Seyyid Məhəmmədhüseyn Behcət Təbrizi – Şəhriyar

MƏHƏMMƏDHÜSEYN ŞƏHRİYAR

BÖYÜK USTADIN MÖVLUDUNDAN 116 İL ÖTÜR…

Seyyid Məhəmmədhüseyn Behcət Təbrizi 1906-cı il, iyulun 31-də Təbriz şəhərinin Bağmeşə bölgəsində, o zamanın tanınmış hüquqşünaslarından Hacı Mirağa Xoşginabinin ailəsində dünyaya gəlib. İlk təhsilini Təbrizin Motahari və Tehranda Darülfünun məktəblərində alıb. Tibb kollecində təhsil aldıqdan sonra Xorasanda, daha sonra yenidən Tehranda notarius və bank işlərində çalışıb.

Ədəbiyyata uşaqlıqdan maraq göstərən böyük ustadın bu sahədə peşakarlaşmasında valideynlərinin də rolu az olmayıb. O, 7 yaşından azərbaycanca, 9 yaşından farsca şeirlər yazır, artıq 20-ci illərin ortalarından etibarən artıq istedadlı bir gənc şair kimi tanınıb.

Məhəbbət lirikasının böyük korifeyləri Hafiz və M.Füzulinin qəzəlləri ilə müqayisəyə qadir olan sevgi şeirləri, dünya həyatının mahiyyəti barədə fəlsəfi düşüncələri əks etdirən hikmətli qəsidələri, real həyat müşahidələrinin məhsulu kimi yaranan lirik poemalar müəllifi olan sənətkarı Azərbaycan şeirinin ən yüksək zirvələri sırasına ucaldan, ilk növbədə onun vətənpərvərlik duyğuları aşılayan, milli həmrəylik ideyasını təbliğ edən əsərləri olub.

Şəhriyar klassik şeirin bütün şəkillərində yazıb, ədəbiyyatı yüksək məzmunlu qəzəl, qəsidə, məsnəvi, qitə və rübailərlə zənginləşdirib. Hansı üslubda yazmasından asılı olmayaraq onun bir mövzusu var idi — Vətəninin mənəvi bütövlüyünü görmək, can qardaşlarının xoş sədasını eşitmək.

Həyatının böyük bir hissəsini İranın müxtəlif şəhərlərində, Azərbaycandan uzaqlarda yaşamağa məcbur olan Şəhriyar özünün qəriblik qismətini vətənin taleyilə müqayisə edir, bu paralellikdə rəmzi bir məna görürdü.

Səndən ayrı düşsəm də mən, eşqin ilə yaşayıram,
Yaralanmış qəlbim kimi, qəlbi vuran Azərbaycan…

Vətən eşqi məktəbində can verməyi öyrənmişik,
Ustadımız deyib heçdir vətənsiz can, Azərbaycan!

Şəhriyarın ürəyi də səninki tək yaralıdır, Azadlıqdır mənə məlhəm, sənə dərman Azərbaycan!

İlk şeir kitabı 1931-ci ildə Tehranda üç böyük şair və alimin – Məlikü-şüəra Baharın, Səid Nəfisinin və Peyman Bəxtiyarinin müqəddimələri ilə nəşr olunub.

Dövrünün ən görkəmli şairlərindən sayılan Şəhriyar şeirlərini Azərbaycan türkcəsində və fars dillərində yazıb.

Məhəmmədhüseyn Şəhriyar uzun müddər əziyyət çəkdiyi ağır xəstəlikdən sonra 18 sentyabr 1988-ci ildə, 82 yaşında Tehranda vəfat edib. Məzarı Təbriz şəhərinin “Şairlər məqbərəsi”ndədir.

Xatirəsi

Şəhriyarın xatirəsinə Azərbaycanda poçt markası (1998)
13 mart 1996-cı ildə Azərbaycan və İran ədəbiyyatlarının inkişafında böyük xidmətləri olan Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın anadan olmasının 90 illik yubileyinin keçirilməsinin Azərbaycanın ədəbi-mədəni həyatı üçün müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq müvafiq qərar qəbul edilib.

Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın vəfat etdiyi tarix İran milli şeir və ədəbiyyat günü kimi qeyd olunur. Şəhriyarın vəfat etdiyi gün — sentyabrın 18-i 2002-ci ildən İran milli şeir və ədəbiyyat günü kimi Parlamentdə təsdiq olunub.

Yaradıcılığı:

“Heydərbabaya salam” poeması

M.Şəhriyarı XX əsr Azərbaycan poeziyasının nəhəngləri sırasına ucaldan ilk növbədə onun ölməz “Heydərbabaya salam” poeması olub. Əsər əslində şairin uşaqlıq yaddaşında yaşayan ucqar bir kəndin xiffəti ilə yazılsa da, qüdrətinin böyüklüyünə görə bütöv Vətən haqqında dastan kimi oxunur.

MƏHƏMMƏDHÜSEYN ŞƏHRİYAR

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Əfşan Yusifqızı 

ƏFŞAN YUSİFQIZI

Əfşan Yusifqızı (Aslanova Əfşan Fərhad qızı) 1969-cu ildə Göyçay rayonunun Qəbələ Müskürlü kəndində müəllim ailəsində anadan olub.
Təxəllüsü atasının el arasında Yusif kimi tanınmasıdı.
1976-cı ildə birinci sinifə gedib, 1986-cı ildə orta məktəbin Fəhlə-Gənclər bölməsini bitirib.
“Bir misra söz qədər duyanim ola” adlı bir şeirlər kitabının müəllifidir.
Şeirləri “Turana açilan könüllər”, “Sevmişəm, sevirəm, sevəcəyəm də” və “Anasiz-atasiz dünyam” adlı poeziya antologiyasında yer alıb.
“Şirvan” ədəbi-ictimai birliyinin ideya rəhbəridir.
Şeirləri müntəzəm olaraq dövri mətbuatda çap olunur.
Ailəlidir. Üç övladı var.

BACARMIRAM Kİ…

Dalğalar qoynuna atma sən məni,
Onsuz da üzməyi bacarmıram ki.
Nəinki dalğalar, dağlar qoynunda ,
Ay canım, gəzməyi bacarmıram ki.

Həsrətin acısı yandırdı məni,
Yaman vaxtsız saldı saçıma dəni.
Bildim ki ömürlük itirdim səni,
Yenə də dözməyi bacarmıram ki.

İlk eşqin havası başımda qalıb,
Acısı gözümün yaşında qalıb.
Bu sevda uşaqlıq yaşımdan qalıb,
Usanıb bezməyi bacarmıram ki.

Yaradan ömrümə kədər göndərib,
Alnıma yazılan qədər göndərib,
O ötən günlərə mən üz döndərib,
Gözümü süzməyi bacarmıram ki.

Əfşan, xəyallanıb göylərdə süzmə,
Keçmişi düşünüb özünü üzmə.
Ömrün yarı olub, biganə gəzmə,
Fikrimi çözməyi, bacarmıram ki.

ELİMDƏ GƏZİR

Yaz küləyi tellərimlə oynayır,
Sanki əllərindi telimdə gəzir.
Ötən hər gün illərimlə oynayır,
Sənli xatirələr dilimdə gəzir.

Uzaqdan səs gəlir hey qulağıma…
Gəlməyir sən adlı hay sorağıma,
Su tökdun sən yanan gur ocağıma,
İndi ruhun gəlib külümdə gəzir.

Taleyimə yazdı kədər qəm səni.
Öz sevgimə tək görmüşdüm tən səni,
Unutmaram illər keçsə mən səni
Ətrin çiçəyimdə, gülümdə gəzir.

Demə Əfşan dəli-divanə olub,
Şöləsiz bir şama, pərvanə olub.
Artıq xəyal olub, əfsanə olub,
Xəyalı dolanır, elimdə gəzir.

DARIXIRAM

Dərdim, sərim qucaq-qucaq,
Qəmə batıb, hər künc, bucaq.
Pərvanəsiz yanan çıraq,
Deyir-nəsə darıxıram.

Yatan bəxti oyatmaqçqün,
Xoş günlərə boyatmaqçün.
Şair, yazıb yaratmaqçün,
Deyir-nəsə darıxıram.

Heç vaxt qorxmaz ər, çətindən,
Keçməliyik hər çətindən.
Yar-yarının həsrətindən,
Deyir- nəsə darıxıram.

Gəl dərdləri yarı bölək,
Anlayasan məni gərək.
Dilə gələn sevən ürək,
Deyir-nəsə darıxıram.

Könül gülməz bəxt gəlmədən,
Ölmək olmaz vaxt gəlmədən.
Bu gün Əfşan, hər kəlmədən,
Deyir-nəsə darıxıram.

DƏLİ TƏBİM

Bəxti açılıbdı qarımış sözün,
Məni soraqlayır, məni arayır.
Söz – söz, misra – misra, çəkərək nazın,
Qələmim o sözün telin darayır.

Gülməyi tutubdu dəli təbimin,
Misralar içimdə qəhqəhə çəkir.
Tutubdu əlindən nazlı gəlintək,
Oxucu qəlbində bəhbəhə çəkir.

Rəqs edir dilimdə sevgi kəlməsi,
Gözümdən bir damcı yaş dığırlanır.
Hicran, cəllad kimi yolunu kəsib,
Eşqimin önünə daş dığırladır.

Mənim vüsalımı əsməcə tutub,
Baxıram ümidin dayağı çatdı.
İnamımsa deyir möhkəm dur,
Əfşan, O çat qorxusuzdu, bayağı çatdı.

DUYAN OLMUR ŞAİRİ

Ağlar gözlər ilə gülsə də,
Şair, dünyanı dərk edib, bilsə də,
Şair, sevib-sevilməkçün ölsə də,
Şair, niyə heç olmayır duyan, Şairi?

Arzuya əl çatmaz dağ olsa belə,
Gülləri saralmış bağ olsa belə.
Dünyaya sevgidən doğulsa belə,
Niyə heç olmayır duyan, Şairi?

Dönmədi sevgisi tez bitənə,
O, Sığındı eşq adlı bir vətənə,
O, Könül yandırsa da hər ötənə,
O, Niyə heç olmayır duyan, Şairi?

Qazanar hər şeyi günahdan başqa,
Gecəsi xoş gələn sabahdan başqa.
Yaranan günündən Allahdan başqa,
Əfşan bil, olmayır duyan Şairi!!!

AY ZALIM BALASI

Ay zalım balası, belə deyildin,
Nə yaman tez çəkdin gözünü, məndən?
Məndən nə tez dönüb, nə tez əyildin,
Niyə gizlədirsən özünü, məndən?

Olmasın nə ağrın, dərdin, məlalın,
Üzür ürəyimi düşdüyün halın.
De, hansı tərəfə uçub xəyalın?
Ömrüm, gəl gizlətmə düzünü, məndən.

Xəbərmi varmı heç xeyli zamandı,
Eşqinlə, ürəyim alovsuz yandı.
Gəl, sevən qəlbimi qırma amandı,
Saxlama sevirəm sözünü, məndən.


VAXTSIZ SEVGİ

(Aşıq Haşım Qubalının eyniadlı gəraylısına nəzirə)

Görmərəm bir sevinci mən,
Kədər verər, vaxtsız sevgi,
Lap dürr olam, ya inci mən,
Qədər verər vaxtsız sevgi.

Oxşasa da coşqun çaya,
Qarşısını kəsər qaya,
Baxmaz cavana, qocaya,
Qəhər verər vaxtsız sevgi.

İnsan hey istəyər yana,
Xələl gələr ada-sana,
Sevən düşər neçə dona,
Betər verər vaxtsız sevgi.

Istər şah ol, istər nökər,
Varlı, kasıb, hamı çəkər,
Göstərsə də şərbət, şəkər,
Zəhər verər vaxtsız sevgi…

İncitmərəm, küsdürmərəm,
Bu sevdaya pis demərəm,
Əfşanam mən, istəmirəm,
Ötər gedər vaxtsız sevgi.

DÖNDƏRƏR

(Ustad Aşıq Haşıma, ikinci cavabım)

Ustad Aşıq, vaxtsız sevgi,
Ürəyi qana döndərər.
Qalar nakam, baxtsız sevgi,
Kamı hicrana döndərər.

Gizlin ağlar gülə bilməz.
Qəhər yaşın silə bilməz.
Necə gəldi bilə bilməz,
Gizli mehmana döndərər.

Insanı yandırar, yaxar,
Həsrət görər, həsrət baxar.
Təbə dönər, ruha axar,
Yazar, dastana döndərər.

Ərşə çəkər yuxunu o,
Zülmə salar çoxunu o,
Bilməz uzaq yaxını o,
Halı yamana döndərər.

Çox çəksədə cəfasını,
Gizlin saxlayar yasını.
Əfşan nakam sevdasını,
Qəlbdə sultana döndərər.

AY GÖNDƏR MƏNƏ

Can istə, yolunda bu candan keçim,
Könlünə libası sevgidən biçim.
Gəl sənə bəxtinin ulduzun seçim,
Sən eşq göylərindən ay göndər mənə.

Sən də nə çəkirsən qanır ürəyim,
Sanma ki, sevgini danır ürəyim.
Söndürə bilmədin, yanır ürəyim,
Ölləm, dərya göndər, çay göndər mənə.

Əfşanam, dərdimin tap çarasını,
Bəxtimin üzündən sil qarasını.
Kəsib ürəyinin bir parasını,
Əgər sevirsənsə, pay göndər mənə.

DÜNYANIN

O üzün də nələri var bilmirəm,
Bu üzündə məşəqqətdi dünyanın.
Gündüzləri yüklənirsən dərd ilə,
Gecələri lap dəhşətdi dünyanın.

Bilinməyir kim xoşbəxtdir,kim bədbəxt,
Qaçaq düşüb ömrümüzdən, səadət,
Yurd salıbdır,əzab, nifrət,xəyanət,
Sevgisi də bir minnətdir dünyanın.

Yer üzünün əşrəfiyik guya biz,
Həsrət qaldıq havaya biz,suya biz.
Ömür bitir salınmırıq saya biz,
Əfşan, nəyi de zinətdir dünyanın?

ƏFŞAN YUSİFQIZININ YAZILARI

ZAUR USTACIN YAZILARI

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

ZAUR USTAC – GÖLƏQƏLƏMSANCAN

ZAUR USTACIN YAZILARI

GÖLƏQƏLƏMSANCAN
(hekayə)
Kimya-biologiya müəllimi olsam da, tələbəlik illərindən alverə necə alışdımsa, daha doğrusu əlim pula elə öyrəşdi ki, diplomu alandan sonra bir müəllim məvacibinə baxdım, bir də gündəlik qazancıma və alveri seçdim. Öz əlim, öz başım yavaş-yavaş girələnirəm. Hələ üstəlik “simpatiya” bəslədiyim bir-iki nəfərə də köməklik göstəririəm. Yeni Yasamalda “Qızım” marketin qarşısında balaca bir meyvə-tərəvəz dükanım var. Hər gün səhər saat 6:00 – da açıram, gecə yarıdan keçəndən sonra bağlayıram. 46 yaşım var. 16 yaşımdan günüm belədir. Mənim başqa işim yoxdur. Universiteti də burada oxumuşam. Əsgərliyi də burada çəkmişəm. Min şükür Allaha. Taleyimdən razıyam. Ailəliyəm. Evim-eşiyim. Oğlum-qızım. Özüm min-bir əziyyətlə oxusam da uşaqların başını belə boş-boş işlərlə qatmadım. Ailəlikcə günümüz elə bu balaca dükanda keçir.
2021-ci ilin oktyabr ayının son günləridir. Havalar qəfil çox soyuyub. Bax elə üzbəüz qonşum olan məşhur “Qızım” marketin Yekəpər ləqəbli mühafizəçisi ilə bağlı hekayət də bu günlərə təsadüf edir. Dünən səhər-səhər yazıq buradaca, marketin qabağında durduğu yerdə dəli olub. Aparıblar “Maştağa”ya. Deyirlər ki, ora çatan kimi də dəlilərdən biri “kor quyu”, “kor quyu” deyə-deyə üstünə necə hücum çəkibsə, o boyda adamın ürəyi partlayıb ölüb. Bəlkə də başqa cür olub. Amma belə danışırlar. Bu gün dəfn etdilər. Gəlib-gedən müştərilər deyir ki, havanın belə qəfil soyumasının da səbəbkarı o mühafizəçidir. Hərə ona bir şəbədə qoşsa da mənim onunla quru salam-əleykümdən, bir də arada-bərədə bekarçılıqdan yaranan söhbətlərdən başqa heç bir haqq-hesabım olmayıb. Allah rəhmət eləsin. İndi bəndədir də nəsə günahı olubsa, Allah Bağışlayandır. Biz kimik ki, onun haqqında nəsə danışaq, qərar verək!? Yazıq, belə baxanda sakit adam idi. İşinə gələr, axşama qədər elə bu marketin gah içərisində, gah çölündə gününü keçirib, axşam da çıxıb gedərdi evinə. Gedərdi deyəndə ki, qalxardı yuxarı. Yekəpər elə marketin üstündəcə 40 – cı mərtəbədə ailəsi ilə birlikdə kirayədə qalırdı. Kənddə yaranmış ailə söz-söhbətlərinə görə Bakıya köçməyə məcbur olub. Dəfələrlə yeri gələndə hansı rayondan olduğunu soruşsam da, “Azərbaycan”dan, – deyərək, söhbəti tez dəyişərdi… Yalan-gerçək deyirlər, qaynənəsi də onlarla birlikdə yaşayır. Hələ onu da deyirdilər ki, arvad bu boyda adama göz verir, işıq vermir. Yazığı salıb lap gözüm-çıxdıya. Belə söhbətləri eşidəndən sonra ona çox yazığım gəlirdi. Bu şoğərib market qəbzindən pul qazanmaq məsələsi ortaya çıxana qədər hər şey əla idi. “ƏDV” –ni geri al, deyirsiniz? Nə deyirsiniz, bilmirəm? Bu market qəbzindən pul qazanmaq məsələsi təzə çıxmışdı. Əvvəllər heç bu kağızlara fikir verən yox idi. Gündə neçə dəfə gözümüzün qabağında aparıb boşaldırdılar zibil qutularına. Marketdən çıxan zibillərə də mühafizəçilər nəzarət edir axı? Bu yazıq da həmişə marketdən çıxan zibilləri diqqətlə yoxlayar, sonra xadimələr aparıb zibil qutularına atardı. Elə ki, bu kağızlardan pul qazanmaq məsələsi çıxdı, bir gün gördüm ki, bu yazıq kassadan çıxan qəbzləri su töküb isladır. Sonra xadimələrə atmağa icazə verir. Əvvəllər fikir vermirdim. Sonra bu məsələ hər gün bir neçə dəfə təkrar olunduqca, dəfələrlə söhbət etdiyimiz yerdə gözümün qabağında baş verdikdə, özümü saxlaya bilməyib soruşdum (indi soruşmayım):
– Qardaş, neynirsən o kağızları belə isladıb? – mənə nə cavab vesə yaxşıdır?
– Belə məsləhətdir, Əmioğlu!
– Əla, əla, – deməkdən başqa çarəm qalmadı.
Bu söhbətimizdən bir-iki gün keçmişdi. Bir də görürəm, qarşıdakı zibil qutularından həmişə zibil yığan oğlan öz-özünə qarğış edə-edə gedir: “Səni görüm elə o vedrədəki suda boğulasan”, “…yox-yox, səni görüm elə kor quyuda boğulasan… heç su da tapılmasın…”, “…səni görüm elə murdar olasan… yumağa su da tapılmasın…” Gəlib düz qarşımdan keçəndə əl eləyib saxladım. Deyirəm:
– Qardaş, nə məsələdir? Yenə kimi asıb-kəsirsən?
– Görmürsən bu şərəfsizi? Halal çörəyimizə bais olur…
– Kim? Nə məsələdir? Açıq danış görüm…
– Allah hökumətimizin canın sağ eləsin. Yaxşı imkan yaratmışdı. Ta zir-zibil yığmağa ehtiyac yox idi. Kreditə ucuz bir telefon götürmüşdüm. Gündə bu kağızlardan çoxlu yığıb aparırdım evə yoldaşım da yükləyirdi telefona sonra da bizə rahat pul gəlirdi. Biz də o pulla işlərimizin bir qismini yola verir, balalarımıza bir qismət əppək alırdıq. Elə axşamlar səndən nə qədər qutularda qalan əzik-üzük meyvələri alıb aparmışam? Yalandır?
– Yox, qardaş. Yox. Yalan deyil. Bəs indi nə olub ki, rahat pulunu qazana bilmirsən?
– Görmürsən, bu şərəfsiz Yekəpəri? Çekləri vedrədə isladıb zay edəndən sonra zibil qutularına atdırır ki, mən istifadə edə bilməyim.
Eşitdiklərimdən dəhşətə gəlmişdim. Hər ikisinə acıyırdım. Maraq güc gəldi:
– Qardaş, gündə nə qədər qazanırdın?
– Elə qəşəng nizama salmışdım ki, hər gün telefonumuza üç- dörd manat pul gəlirdi. Ordan da yoldaşımın kartına göndərib yaxşıca istədiyimiz yerə işlədirdik. Allah bu Yekəpərin bəlasını versin. O ki, mənim işimi, gül kimi güzəranımı pozdu…
– Narahat olma, qardaş! Hər gün sənin 4 manatın bax bu piştaxtada! – əlimi üstünə meyvə-tərəvəz yığdığım dəzgahın üzərinə qoydum.
– Doğrudan?
– Əlbəttə. Hər axşam evə gedəndə gəlib buradan gedirsən. İstəsən 4 manatı nağd götür get başqa yerdən ehtiyacın olanı al, istəsəndə 4 manatlıq ürəyin istəyən meyvə-tərəvəzdən götür, – belə danışdıq, zibilyığan oğlan islanmış qəbzləri unudaraq sevinə-sevinə evinə getdi.
O gündən sonra hər gün olmasa da arada-bərədə zibilyığan oğlan gələr, gah meyvə-tərəvəz, gah da, – “evdə qənd-çay yoxdur, çörək yoxdur”,- deyərək, nağd pul alıb gedərdi. Bu vəziyyət təxminən 3-4 aydır ki, belə davam edir. Deyəsən zibilyığan oğlan bu məsələni hər yerdə danışır, nədi? Son vaxtlar müştərilərimiz də əməlli-başlı artıb. 2 ay olar ta gündə bir dəfə səhər-səhər mal gətirməklə çatdıra bilmirəm. Məcbur olub günortadan sonra da mala gedirəm. Hər şey əla idi. Ta dünənki o hadisəyə qədər. Görənlər deyir ki, Yekəpər səhər tezdən marketin qapısını açdıqdan sonra həmişəki kimi qapının ağzında dayanıb siqaret çəkirmiş qəfildən yuxarıdan kimsə bir vedrə suyu əmdərib bunun başına. Səhər-səhər alaqaranlıq, bir az yuxulu adam, soyuq hava, qəfil təpəsinə tökülən buz kimi su… Yazıq elə yerindəcə dəli olub. Aparıblar “Maştağa”ya… Ta sonrası da sizə məlumdur… Amma bir məsələni də sizə deməsəm olmaz. Vəziyyətdən xəbərdar olandan sonra hər dəfə yanımda kassa qəbzlərini isladanda gah südə su qatan südçü ilə oğlunun hekayətini, gah da göləqələmsancan uşağın əhvalatını ona anladırdım… O isə işini görə-görə diqqətlə məni dinləyər, hekayət bitəndə belə deyərdi:
– Nağıllara inanma…
Mən isə nağıllara inanıram. Hələ üstəlik, bütün işlərimə örnək “Atalar sözləri”ni tuturam. Ən son eşitdiklərimi də sizə çatdırım, vəssalam. Deyirlər ki, Yekəpərin qaynanası elə bax bu “Qızım” marketdən 3-4 gün əvvəl yekə, qapqara bir plastmas vedrə alıb, qalxıb yuxarı. Hələ liftdə onunla birlikdə qalxan qonşunun dediklərinə görə tez-tez dodaqaltı deyirmiş: “İndi mən sənə göstərərəm, ay Yekəpər… Göstərərəm…”
Son.
27.01.2022. Bakı.

Müəllif: Zaur USTAC

ZAUR USTACIN YAZILARI

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

Şəlalə Camal – Asmağı düşünürəm…

ŞƏLALƏ CAMALIN YAZILARI

Asmağı düşünürəm…

Asmağı düşünürəm…
Özümü…
Arzularımdan…
Ümidlərimdən…
İçimdə böyüyən sevgimdən…
Təzəcə boy atan məhəbbətimdən…
Söndürdüyün eşqimdən…
Bəlkə dənizlərdə çırpınan qağayının ayağından…
Ya da kənara qatlayıb qoyduğum bəyaz kəlağayımdan…
Asmağı düşünürəm…
Özümü…
Titrək səsimdən,
Boğazımda düyünlənən hər kəlməmdən, sözümdən
Mən küsmüşəm özümdən.
Kimə deyim dərdimi ki,
İnciməsin sözümdən…
İlmə – ilmə yaş axırdı gözümdən.
Beləcə atdım həyatın ağuşuna taleyimi…

  • * * *

Mənə gözəlim demə
Mən ki, gözəl deyiləm…
Nitqim susub qalıbdı
Nə danışam, nə deyəm?
Sən ayrılıb gedəndən
Göz yaşım dayanmadı
Yanağımda donub qaldı
Dodağıma süzülən
Göz yaşımdı – əriyən.
Mənə gözəlim demə
Mən ki, gözəl deyiləm
Uşaqlaşmışam sanki
Onlar kimi ağlayan,
Onlar kimi kiriyən….
Bəlkə yaşım da çatmaz
Elə uşaq kimiyəm.
Seviləcək yanım yox
Mən ərköyün biriyəm.
Mənə gözəlim demə,
Mən ki, gözəl deyiləm.

Müəllif: Şəlalə CAMAL,

Yaradıcılıq məsələləri üzrə menecer, AYB-nin üzvü.

ŞƏLALƏ CAMALIN YAZILARI

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

CABİR NOVRUZ – GEDƏCƏYƏM SÖZLƏR KİMİ ÇİYİNLƏRDƏ

CABİR NOVRUZ

SAĞLIĞINDA QİYMƏT VERİN İNSANLARA

GEDƏCƏYƏM SÖZLƏR 
KİMİ ÇİYİNLƏRDƏ

Mənə sözün ixtiyarın verdi Yaradan,
Dedi: – sənə ilham, qələm qoy kömək olsun.
Məni başa düşmədilər bu zəmanədə,
Axı başa düşmək üçün baş gərək olsun.

Durub dövrə yalvarmadım, üz tutmadım, yox,
Külək hansı səmtə əsdi ora əsmədim…
Şair haqdan yaranıbdır, utanmadım, yox,
Gündə-gündə özümə bir allah gəzmədim…

Öz inamım, öz məsləkim oldu həmişə,
Öz sevincim, öz kədərim, öz qəmim oldu.
Söz şairə əqidədir, yoldur həmişə,
Sözə xain çıxanlara söz qənim olsun…

Anam getdi o anamı eylədi əvəz,
Bacım getdi şeir mənə bir bacı oldu.
O mənimçin könüllü həbs, könüllü qəfəs,
Həm əzabım, həm də əsil əlacım oldu…

Pulsuz oldum, amma ruhsuz yaşamadım mən,
Söz dövlətim, söz ziynətim, söz daşım oldu.
Ölüm ömür yoldaşımı aldı əlimdən,
Poeziya mənə ömür yoldaşı oldu…

Zalım, nankor zəmanənin yaxşısı, pisi,
Aşkar hopdu, çökdü mənim sətirlərimə.
Elə bil ki, vəcdə gəlib Tanrının özü,
Öz əlini çəkdi mənim sətirlərimə…

Əsla bitib, tükənmədi söz əmanətim,
Yollarıma gecə-gündüz o tutdu məşəl.
Amma məni duymadılar bu zamanədə,
Yəqin ayrı zamanədə başa düşərlər…

Ürəklərə toxum səpdim vermədi səmər,
Ha çağırdım yatan kütlə sanma ayıldı…
Söz sayıldı vecsiz, cəfəng sərsəmləmələr,
Köhnə, cındır ibarələr şeir sayıldı…

Nə qədər ki, ruh yaşayır, can var bədəndə,
Dəyişməzdir şeirim, fikrim, əqidəm, səsim…
İstəmirəm bu dünyadan bir gün köçəndə,
Qara kütlə tabutumun dalınca gəlsin…

Başsız qoyun sürüləri dünyada nə çox,
Qoy iki-üç qanan adam ötürsün məni…
Qoymazsınız, qoymazsınız balalarım, yox,
Çirkin əllər tabutumu götürsün mənim…

Gec-tez sona çatacaqdır ömür nağılım,
Gedəcəyəm bu dünyadan şeir dilimdə…
Gedəcəyəm ən birinci oğullarımın,
Bir də, bir də sözlərimin çiyinlərində…

Müəllif: Cabir NOVRUZ

CABİR NOVRUZUN YAZILARI

PDF>>>ZAUR USTAC UŞAQ ŞEİRLƏRİ

PDF: >>>>> ZAUR USTAC “QƏLƏMDAR-2”

PDF>>> ZAUR USTAC “BB” KİTABI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru