BU GÜN AYB YARANDIĞI GÜNDÜR

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ

Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı 1934-cü il iyunun 13-də Bakıda Azərbaycan yazıçılarının I qurultayında yaradılmışdır. O vaxta qədər Azərbaycan yazıçıları ayrı-ayrı ədəbi birliklərin və məclislərin tərkibində fəaliyyət göstərirdilər. 1923-cü ildə Azərbaycan yazıçılarını bir təşkilatda birləşdirmək zərurəti meydana çıxarkən bir neçə yazıçı çap etdirdikləri müraciətdə “Türk ədib və şairlər ittifaqı dərnəyi” təsis etdiklərini bildirdilər. Həmin ədəbi birlik “İldırım” adlanırdı. “Qızıl qələmlər” ədəbi cəmiyyəti də təxminən bu dövrlərdə formalaşmış, öz ətrafına gənc ədəbi qüvvələri toplamışdı. Bu cəmiyyət əsaslı və ədəbi təşkilat kimi 1925-ci il dekabrın 25-də Bakıda yaradıldı, ədəbi dərnəkləri öz ətrafında birləşdirdi. “Qızıl qələmlər” cəmiyyəti tez-tez müşavirələr, ədəbi gecələr, görüşlər, məruzələr təşkil edir, tədbirlər həyata keçirirdi. “Maarif və mədəniyyət” jurnalında (indiki “Azərbaycan” jurnalında), “Kommunist” və “Gənc işçi” qəzetlərində müntəzəm verilən ədəbi materiallar, “Qızıl qələmlər”, “Oktyabr alovları” almanaxları və ayrı-ayrı məcmuələr ədəbiyyatın təbliğinə, kütləvi surətdə yayılmasına xidmət edirdi.

Təşkikatın rəhbərləri:

1934 – 1936 Məmmədkazım Ələkbərli

1936 – 1938 Seyfulla Şamilov

1938 – 1939 Rəsul Rza

1939 – 1940 Süleyman Rəhimov

1941 – 1944 Səməd Vurğun

1944 – 1945 Süleyman Rəhimov

1945 – 1948 Səməd Vurğun

1948 – 1954 Mirzə İbrahimov

1954 – 1958 Süleyman Rəhimov

1958 – 1965 Mehdi Hüseyn

1965 – 1975 Mirzə İbrahimov

1975 – 1981 İmran Qasımov

1981 – 1986 Mirzə İbrahimov

1986 – 1987 İsmayıl Şıxlı

1987 – indiki dövrü Anar

YAZARLAR

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZAUR USTAC

ZAUR USTAC

YAZARLAR

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

BUDAQ TƏHMƏZİN ŞEİRLƏRİ

BUDAQ TƏHMƏZ

VƏTƏN OĞULLARI
Qarabağ sinmədə açılan şırım,

Xocalı köksümdə düşən ildırım.

Mən bu ağır yükü necə qadırım?

Tapdaq altındadır Kəlbəcər, Şuşa,

Vətən oğulları qalxın döyüşə!

* * *

Səsimiz yayıldı yer kürəsinə,

Daha baxan yoxdur haqqın səsinə,

Hər xalq güvənməli öz qüvvəsinə,

Tapdaq altındadır Kəlbəcər, Şuşa,

Vətən oğulları qalxın döyüşə!

* * *

Atıl döyüşə ey Vətən oğlu,

Səni gözləyən var qolları bağlı,

Analar saç yolur sinəsi dağlı,

Tapdaq altındadır Kəlbəcər, Şuşa,

Vətən oğulları qalxın döyüşə!   

* * *

Qoymayın yadlaşa şəhid oğullar,

Türkün ad-sanı var, türkün soyu var,

Düşmənin yurdunu eləyin tarmar,

Tapdaq altındadır Kəlbəcər, Şuşa,

Vətən oğulları qalxın döyüşə!

* * *

Qələmi süngüdür Budaq Təhməzin,

Mərdləri axtarın, mərdləri gəzin,

Birləşin, birləşin düşməni əzin,

Tapdaq altındadır Kəlbəcər, Şuşa,

Vətən oğulları qalxın döyüşə!

YARALI AZRBAYCAN

Qəzəbimi sıxmışam ürəyimin başına,

Baxıram Vətənimin torpağına, daşına,

Qoy hamı xəbər versin dostuna, yoldaşına,

Qoymayaq qanı yerdə, biz alağın qana-qan,

Birləşib bütöv olsun yaralı Azərbaycan.  

* * *

Ayrı düşüb elimdən Təbrizim, Qarabağım,

Günü-gündən qövr edir, sağalmır sinə dağım,

Kəlbəcərdə Şuşada dağılıb bəy otağım,

Qoymayaq qanı yerdə, biz alağın qana-qan,

Birləşib bütöv olsun yaralı Azərbaycan.

* * *

Ey Vətən oğulları, siz eşidin səsimi,

Haqqı demək üstündə soyulubdu Nəsimi,

Bütün yer kürəsində ucaldıram səsimi,

Qoymayaq qanı yerdə, biz alağın qana-qan,

Birləşib bütöv olsun yaralı Azərbaycan.  

* * *

Qələmimi əlimdə süngiyə döndərmişəm,

Neçə satqın yaltağı zindana göndərmişəm,

Hər kəlməmi, misramı mərmiyə döndərmişəm,

Qoymayaq qanı yerdə, biz alağın qana-qan,

Birləşib bütöv olsun yaralı Azərbaycan.  

* * *

Boğağın yuvasında azğın, mənfur yağını,

Hələ görməyib gözü nə solu, nə sağını,

Zirvələrə qaldıraraq qələbə bayrağını,

Qoymayaq qanı yerdə, biz alağın qana-qan,

Birləşib bütöv olsun yaralı Azərbaycan.  

QALX AYAĞA

İlham çoşdu söz üstündə havalandı,

Ana torpaq yaralıdır nə zamandır.

Qarabağım yada düşdü, bağrım yandı,

Son sözünü söylə qardaş, qalx ayağa.

Ya qalib gəl, ya qurban get bu torpağa.

* * *

Mersedesdə çoxu gəzir harın-harın,

Vətənimdə vətənsizdir qaçqınlarım.

Didir mənim ürəyimdə qəm, qubarım,

Son sözünü söylə qardaş, qalx ayağa.

Ya qalib gəl, ya qurban get bu torpağa.  

* * *

Satıqınların üzə çıxır pərdə-pərdə,

Söz deməyə utanıram  məclislərdə,

Ürək daha dözə bilmir belə dərdə.

Son sözünü söylə qardaş, qalx ayağa.

Ya qalib gəl, ya qurban get bu torpağa.

* * *

Budaq Təhməz haqq yolundan dönən deyil,

Vətən üçün alovlanıb sönən deyil,

Türk oğludur, qürurundan yenən deyil,

Son sözünü söylə qardaş, qalx ayağa.

Ya qalib gəl, ya qurban get bu torpağa.

Müəllif: Budaq TƏHMƏZ

BUDAQ TƏHMƏZİN YAZILARI

YAZARLAR

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru