Etiket arxivi: SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİ

SONA AMAL – SƏNƏ HƏSRƏT QALMAZDIM…

SƏNƏ HƏSRƏT QALMAZDIM

Ümid olub, ürəyimə dolsaydın,
Mən özümü tənha, yalnız sanmazdım.
Sevinc olub, üz-gözümə qonsaydın,
Həsrətindən korun-korun yanmazdım.

Sənli ömrüm heç çəkməzdi, dərd-qada,
Xoş günləri, nə tez verdik, biz bada?
Gətirdikcə o günləri mən yada,
Xəyallara dalıb, sənsiz qalmazdım.

Kül üfürdü, fələk güləş gözümə,
Həsrət qaldım, söhbətinə, sözünə,
Versəydim təskinlik, özüm-özümə,
Buludtək kövrəlib, içdən dolmazdım.

Yaşadığım qismət, Tanrı yazandı,
Yaz ömrümü şaxta vurub, xəzandı,
Dərdli könlüm, qəmli dastan yazandı,
Çiçək kimi vaxtsız açıb, solmazdım.

Ürəyimi titrədən xoş duyğudu,
Amalı yaşadan diqqət, qayğıdı,
Bəxtim yatdı, fələk məni qarğıdı,
Qəm küləyi tellərimi yolmazdı,
Uzun illər sənə həsrət qalmazdım.

Müəllif: Sona AMAL

SONA AMALIN YAZILARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

SONA AMAL – GÖZƏLDİR

GÖZƏLDİR

Tənhalıq püşk kimi bəxtimə düşüb,
Tanrı yazısımı, qismət, gözəldir.
İntizar qəlbimi dağlayıb, deşib,
İnsanda ar, namus, ismət, gözəldir.

Dünya kəhkəşanlı -Ayı, Ulduzu,
Dost mehri əridər, min illik buzu,
Bilsəm, əməlimdən, el-obam razı,
Böyüyə-kiçiyə hörmət, gözəldir.

Bu eşqi könlümə Yaradan salıb,
Fələk duyuq düşüb, əlimdən çalıb,
Sənli arzularım yarımçıq qalıb,
Tanrının verdiyi möhnət, gözəldir.

İsitdin könlümü, düşsəm də qışa,
Güvəndim sevginə, baxmadım yaşa,
Qıymadın, gözümdən süzülən yaşa,
İnsana ver, dəyər, qiymət, gözəldir.

Vaxt gələr, əbədi ölər, bu həsrət,
Qol açar vüsala, gülər, bu həsrət,
Amalı sevincə bələr, bu həsrət,
Sevgidə çəkilən zəhmət, gözəldir.
İlahi yazısı, qismət, gözəldir.

Müəllif: Sona AMAL

SONA AMALIN YAZILARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

WWW.KİTABEVİM.AZ

YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

SONA AMAL: İLLƏR TƏLƏSİR

İLLƏR TƏLƏSİR

(Sinif yoldaşlarıma)

Uşaq yaşlarında düşünmürük, biz,
Gün keçir, Ay ötür, illər tələsir.
Nağılmış o illər, gənc deyilik biz,
Zaman ötüb keçir, zaman tələsir.

Müəllim gələntək, bitər sözümüz,
Dikilir müəllimə, bir cüt gözümüz,
Tənəffüslərdə yalnız, gülər üzümüz,
Kim kimlə yarışır, kimlə bəhsləşir.

Yanardı bucaqda, kömür sobası,
Qarışır hər kəsin tarixə başı,
Dolaşırdı müəllim, o baş, bu başı,
Dərsin bilməyənə hədələr kəsir.

Sevdiyimiz fəndi, cəbr, həndəsə,
Cavab vermək üçün girərdik bəhsə,
Diqqət yetirərdik, hər yeni dərsə,
Bizi qorxutmazdı, nə tənlik, kəsr.

Alırdıq idmandan hər mükafatı,
Oğlanlar futbolu, qızlar şahmatı,
Bizi dostlaşdırdı, məktəb həyatı,
Keçibdir o vaxtdan, ta yarım əsr.

İllər ötüb-keçir, ta qocalmışıq,
Sanıram, həyatdan çox öc almışıq,
Sevdiyimiz işdə, hey ucalmışıq,
Arzu-diləyimiz qalmayıb kəsir.

Sinif yoldaşlarım, bacım-qardaşım,
Duyantək dərdliyəm, dardadır başım,
Süzülür gözümdən, acı göz yaşım,
Əlimdən tutmağa hər an tələsir.

Sizləri tanıyan ilk gündən bəri,
Amalın dilinin olduz əzbəri,
Sevinc, qəminizdən olsa, xəbəri,
Görüşünüzə bil, qəlbi tələsir.
Yolunu dənizlər, nə dağlar kəsir.

12.04.2024.

Müəllif: Sona AMAL

SONA AMALIN YAZILARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“ULDUZ” JURNALI PDF

“XƏZAN”JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.r

Sona Amal: – Dədimi-sərimi ovuda bilməz…

HAQDAN GƏLƏNDİ

Qaysaq tutmur, həsrət adlı göynəyim,
Sevinc dolu dünyam qəmə bələndi.
Göz yaşımla axıb getdi, hər nəyim,
Yağış kimi sinəm üstə ələndi.

Saf eşqimiz bir həmləlik yuxuydu,
Qırıq neytək dilə gəlib, oxudu,
Qəm-kədərdən könlüm çələng toxudu,
Sevinclərim göz yaşımda çiməndi.

Sən gedəli, qəm gölünə dönmüşəm,
Dərd-sərimi xəyalınla bölmüşəm,
İçin-için hey alışıb, sönmüşəm,
Burum-burum tüstüm ərşə dirəndi.

Nağıl imiş, sevilməyim, sevməyim,
Sevinməyim, şadlanmağım, gülməyim,
Göz yaşımla yoğrulub, ta dürməyim,
Sevincim, kədərim Haqdan gələndi.

Alın yazım qap qaradır, ağ deyil,
İllər ötüb, artıq sənli çağ deyil,
Ruh kimidir Amal, artıq sağ deyil,
Tək qonağı royalarda gələndi.
Yaxşını-yamanı Tanrı biləndi.

26.03.2024.

BİLMƏZ

Bəxt yazım Tanrıdan qaralanıbdır,
Fələyin özü də ağarda bilməz.
Həsrətinlə qəlbim yaralanıbdır,
Yüz təbib yığışsa, sağalda bilməz.

Bəlkə, xəyalını tutub saxlayım?
Ümid, inamımı ona bağlayım?
Həsrət güllərindən çələng bağlayım?
Kimsə kədərimi ovuda bilməz.

Səngimir, ömrümün dumanı, çəni,
Günbəgün çoxalır, telimin dəni,
Tərk etdi, ömrümü, qəlbimin təni,
Ha səslə, ha çağır, qayıda bilməz.

Donubdur, gözümdə, arzu-diləyim,
Sənsizlik dünyamdan mən nə istəyim?
Məndən üz çevirib, sevgi mələyim,
Bir ümman yanğımı soyuda bilməz.

Tüstüsüz yanıram, görünməz atəş,
Yoxluğun dondurur, qızdırmaz Günəş,
Tez-tez qulağımı oxşayır bir səs,
Kimsə, ta Amalı toxdada bilməz,
Dədimi-sərimi ovuda bilməz.

23.03.2024.

Müəllif: Sona AMAL

SONA AMALIN YAZILARI

ZAUR USTACIN YAZILARI

SEVİL GÜL NURUN YAZILARI

GÜLŞƏN BEHBUDUN YAZILARI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Sona Amal. Eşq gölündə üzər, insan ürəyi.

İNSAN ÜRƏYİ
Sındırsan, sağalmaz məzara kimi,
Yaşamdan əl üzər, insan ürəyi.
Qövr edər, sağalmaz bir yara kimi,
Hər bir dərdə dözər, insan ürəyi.
* * *
Bəzən xoş sözlərlə dindirər səni,
Qaldırar zirvəyə, endirər səni,
Saf eşqin odunda yandırar səni,
Qəlbdən qəlbə sızar, insan ürəyi.
* * *
Göz yaşın sinəyə incitək düzər,
Dost-tanış dərdini dinləyər, çözər,
Bəzən də tutulan buluda bənzər,
Zildə, bəmdə gəzər, insan ürəyi.
* * *
Nə etsən, neyləsən, Tanrıya agah,
Nələr bəxş edəcək, açılan sabah?
Gah sevinib gülər, ağlayarıq gah,
Qəmdən naxış düzər, insan ürəyi.
* * *
Köklənsin sevinclə ilhamım, təbim,
Olsun dost sevgisi, dərmanım, həbim,
Qorusun bizləri, ay Amal, Rəbbim,
Qəmin yükün əzər, insan ürəyi.
Eşq gölündə üzər, insan ürəyi.
10. 06. 2023.

Müəllif: Sona AMAL

SONA AMALIN YAZILARI

ZAUR USTACIN YAZILARI

SEVİL GÜL NURUN YAZILARI

GÜLŞƏN BEHBUDUN YAZILARI

>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİ. SEVGİ ŞEİRLƏRİ.

OLSUN

Axı sən söz verdin öz aramızda,
Saf sevgin sevgimə yaraşıq olsun.
Şad-xürrəm yaşayaq eşq dünyamızda,
Qəlbindən qəlbimə nur işıq dolsun.

Yanımda susmasın qoy şirin dilin,
Heç zaman çıxmasın əlimdən əlin,
Tez getsən, izin ver, arxanca gəlim,
Məzarda ömrümüz qarışıq olsun.

Sevgilim, fələkdən bircə gün çalaq,
Vətən torpağını ayaqdan salaq,
Zülmət gecələrin qoynunu yaraq,
Ay doğsun, yolumuz gur işıq olsun.

Amalam, dostlarla hey deyək, gülək,
Sevinci paylaşaq, kədəri bölək,
Qohumun-qardaşın qədrini bilək,
Küdurət nə lazım, barışıq olsun.
28. 12. 2018.

HƏSRƏTİM

Gözdən də xoş olar, sözün xumarı,
Telimdə ta gəzmir əlin tumarı,
Sağalmır qəlbimin həsrət qubarı,
Həsrətinə açır qucaq həsrətim.

Naxış vurdu ömrə sevgi naxışın,
Payızlaşdı nədən bahar baxışın?
Yağdı taleyimə həsrət yağışın,
Həsrətinə açır qucaq həsrətim.

Ürəyimiz birgə eşqlə çarpdı hey,
Eşq dünyamda həsrət atın çapdı hey,
Sevinc hürkdü, məni kədər tapdı hey,
Həsrətinə açır qucaq həsrətim.

Lal eylədi susqun həsrət dilimi,
Xoşbəxtlikdən üzdüm ta mən əlimi,
Kimdən alım axı, mən təsəllimi,
Həsrətinə açır qucaq həsrətim.

Çəkib getdin, daha mənə yadsan, yad,
Çəkmisən qəlbimə dağı qatbaqat,
Mənasızdır ta Amala bu həyat,
Həsrətinə açır qucaq həsrətim.
26. 12. 2019.

Müəllif: Sona TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİ

SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİNİN YAZILARI


>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİ. DÖZƏRƏM.

SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİNİN ŞEİRLƏRİ

DÖZƏRƏM

Qurumur, nə vaxtdır kirpiyin nəmi,
Yağır gözlərimdən yağış, dözərəm.
Həsrətdən durnanın qatarı kimi,
Düzülür anlıma qırış, dözərəm.

Sən gedəli dərdortağım kədərdi,
İnsan bu dünyaya gəldi, gedərdi,
Sinəm dolu bol iztirab, kədərdi,
İstər danla, istər danış, dözərəm.

Vermərəm əlimdən eşq məhvərimi,
Açmaram kimsəyə könül sirrimi,
Kimsə tutmaz, sevdiyimin yerini,
Yolumu lap kəssə, sərt qış, dözərəm.

Səssiz getdin, söyləmədin: “Əlvida!”
Saldın məni həsrət adlı bir oda,
Ümidim tükənib, ta yetməz dada,
Edib taleyimlə barış, dözərəm.

Tənhalıq çələngin taxdın saçıma,
Yanmadın bir kərə ağrı-acıma,
Sənlə sahib ollam ömür tacıma,
Ay Amal, vüsala qovuş, dözərəm.

09. 02. 2020.

Müəllif: Sona TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİ

SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİNİN YAZILARI


>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİ

   SONA  TEYMURBƏYLİ  RƏHİMLİ HAQQINDA

Sona Məmmədhüseyn qızı Teymurbəyli (Sona Amal) 21 mart 1959-cu ildə Naxçıvan Muxtar Respublikası, Babək rayonunun Nehrəm kəndində anadan olub. 1977-1981- ci iillərdə də  Naxçıvan Pedaqoji İnstitutunda təhsil alıb. İnstitutun Dil – ədəbiyyat ixtisası üzrə məzunudur. Sona xanım uzun illər pedaqoji fəaliyyətlə yanaşı bədii yaradıcılıqla da məşğul olmuş və bir-birindən dəyərli ədəbi nümunələr ortaya qoymuşdur. Yazarın bu günə kimi 12 kitabı işıq üzü görmüşdür.

SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİNİN YAZILARI


>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİ. YAZDAN BİLƏRƏM.

YAZDAN BİLƏRƏM

Dərdimi anlayıb, qəmim bölənim,
Məni sevdiyini sözdən bilərəm.
İçində ağlayıb, üzdən gülənim,
Qəlbindən keçəni gözdən bilərəm.

Zülmətdən silkinib, nura bələnim,
Kədərdən arınıb, qəmdən ələnim,
Ay mənim ömrümə payız gələnim,
Dərdini-sərini üzdən bilərəm.

Könlümün sultanı, qəlbimin təni,
İnsaf et, özündən gen tutma məni,
Sənli günlərimin gülü, gülşəni,
Sən keçən çəməndən, düzdən bilərəm.

Qayıt gəl ömrümə, kədəri atım,
Xumar baxışının sehrinə batım,
Şamları yandırım, od-ocaq çatım,
Külün nə çəkdiyin közdən bilərəm.

Ruhunla dərdləşib, gülüb ağlaram,
Mehrindən ruhlanıb, coşub çağlaram,
Amalam, şeirdən çələng bağlaram,
Ömrümün hər anın yazdan bilərəm.

22. 01. 2020.

Müəllif: Sona TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİ

SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİNİN YAZILARI


>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru

SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİ. QAYIT GƏL.

QAYIT GƏL

Əzəldən olmuşduq, bir ürəyə tən,
Tək sənsən qanadım, qolum, qayıt gəl!
Sarmışsa yolunu qatı duman, çən,
Nur saçan çırağın olum, qayıt gəl!

Dərdinə yananım kimim var, kimim?
Bir kəlmə xoş sözün bəsimdir, bəsim,
Sən gələn yollara qoç qurban kəsim,
Qoç yoxsa, qurbanın olum, qayıt gəl!

Sənsiz yaşamasın, qəlbim tək anı,
Yurd seçmə özünə, mənsiz məkanı,
Yolların üstündə bitən tikanı,
Özüm öz əlimlə yolum, qayıt gəl!

Solub yaprıxmasın eşqimin bağı,
Pozulmasın heç vaxt ömür növrağım,
Durarkən üz-üzə hər səhər çağı,
Meh kimi qəlbinə dolum, qayıt gəl!

Amalam, gül açsın arzum, diləyim,
Qorusun eşqimi sevgi mələyim,
Sinəmdə döyünən sənsən, ürəyim,
Buludtək boşalıb, dolum, qayıt gəl!
24. 09. 2019-cu il.

Müəllif: Sona TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİ

SONA TEYMURBƏYLİ RƏHİMLİNİN YAZILARI


>>>> ƏN ÇOX OXUNAN HEKAYƏ <<<<

ZAUR USTACIN SATIŞDA OLAN KİTABLARI


“YAZARLAR”  JURNALI PDF


YAZARLAR.AZ

===============================================

<<<<<< WWW.USTAC.AZ və  WWW.BİTİK.AZ >>>>>> 

Əlaqə:  Tel: (+994) 70-390-39-93     E-mail: zauryazar@mail.ru