ZAUR USTACIN KİTABLARI

YAZARLAR

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

MƏHYƏDDİN MƏHƏRRƏMOĞLU – 80

MƏHYƏDDİN MƏHƏRRƏMOĞLU – 80

                      SÖZÜN-SƏNƏTİN YUBİLEY SEVİNCİ

     May ayının ilk günündəcə səksən ilin dizlərini qatlayıb, qamətini gənclik çağlarında olduğu kimi şux salamağı bacaran tanınmış şair Məhyəddin Məhərrəmoğlu, istedadlı olduğu qədər də sadə-səmimi, nikbin əhval-ruhiyyəli söz adamıdır. Həftə sonu AYB Mingəçevir bölməsinin xəttiylə keçirilən 80 illik yubileyində də şair öz mənəvi dəyərlərinə sadiq qaldığını bir daha nümayiş etdirdi.

 Səksən il qabaq Kəlbəcər rayonunun Bağlıpəyə kəndində dünyaya  göz açan şairin ömür yolu enişli-yoxuşlu olsa da, bir çox “cizgiləri” ilə əlamətdardır. Hələ erkən yaşlarında Kəlbəcər ellərini gəzib dolaşan sazın-sözün sehrinə düşüb. Orta məktəbdə oxuduğu illərdə söz aləmində ilk addımlarını atıb. Ağdabanlı şair Qurbanı, Dədə Şəmşiri, Qəmkeş Allahverdini, Ənvər Rzanı, Məmməd Aslanı, Adil Cəmili… oba-oba, oymaq-oymaq tanıdan sənət sevgisi onun da könlünü əfsunlayıb. Gəncədəki Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (İndiki ADPU) filologiya fakültəsində oxuduğu illərdə yazdığı şeirlərlə həm müəllimlərin, həm də tələbə dostlarının diqqətini cəlb edib. Ali təhsilini başa vurduqdan sonra əvvəlcə Kəlbəcərin Ağdaban kəndində dil-ədəbiyyat müəllimi, 1968-1978-ci illər aralığında Şorbulaq kənd orta məktəbin direktoru vəzifəsində çalışıb. İlk gənclik illərindən etibarən Kəlbəcərdə çap olunan qəzetin nəzdindəki  ədəbi məclisin ən fəal üzvlərindən biri, sonra da bir müddət onun rəhbəri olub…

 1993-cü ilin aprel ayında tarixi düşmənlərimiz Kəlbəcəri işğal edəndə, məcburi köçkün kimi Mingəçevirdə müvəqqəti olaraq məskunlaşıb və burada yenicə fəaliyyətə başlayan –saylı Kəlbəcər rayon köçkün orta məktəbinə uzun illər boyu rəhbərlik edib. İstər həmin dövrlərdə yerli və mərkəzi qəzetlərdə, istərsə də müstəqillik illərində “Azərbaycan”, “Ulduz”, Mingəçevir leysanı”, “Bənövşə” jurnallarında, “Azərbaycan müəllimi”, “Mədəniyyət”, “Ədəbiyyat qəzeti”, “Ədalət”, “525-ci qəzet”, “Zaman”, “Yeni avaz”, “Səhifələr”… qəzetlərində və AYB-nin Mingəçevir bölməsinin xəttiylə nəşr ediən ədəbi almanaxlarda işıq üzü görən şeirləri oxucular tərəfindən maraqla qarşılanıb.

   2007-ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinə  üzv olan şairin indiyə qədər “Ağlı-qaralı dünya”, “Dünya həmin dünyadır”, “Mürgülüyən qönçələr”, “Bir gecənin yuxusu” adlı şeir kitabları nəşr olunub. Ulu ata yurdu Kəlbəcərin düşmən tapdağı altında qaldığı illərdə şeirlərinin bir qismi düşmənə yönəlik nifrət hissiylə yoğrulsa da, əzəli torpaqlarımızın gec-tez azad ediləcəyinə ümidini heç vaxt itirməyib.  Elə onun yubiley məclisində də bu əlamətlər ayrı-ayrı şəxslərin dilində dönə-dönə vurğulandı.

MƏHYƏDDİN MƏHƏRRƏMOĞLU – 80

Qələm dostlarının, şəhər ictimaiyyəti nümayəndələri və həmyerlilərinin qatıldığı tədbiri AYB Mingəçevir bölməsinin sədri İsmayıl İmanzadə giriş sözüylə açaraq, yubiliyarın yaradıcılıq yollarını bir daha göz önündə canlandırdı.  Bölmə tərəfindən səmərəli ədəbi fəaliyyəti və 80 illik yubileyi münasibətiylə təltif edidiyi diplomu ona təqdim etdi. Şəhər Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatının sədr müavini Rizvan Mikayıllı, “Ziyalı” jurnalının əməkdaşı Ənvər Durucalı, Mingəçevir Dövlət Universitetinin dosenti, fəlsəfə doktoru Mehman Rəsulov, gənc şairə Ayşən Rəsul, şairin qələm dostlarından Eyyub Cabbaroğlu, Bəhman Gülövşəli, Namiq Zaman, Rəşid Rəsulov, Ağabala Salahlı və başqaları çıxışlarında yubiliyarın yurd sevgisini, şəhid ucalığını, II Qarabağ Müharibəsinin xalqımıza bəxş etdiyi Zəfər sevincini, ülvi məhəbbət duyğuların və ana təbiətin gözəlliklərini əks etdirən ədəbi yaradıcılığına istinad edərək, ayrı-ayrı məqamlarda onun şeirlərindən nümunələr də söylədilər. Kəlbəcərli Aşıq Hikmət Həsənov yubiliyar şairin bir neçə şeirini saz havaları üstə ifası da hamını məmnun etdi. Məhyəddin müəllimin yaxın qohumu,-Mingəçevirin tanınmış ziyalılarından olan Vəli Quliyev şairə yönəlik diqqət və ehtiramı yüksək qiymətləndirərək, ürək sözlərini səmimi kəlmələrlə lfadə etdi.

    Yubiliyar şair Məhyəddin Məhərrəmoğlu isə yaradıcılığına yüksək dəyər verən məclis iştirakçılarına təşəkkürünü bildirdi və bir neçə yeni şeirini oxudu.

     Əzəli-əbədi yurd yerlərimiz düşmən tapdağından azad ediləndə: 

Ağacdan çox düşüb vədəsiz yarpaq, 

Şərəfdi Vətənin şəhidi olmaq. 

İgidin al qanı tökülən torpaq, 

Al-əlvan çiçəklər bitirəcəkdir. 

 -deyibən ürəkdən sevinən şair, Kəlbəcərdə yolunu gözləyən ata ocağına qayıdıb, ömrünün qalan hissəsini və ədəbi yaradıcılığını  bu ulu məkanda davam etdirmək arzusunu çıxışının sonunda bir daha vurğuladı. Ayrı-ayrı məqamlarda  çəkilən xatirə şəkilləri ilə və könülləri vəcdə gətirən ilıq kəlmələrlə sonuclanan yubiley məclisi ən şirin xatirələrdən biri kimi yaddaşlara həkk olundu.

         Müəllif: CABİR QƏDİMOV,

“Bənövşə” ədəbi dərgisinin bədii redaktoru, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.

CABİR QƏDİMOVUN YAZILARI

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

NAĞILLARDAN GƏLMİŞ BİR PƏHLİVANDI…

RƏSUL RZA

NAĞILLARDAN GƏLMİŞ BİR PƏHLİVANDI…

Varmı dost ünvanı… bir soraqlayım

Uzaq- unudulmuş xatirələrdən…

Bəlkə bir dəyərdi, uzaqlaşmışıq,

Yazaq unudulmuş xatirələrdən…

Ayaqlanan haqdı, tapdanan gerçək,

Ağrıyan yaddaşdı, inləyən ürək…

Unutqan olduqca, billəm, gələcək

Qınaq  unudulmuş xatirələrdən…

Bu misralar  “Xatirələrdən” şeirimdəndi.  Əslində xatirələr yaşayir və bizi yaşadır, unudulmur… Əlçatmaz olsa belə… Həyatın qəribəlikləri az deyil…

“Ad gunləri qarşıdadı”kitabımıda “Müəllifdən” başlıqlı hissədə tanıdığım, ustad bildiyim sənət adamlarından, qələm dostlarımdan da söz açmışam…

“1973-cü il… Yаdımdаdır… Yаzıçılаr Ittifаqındа «Gənclər günü»ndə yеni yаzılаr охunub müzакirə оlunurdu… Оrаdа rəhmətliк Хəlil Rzа Ulutürк bir nеçə şеrimi və bir şеirimdəкi:

Sulаr təlаtümlənib,

Dаşdı, qаbаrdı yеnə.

Yəqin nеftçilərdi,

tullаyıblаr qоrхunu

yеnə аğr dаş кimi

bu dənizin dibinə.

Misrаlаrımı bədii tаpıntı кimi qiymətləndirdi” Bu misraların Xəlil Rza Ulutürkün ruhuna yaxın olduğunu sonralar anladım… Qorxuya qalib gəlmək… mübarizələrdən-sınaqlardan keçən ömür sahibi olan ustad mənim bu kiçik uğurumu dəyərləndirdi. Kitabda bu xatırlamadan sonra yazmışam:

“Ədəbi nəsil оlаrаq хоşbəхtliyimiz оndаdır кi, sаdə, sаdə оlduğu qədər də dərin düşüncələrin bədii ifаdəsi оlаn Rəsul Rzа pоеziyаsındаn müəyyən örnəкlər götürə bilmişiк.” “Ad günləri qarşıdadı” Bakı-2006

Bu fikir mənim ədəbi taleyimdən yol kimi keçir Universiteti təzə bitirmişdim. Bakıda qalmaq imkanı da tapa bilərdim, ancaq bir dolaşıq xəstəlik buna imkan vermədi… Rayona qayıtmalı oldum. Yazı-pozu işi arxa plana keçdi. Köhnə yazılarım məni özünə çəkirdi, ancaq yeni nəsə yazmağa maraqlı olmurdum, bu istəyimi sadəcə boğurdum. İmkan olduqca önəm verdiyim müəllifləri oxumaqla mənəvi aclığımı dayandırırdım. Məmməd Araz, Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rza Ulutürk bu sirada idi…

Bir gün hələ 60-cı illərdən adı dünya ədəbiyyatı səviyyəsində tanınan ustad şair Rəsul Rzanın “Seçilmiş əsərləri”nə üz tutdum. İndi mən Rəsul Rzanı müəyyən problemlərlə, bəlkə də həyatın hər sahəsində çatışmazlıqlarla qarşılaşan oxucu kimi oxuyurdum.Bu poeziya iradə və dözüm aşılayırdı. Bu, həyatımızda qarşılaşdığımız çeşid-çeşid problemlərlə mübarizə poeziyası idi. Bəlkə də bu mətnlərə yanaşmam bir qədər dəyişmişdi.Bilmirəm.Əvvəl oxuduğumdan fərqli çox-çox yeni mənalar tapırdım. Bu, bir başqa xəzinə idi.. Sabir idi, Mirzə Cəlil idi, ən əsası, sağlam düşüncə qaynağı idi. Qafiyəpərdazlığa qarşı olması da yaxşı ovqat yadırdı.Bu poeziya məndə belə fikirlər körükləyirdi: Yox, qələm qüdrətli vasitədi. Bədii ədəbiyyat özümüzü silkələməkdi, düzgün yol seçməkdi, sınaqlara hazırlaşmaq, tarixə, yaddaşa qayıtmaqdı. Rəsul Rza poeziyası bizi məhz bu hədəflərə aparan poeziyadı.

Şairin ictimai məzmunlu, satirik- tənqidi ruhlu şeirləri qəlbimə yatır, məni həyata, mübarizəyə, sənətə səsləyirdı

Kimi təzə paltardan qorxur,

Kimi kəfəndən.

İskəndəri soruşdunuz məndən?

İskəndər içərdi,

Ləqəbi də Kefli İskəndərdi.

Gecə-gündüz düşündürərdi onu

Diri ölülərin dərdi.

Yoxsa o da nə qəmlənər,

Nə içərdi.

Ömrü ölülər içində

Sakit-səssiz keçərdi.

Qınamayın İskəndəri.

Yaman olur anlamaq dərdi.

Bu bir həyat həqiqəti deyilmi? Faciələrimizin izahı deyilmi?

Şair “Mən torpağam” şeirındə

insana, soydaşına arxalanır,maddi və mənəvi zənginliklərə güvənir

Mən torpağam, məni atəş yandırmaz;

tərkibimdə kömürüm var,

külüm var.

Mən baharam çəmən-çəmən

Çiçəyim var, gülüm var.

Mən küləyəm, əsməsəm,

kim bilər ki, mən varam.

Mən buludam, səhraları susuz görüb,

ağlaram.

Mən ürəyəm, döyünməsəm

ölərəm.

Mən insanam,

sadə insan əlinin

yaratdığı nemətlərlə öyünməsəm,

ölərəm.

Mən işığam – qaranlığın qənimi.

Mən insanam,

daşıyıram qəlbimdə

dünyaların sevincini, qəmini.

Maraq dolu gözəm mən,

baxmaya bilmərəm.

Qarlı dağdan süzülən çayam mən,

axmaya bilmərəm.

Mən insanam,

vətənim var, elim var.

Ən böyük həqiqəti,

azadlığı, məhəbbəti, nifrəti söyləməyə qadir olan

dilim var.

Mən bir qranitəm ki,

hər parçamda duyulur

bərkliyim,

döyüşdə möhkəmliyim,

ülfətdə kövrəkliyim.

Mən insanam, ülfətsiz –

Ölərəm.

Məhəbbətsiz, nifrətsiz –

Ölərəm.

Mən bulağam,

tapşırıqla axmıram.

Mən həyatam,

Həmişə yoldayam;

nəfəsdəyəm, arzudayam,

baxışdayam, ürəkdəyəm, qoldayam.

Mən torpağam, nemətimi, varımı

zəhmət sevən insanlarla bölərəm.

Mən ürəyəm, doyünməsəm

ölərəm.

Bu torpaq Vətən törpağıdı. Xalqı ilə, yaşanan dəyərlərlə bir, sevilən, qorunan torpaq. Şair Vətən sevgisini o torpağın dərinliklərindən süzülüb gələn bulaqlara bənzədir. Sevgi tapşırıqla olmur…

Mən bulağam,

tapşırıqla axmıram.

Bu şeirdəki insana güvənmək, onunla bir yolda olmaq da bir başqa dəyərdi…

Şeirlərində Vətən sevgisindən yaranan, torpaqla bağlı narahatlıq da var:

Nəsil-nəsil qəlbimizdə yaşayır

onu itirmək qorxusu…

Bu narahatlıq heçdən yaranmamışdı. Enişli-yoxuşlu tariximizdən gəlirdi.

Deyəsən,bu poeziya məni qələmə, yazıya-pozuya qaytaracaq… Qayıdacağam… Belə düşüncələr bürümüşdü məni o vaxt…

Şuşa sevincini yaşadığımız bu çağlarda Ustadın “Şuşam mənim” şeirini xatırlamaq yerinə düşər.

Sinəsi qabarıq,

Nağıllardan gəlmiş

Pəhlivandı Şuşam mənim.

Mərdliklə, gözəlliklə

Qoşam mənim…

Tarix sənin

Torpağında, daşındadır,

hər yan-yörən,

hər dolayın,

hər cığırın

Azərbaycan-Vətən dadır.

…Sənə əyri baxanları

Qəzəbinlə külə döndər,

Yaxıb-yandır.

Uğurlarımız davamlı olar, İnşallah!

Rəsul müəllimi ilk dəfə harda, nə vaxt gördüyümü xatırlayıram. O vaxt birlik yox, ittifaq adlanırdı. Yazıçılar İttifaqı… Şeirləri kimi dolu, təmkinli bir şəxsiyyət görmüşəm. Asta, sakit danışığı yadımdadı. Bəlkə də hər söhbətə qarışmazdı. Əsas mətləbdən kənar danışmağı sevməzdi. Yerində, gərəkli sözünü deyən şəxsiyyət idi. Şeirləri kimi idi… Zaman və gərgin yaradıcılıq yolu da təsirsiz keçməmişdi…

O görüşdə, əslində mən bir dinləyici kimi iştirakçı idim… Ustad bir az bədii ədəbiyyatla bağlı, istedadlı gənclərlə bağlı danışdı, bir az da bağda işləməyindən söz açdı. Sakit, təmkinli, ucuz söz-söhbətdən uzaq, siradan olmayan bir insan kimi yaddaşıma həkk oldu. Elə o ilk görüşdə Rəsul müəllimin uzaq yollar keçib gələn, sayğı və diqqətlə qarşılanmalı bir ustad olduğunu anladım… Bir dəfə ümumi hal-əhvaldan sonra özümdə cəsarət tapıb:

-Sizin bir vaxt qayğı göstərdiyiniz, xeyir-dua verdiyiniz Fikrət Qocadan, İsa İsmayilzadədən indi qayğı görənlərdən biri mənəm-. dedim. Maraqlandı.

-Bir şeir oxu-, dedi.

Tutuldum. Bilmirəm nədənsə təzəcə yazdığım bir təbiət şeirımi yada salmağa çalışdım Şeirin yadımda qalan bir hissəni dedim.

Кüləкlər üfürür, аçılır

“nənəm uç” cücüsütəк

çiçəкlər…

Yаyılır bаhаrın

qаyğılаrı аğаc-аğаc.

Fiкir uçur, хəyаl uçur.

Üstüm-bаşım puçur-puçur…

Rəngli tüstüləri vаr

bаhаr qаyğlаrının…

Fikirlərmi, xəyallarmı

əlvаn, zərrin…

Içindən кеçirəm

аğmtıl, çəhrаyı

tüstülərin…

Yаzın кələ-кötür səmаsındа

Səndələyir günəş.

Dərələrdən bоylаnır çən…

Bаşımın üstə

tumurcuqlаyır hаvа,

yаğış bаşlаyаcаq, dеyəsən…

-O bir neçə misradan da bilinir, yaxşı şeirdi-,dedi.

Rəsul müəllimin şeirləri bizimlə yol gedir… Həqiqətdə, bizdən irəlidə gedir. Bizi bu yolda reallığı görməyə və göstərməyə… ictimai eybəcərliklərə qarşı mübarizə aparmağa, müstəqilliyimizi qorumağa səsləyir. Bizim də mübarizənin ən ön sıralarında olmağımızı istəyir. Mən o qənaətə gəldim ki, Rəsul Rza ədəbi məktəbindən keçmədən ciddi bədii ədəbiyyatla məşğul olmağımız mümkünsüzdü. Onun sərbəstdə yazdığı şeirlər heca şeirimizin də məna-məzmun çəkisinə, silqətinə müsbət təsir göstərib.

Ustad şairin dünyaya gəldiyi ay- may baharın ən gözəl çağıdı. İllər öncə, bahar ayında yazılmış, bayaq xatırladığımız şeiri bütöv halda Sizlərə təqdim edirəm.Ustadın ad gününə təsadüf edir… Ruhu şad olsun…

BАHАR QАYĞILАRI

Кüləкlər üfürür, аçılır

“nənəm uç” cücüsütəк

çiçəкlər…

Yаyılır bаhаrın

qаyğılаrı аğаc-аğаc.

Fiкir uçur, хəyаl uçur.

Üstüm-bаşım puçur-puçur…

Rəngli tüstüləri vаr

bаhаr qаyğlаrının…

Fikirlərmi, xəyallarmı

əlvаn, zərrin…

Içindən кеçirəm

аğmtıl, çəhrаyı

tüstülərin…

Yаzın кələ-кötür səmаsındа

Səndələyir günəş.

Dərələrdən bоylаnır çən.

Bаşımın üstə

tumurcuqlаyır hаvа,

yаğış bаşlаyаcаq, dеyəsən…

Аğ yеlкəndən biçilmiş

кöynəyimə

dоldurmuşаm bаhаrı…

Аrхa bənzəyərmi

Аlnımın-

ömrümün qırışlаrı.

Bu qırışlаrdа işıq,

Bu qırışlаrdа zаmаn…

Bаşımın üstə yеnə günəşi görürəm:

nəzərlərini аyırmаyır

bаhаr rənglərindən,

göy оtlаrdаn, аğаclаrdаn,

tоrpаqdаn…

Müəllif: Musa ASLANXANLI

                     AYB-in üzvü. Prezident təqaüdçüsü.

MUSA ASLANXANLININ YAZILARI

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

SEVİL GÜL NURUN ŞEİRLƏRİ

SEVİL GÜL NURUN YAZILARI

AMNEZİYA
Gəlişin bir ağrı gətirmişdi ömrümə,
Addım səslərindən artmışdı cismimim sol ağrısı,
təzələnmişdi ruhumun köhnəlmiş yaddaşı.
Başlamışdı gecələrlə gündüzlərin,
“olar”larla “olmaz”ların
qanlı savaşı.
Səsin qulaqlarımda doğulan yanğı idi,
Baxışın gözlərimi deşən sancı.
Əziyyət çəkirdim güclü yaddaş ağrısından.
Gözlərim sənsizliyə açılanda
odlu baxışların düşdü gözümün yaddaşından damcı-damcı.
Bir şeir pıçıldamışdın saçlarıma,
bir xatirə buraxmışdın ovuclarıma.
Ayrılıq küləyi itirdi saçlarımın yaddaşını,
səpələndi misralar lal gecələrə.
Ovuclarım qışın nəfəsində
üşüyəndə korşaldı əllərimin yaddaşı,
xatirən süzülüb dağıldı küçələrə.
Əllərim yaddan çıxartdı nəfəsinin odunu,
Qəlbim də unutdu darıxmağın dadını.
Bir ruhumun yaddaşı qalmışdı məndə,
Onu da soyuq fevral gecəsi aldı əllərimdən,
Onun da doymadım dadından –
Bir qış gecəsi şaxta şəhəri ağuşuna alanda
ruhum itirdi yaddaşını,
eşq qucaq-qucaq çıxdı ruhumun yadından…

SOL AĞRI
Geyinmişəm əynimə
Ayrılığın biçdiyi
Dərdlərin ən yekəsin.
Yolların bağrın yaran
Səfil kimi gəzirəm
Bu milyonlar ölkəsin.
* * *
İndi mənim ruhumu
Oxşamır o mahnılar,
Oxşamır o nəğmələr.
İndi mənə dağ çəkir
Ruhuma göndərdiyin
Eşq ətirli kəlmələr.
* * *
O xoş günlər vardı ha,
Hamısı bircə-bircə
Silinib yaddaşımdan.
İndi də qucaq-qucaq
Kədər yağır içimdən,
Qəm tökülür başımdan.
* * *
Bu yarımcan ürəyə
Ağırlıq eyləyirsən,
Birdəfəlik yığış, get.
Sol tərəfim yıxılıb,
Sol yanım viran qalıb,
O yandadır çıxış, get.
* * *
Gedəndə elə get ki,
Gedişini görməyim,
Addımın səs salmasın.
Ağlını da götür, get,
Apar onu özünlə,
Ağlın məndə qalmasın.

BUZ QADIN
Ayağı büdrədi xəyallarımın,
Rəngli yuxularım qəfil dağıldı.
Günəşlə ulduzum heç barışmadı,
Bütün fəsillərim soyuqda qaldı.
* * *
Odlu baxışını yan et gözümdən,
Buz dağın əridib qaynadacaqsan.
Sevgi havasına kar idi ruhum,
Sən onu yerindən oynadacaqsan.
* * *
Şeirim asılacaq bir kor ümiddən,
Yarımcan ağrılar çıxacaq üzə.
Yanında min illik hörmətim vardı,
Abrımı tökəcək hissim kağıza…
* * *
Bir ağrı hayqırır sol tərəfimdə,
Ağlım hisslərimə baş əyir indi.
Mənim ürəyimdə doğulan şeir
Sənin nəfəsində yaşayır indi.
* * *
Mən buz qadınıyam şimal qütbünün,
Alova ögeyəm, atəşə yadam.
Belə isti-isti şeir yaşatma,
Səsində əriyib itirəm, adam…

SƏKKİZ DƏQİQƏ
Atasan qürurunu, keçəsən inadından,
İncik olduğunu da çıxarasan yadından,
Boylanıb ümidlərin gündoğan tərəfinə
Ona məktub yazasan bu gecə öz adından.
* * *
Yazasan ki, susaraq həsrətimə alışma,
Gedişimə üsyan et, unutmağa çalışma,
Aş bütün əngəlləri, sərhədləri qırıb tök,
Aramıza sədd çəkən ayrılıqla barışma.
* * *
Yazasan ki, bir addım məsafədə dayanma,
Vüsal uzaq olsa da, çox yaxındır yol amma.
Hər dönüş bir ümiddir, hər ümid bir başlanğıc,
Ömür gözləmək üçün çox qısadır, yubanma .
* * *
Yazasan, tənhalığın ağrısı da səngimir,
Sənsiz şeirlərim də dəyişib ahəngini,
Ürəyim qəm bağlayıb adını söyləməkdən,
Gözlərim yuyulmaqdan itirib öz rəngini.
* * *
Yazasan ki, bilmirsən, yoxluğuna əsirəm,
Səndən incimirəm e, mən özümdən küsürəm.
Acığımı çıxıram sən sevdiyin hər şeydən –
Dodağımı yeyirəm, saçlarımı kəsirəm.
* * *
Yazasan ki, getməklə öz evimi yıxmışam,
Sonra giley edəsən: Nə tez yaddan çıxmışam…
Göz yaşın ləkə sala yazdığın sətirlərə,
Kağızın sol küncünə yazasan:darıxmışam…
* * *
Yazasan ki, sənin də qəlbinə qəm yığılsa,
Gecələrin qoynunda ruhun qəfil sıxılsa,
Desən ki, “darıxıram, qurban olum, qayıt, gəl”,
Allah haqqı, gələrəm, lap dünya da dağılsa…
* * *
Ya da dəli şeytanın dediyinə uyasan,
Səhərlərin birində qapısını döyəsən.
Səkkizcə dəqiqəyə sığdırıb hisslərini,
Bir şeir oxuyasan, “gəl barışaq” deyəsən…

Müəllif: SEVİL GÜL NUR

SEVİL GÜL NURUN YAZILARI

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Sevil Gül Nur

SEVİL GÜL NUR

Sevil Gül Nur

Sevil Gül Nur 1982-ci ildə Bakı şəhərində doğulub. İxtisasca müəllimdir, Bakı məktəbində müəllim işləyir. 2006-cı ildən şeirləri dövrü mətbuatda müntəzəm olaraq çap edilir. Bir şeir, üç tarixi-publisist kitabın müəllifi, onlarla kitabın redaktor və korrektorudur. Bir çox ədəbi mükafatlara layiq görülmüşdür.

SEVİL GÜL NURUN YAZILARI

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

AYŞƏN RƏHİMİN ŞEİRLƏRİ

Ayşən Rəhim – gənc yazar.

SALAM
Gəl, Sən Allah üzürlü say
Buralar tör-töküntüdür
Gözlə açım pəncərəni
Hə Otaq biraz bürküdür.
Bu nəhəng təkliyim səni
Deyəsən yaman hürküdür.
* * *
Əsl qadın faciəsi
Tozlu pəncərə şüşəsi
Dəhlizin ortasındadır
Dağılmış bir zibil qabı
Cırılmış iki-üç şəkil
Çərçivənin sınıqları
Parçalanmış qırmızı don
Və dikdaban ayaqqabı..
* * *
Sükut, vahimə , kölgələr
Dualar çarmığa çəkir
Ümidləri , intiharı ..
Qürur geyinir əzabı
Yalnızlığın taleyimdə
Yaratdığı iltihabı..
* * *
Xatirələr guruldayır
Yağış yağır damır tavan
Zamanın çatlarında qan..
Biraz asta gəz nə olar
Xatirələr oyanacaq
Və qarşında utanmadan
Ağrıları soyunacaq…
* * *
Ayağını qanadacaq
Son arzunun çilikləri
Və anamı ağladacaq..
* * *
Bilirsənmi? sükut səsi
Adamı lap dəli edir
İntəhasız tənhalığın
Darıxmağın iniltisi .
* * *
Bir də gecə olan kimi
Bu itlərin ulaması
Xatirənin tikan kimi
Bədənimi dalaması …
* * *
Hərdən , vahiməli olur
Ayrılıq da udur məni
Bir söz deyim amma gülmə
Düz başımın üstündəki
Bu eybəcər Mona Liza
Hə o da qorxudur məni ..
* * *
Ay yad adam , getmə dayan
Bir çay qoyum , təzə dəmlə
Elə adamsızlaşmışam ..
İstəmirəm itirməyi.
Axşamacan dərdləşirik
Bir mən bir də qara pişik ..
yox onun günahı deyil
Talemin tərs gətirməyi ..

SALAM ƏZİZİZM
Salam əzizim… burda yenə gecədir
Yazıram ki , soruşum Görən halın necədir?
Bircə nigaran qoyma ..bir kəlmə də olsa yaz
Özünə yaxşı bax ha eşitdim ki, soyuqdur
Qalın geyin əynini..
Tamam yadımdan çıxıb,ağlım çaşıb bağışla
Axı sən xoşlamırdın anan kimi danışıb
Qayğını çəkməyimi..
* * *
Nə yeyib nə içirsən?
Yoxsan getmisən bil ki ,gündə ən azı min yol gözlərimdən keçirsən..
İstəmirəm korlayım əhvalını amma ki
Heç özümdə deyiləm..
Yediyim dərddir ancaq, içdiyimsə zəhərdir
Sənsiz məni yaşadan bir quru xatirənsə həsrətində gecələr öldürən bu qəhərdir.
* * *
Ax üşüdür səsinin buz kimi soyuqluğu
Titrəyirəm..tənhalıq iliyimə işləyir
İsti hərarətinlə hansı heykəl baxışa
Ruh üfürdün görəsən?
Yenə hava küləklidir ,üşüməli küləkdir
Gözəl günlər səninlə getdi xatirə olub
Bilirəm ki heç zaman geri gəlməyəcəkdir
Deyirəm ki ,biləsən..
* * *
Payladım ən sonuncu əlvidamı hardasa
Məni yalnız buraxma vidaları sevmirəm
Gəl yenə əvvəlkitək köksünə sıx , qucaqla
Allahhaqqı saçlarım çiynin üçün darıxır
Kəsmirəm heç dəymirəm uzadıram acıqla.
* * *
Bu sərsəri duyğular..yox heç tanış deyildi
Səndən əvvəl o adamın gözü də yaş deyildi
Saçı da payız idi , o balaca qız idi
Sərçətək kövrək idi ürəyi daş deyildi..
Hələ ömrün yazıydı , hələ də qış deyildi..
* * *
İndi bu boz şəhərin bütün küçələrində
Sənin ayaq izlərini baxışlarım yalayır
Hamıya sevgi düşdü, payımasa tənhalıq
“Xalqa it hürüyəndə, mənə çaqqal ulayır”

XATİRƏLƏR
Keçmişin rəflərində itib-batmış xatirələr
Unutmaq zəncirini qırıb
Yapışır darıxmağın yaxasından..
Və vəhşi vüsalın əlləri
ayrılığın ayaqlarını qapır..
Tale xətləri ovucumun qırışlarına hopur
Və qopur ömrümün əqrəbləri saatdan
Əskilir təqvimlər.
Dəhlizin divarlarında son ümid rəqsilə
Tənhalaşır kölgələr.
İndi bu qurumuş cümlələr
Vergüllərə dönən nöqtələrlərlə
Epiloqda bitəcək
Sonuncu səhifədə son sətrinlə..
Neçə güzgüdə ayaqlarını sındırıb arxanca qaçdı baxışlar.
Neçə ip utandı
zaman asarkən
Arzuları boğazından..
Kitabarası qurudulan kəpənəklərin ölü gözəlliyi kimi
Gözəldir təkliyim.
Ehtişam,
İki şam,
Dörd divar ,
Boş otaq fəlsəfəsi
və köhnə grammafonda retro..
Təbəssüm gizlənən dolu qədəh
və Freda kahlo:
“İçimdə qırx qadın
Qırxı da özgə
Qırxı da digəri”.

Müəllif: Ayşən RƏHİM

AYŞƏN RƏHİMİN DİGƏR YAZILARI

Ayşən RƏHİM DİGƏR MƏNBƏLƏRDƏ

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru