ZAUR USTAC. QUCAĞINI GENİŞ AÇ.

Xüsusi Təyinatlı gizir Pəncəli Teymurov səmada…

QUCAĞINI GENIŞ AÇ…
( Gizir Pəncəli Teymurova həsr olunur.)
Qucağını geniş aç, gəlirəm Ana Torpaq,
Çox döymüşdüm qapını, səhər-axşam taq-taraq,
Hər gəlirəm deyəndə, əlimdə vardı bayraq,
O qutsal əmanətin, ünvanına yetibdi…
Sancmışam Sancağımı, rahat gəlirəm indi…

* * *
Səhər-axşam deyərdim, bu canım sənə fəda,
Nə olur mənə olsun, təki sən görmə qada,
“Komandir yaxşı olsa, ordunu verməz bada”,
Komutanım öndədir, gül-çiçək düz yoluna…
Sıra ilə gəlirik, yer ver girək qoynuna…
* * *
Çox dilək diləmişdim, Bayraq olsun kəfənim,
Xəyalım gerçək olub, sevinməsin düşmənim,
Dualarım qəbuldu, ağlamasın sevənim,
Ana, sən də gözünün qorasını sıxma ha…
“Oğul düşmən çəpəri”, qurban gedər torpağa…
12.04.2016. Bakı.

MÜƏLLİFİN ÖZ DİLİNDƏN:

Müəllif: Zaur USTAC

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<<WWW.YAZARLAR.AZ və WWW.USTAC.AZ>>>>>>

BUDAQ TƏHMƏZ. HEYDƏR BİR GÜNƏŞDİR.

HEYDƏR ƏLİYEV 100

HEYDƏR BİR GÜNƏŞDİR
İlhamım İlhamla gəlibdir dilə,
Könlüm salam verir çiçəyə, gülə.
Deyirəm bu sözü, qoy düşsün dilə,
Heydər bir Günəşdir, o, sönə bilməz,
Uca zirvələrdən o, enə bilməz.
***
Pakdır, müqəddəsdir qəlbi, vicdanı.
Vətən qeyrətilə qaynadı qanı,
Apardı irəli Azərbaycanı,
Heydər bir günəşdir, o, sönə bilməz,
Uca zirvələrdən o, enə bilməz.
***
Deməyin ölübdü, yaşayır Heydər,
Hər il cavanlaşır gələndə bahar,
Bütün qitələdə adı-sanı var,
Heydər bir Günəşdir, o, sönə bilməz.
Uca zirvələrdən o, enə bilməz.
***
Budaq Təhməz, haqqı yaşat həyatda,
Dahilərin adı yaşar həyatda,
Bir möcüzə, bir hikmət var bu adda,
Heydər bir Günəşdir, o, sönə bilməz.
Uca zirvələrdən o, enə bilməz.

ÖLMƏYİB, YAŞAYIR HEYDƏR ƏBƏDİ
Qoymadı tökülə millətin qanı,
Qorudu, saxladı Azərbaycanı,
Gəzdi qitələri, gəzdi dünyanı,
Ucalır hər yerdə Heydər məbədi,
Ölməyib, yaşayır Heydər əbədi!
* * *
“Ümid körpüsü”dür gözlərin nuru,
Orda qərar tutub Heydər qüruru,
Nura qərq elədi qədim Şəruru,
Ucalır hər yerdə Heydər məbədi,
Ölməyib, yaşayır Heydər əbədi!
* * *
Hər an qalib çıxdı siyasətində,
Milləti qoymadı darda, çətində,
Vətəni yaşatdı öz qeyrətində,
Ucalır hər yerdə Heydər məbədi,
Ölməyib, yaşayır Heydər əbədi!
* * *
Onun əsəridir Bakı–Ceyhanım,
“Qara qızıl” verən Azərbaycanım,
Sabaha inamla qaynayır qanım,
Ucalır hər yerdə Heydər məbədi,
Ölməyib, yaşayır Heydər əbədi!
* * *
Hər yerdə Heydərin izi görünür,
Söhbəti görünür, sözü görünür,
Hər kənddə, şəhərdə özü görünür,
Ucalır hər yerdə Heydər məbədi,
Ölməyib, yaşayır Heydər əbədi!
* * *
Mən Budaq Təhməzəm, yazan əlim var,
Xoşbəxtəm, müstəqil, azad elim var,
Üçrəngli bayrağım, ana dilim var,
Ucalır hər yerdə Heydər məbədi,
Ölməyib, yaşayır Heydər əbədi!

GƏLİN SADƏCƏ EDƏK
Heydər! Azərbaycan! Qoşadır bu ad,
İlhamım bu adla açır qol-qanad,
Azad yaşayanda gözəldir həyat,
Yurdumuz görməsin bir də qan-qada,
Gəlin səcdə edək bu ülvi ada.
***
Heydər qeyrət nuru! Tayı tapılmaz,
Belə şəxsiyyətlər yaranır az-az,
Bunu dərk eyləməz hər ağlı dayaz
Yurdumuz görməsin bir də qan-qada,
Gəlin səcdə edək bu ülvi ada.
***
İyirminci əsrin siyasət şahı,
Dar gündə xalqının oldu pənahı,
Nəydi şəhidlərin, nəydi günahı?
Yurdumuz görməsin bir də qan-qada,
Gəlin səcdə edək bu ülvi ada.
***
Heydər baba ərənlərdən ərəndi,
Budaq Təhməz bu dünyanı görəndi.
Vətən üçün canın qurban verəndi,
Yurdumuz görməsin bir də qan-qada,
Gəlin səcdə edək bu ülvi ada.

HEYDƏR EŞQİNƏ
İlhamım söz üstə coşubdur yenə,
Heyranam Vətənin gözəlliyinə,
Deyirəm bu sözü mən dönə-dönə,
Alqış bu dövrana, alqış bu günə
Yaradıb qururuq Heydar eşqinə.
***
Poladdan mətindir Heydər inamı,
Qəlblərdə yaşadır Heydəri hamı,
Odur xilas edən Azərbaycanı,
Alqış bu dövrana, alqış bu günə
Yaradıb qururuq Heydər eşqinə
***
Dünyaya səs salıb əməllərimiz,
Bu gün Avropadan gəlir səsimiz,
Gedirik inamla gələcəyə biz,
Alqış bu dövrana, alqış bu günə
Yaradıb qururuq Heydər eşqinə
***
Müqəddəs kəlamdı Heydərin sözü,
Zirvədən-zirvəyə səslədi bizi,
Bizə tanıtdırdı tariximizi,
Alqış bu dövrana, alqış bu günə
Yaradıb qururuq Heydar eşqinə.
***
Man Budaq Təhməzəm qələm əlimdə,
Müstəqil dövlətim, doğma elimdə,
Şeirimi yazıram ana dilimdə,
Alqış bu dövrana, alqış bu günə
Yaradıb qururuq Heydər eşqinə.

Müəllif: Budaq TƏHMƏZ

HEYDƏR ƏLİYEV 100

BUDAQ TƏHMƏZİN YAZILARI

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru