Etibar Həsənzadənin “Vətən uğrunda” kitabı Elham Zeynalova təqdim olunub.

   Dünən, yanvarın 19-da İVED Başkanı, yazar Etibar Həsənzadənin də Türkiyədəki Könül Elçisi olan sayın Mustafa Nazilli bəy Etibarın Daşkəsən rayonunun şəhid və qazilərinə həsr etdiyi “Vətən uğrunda” kitabını Azərbaycan Ankara Böyük Elçiliyinin Müsteşeri sayın Elham Zeynalova təqdim etmişdir.

“Yazarlar” jurnalı olaraq Etibar Həsənzadəyə gələcək yaradıcılığında daha böyük uğurlar arzulayırıq.

“YAZARLAR” – SİFARİŞ ET

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Rəna Həsən – Təbiətin naxışı

TƏBİƏTİN NAXIŞI

Bir sabah gördüm ki, ana təbiət,
Ağ libas geyinib, örpəyi naxış.
Bəlkə bir mükafat, bəlkə qənimət,
Bəlkə başqa aləm gətirib naxış.

Elə ki, yayılır soyuq nəfəsi,
Sanki bir saflığa bürünür hər yan.
Bu müthiş fəsilin var fəlsəfəsi,
Deyir;” bu duyğunun sehrinə boyan”!

Ağaclar ele bil pambıq koludur,
Zərif bir quşcığaz “çik-çik” oxuyur.
Görünən hər ulduz işıq yoludur,
Səmadan torpağa kilim toxuyur.

Bu sirli aləmin içindəykən mən,
Tələsmərəm, tapam isti yuva, yer.
Gecə ay da gələr, bəyazlar və mən,
Üç isti can olar, mən, kainat, yer.

Qorxmuram tufandan, soyuq havadan,
Biz olmaz, ruhumda qaynar ürəyim.
Olmasa bir ümid donar bayaqdan,
Sazağı da bahar sanan ürəyim.

Müəllif: Rəna Həsən

“Yazarlar” jurnalı

“YAZARLAR” – SİFARİŞ ET

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Adil Cəfakeş – Şəhidlərin məzarı…

Şəhidlərin məzarı

Şəhidlərin məzarı,
İşıq yerim, nur yerim.
Şəhidlər varlığımdır,
Şəhidlər qürur yerim.

Qardaşımdır bir şəhid,
Biri bacımdır mənim.
Bura ziyarətgahım,
Kəbəm, hacımdır mənim.

Millətin hayqırtısı,
Sədası burdan gəlir.
Azadlığın haqq səsi,
Nidası burdan gəlir.

Şəhidlər xiyabanı,
Vətənin girişidi.
Bir millət oyanışı,
Bir millət yürüşüdü.

Şəhid qəbri olan yer,
Vətənin əziz yeri.
Vətənin ən müqəddəs,
Vətənin təmiz yeri.

Məzarından şəhidin,
Qalxıb BAYRAQ cücərir.
Azdlığın toxumu,
Yarpaq – yarpaq cücərir.

Şəhidlər uyan yerə,
Şeh çiləyir yarpaqlar.
Bax burda bütövləşir,
Paralanmış torpaqlar.

Qururlu olmaq gərək,
Vətən, nə sın, nə əyil.
Əgər yoxsa şəhidi,
O Vətən Vətən deyil.

Müəllif: Adil CƏFAKEŞ

ADİL CƏFAKEŞİN YAZILARI

“Yazarlar” jurnalı

“YAZARLAR” – SİFARİŞ ET

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

> > > > MÜTLƏQ OXUYUN !!!

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Naibə Yusif – Gecənin nağılı

Gecənin nağılı

Hava sakit idi o gecə…
Ulduzlar sayrışır,
Ay gecəylə yarışır,
yorğun bulud sərin mehlə barışır,
topa-topa üzürdü dənizə sarı.
Çəkilmişdi qınına Xəzərin dalğaları…

Xəzri daradıqca çal tellərini
köpüklər öpürdü sahillərini…

Qayalar dərd-səri başdan atmışdı,
Suların qoynunda rahat yatmışdı…

Qağayı qoşurdu sevgidən bəstə,
Zümzümə edirdi həzin, ahəstə…

Hava sakit idi… Şəhər nigaran…
Meydanlar qaynayır, gecikir fərman…

“Azadlıq!” sədası dəlir səmanı,
Gətirir salama bütün dünyanı.

Birləşən əllərim deyir:”Azadlıq!”
Oyanan ellərim deyir:”Azadlıq!”
Nəğməkar dillərim deyir:”Azadlıq!”

Sədalar ucalır, sərhədlər aşır,
Mavi səmaların üstə dolaşır…

Hava sakit idi… Gecə yarısı
Gizləndi buludda Ayın yarısı…

Ulzdular sönərək yumdu gözünü,
Çəkdi kül altına odlu közünü.

Gurultu bürüdü bütün şəhəri,
Başladı güllənin “ölüm” səfəri.

Kinin, xəyanətin, məkrin qarısı,
Süründü şəhərə gecə yarısı…

Yarışdı güllələr biri-biriylə,
Yedi cavanları odlu diliylə…
Birləşən yumruqlar kövrəlmədilər,
Ölüm qorxusundan seyrəlmədilər.

Yeridi ölümün üstə şəhərim,
Zülməti qanında boğdu səhərim.

Qeyrətlər çevrildi odlu silaha,
Çiləndi al qanı gələn sabaha…

Hər damla çevrildi al qərənfilə,
Döndü sinəmizdə ötən bülbülə…

Dolandı həftələr, döndü fəsillər,
İllərin üstünə qalandı illər.

Sönmədi qəlblərin arzu-diləyi,
Çökdü önümüzdə ölüm mələyi.

Üçrəngli bayrağım səmanı yardı,
Qüdrəti düşməni lərzəyə saldı.

Doğuldu şəhidim hər doğan günlə,
Uyudu qəlblərdə imanla, dinlə.

Müəllif: Naibə YUSİF

YNAİBƏ YUSİFİN YAZILARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

Mahirə Nağıqızı – 20 Yanvar qatarı.

20 Yanvar qatarı

Elə bil dünəndir, qaynayır Bakı,
Vətəni çulğayan Şərə dur- deyir,
Topxana qırılır, əsirdi Kərki,
Kremlə qanları dayandır- deyir.

İxtiyar qocalar, yeniyetmələr,
Dastan danışırlar ürək dağından.
Qarşıya gəlmir ki, çıxa bir nəfər
Mağara sükutlu qan çanağından.

Bu bizim torpaqdır, bizim vətəndir,
Min illər biz qurduq Azərbaycanı.
Ona göz dikənlər yoldan ötəndir,
Hələ qurumayıb Babəkin qanı.

Düşmən məkrlidir, qansız, hiyləgər,
Planlar qurubdu uzun illəri.
O xan İrəvanda yoxdu bir nəfər,
Dönüb xarabaya Oğuz elləri.

Dərələz şenliyi, Göyçə, Ağbaba,
O ağır ellərim boşaldı bir- bir.
Yetiş hayımıza xan Heydər baba,
Sənsən loğmanımız, dərman sənindir.

Türkün yağıları plan qurdular,
Axsın küçələrdə su yerinə qan.
Güllə yağdırdılar, tankla vurdular
Qadına, uşağa verməyib aman.

Düşmən amansızdı, dönüb baxmadı,
Görmədi günahsız ölən kəsləri.
Təkcə yara vurub qan axıtmadı,
Azadlıq himniydi güllə səsləri.

Nəsillər dəyişdi həmin himn ilə,
Arzular göyərdi şəhid qanında.
Canımız yol gedər Vətən, səninlə,
Ruhumuz Şəhidlər Xiyabanında.

Beləcə boylandım keçmişə tərəf,
Bir daha görəm ki, orada nəvar…
Tarixi xalqımın düzülüb səf-səf,
Dilək qatarıymış İyirmi Yanvar.

20.01.2018.

Müəllif: Mahirə NAĞIQIZI

MAHİRƏ NAĞIQIZININ YAZILARI

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru

20 yanvar şəhidi – Azər Nəsiboğlu

Azər Nəsiboğlunun və onun timsalında bütün yanvar şəhidlərinin əziz xatirəsinə.

Bakı, Parlament prospekti. Bu prospektin başlanğıcındakı yeraltı piyada keçidi və yol ayrıcı. M. Müşfiq küçəsi ilə Parlament prospektinin kəsişməsi. 20 nömrəli məktəblə üzbə- üz, Respublika İncəsənət Gimnaziyasını qarşısı. H. Cavid prospektinin sonu. Burada bir büst var. Heykəltaraş məğrurluqla məsumluğun vəhdətini daş cizgilərdə məharətlə verməyə nail olmuşdur. Abidə 20 yanar şəhidi Azər Nəsiboğluna məxsusdur. Onun iyirmi iki illik həyat yolu 20 yanvar 1990-cı il tarixdə, o məşum gecədə qatil düşmən gülləsindən sona çatmışdı. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin rejissorluq fakultəsinin lll kurs tələbəsi idi. Kim bilir, şəhidin arzusunda olduğu, xəyallarında dolaşdırdığı çəkəcəyi, ya quruluş verəcəyi əsər nədən bəhs edəcəkdi. Çox güman ki, onun həyat verəcəyi ilk əsər azadlığa gedən yol, ya da vətənin müstəqil olmaq arzusundan doğan motivlərə bağlı olacaqdı. Fəqət, düşmən məkri qanlı qayçısı ilə onun həyatını digər şəhid soydaşları kimi həmin gecə kəsdi. Yarımçıq ömür, gözdə qalan arzular… Təkcə bir təsəllimiz var. Şəhidin arzularının çin olduğunu bütövlükdə xalq olaraq görmək, yaşamaq nəsibinin xoşbəxtliyini daddıq.
Azər Nəsiboğlu istedadlı gənc idi. Vətənpərvərlik hisslərilə alışıb, yanırdı. O, həm də ruhən ədəbiyyata bağlı olub. Onun “Bahar Sevinci” və “Yol Ayrıcı” hekayələri ədəbi kəhkəşanda kiçicik, lap iynə ucu böyüklükdə olsa da öz əbədi işığı ilə daim yanar olacağı şəksizdir.
Həyat təcürbəsi zəngin olan, çox oxuyan, çox gəzib-dolaşan, zəkası üstün olan insanlar belə nabələd olduqları məkanda qarşılarına çıxan yol ayrıcında duruxar, gedəcəyi səmti seçməkdə fəhmin diktəsində bəxtə-bəxt amilinə üz tutar. Seçdikləri yolun isə yanlış və ya doğru olması məhz yolun sonunda bəlli olar.
Azər Nəsiboğlu gənc yaşında ”yol ayrıcında” nagümanlıq yaşamadı. Azadlığımıza gedən yolu tutdu. Çığırdaşlıq edib, arxasınca müstəqil olmağımıza gedən milyonlarımıza bələdçi oldu.
O soyuq və qanlı qış gecəsinin “bahar sevincinə” aparan cığırına öz mübarək ləpirlərindən iz salmağı bacardı.
Azər Nəsiboğlunun abidəsi yol ayrıcındadır. Müşfiq kücəsi ilə aşağı düşüb Xəzərin öz sevgili sahili ilə görüşdüyü yerə, ya Cavid prospektinə üz tutub elm məbədlərinə sarı getmək olar. Lap elə küçəni düzünə keçib qayğısız uşaqlıq illərini yaşayan şən qəhqəhəli məktəbli uşaqların hər gün məktəbə tələsdiyi səkilərdə addımlamaq da olar. Azərsə Yol ayrıcında tunc köksünün sol tərəfindəki yolu tutdu. Bu yol Parlament prospektinin sonundakı müqəddəs məkanla, Şəhidlər Xiyabanı ilə sonunclanır. O son ki, əbədiyyətimizin başlanğıcı, and yerimizdir.

Müəllif: Pərviz YƏHYALI

PƏRVİZ YƏHYALININ YAZILARI

“Yazarlar” jurnalı

“YAZARLAR” – SİFARİŞ ET

Mustafa Müseyiboğlu adına kitabxana

ZAUR  USTACIN  YAZILARI

“ƏDƏBİ OVQAT” JURNALI PDF

“YAZARLAR”  JURNALI PDF

“XƏZAN” JURNALI PDF

YAZARLAR.AZ
===============================================

<<<< WWW.YAZARLAR.AZ və  WWW.USTAC.AZ >>>> 

Əlaqə: Tel: (+994) 70-390-39-93   E-mail: zauryazar@mail.ru