb,
Sənin gəmin balacadı dəniz böyük.
Tutanların kölgəsini oğurlayıb,
Kəhərimə yüyən etdim mən ömürlük.
* * *
Salam verib min gözəllik sabahına,
İsmarıc da eləyirsən sən sözümə.
Ey söz qızı, mənsə eşqin dərgahında
Çocuq təki yüyürürəm dan üzünə…

Müəllif: Vaqif VÜQAR

VAQİF VÜQARIN YAZILARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru