Sergey Yesenin – Qafqaz.

Sergey Yesenin
(1895-1925)

QAFQAZ

Hələ lap qədimdən bizim rus Parnas
Nеçə yad ölkəyə daim atıb can.
Sənsə hamıdan çох, bilirəm, Qafqaz,
Duman arхasında sirli qalmısan.

Puşkin öz qəlbini еdərək məşəl
Burada yazıbdır gözəl şеirini:
«Sən mənim yanımda охuma, gözəl,
Gürcüstanın qəmli nəğmələrini».

Lеrmоntоv qüssədən gələrək təngə
Bizə Əzəmətdən açıbdır söhbət:
Dеmə, bacısını qızılla birgə
Kazbiçin atıyçün vеrib Əzəmət.

Üzündə zamanın qəzəbi, kini,
Ürəyi cоşurdu еşq həvəsiylə.
О bir zabit kimi, bir şair kimi,
Burda sakitləşdi dоst gülləsiylə.

İran dumanında itən хərac tək
Burda Qribоyеdоv itib nə vaхtdır.
Dağın ətəyində indi tənha, tək
Yatır zurna səsi, tar səsi altda.

Gəlmişəm, könlümə sükutdur hakim,
Özüm də bilmirəm səbəb nədir, nə:
Dоğma ölülərə bəlkə baş çəkim,
Bəlkə əcəl özü qоl açdı mənə!

Mənə fərqi yохdur bu оlayların!
Kеçir göz önündən dahilər bir-bir.
Vəhşi vadilərin, vəhşi çayların
Gur səsi оnlara şəfa vеribdir.

Оnlar düşmənlərdən qaçmışdı dağa,
Həm də dоstlarından qaçmışdı оnlar.
Addım səslərinə qulaq asmağa
Vadini, dağları sеçmişdi оnlar.

Sərsəri dоstlardan qaçıram mən də
Hikkədən, qəzəbdən əsirəm tir-tir.
Еlə bilirəm ki, mənim içimdə
Nəhəng еpik mövzu yеtişməkdədir.

Mənə çох əzizdir Rusiya şеiri,
Burda Mayakоvski nələr еyləyir.
Qərargah rəngsazı çıхıb irəli
«Mоssеlprоm» haqda şеir söyləyir.

Ladоqa yazarı Klyuyеvinsə
Pambıq gödəkçəyə bənzəyir şеiri;
Оnları охudum dünən həvəslə,
Qəfəsdə bоğuldu bülbülün biri.

Çəkmək istəmirəm başqa adları,
Sоyuq günəş altda yеtişir оnlar.
Qоyub lap qənşərə ağ varaqları
Hətta, pоzmağı da bacarmayırlar.

Bağışla, еy Qafqaz, qəsdsiz-qərəzsiz
Başqaları haqda gоp еtdiyimçün.
Mənimsə rus şеirim ətirli, ləziz
Zоğal şirəsi tək qоy aхsın bu gün.

Bəlkə də çох gözəl bir pоеmayla
Təzədən dönməkçün Mоskvaya mən,
Əbədi ayrılıb qəmlə-qüssəylə
Qaçaram sərsəri dоst məclisindən.

Öz dоğma ölkəmdə gələrək gözə
Vida saatının sıхsam əlini:
«Sən mənim yaqnımda охuma, gözəl,
Gürcüstanın gözəl nəğmələrini».
Sеntyabr, 1924.
Tiflis

Tərcümə edəni: F.Mustafa

publisist.

“Yazarlar” jurnalı

“YAZARLAR” – SİFARİŞ ET

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Ukrayna Milli Yazıçılar Birliyinin sədri Azərbaycan Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevə məktub ünvanlayıb.

Ukrayna Milli Yazıçılar Birliyinin sədri Azərbaycan Xalq yazıçısı Çingiz Abdullayevə məktub ünvanlayıb. Məktubu olduğu kimi sizə təqdim edirik.

“YAZARLAR”  JURNALI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

VAQİF SULTANLININ YAZILARI

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Bu gün Tərxan Paşazadənin doğum günüdür!

Bu gün dostumuz, vətənpərvər, dəyərli ziyalı Tərxan Paşazadənin doğum günüdür! Şad günü münasibətilə onu təbrik edir, yeni-yeni nailiyyətlər arzulayırıq! Uğurlarınız bol olsun!!!

“YAZARLAR”  JURNALI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

VAQİF SULTANLININ YAZILARI

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Фируз Мустафа. Четверостишия.

Четверостишия
1
Никогда с огнем-кострищем не шути,
Презирай неправду, истине служи.
Ты от тех, кто действует, ничего не жди,
Опасайся праздных лишь на своем пути.

2
Другу – друг, врагу – мучитель мир,
Любовь моя, печаль моя, сей мир.
Коль слаб ты – мир командует тобой,
Коль ты силен – мир под твоей пятой!

3
Хоть слывет он и ученым – ни единого творенья!
Нет значения в словах, невесомы предложенья,
По заполненным анкетам пола он везде мужского,
Но крупицы нет мужского признака в нем, к сожаленью.

4
Правда – извечный оценочный камень;
Страдает ложь краткостью жизни своей.
Мир – вернисаж, где со временем с нами,
Всё больше знакомых, всё меньше друзей.

5
Вот ты: в чадре и лицо за вуалью
Извечно безвестна, таинственна вся,
Открыты все двери мне здесь и за далью,
Закрыты лишь двери твои для меня.

6.
Не прошу тебя спасти меня от мук,
Лишь сердца моего не рань, прошу тебя.
Я скрыт от глаз твоих в объятиях огня,
Умру – тогда по пеплу опознаешь вдруг.

7.
Я – факел горящий и я же – вода,
Кто б ни был, чем ни был – со мною беда:
Сумел бы спасти я от плена весь мир,
Но узник любви своей я навсегда.

8.
Остров мой, где я живу, тебе принадлежит,
Всё, что там своим зову – тебе принадлежит.
Что дороже жизни есть, мне скажи на милость?
У меня одна жизнь есть – тебе принадлежит.


Перевод с азербайджанского

Оригиналы: – Dördlîlüklər.
1.
Hech zaman oynama odla-kozle sen,
Nahaqqa baş eyme, haqqi sesle sen.
Bir şey eleyenden heç şey gozleme,
Heç şey etmeyenden her şey gozle sen.

2.
Dosta-dost, duşmene qenimdi dunya,
Sevincim, hem de ki, qemimdi dunya.
Eger zeifsense sen dunyanınsan,
Eger guclusense, senindi dunya.

3.
Alimse de ortada bir dene eseri yox,
Cumlesinin tutumu, sozunun keseri yox.
O, anket dolduranda cinsini “kishi” yazir,
Di gel ki, kişilikden zerrece eseri yox.

4.
Heqiqet ebedi mehek dashidir,
Feqet yalanlarin omru az olur.
Dunya omrumuzun vernisajıdır,
Tanışlar çoxalir, dostlar azalir.

5.
Bu, sensen: çadrali, uzu duvaqli.
Ezelden belesen sirli-soraqli.
Dunyanin qapisi uzume açıq,
Qelbinin qapisi uzume baqli.

6.
Demedim gel qurtar zulmden meni,
Dedim, yaralama konlumden meni,
İndi tanimirsan meni odumdan,
Olsem taniyarsan kulumden meni.

7.
Hem yanar ateşem, hem de suyam men,
Her neyem, her kesem, ele buyam men.
Dunyani mehbesden azad emişem,
Feqet oz eşqimin mehbusuyam men.

8.
Menim yaşadiqim ada senindir,
Orda qurduqum oda senindir.
Soyle, candan eziz dunyada ne var?
Menim bir canim var, o da senindir.

Tərcümə edəni: Eldar Piri (Эльдар Пири)

Dördlîlüklərin müəllifi: Firuz MUSTAFA

Respublikanın Əməkdar incəsənət xadimi

Mənbə: Firuz Mustafa

FİRUZ MUSTAFANIN YAZILARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

VAQİF SULTANLININ YAZILARI

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

RAFİQ YUSİFOĞLU HAQQINDA

Zahid Xəlil və Füzuli Əsgərlinin “Uşaq ədəbiyyatı” dərsliyində Rafiq YUSİFOĞLU haqqında yer almış portret oçerk.

RAFİQ YUSİFOĞLU,
(1950)
Ömrünün çox hissəsini uşaqların bədii-estetik tərbiyəsinə həsr etmiş, öz orijinal əsərləri ilə kiçikyaşlı uşaqların rəğbətini qazanmış şairlərimizdən biri də Rafiq Yusifoğludur.
Həyatı. Qubadlının Çardaxlı kəndində müəllim ailəsində dünyaya göz açmışdır. Doğulduğu kənddə səkizillik məktəbi bitirmiş, Qubadlıda isə orta təhsilini başa vurmuşdur. 1966-cı ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun filologiya fakültəsinə daxıl olmuş, 1970-ci ildə oranı bitirmişdir. Bir müddət Sumqayıtda müəllim işləmiş, eyni vaxtda Azərbaycan EA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun aspiranturasında təhsil almış, 1984-cü ildə “Azərbaycan poemasının inkişaf problemləri (1956-1965)”, 2006-cı ildə isə “XX əsr Azərbaycan poemasının sənətkarlıq xüsusiyyətləri” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Tənqidçilərin Moskvada keçirilən ümumittifaq müşavirələrinin iştirakçısı olmuş, 1985-ci ildən 1996-cı ilə kimi “Göyərçin” jurnalında şöbə müdiri, məsul katib işləmiş, 1996-1997-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Televiziyasında “Elm, mədəniyyət, incəsənət” şöbəsinin müdiri vəzifəsində əmək fəaliyyətini davam etdirmiş, 1997-ci ildən bu günə kimi “Göyərçin” jurnalının baş redaktoru vəzifəsində çalışır.
Rafiq Yusifoğlu ”Yurdum-yuvam”, ”Ətirli düymələr”, ”Aylı cığır”, ”Ocaq yeri”, ”Qəm karvanı”, ”Həsrət köçü”, ”Böyük arzuya gedən yol”, ”Söz çəməni”, ”Təzə sevdalara doğru”, ”Çiçək yağışı”, “Şirin yağış”, “Daha uşaq deyiləm” və sair kitabların müəllifidir. Rafiq Yusifoğlu həmçinin uşaqlar üçün nəsr əsərləri də qələmə almışdır. Onun “Bahar qatarı”, “Şirin yuva”, “Dəniz səviyyəsi” adlı kitablarını qeyd etmək olar.
Uşaq şeirləri. Rafiq Yusifoğlunun şeirlərinin mövzu dairəsi rəngarəngdir. Onun vətən torpağının tərənnümünə, otuna, çiçəyinə, dərin dərələrinə, uca dağlarına, ətirli yamaclarına, göllərinə, çaylarına, çeşmələrinə, yurdumuzun tarixi keçmişinə, sehrli uşaq dünyasına həsr edilmiş şeirləri öz orijinallığı, obrazlılığı, lakonizmi ilə diqqəti cəlb edir.
Rafiq Yusifoğlu öz yaradıcılığına, uşaqlara və uşaq ədəbiyyatına münasibət bildirərək yazır: “Həmişə ciddi ədəbiyyat haqqında düşünmüşəm. Mənə elə gəlib ki, uşaq ədəbiyyatı uşaq-muşaq ədəbiyyatıdı. Sonra görmüşəm ki, nə böyük, nə kiçik ədəbiyyatı, ədəbiyyat elə ədəbiyyatdır. Uşaqlar üçün ədəbiyyat yox, uşaq ədəbiyyatı. O uşaq ki, dünyanın altını da, üstünü də bilir. Özü də böyüdükcə, həyatı daha dərindən dərk etdikcə duymuşam ki, mənən öz uşaqlığıma daha dərindən bağlıyam… Uşaqların söhbəti, davranışı, qəribə hərəkət və mühakimələri məni uşaq ədəbiyyatına bir daha dərindən bağlayıb.”
Uşaqlarla daim ünsiyyətdə olan, onların sirli aləmini yaxından duyan Rafiq Yusifoğlu bu məsum varlıqların hər bir yaş mərhələsinin poetik təsvirini məharətlə yaradır. “Körpə” şeirində bunu görmək mümkündür:
Sən bizim körpəyə bax,
Sanki dül bilir.
Ağlayanla ağlayır,
Gülənlə gülür.
Ona bir şey uzatsan,
Əlini açır.
Su görəndə cusayır,
Süd görcək acır…
Rafiq Yusifoğlu uşaq psixologiyasına yaxından bələd olduğundan, onun şeirləri öz yumoru, yığcamlığı, aydınlığı, obrazlılığı ilə diqqəti cəlb edir. Şairin şeirlərinin bir qismi novellavari bir üslubda yazıldığından maraq doğurur, oxucunu düşündürür. Bu baxımdan “Ağ yolların yolçusu”, “Sehrli vağzal”, “Bu kitabın sətirləri” şeirləri uğurludur.
“Daha uşaq deyiləm” kitabına daxil edilmiş”Qızlar, balaca qızlar”, “Dəcəllər”, “Gülzarın nəğmələri”, “Gündüzün nəğmələri”, “Gurselin nəğmələri” başlıqları altında verilmiş şeirləri özünün şirin yumoru ilə diqqəti cəlb edir. “Gülyaz” şeirini misal gətirsək, bunun bariz nümunəsini görərik:
Təzə-təzə dil açır,
Bir şeirdir hər sözü.
Mənə yazmaq öyrədir,
Yaza da bilmir özü.
Alan kimi qələmi
Sevinir dəcəl Gülyaz.
Qaralayıb dəftəri,
Deyir: – Sən də belə yaz!
Yaxud, “Tənbəl kimdir” şeirində yumor daha qabarıq nəzərə çarpır.
Tez qaçdılar mətbəxə
Arzu ilə Dürdanə.
Anası qoğal verdi
Hərəsinə bir dənə.
–Kim tez yeyəcək görək?
–Bu nədi ki?
–Qoğaldı.
–Ana, Arzu tənbəldi,
Mən qurtardım, o qaldı…
Predmeti uşaqların anlama səviyyəsinə uyğun şəkildə, real cizgilərlə təsvir etməyi bacarmaq şairin şeirlərinə təravət gətirir, onun təsir dairəsini artırır. Məsələn, yolbasanı yumağa bənzədən şair deyir ki, bu yumaq fırlandıqca, açılıb küçəyə çevrilir. Yaxud, “Kaktus” şeirində onun çiçək açmasını şair belə mənalandırır:
Ona mehriban olsan,
Mütləq açacaq çiçək.
Kirpi kimi yavaşca
Tikanlar arasından
Burnunu göstərəcək…
Yaxud, əks-sədanı uşaq dili ilə belə mənalandırır.
Saç-saqqalı ağdı bu,
Dağdan ağır dağdı bu.
Adama söz qaytarır,
Elə bil uşaqdı bu!
“Kal” şeirində meyvəni yetişməmiş yolan, onları bir-bir dişləyib yerə atan uşağa babasının məzəmmətlə dediyi sözlər yumor doğurur.
Dəymişi seçə bilmirsən,
Səm özün də hələ kalsan!
Rafiq Yusifoğlunun şeirlərinin böyük bir qismi doğma torpağımıza, onun gözəlliklərinin tərənnümünə həsr edilmişdir. Şair oxucuları gah tarixi keçmişimizə, gah təbiətin qoynuna, gah da sehrli uşaq dünyasına səyahətə aparır. Onun Yanardağa, Qobustana, Gəmiqayaya, Qəbələyə, Qubadlıya, Örənqalaya, Şuşaya, Xocamsaxlı qalasına və sair yerlərə həsr etdiyi şeirlər bu baxımdan maraq doğurur.
“Şuşada bitən çiçək” adlı yığcam şeirində şair böyük bir ustalqla təbiət gözəlliyini təsvir edib onu mənalandırır, poetik misralarla əsrarəngiz bir gözəlliyin illüstrativ mənzərəsini yaradır:
Çıxanda Üçmıx dağına
Sevincdən qartala döndüm.
Xarıbülbülü görəndə
Heyrətimdən lala döndüm.
Dtyirəm, təbiət necə
Əlvan xalı toxuyurmuş?!
Şuşada bitən çiçək də
Bülbül olub oxuyurmuş…
Rafiq Yusifoğlu kənd həyatı ilə, təbiətlə yaxından ünsiyyətdə olan, ona öz gözü ilə baxmağı, hər hansı təbiət hadisələrini poetik dillə mənalandırmağı bacaran şairdir. Onun şeirləri bir növ Azərbaycan ərazisinin poetik xəritəsinə bənzəyir. Şairin vətən torpağının tərənnümünə, otuna, çiçəyinə, dağına, dərəsinə, ətirli yamaclarına, göllərinə, çaylarına, çeşmələrinə həsr edilmiş şeirləri öz orijinallığı, obrazlılığı, lakonizmi ilə diqqəti cəlb edir.
Nağıl-poemaları. Rafiq Yusifoğlunun nağıl-poemaları folklor motivlərindən ərsəyə gəlmişdir. Onun “Ağıl döyüşü” nağıl-poeması olduqca maraqlı süjet əsasında qələmə alınmışdır. Əsərin əsas ideyası xalqın ağlını, zəkasını üzə çıxarmaqdır. Düşmənin bütün suallarını müdrikcəsinə, əməli surətdə cavablandıran qəhrəmanların ağlına düşmən elçisi də heyran qalır:
Dedi: – Ta mənim
Sualım yoxdu.
Hər bir kəlməniz
Qılıncdı, oxdu.
Ağılda imiş
Əsl güc-qüvvət.
Qəlbimdə sizə
Yarandı hörmət.
Burda zəkalı
İgid çox imiş.
Bilikli xalqa
Zaval yox imiş.
“Gül və bülbül əfsanəsi” nağıl-poeması şairin istedadını üzə çıxarır. Əsərin məzmunu belədir: Bir gənc şahın qızını sevir. Bağban oğlu olduğuna görə şah öz qızını ona vermək istəmir. Gənc isə hər gün tütək çalıb qızın məhəbbəti ilə yaşayır. Şah bundan gəzəblənərək “günahkar sevən ürəkdir” deyən gəncin ürəyini çıxartdırır. Vəfalı qız isə dərindən ah çəkərək qızılgül koluna çevrilir. Gəncin ürəyinin qanından bir damla qızılgül kolunun üzərinə çilənir. Çıxarılmış ürək bir bülbülə dönür, uçaraq həmin qızılgülün budağına qonur, şaqraq, yanıqlı nəğmələr oxuyaraq onu oxşayır. Bu mənzərəyə tamaşa edən insanların gözləri yaşla dolur. Poema bu bəndlə sona yetir:
Zaman çapdı öz atını,
İllər döndü bir ağ yelə.
O zamandan sirdaş olub,
Gül bülbülə, bülbül gülə…
Rafiq Yusifoğlunun “Bacadan yağan qızıl” nağıl-poeması folklor motivlərindən yaransa da, əsərdə bir müasirlik ruhu duyulur. Burada paxıl, acgöz insanlar ifşa hədəfinə çevrilirlər.
Əsərin məzmunu belədir: elatın qoyunlarını otaran çoban öz peşəsindən usanır, həmişə öz-özünə şikayətlənir ki, çörəyi lap daşdan çıxır. Bir gün mağaraya girəndə kor canavara rast gəlir, görür ki, bir vaxtlar itmiş qoyunlarının sür-sümüyü onun ətrafına səpələnmişdir. Çoban bundan belə bir nəticə çıxarır ki, əgər kor canavarın ruzisi Allahdan gəlirsə, bəs mənə niyə belə ruzi qismət olmasın? Bu fikrin əsirinə çevrilən çoban öz sənətini atıb, evdə oturur, ruzisinin Allahdan nə vaxt gələcəyini gözləyir. Meşədən odun gətirməyə gedərkən ağacın koğuşunun qızılla dolu olduğunu görür. Lakin kor canavarı yada salıb, qızılları yerinə qoyur.
Tamahkar bir kişi bu söhbəti eşidir və özünü tələsik qızılla dolu ağaca çatdırır. Görür ki, çobanın nişan verdiyi ağacın koğuşuna bir ilan girdi. Kişi elə zənn edir ki, çoban onu aldatmışdır. Ona görə də ağacın ilan girən hissəsini kəsir, çobanın evinin bacasından içəri sallayır ki, ilan onu çalıb öldürsün. Sən demə ağacın koğuşunda ilanla bərabər xeyli sayda qızıl da var imiş. O qızıllar bacadan çobanın evinə səpələnir, ilan isə koğuşdan çıxaraq paxıl kişini çalıb öldürür.
Çoban evinin bacasından qızıl töküldüyünü görüb uşaq kimi sevinir. Sevinir ki, nəhayət, Allah onun da ruzisini yetirdi. Qızıllardan götürüb gözlərinə sürtür. Onlar zəhərli olduğuna görə çobanın gözləri tutulur. Var-dövlət başından aşsa da, dünya işığına həsrət qalır və əvvəlki günlərin geriyə qayıtmasını arzulayır.
Rafiq Yusifoğlunun bütün şeirləri, poemaları, mənzum nağılları folklor çeşməsindən qida almışdır. Xalq yaradıcılığına böyük əhəmiyyət verən şairin şeirlərinin bir uğuru da elə buradan doğur.


Müəlliflər: Zahid Xəlil, Füzuli Əsgərli. Uşaq ədəbiyyatı. Dərslik. Bakı,2007, s. 397-402.

Rafiq YUSİFOĞLU, şair, Əməkdar mədəniyyət işçisi, filologiya elmləri doktoru, professor.


RAFİQ YUSİFOĞLUNUN YAZILARI

RAFİQ YUSİFOĞLU HAQQINDA

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

VAQİF SULTANLININ YAZILARI

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru